Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecnie Czerlejno liczy 692 mieszkańców, co stanowi nieco ponad 4%ludności naszej gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecnie Czerlejno liczy 692 mieszkańców, co stanowi nieco ponad 4%ludności naszej gminy."— Zapis prezentacji:

1

2 Obecnie Czerlejno liczy 692 mieszkańców, co stanowi nieco ponad 4%ludności naszej gminy.

3 Jak zmieniała się liczba ludności w Czerlejnie?

4 ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW KOBIETYMĘŻCZYŻNI 692347345 Na 100-tu mężczyzn przypada 101 kobiet. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

5

6 W strukturze wiekowej mieszkańców widoczny jest duży udział ludności w wieku produkcyjnym – około 69% oraz wysoki procent ludzi młodych - 22%.

7

8

9 60 mieszka ń ców

10 126 mieszka ń ców

11 50 mieszka ń ców

12 184 mieszka ń ców

13 149 mieszka ń ców

14 7 mieszkańców

15 23 mieszkańców

16 85 mieszkańców

17 7 mieszkańców

18 1 mieszkaniec

19 OSADNICTWO Wieś - osiedle złożone z licznych zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, zamieszkane przez ludność rolniczą, wyodrębnione albo ze względu na skupienie domów, albo pod względem administracyjnym w razie rozproszonej zabudowy Wielodrożnica, wieś wielodrożna - skupiona wieś o niwowym układzie pól, nieregularnej sieci ulic i nieregularnych układzie zagród.

20 Funkcje wsi Czerlejno Podstawowa funkcja polskiej wsi to funkcja rolnicza. Również przez wieki Czerlejno rozwijało się jako wieś rolnicza.

21

22 kosa sierp motyka cep

23 pług brona radło

24 Aktualne funkcje wsi Obecnie w naszej wsi obserwujemy zanik funkcji rolniczej. Rozwijają się natomiast funkcje usługowe- handel, szkolnictwo. Polepszanie infrastruktury wodociągi, gazociągi wpływa na to że, tereny wiejskie stają się noclegownią, rozwijają się jako strefa podmiejska. W Czerlejnie coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się tzw. urbanizacja wsi zmiana krajobrazu wiejskiego, a także rosnąca liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem. Dużą rolę w życiu wsi odgrywa szkoła, do której uczęszczają dzieci i młodzież z okolicznych wsi. Obecnie w naszej wsi obserwujemy zanik funkcji rolniczej. Rozwijają się natomiast funkcje usługowe- handel, szkolnictwo. Polepszanie infrastruktury wodociągi, gazociągi wpływa na to że, tereny wiejskie stają się noclegownią, rozwijają się jako strefa podmiejska. W Czerlejnie coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się tzw. urbanizacja wsi zmiana krajobrazu wiejskiego, a także rosnąca liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem. Dużą rolę w życiu wsi odgrywa szkoła, do której uczęszczają dzieci i młodzież z okolicznych wsi.

25

26 Traktory Kombajny

27 Przyczepa Maszyna do ziemniaków Prasa

28 W zespole szkół mamy szkołę podstawową oraz gimnazjum.

29 Źródła : -http://pl.wikipedia.org http://pl.wikipedia.org -http://maps.google.pl http://maps.google.pl -własne

30

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "Obecnie Czerlejno liczy 692 mieszkańców, co stanowi nieco ponad 4%ludności naszej gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google