Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BACK-UP Ceremoniał zawodów piłki siatkowej od sezonu 2011/12 Opracowanie:Ryszard Dietrich, Jarosław Makowski, Michał Zub Konsultacja:Cezary Matusiak, Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BACK-UP Ceremoniał zawodów piłki siatkowej od sezonu 2011/12 Opracowanie:Ryszard Dietrich, Jarosław Makowski, Michał Zub Konsultacja:Cezary Matusiak, Piotr."— Zapis prezentacji:

1 BACK-UP Ceremoniał zawodów piłki siatkowej od sezonu 2011/12 Opracowanie:Ryszard Dietrich, Jarosław Makowski, Michał Zub Konsultacja:Cezary Matusiak, Piotr Dudek, Andrzej Lemek Aktualizacja:Piotr Dudek, Ryszard Dietrich KOMISJA SZKOLENIA Wydziału Sędziowskiego PZPS

2 strona 2 2014-04-06, Agenda Obowiązki: – przed spotkaniem – w czasie spotkania – po spotkaniu

3 strona 3 2014-04-06, >60 minut Przed spotkaniem OpisCzynności sędziówZespoły Wejście na obiekt Sędziowie mają obowiązek przybycie na obiekt co najmniej jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów (obowiązuje strój wizytowy) Po przywitaniu, udają się na salę (najlepiej w obecności przedstawiciela gospodarza) celem sprawdzenia przygotowania obiektu do rozegrania zawodów W razie zastrzeżeń, odnośnie wyposażenia hali, zgłaszają je gospodarzowi

4 strona 4 2014-04-06, 60 minut – Strefa zawodów

5 strona 5 2014-04-06, 60 minut – Pole gry

6 strona 6 2014-04-06, 60 minut - sprawdzany sprzęt techniczny siatka do gry (zgodna z przepisami) siatka zapasowa zabezpieczenie słupków antenki zapasowe antenki stoisko sędziego sygnalizatory chorągiewki dla sędziów liniowych tabliczki do zmian zawodników (z nr 1 – 18) miara do mierzenia wysokości siatki elektroniczna tablica wyników ręczna tablica wyników Termometr, pompka manometr kamizelka dla ponownie wyzn. Libero piłki do gry i rozgrzewki, zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS stanowisko dla 5-ciu piłek meczowych pole rozgrzewki pole kar + 2 krzesła (dla każdego zespołu) stolik dla sekretarza i sędziego głównego sygnalizator / dzwonek na stoliku sekretarza krzesła dla trenera i asystenta trenera ławki dla zawodników (dla 8 osób) bądź 8 krzeseł 2 kosze na gumowych kółkach oświetlenie hali parkiet do gry (rodzaj wykładziny, kolory pola gry i linii) wolna strefa wokół boiska 6 mopów do wycierania podłogi (1m szerokie) 8 małych chłonnych ściereczek (40x40 cm lub 40x80 cm)

7 strona 7 2014-04-06, > 45 minut OpisCzynności sędziówZespoły Weryfikacja składów Weryfikacji i dopuszczenia zespołów do gry dokonuje Sędzia Główny. Jeżeli go nie ma w obsadzie to SI, w zawodach Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet czyni to Delegat Techniczny zawodów (Komisarz) Sędzia główny (SI), Delegat Techniczny powinni zadbać aby do tego czasu przedstawiciele zespołów dostarczyli składy zespołów Weryfikując sprawdza wymagane dla danych rozgrywek dokumenty Datuje i podpisuje listy ze składem meczowym Przekazuje sekretarzowi celem wpisania do protokołu Przed spotkaniem

8 strona 8 2014-04-06, Wymagane dokumenty ROZGRYWKI LIGOWE I ORAZ II LIGI Formularz F02 (imienny wykaz zawodników) potwierdzony przez WZPS oraz PZPS Licencja zawodnicza lub Certyfikat PZPS (zawodnicy SMS grają na podstawie Certyfikatu SMS) Potwierdzenie ważności licencji (pieczątka na bieżący sezon) Ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego, ważne maksymalnie 6 miesięcy Lista z 10-cio osobowym trzonem drużyny grającym w wyższej lidze, przedstawiana podczas zawodów niższej ligi WAŻNOŚĆ BADAŃ LEKARSKICH WAŻNOŚĆ BADAŃ LEKARSKICH Badania lekarskie ważne są 6 miesięcy chyba, że lekarz określi krótszy okres ważności. Okres ważności liczony jest od dnia wydania orzeczenia (Np. orzeczenie wydane 1 lutego są ważne do dnia 31 lipca)

9 strona 9 2014-04-06, Wymagane dokumenty – c.d. ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE Formularz F02 (imienny wykaz zawodników) potwierdzony przez WZPS Licencja zawodnicza lub Certyfikat PZPS Potwierdzenie ważności licencji (pieczątka na bieżący sezon) Ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego, ważne maksymalnie 6 miesięcy Dokument tożsamości stwierdzający datę urodzenia DODATKOWE OBOWIĄZKI SĘDZIEGO Głównego PODCZAS ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA DRUKÓW RAPORTOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTAWA SPORTU ORAZ PRZESŁANIA ICH NIEZWŁOCZNIE PO TURNIEJU DO BIURA PZPS (poczta, mail, fax). Załącznik nr.1 do Ceremoniału zawodów.

10 strona 10 2014-04-06, Wymagane dokumenty – c.d. PUCHAR POLSKI Formularz F02 (imienny wykaz zawodników) potwierdzony przez WZPS (w przypadku klubów wojewódzkich) oraz PZPS (w przypadku klubów szczebla centralnego). W przypadku klubów PL oraz PLK - Lista uprawnień. Licencja zawodnicza lub Certyfikat PZPS Ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego, ważne maksymalnie 6 miesięcy

11 strona 11 2014-04-06, > 30 minut OpisCzynności sędziówZespoły Wejście na salę Sędziowie mają obowiązek stawić się na boisku najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania Sędziowie muszą tak skoordynować wzajemne obowiązki aby zawsze co najmniej jeden z nich miał kontrolę nad rozgrzewającymi się zawodnikami Sędzia I powinien sprawdzić przed rozpoczęciem rozgrzewki, czy opieka medyczna jest na sali (ma obowiązek przebywać na sali 30 minut przed zawodami oraz 15 minut po zawodach) Rozgrzewka bez piłek Przed spotkaniem

12 strona 12 2014-04-06, > 17 minut Przed spotkaniem OpisCzynności sędziówZespoły Na sali Nadzorują rozgrzewkę (w sposób ciągły - co najmniej jeden z nich musi mieć w danym momencie kontrolę nad rozgrzewką) Sędziowie nie prowadzą rozgrzewki zespołów Rozgrzewka z piłkami

13 strona 13 2014-04-06, 17 minut – mierzenie siatki Sędzia I daje sygnał gwizdkiem przed pomiarem siatki. Po sygnale należy nakazać zespołom opuszczenie strefy ataku (do czasu sygnału na rozgrzewkę na siatce) i założenie strojów meczowych. Zawodnicy zmieniają koszulki poza polem gry. Sędzia II w asyście Sędziego I sprawdza wysokość (dokonując pierwszego pomiaru na środku boiska) i naciągnięcie siatki oraz umieszczenie antenek i taśm bocznych. Pomiaru siatki dokonuje się po stronie zespołu A. Przed spotkaniem 2 1 - - Stolik Sekretarza Ławka LL

14 strona 14 2014-04-06, 17 minut - Mierzenie siatki

15 strona 15 2014-04-06, 16 minut – losowanie Po sprawdzeniu siatki sędziowie podchodzą w pobliże stolika sekretarza zawodów Sędzia I gwiżdżąc i podnosząc monetę do góry zaprasza kapitanów do losowania Przed spotkaniem

16 strona 16 2014-04-06, 16 minut – losowanie, c.d. Kapitanowie obu drużyn podchodzą do komisji sędziowskiej w pobliże stolika sekretarza. Kapitanowie muszą być w strojach meczowych. Sędzia I dokonuje losowania w obecności kapitanów, Sędziego II oraz sędziów liniowych. Podrzucona moneta powinna upaść na parkiet. Przed spotkaniem 21 -- Stolik Sekretarza Ławka C CL L

17 strona 17 2014-04-06, 16 minut – losowanie Przed spotkaniem

18 strona 18 2014-04-06, Stolik Sekretarza Podpisanie protokołu Po losowaniu sędziowie ustawiają się obok stolika sekretarza Kapitanowie i trenerzy podpisują protokół (zaleca się, by podczas podpisywania protokołu przez kapitanów i trenerów sekretarz wstał) Przed spotkaniem 21 - - Ławka C C LL

19 strona 19 2014-04-06, 15 minut – oficjalna rozgrzewka na siatce Sędzia I po losowaniu oraz po podpisaniu protokołu zawodów przez kapitanów obu zespołów, gwiżdże i daje sygnał na rozpoczęcie oficjalnej rozgrzewki na siatce Jeżeli w wyniku losowania konieczna jest zmiana stron boiska to należy natychmiast zarządzić jej wykonanie (gwizdek i sygnalizacja nr 3 ), a następnie po podpisaniu protokołu zawodów przez kapitanów obu zespołów dać sygnał na oficjalną rozgrzewkę na siatce Przed spotkaniem

20 strona 20 2014-04-06, Poinformowanie sekretarza o wyniku losowania Po losowaniu Sędzia I informuje sekretarza o wyniku losowania Przed spotkaniem

21 strona 21 2014-04-06, > 15 minut OpisCzynności sędziówZespoły Kontrola wyposażenia i instruktaż Sprawdzają piłki, tabliczki z numerami i niezbędne wyposażenie (protokół, sygnalizację dźwiękową, ubiory, itp.) Udzielają niezbędnych instrukcji sekretarzowi, liniowym, podawaczom i wycierającym podłogę Sędzia I podczas instruktażu dla sędziów liniowych stoi przed stolikiem sekretarza zawodów przodem do siatki mając przed sobą sędziów liniowych Rozgrzewka na siatce Przed spotkaniem

22 strona 22 2014-04-06, > 15 minut OpisCzynności sędziówZespoły Kontrola wyposażenia i instruktaż Sprawdzają finalnie czy nie nastąpiły uchybienia w zakresie wyposażenia dodatkowego Sprawdzają czy w obszarze kontrolowanym przez sędziów znajdują się uprawnieni członkowie obu zespołów Rozgrzewka na siatce Przed spotkaniem

23 strona 23 2014-04-06, 12 minut Przed spotkaniem OpisCzynności sędziówZespoły Kartki z ustawieniem początkowym Sędzia II zbiera kartki z ustawieniem od obu trenerów Sędzia II sprawdza, czy kartki są wypełnione prawidłowo i czytelnie: Czy dotyczy seta który ma być rozgrywany Czy wpisana jest nazwa zespołu Czy jest podpis pierwszego trenera Czy wpisane numery nie powtarzają się Jeżeli wymagane są 2 lub więcej kartek, czy na wszystkich egzemplarzach danego zespołu są te same zapisy. Oryginał dla sekretarza, kopia dla Delegata Technicznego (Komisarza) lub Sędziego Głównego. Kartki od obu zespołów przekazuje się jednocześnie. Rozgrzewka na siatce Obaj trenerzy dostarczają Sędziemu II lub sekretarzowi kartki z ustawieniem początkowym pierwszego seta

24 strona 24 2014-04-06, Przed spotkaniem OpisCzynności sędziówZespoły Kartki z ustawieniem początkowym Jeżeli kartki z ustawieniem początkowym pierwszego seta zostaną przekazane przez trenerów bezpośrednio sekretarzowi, zobowiązany jest on obligatoryjnie poinformować o tym fakcie Sędziego II Sekretarz dokonuje wpisu do protokołu zgodnie z ustawieniem podanym na kartkach. Po zakończeniu wpisu do protokołu zasłania zapis i odwraca kartki, lub przekazuje je SII Rozgrzewka na siatce Obaj trenerzy dostarczają Sędziemu II lub sekretarzowi kartki z ustawieniem początkowym pierwszego seta 12 minut

25 strona 25 2014-04-06, 7 minut Sędzia I informuje trenerów, że do końca rozgrzewki pozostały 2 minuty Przed spotkaniem 21 - - Stolik Sekretarza Ławka C C LL

26 strona 26 2014-04-06, 6 minut Sędziowie S I i S II przywołują wycierających z mopami w okolice stolika sekretarza Przed spotkaniem 21 - - Stolik Sekretarza Ławka CC LL Wycierający zajmują miejsce przy stoliku sekretarza oczekując na zakończenie rozgrzewki

27 strona 27 2014-04-06, 5 minut – zakończenie rozgrzewki Sędzia I daje znak gwizdkiem na zakończenie rozgrzewki. Zawodnicy wracają do swoich ławek. Przed spotkaniem 21 - - Stolik Sekretarza Ławka C C LL

28 strona 28 2014-04-06, 5 minut – zakończenie rozgrzewki, c.d. Wycierający – zaraz po gwizdku Sędziego I wchodzą na boisko Obaj sędziowie proszą Delegata Technicznego (Komisarza) i Sędziego Głównego o zgodę na rozpoczęcie spotkania. Przed spotkaniem 21 Stolik Sekretarza Ławka C C -- LL

29 strona 29 2014-04-06, 4 minuty – zapowiedź spotkania Sędziowie i zawodnicy ustawiają się wzdłuż linii bocznej Sędzia I daje znak gwizdkiem do wejścia na boisko. Przed spotkaniem 12 Stolik Sekretarza Ławka C C -- Sędzia I po stronie zespołu A Sędziowie i zespoły wychodzą na środek boiska i ustawiają się po obu stronach siatki prostopadle do niej (zespoły od linii ataku) twarzą do stolika sekretarza LL Libero zajmuje miejsce za kapitanem, jeżeli w zespole jest dwóch zawodników Libero to drugi Libero zajmuje miejsce jako ostatni w swoim zespole Sędziowie Liniowi stają po dwóch stronach stolika sekretarza

30 strona 30 2014-04-06, 4 minuty – zapowiedź spotkania, c.d. Spiker zapowiada spotkanie oraz przedstawia zespoły i kapitanów Sędzia I daje znak gwizdkiem na powitanie zespołów przy siatce Przed spotkaniem 12 Stolik Sekretarza Ławka C C -- LL

31 strona 31 2014-04-06, 4 minuty – zapowiedź spotkania, c.d. Sędziowie podchodzą do stanowiska Sędziego I Zespoły witają się przy siatce i wracają do swoich ławek, a sędziowie podchodzą do stolika sekretarza Przed spotkaniem 12 Stolik Sekretarza Ławka C C -- LL -- --

32 strona 32 2014-04-06, 4 minuty – zapowiedź spotkania, c.d. Pierwsza szóstka oraz Libero muszą siedzieć na ławce zespołu Zawodnicy rezerwowi mogą przejść do swojego pola rozgrzewki lub stać w pobliżu ławki dla zawodników rezerwowych Przed spotkaniem 12 Stolik Sekretarza Ławka CC LL --

33 strona 33 2014-04-06, Obaj sędziowie wraz z liniowymi wchodzą na środek boiska w pobliżu siatki (ustawiają się twarzą do sekretarza), zaleca się obrót sędziów w kierunku siatki Spiker prezentuje sędziów, po czym udają się oni na swoje stanowiska 2:30 minuty – prezentacja sędziów, c.d. Przed spotkaniem 12 Stolik Sekretarza Ławka CC LL -- Sędziowie liniowi biorą chorągiewki

34 strona 34 2014-04-06, 2:30 minuty – prezentacja pierwszych szóstek, zawodników libero i trenerów Spiker prezentuje zawodników (wybiegają kolejno) i trenerów (prezentacja rozpoczyna się od zespołu gości) Przed spotkaniem 1 2 Stolik Sekretarza Ławka CC L L --

35 strona 35 2014-04-06, Po prezentacji S II przekazuje dwie piłki meczowe do podających 2 i 4, a trzecia pozostaje na stanowisku dla piłek S II sprawdza ustawienie zawodników na boisku S II upewnia się czy sekretarz jest gotowy S II podaje piłkę zawodnikowi, który będzie zagrywał pierwszy Przed spotkaniem

36 strona 36 2014-04-06, 0:00 – początek spotkania S II podnosząc ręce do góry, daje znak S I, że zespoły są gotowe do rozpoczęcia spotkania Przed spotkaniem

37 strona 37 2014-04-06, 0:00 – początek spotkania Jeżeli na boisku nie ma kapitana zespołu, SI wskazuje ręką grającego kapitana a ten potwierdza przyjęcie funkcji przez podniesienie ręki SI zezwala na wykonanie zagrywki Przed spotkaniem

38 strona 38 2014-04-06, Agenda Obowiązki: – w czasie spotkania

39 strona 39 2014-04-06, Przerwy na odpoczynek i przerwy techniczne Zawodnicy grający muszą zejść z boiska w wolną strefę, w pobliże swoich ławek dla zawodników rezerwowych. Zawodnicy rezerwowi mogą rozgrzewać się bez piłek w wolnej strefie za boiskiem W czasie spotkania 2 1 - - Stolik Sekretarza Ławka CC

40 strona 40 2014-04-06, Koniec seta/spotkania W czasie spotkania

41 strona 41 2014-04-06, Koniec seta (przerwa 3 minuty) Sześciu zawodników ustawia się na linii końcowej Na znak Sędziego I (gwizdek i sygnał) zespoły zmieniają strony boiska – poza słupkiem udają się bezpośrednio do swoich ławek W czasie spotkania 1 2 Ławka CC L L Stolik Sekretarza

42 strona 42 2014-04-06, Koniec seta (przerwa 3 minuty) – c.d. Sędziowie liniowi udają się poza wolną strefę najbliżej od swojego stanowiska W czasie spotkania 1 2 Ławka CC L L Stolik Sekretarza L L

43 strona 43 2014-04-06, Koniec seta (przerwa 3 minuty) – c.d. Sekretarz odmierza czas po każdym secie i po upływie 2,5 minuty informuje o tym fakcie Sędziego II 0:30 SII gwiżdże i zawodnicy wchodzą na boisko – Sędzia II sprawdza ustawienie W czasie spotkania 1 2 Ławka CC L L Stolik Sekretarza -

44 strona 44 2014-04-06, Po zakończeniu seta 4. Sześciu zawodników ustawia się na linii końcowej Na znak Sędziego I zespoły kierują się bezpośrednio do swoich ławek W czasie spotkania 1 2 Ławka CC L L Stolik Sekretarza L L

45 strona 45 2014-04-06, Przed 5. setem SII dopilnowuje aby jedna z piłek meczowych znalazła się na stojaku do piłek Sędziowie (SI i SII) i kapitanowie udają się w pobliże stolika celem losowania W czasie spotkania 2 Ławka CC Stolik Sekretarza -- L L 1

46 strona 46 2014-04-06, Przed 5. setem – c.d. SII zbiera kartki z ustawieniem począwszy od zespołu wygranego i przekazuje komisarzowi i sekretarzowi SII Sprawdza czy tabliczki do zmian są na swoim miejscu prawidłowo ułożone 0:30 SII gwiżdże i zawodnicy wchodzą na boisko – Sędzia II sprawdza ustawienie, po czym podaje piłkę zagrywającemu W czasie spotkania 2 Ławka CC Stolik Sekretarza -- L L 1

47 strona 47 2014-04-06, Agenda Obowiązki: – po spotkaniu

48 strona 48 2014-04-06, Zakończenie Po zakończeniu spotkania zawodnicy ustawiają się na linii końcowej, a Sędziowie stają na linii bocznej, w pobliżu stanowiska Sędziego I Na sygnał Sędziego I zespoły dziękują sobie przy siatce (kapitanowie także sędziom) Po spotkaniu 1 2 Ławka CC L L Stolik Sekretarza - - -

49 strona 49 2014-04-06, Zakończenie Zawodnicy opuszczają boisko i kierują się do swoich ławek Sekretarz wpisuje wynik, zwycięzcę i podpisuje protokół Sędziowie podchodzą do stolika aby zakończyć czynności administracyjne Kapitanowie podpisują protokół Po spotkaniu 12 Ławka CC LL Stolik Sekretarza - -

50 strona 50 2014-04-06, Po meczu Sekretarz wypełnia protokół do końca, a następnie pod kierownictwem S I dokonuje niezbędnych adnotacji w rubryce Uwagi. Sędziowie liniowi podpisują protokół Sędzia II sprawdza i podpisuje protokół Sędzia I sprawdza protokół, a następnie go podpisuje Sędzia Główny dokonuje sprawdzenia protokołu, wystawia oceny Oceniani sędziowie S I i S II podpisują arkusz kwalifikacyjny Sędzia Główny omawia mecz Po spotkaniu


Pobierz ppt "BACK-UP Ceremoniał zawodów piłki siatkowej od sezonu 2011/12 Opracowanie:Ryszard Dietrich, Jarosław Makowski, Michał Zub Konsultacja:Cezary Matusiak, Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google