Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii?"— Zapis prezentacji:

1 odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii?
Zasilacze UPS: odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii? Część I Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb? Wybór sposobu zasilania. Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki. Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie? Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować? Część II Czym właściwie jest UPS? Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco_serwis Nowe ogniwa bateryjne – duża pojemność i małe wymiary. Czy baterie wyprą agregaty prądotwórcze dla długich czasów podtrzymania? Wybrane instalacje zrealizowane przez CAMCO

2 Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb?
Typowa metoda doboru mocy zasilacza UPS: L.p. Odbiornik Moc [VA] 1 Serwer I 2000 2 Serwer II 2500 3 Switch 100 4 Komputer I 500 5 Komputer II 450 6 Komputer III 7 Drukarka 3000 Suma 9050 Zapas na mocy na przyszłość +25% Obliczona moc UPS 11 312 Oszacowanie aktualnego zapotrzebowania na podstawie zsumowania mocy podanej na tabliczkach znamionowych posiadanych odbiorników Dodanie 20-30% na wypadek wzrostu zapotrzebowania Wybór zasilacza UPS z typoszeregu producenta Wynik Rzeczywista moc odbiorników jest prawie o połowę mniejsza niż podana na urządzeniach Przewidując wzrost zapotrzebowania można obniżyć sprawność UPS Wybierając UPS z katalogu zawsze wybrany będzie ten powyżej obliczonej mocy.

3 Wybór sposobu zasilania
Dostępne są trzy sposoby zasilania: 1 faza wejściowa i 1 faza wyjściowa dla mocy 1-10 kVA 3 fazy wejściowe i 1 faza wyjściowa dla mocy kVA 3 fazy wejściowe i 3 fazy wyjściowe dla mocy powyżej 10 kVA R-UPS

4 Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki?
Dobierając akumulatory dla UPS-a korzysta się z tabeli rozładowania stałą mocą wykorzystując napięcie odcięcia na poziomie 1,6 – 1,65 V/celę Żywotność baterii a temperatura: - Czas życia baterii przy pracy buforowej skraca się o połowę z każdym wzrostem temperatury o 10 st. C począwszy od +25 st. C Uszkodzona bateria „zaraża” zdrowe Gdy bateria zbliża się do granicy żywotności traci zdolności magazynowania energii – następuje wysychanie elektrolitu i wzrost rezystancji wewnętrznej – efektem jest skrócenie czasu podtrzymania

5 Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie?
Pomieszczenie powinno zapewniać: - swobodny serwis UPS - instalację i serwis baterii - odpowiednią wentylację - ograniczony dostęp - niski poziom kurzu i wilgoci

6 Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować?
Wyłącznik przeciwpożarowy EPO Zewnętrzny bezprzerwowy by-pass Zdalny panel monitorujący Adapter SNMP i oprogramowanie Adapter GSM

7 odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii?
Zasilacze UPS: odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii? Część I Jak dobrać odpowiednią moc UPS-a do naszych potrzeb? Wybór sposobu zasilania. Na co zwrócić uwagę przy doborze baterii – pułapki. Dlaczego wybór pomieszczenia ma tak duże znaczenie? Wyposażenie dodatkowe: warto czy nie warto stosować? Część II Czym właściwie jest UPS? Jak istotny jest dobór odpowiednich przewodów i zabezpieczeń? Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco_serwis Nowe ogniwa bateryjne – duża pojemność i małe wymiary. Czy baterie wyprą agregaty prądotwórcze dla długich czasów podtrzymania? Wybrane instalacje zrealizowane przez CAMCO

8 Czym właściwie jest UPS?
Zasilacz UPS jest to układ energoelektroniczny, którego zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do urządzeń odbiorczych w przypadku częściowego albo całkowitego uszkodzenia podstawowego źródła zasilania, którym zazwyczaj jest miejska sieć elektryczna Wikipedia niestabilność częstotliwości zanik napięcia szpilki zniekształcenia szumy wahania napięcia

9 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń?
Zasilacz UPS wykonany w technologii true on-line, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej jest specyficznym elementem sieci, ponieważ w zależności od aktualnego trybu pracy może stanowić: praca normalna, podwójne przetwarzanie – odbiornik z punktu widzenia sieci tryb by-pass wewnętrzny– element pośredniczący w torze zasilającym praca z baterii – źródło zasilania

10 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń?
Problemy w instalacji zasilaczy UPS: Prądy upływu na wejściu zasilacza wykluczają stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o niewielkim prądzie zadziałania (30 mA) Prądy rozruchowe (dotyczy głównie starszych zasilaczy UPS) Ograniczona moc zwarciowa zasilacza w trybie pracy bateryjnej Składowa stała na wyjściu zasilacza Właściwy dobór przewodów zasilających oraz zabezpieczeń powinien uwzględniać maksymalny pobór prądu przez UPS podczas ładowania baterii i przy pełnym obciążeniu

11 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń?
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi zagrożeniami: porażeniem prądem elektrycznym prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi przepięciami łączeniowymi przepięciami z wyładowań atmosferycznych skutkami cieplnymi Przewody w sieciach i instalacjach nN dobiera się na podstawie normy PN-IEC i wytycznych producenta z uwzględnieniem: wytrzymałości mechanicznej wg. normy DIN VDE 0100:2002 obciążalności długotrwałej przeciążalności przewodów spadku napięcia w dłuższych instalacjach warunków zwarciowych ochrony przeciwporażeniowej

12 Jak istotny jest właściwy dobór przewodów i zabezpieczeń?
Wejście: Z uwagi na prądy upływu zasilacza (filtry przeciwzakłóceniowe) nie wskazane jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o niskim prądzie zadziałania Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zabezpieczenia topikowego z uwagi na łatwe uzyskanie selektywności zabezpieczeń WLZ-tu i zasilacza Wyjście: Sposób doboru ochrony przeciwporażeniowej zależy od charakterystyki wyjściowej zasilacza oraz układu sieci, do której UPS będzie włączony Zasilacze on-line do instalacji stałych zachowują ciągłość przewodu neutralnego w każdym trybie pracy – zasady ochrony od porażeń w obwodach odbiorczych tych zasilaczy są takie same jak dla obwodów zasilanych bezpośrednio z sieci energetycznej, z zastrzeżeniem ograniczonej mocy zwarciowej zasilacza UPS Ochrona od porażeń realizowana jest najczęściej za pomocą bezpieczników topikowych lub wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

13 Właściwa eksploatacja i przeglądy okresowe gwarancją niezawodności i trwałości systemu. Program e-camco serwis Właściwa eksploatacja: Przeglądy okresowe: Optymalne warunki środowiskowe Minimum 1 przegląd rocznie Wykonywany przez autoryzowany serwis Ograniczenie przeciążeń Czyste pomieszczenie Włącznie oryginalne części zamienne Wyłącznie oryginalne części zamienne

14 Program e-camco serwis
Korzyści Klienta : system podnosi jakość obsługi Klienta, szybkość reakcji, transparentność działań, kosztów, wymiana informacji z klientem poprzez www, symetryczność narzędzia, brak potrzeby instalacji oprogramowania u klienta wymiana informacji z serwisem poprzez www, rozliczanie z prac serwisu, przypomnienia o terminach działań za pomocą kalendarza, przedstawianie stanu sprzętu na mapie, możliwość korzystania z załączników do sprzętu jak protokoły, faktury, instrukcje itd możliwość łatwego poszukiwania sprzętu… Korzyści serwisu: lepsze zarządzanie pracą serwisu, możliwość wypełniania danych z dowolnego komputera z internetem przez www, ułatwienie delegowania ludziom zadań, przedstawianie w sposób graficzny na mapie lokalizacji sprzętu, rozliczanie z prac serwisantów, przypomnienia o terminach spraw za pomocą kalendarza, przedstawianie stanu sprzętu na mapie używając kolorów dając łatwe wizualnie monitorowanie i koordynowanie prac, możliwość załączania do sprzętu załączników jak protokoły, faktury itd możliwość filtrowania wg różnych kategorii… Klient 1,2,3… serwisant …księgowość… Ewidencje sprzętu i działań w jednym miejscu z wielodostępem przez www Lokalizacja sprzętu za pomocą map załączanie różnych ważnych dokumentów które klient widzi przez www Podglądu swojego sprzętu i działań serwisowych przez klienta za pomocą www Kalendarz zdarzeń Forum dyskusyjne

15 Program e-camco serwis
Lepsze planowanie prac serwisowych w terenie dla różnych firm i alarmowanie o potrzebie konserwacji (alarmowanie wezwań) („żółty w połowie”- kończy się żywotność baterii) Filtrowanie map celem lepszego zawiadywania serwisem i personalizacja obiektów celem co jest „Do Zrobienia” Kliknij by kontynuować…

16 Program e-camco serwis
ing i ewidencja historii zgłoszeń : Oprócz podglądu w ewidencję sprzętu również łatwiejsze zgłaszanie potrzeb: Sygnalizacja alarmów na mapie Możliwość podglądu zdarzeń serwisowych planowania własnych zdarzeń na kalendarzu :

17 Program e-camco serwis
Cała ewidencja sprzętu: Możliwość dopisywania innych urządzeń i załączania dokumentów, protokołów odbioru, faktur, instrukcji…i podglądu ze strony Klienta możliwość wyszukiwania go w łatwy sposób bądź zaawansowany: Oraz sprawdzania podjętych działań i kosztów z nich wynikających :

18 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary
Obecne rozwiązanie: Przyszłość: Akumulatory AGM VRLA Akumulatory litowe Wamtechnik Małe wymiary i masa Duże gabaryty oraz waga Konieczność zachowania odstępów do podłączenia Montaż w szafie RACK

19 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary
Przykład: UPS POWER+ 70 kVA /czas podtrzymania ok. 30 minut Obecne rozwiązanie: Przyszłość: Akumulatory AGM VRLA Akumulatory litowe 64 baterie o pojemności 70 Ah 16 bloków o pojemności 70 Ah Waga: ok. 1,5 tony Waga: ok. 520 kg Wymiary szafy: 177 x 56 x 178 cm Wymiary szafy: 19” x 32U x 60 cm

20 Nowe ogniwa bateryjne –duża pojemność małe wymiary
Czy zatem akumulatory litowe wyprą agregaty prądotwórcze? Zastosowanie: systemy awaryjnego zasilania centra kryzysowe obszary klęsk żywiołowych miejsca nagłego zapotrzebowania na energię Główne zalety: duża gęstość energii małe gabaryty baterii łatwy nadzór i zarządzanie długi czas życia

21 Wybrane instalacje MEGA POWER+ 100 kW

22 Wybrane instalacje POWER+ 60 kVA + Agregat 600 kVA

23 Wybrane instalacje POWER+ 40 kVA Freestyle

24 Dyskusja

25 Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagrody

26 i zapraszamy do współpracy
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "odbiornik, układ pośredniczący czy może samodzielne źródło energii?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google