Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część II 1.Czym właściwie jest UPS? 2.Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? 3.Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część II 1.Czym właściwie jest UPS? 2.Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? 3.Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją"— Zapis prezentacji:

1 Część II 1.Czym właściwie jest UPS? 2.Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? 3.Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco_serwis 4.Nowe ogniwa bateryjne – duża pojemność i małe wymiary. Czy baterie wyprą agregaty prądotwórcze dla długich czasów podtrzymania? 5.Wybrane instalacje zrealizowane przez CAMCO Część I 1.Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb? 2.Wybór sposobu zasilania. 3.Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki. 4.Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie? 5.Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować?

2 Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb? Wynik Typowa metoda doboru mocy zasilacza UPS: Oszacowanie aktualnego zapotrzebowania na podstawie zsumowania mocy podanej na tabliczkach znamionowych posiadanych odbiorników Dodanie 20-30% na wypadek wzrostu zapotrzebowania Wybór zasilacza UPS z typoszeregu producenta Rzeczywista moc odbiorników jest prawie o połowę mniejsza niż podana na urządzeniach Przewidując wzrost zapotrzebowania można obniżyć sprawność UPS Wybierając UPS z katalogu zawsze wybrany będzie ten powyżej obliczonej mocy. L.p.OdbiornikMoc [VA] 1Serwer I2000 2Serwer II2500 3Switch100 4Komputer I500 5Komputer II450 6Komputer III500 7Drukarka3000 Suma9050 Zapas na mocy na przyszłość+25% Obliczona moc UPS11 312

3 Wybór sposobu zasilania Dostępne są trzy sposoby zasilania: 1 faza wejściowa i 1 faza wyjściowa dla mocy 1-10 kVA 3 fazy wejściowe i 1 faza wyjściowa dla mocy 10-30 kVA 3 fazy wejściowe i 3 fazy wyjściowe dla mocy powyżej 10 kVA R-UPS

4 Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki? Dobierając akumulatory dla UPS-a korzysta się z tabeli rozładowania stałą mocą wykorzystując napięcie odcięcia na poziomie 1,6 – 1,65 V/celę Żywotność baterii a temperatura: - Czas życia baterii przy pracy buforowej skraca się o połowę z każdym wzrostem temperatury o 10 st. C począwszy od +25 st. C Gdy bateria zbliża się do granicy żywotności traci zdolności magazynowania energii – następuje wysychanie elektrolitu i wzrost rezystancji wewnętrznej – efektem jest skrócenie czasu podtrzymania Uszkodzona bateria zaraża zdrowe

5 Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie? Pomieszczenie powinno zapewniać: - swobodny serwis UPS - instalację i serwis baterii - odpowiednią wentylację - ograniczony dostęp - niski poziom kurzu i wilgoci

6 Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować? Wyłącznik przeciwpożarowy EPO Zewnętrzny bezprzerwowy by-pass Zdalny panel monitorujący Adapter SNMP i oprogramowanie Adapter GSM

7 Część II 1.Czym właściwie jest UPS? 2.Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? 3.Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco_serwis 4.Nowe ogniwa bateryjne – duża pojemność i małe wymiary. Czy baterie wyprą agregaty prądotwórcze dla długich czasów podtrzymania? 5.Wybrane instalacje zrealizowane przez CAMCO Część I 1.Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb? 2.Wybór sposobu zasilania. 3.Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki. 4.Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie? 5.Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować?

8 Czym właściwie jest UPS? Zasilacz UPS jest to układ energoelektroniczny, którego zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do urządzeń odbiorczych w przypadku częściowego albo całkowitego uszkodzenia podstawowego źródła zasilania, którym zazwyczaj jest miejska sieć elektryczna. Wikipedia wahania napięcianiestabilność częstotliwościszpilkiszumyzniekształceniazanik napięcia

9 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń? Zasilacz UPS wykonany w technologii true on-line, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej jest specyficznym elementem sieci, ponieważ w zależności od aktualnego trybu pracy może stanowić: praca normalna, podwójne przetwarzanie – odbiornik z punktu widzenia sieci tryb by-pass wewnętrzny– element pośredniczący w torze zasilającym praca z baterii – źródło zasilania

10 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń? Problemy w instalacji zasilaczy UPS: Prądy upływu na wejściu zasilacza wykluczają stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o niewielkim prądzie zadziałania (30 mA) Prądy rozruchowe (dotyczy głównie starszych zasilaczy UPS) Ograniczona moc zwarciowa zasilacza w trybie pracy bateryjnej Składowa stała na wyjściu zasilacza Właściwy dobór przewodów zasilających oraz zabezpieczeń powinien uwzględniać maksymalny pobór prądu przez UPS podczas ładowania baterii i przy pełnym obciążeniu

11 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń? Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi zagrożeniami: -porażeniem prądem elektrycznym -prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi -przepięciami łączeniowymi -przepięciami z wyładowań atmosferycznych -skutkami cieplnymi Przewody w sieciach i instalacjach nN dobiera się na podstawie normy PN-IEC 60364 i wytycznych producenta z uwzględnieniem: -wytrzymałości mechanicznej wg. normy DIN VDE 0100:2002 -obciążalności długotrwałej - przeciążalności przewodów -spadku napięcia w dłuższych instalacjach -warunków zwarciowych -ochrony przeciwporażeniowej

12 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń? Wejście: Z uwagi na prądy upływu zasilacza (filtry przeciwzakłóceniowe) nie wskazane jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o niskim prądzie zadziałania Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zabezpieczenia topikowego z uwagi na łatwe uzyskanie selektywności zabezpieczeń WLZ-tu i zasilacza Wyjście: Sposób doboru ochrony przeciwporażeniowej zależy od charakterystyki wyjściowej zasilacza oraz układu sieci, do której UPS będzie włączony Zasilacze on-line do instalacji stałych zachowują ciągłość przewodu neutralnego w każdym trybie pracy – zasady ochrony od porażeń w obwodach odbiorczych tych zasilaczy są takie same jak dla obwodów zasilanych bezpośrednio z sieci energetycznej, z zastrzeżeniem ograniczonej mocy zwarciowej zasilacza UPS Ochrona od porażeń realizowana jest najczęściej za pomocą bezpieczników topikowych lub wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

13 Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco serwis Właściwa eksploatacja:Przeglądy okresowe: Optymalne warunki środowiskowe Ograniczenie przeciążeń Czyste pomieszczenie Wyłącznie oryginalne części zamienne Minimum 1 przegląd rocznie Wykonywany przez autoryzowany serwis Włącznie oryginalne części zamienne

14 Program e-camco serwis Ewidencje sprzętu i działań w jednym miejscu z wielodostępem przez www Podglądu swojego sprzętu i działań serwisowych przez klienta za pomocą www Kalendarz zdarzeń Korzyści serwisu: - lepsze zarządzanie pracą serwisu, - możliwość wypełniania danych z dowolnego komputera z internetem przez www, - ułatwienie delegowania ludziom zadań, - przedstawianie w sposób graficzny na mapie lokalizacji sprzętu, - rozliczanie z prac serwisantów, - przypomnienia o terminach spraw za pomocą kalendarza, - przedstawianie stanu sprzętu na mapie używając kolorów dając łatwe wizualnie monitorowanie i koordynowanie prac, - możliwość załączania do sprzętu załączników jak protokoły, faktury itd - możliwość filtrowania wg różnych kategorii… Lokalizacja sprzętu za pomocą map Forum dyskusyjne załączanie różnych ważnych dokumentów które klient widzi przez www serwisant Klient 1,2,3… …księgowość… Korzyści Klienta : - system podnosi jakość obsługi Klienta, szybkość reakcji, transparentność działań, kosztów, - wymiana informacji z klientem poprzez www, - symetryczność narzędzia, brak potrzeby instalacji oprogramowania u klienta - wymiana informacji z serwisem poprzez www, - rozliczanie z prac serwisu, - przypomnienia o terminach działań za pomocą kalendarza, - przedstawianie stanu sprzętu na mapie, - możliwość korzystania z załączników do sprzętu jak protokoły, faktury, instrukcje itd - możliwość łatwego poszukiwania sprzętu… www.progs.com.pl

15 Program e-camco serwis Lepsze planowanie prac serwisowych w terenie dla różnych firm i alarmowanie o potrzebie konserwacji (alarmowanie wezwań)(żółty w połowie- kończy się żywotność baterii) Filtrowanie map celem lepszego zawiadywania serwisem i personalizacja obiektów celem co jest Do Zrobienia Kliknij by kontynuować… www.progs.com.pl

16 Program e-camco serwis Oprócz podglądu w ewidencję sprzętu również łatwiejsze zgłaszanie potrzeb: E-mailing i ewidencja historii zgłoszeń : Sygnalizacja alarmów na mapie Możliwość podglądu zdarzeń serwisowych planowania własnych zdarzeń na kalendarzu : www.progs.com.pl

17 Program e-camco serwis Cała ewidencja sprzętu: możliwość wyszukiwania go w łatwy sposób bądź zaawansowany: Oraz sprawdzania podjętych działań i kosztów z nich wynikających : Możliwość dopisywania innych urządzeń i załączania dokumentów, protokołów odbioru, faktur, instrukcji…i podglądu ze strony Klienta www.progs.com.pl

18 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary Obecne rozwiązanie:Przyszłość: Akumulatory AGM VRLA Duże gabaryty oraz waga Konieczność zachowania odstępów do podłączenia Akumulatory litowe Wamtechnik Małe wymiary i masa Montaż w szafie RACK

19 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary Obecne rozwiązanie:Przyszłość: Akumulatory AGM VRLA 64 baterie o pojemności 70 Ah Waga: ok. 1,5 tony Akumulatory litowe 16 bloków o pojemności 70 Ah Waga: ok. 520 kg Wymiary szafy: 177 x 56 x 178 cm Wymiary szafy: 19 x 32U x 60 cm Przykład: UPS POWER+ 70 kVA /czas podtrzymania ok. 30 minut

20 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary Czy zatem akumulatory litowe wyprą agregaty prądotwórcze? Zastosowanie: systemy awaryjnego zasilania centra kryzysowe obszary klęsk żywiołowych miejsca nagłego zapotrzebowania na energię Główne zalety: duża gęstość energii małe gabaryty baterii łatwy nadzór i zarządzanie długi czas życia

21 Wybrane instalacje MEGA POWER+ 100 kW

22 Wybrane instalacje POWER+ 60 kVA + Agregat 600 kVA

23 Wybrane instalacje POWER+ 40 kVA Freestyle

24 Dyskusja

25 Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagrody

26


Pobierz ppt "Część II 1.Czym właściwie jest UPS? 2.Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? 3.Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google