Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2013."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2013

2 Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2013
Deklaracje maturalne Deklaracja wstępna – do 30 września 2012 Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2013 Bibliografia – 4 tygodnie przed egzaminem- do 7 kwietnia

3 Przedmioty obowiązkowe
Egzaminy ustne ( bez poziomu): - j. polski - wybrany j. obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) Egzaminy pisemne (poziom podstawowy) - J. polski - wybrany j. obcy - matematyka

4 Przedmioty dodatkowe (do 6 przedmiotów)
Poziom podstawowy lub rozszerzony: Biologia, chemia, geografia, historia, WOS, fizyka, filozofia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński z kultura antyczną, j. obcy inny niż w obowiązku Poziom rozszerzony: Matematyka, język polski, język obcy (ten sam, który uczeń wybrał jako obowiązkowy) Egzamin ustny: j. obcy inny niż w obowiązku J. angielski na poziomie dwujęzycznym IIIA Poziom dwujęzyczny - IIIA: J. angielski Historia, geografia, chemia – arkusz w j. angielskim

5 Język obcy – przedmiot dodatkowy- inny niż w obowiązku
Może być zdawany: - tylko w części pisemnej – P/R - tylko w części ustnej - w części ustnej i pisemnej P/R

6 Terminy egzaminów maturalnych- komunikat CKE
Część ustna - od 7 maja (harmonogram – luty 2012) Część pisemna: 7maja – 9.00 – j. polski PP 8 maja – 9.00 – matematyka PP 9 maja – 9.00 – j. angielski PP 14.00 – j. angielski PR, DW 10 maja – 9.00 – matematyka PR – j. polski PR

7 1. termin dodatkowy – czerwiec
Terminy egzaminów 1. termin dodatkowy – czerwiec 2. termin poprawkowy – 1 egzamin obowiązkowy - sierpień

8 Unieważnienie egzaminu
- przez dyrektora szkoły - przez dyrektora OKE Abiturient traci prawo do egzaminu poprawkowego.

9 Przygotowania do egzaminu maturalnego
Nauczyciele j. polskiego wprowadzają zasady opisane w PSO, dotyczące przygotowania do ustnego egzaminu. Planujemy powtarzanie materiału i sprawdzanie wiadomości z przedmiotów maturalnych. Repetytoria maturalne. Grupy językowe o określonym poziomie.

10 forma przedmiot termin Uwagi Próbne egzaminy Próbny egzamin I
j. Polski, Matematyka Język obcy- poziom P Listopad 2012 OPERON Ocena wagi 6 Próbny egzamin II j. Polski R, matematyka R 14stycznia 2013 Arkusz własny Nie podlega ocenianiu J, angielski R, Fizyka P/R, biologiaP/R WOS P/ 15stycznia 2013 Chemia P/R Geografia P/R Historia P/R j. Angielski R/ DW 16 stycznia 2013 Próbny egzamin III j. polski, matematyka, j. obcy – poziom P 12, 13, 14 marzec 2013

11 Dostosowanie form egzaminu: (komunikat dyrektora CKO)
Podstawą jest: 1. opinia PPP 2. orzeczenie lekarskie 3. orzeczenie PPP o nauczaniu indywidualnym. Wniosek zdającego do dyrektora szkoły – wraz z deklaracją ostateczną

12 Dostosowanie form egzaminu: (komunikat dyrektora CKO)
Opinia PPP wydana na którymkolwiek etapie kształcenia zachowuje swoją ważność.

13 Uprawnieni do dostosowania:
1. z zaburzeniami komunikacji językowej - zaś. Lekarskie 2. dysleksja – opinia PPP 3. z przewlekłą chorobą – zaś. Lekarskie 4. chorzy czasowo – zaś. Lekarskie

14 Formy dostosowania: potrzeby Formy dostosowania Komunikacja językowa
Egzamin ustny: uzupełnienie wypowiedzi zapisem, przedłużenie czasu o 15 min. dysleksja Kryteria oceniania z j. polskiego i j. obcych Głęboka dysgrafia – komputer Przewlekłe choroby Korzystanie z leków, sprzętu medycznego Przedłużenie czasu egzaminu do 30 min Chory czasowo Dostosowanie miejsca pracy

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "MATURA 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google