Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK HOTELARSTWA. Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK HOTELARSTWA. Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach,"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK HOTELARSTWA

2 Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.

3 Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu (również w języku obcym), wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu (również w języku obcym), wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność.

4 Ponadto organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych.

5 Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej i promocji sprzedaży. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej i promocji sprzedaży. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.

6 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno- epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno- epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

7 Przygotowuje i podaje śniadania. Przygotowuje i podaje śniadania.

8 Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim.

9 Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są: hotele hotele motele motele ośrodki wypoczynkowe ośrodki wypoczynkowe zakłady uzdrowiskowe zakłady uzdrowiskowe pensjonaty pensjonaty zajazdy zajazdy domy wycieczkowe domy wycieczkowe domy wczasowe domy wczasowe kempingi kempingi

10 schroniska schroniska współczesna baza ruchoma (promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza) współczesna baza ruchoma (promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza)

11 branżowe organizacje i stowarzyszenia, branżowe organizacje i stowarzyszenia, organa administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi; organa administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi; własna działalność w zakresie usług hotelarskich. własna działalność w zakresie usług hotelarskich.

12 Technik Hotelarstwa jest zawodem bardzo interesującym i przyszłościowym – przygotowuje do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Dzięki nauce języków obcych z Technik Hotelarstwa jest zawodem bardzo interesującym i przyszłościowym – przygotowuje do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Dzięki nauce języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu - ułatwia znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami m.in. w takich państwach jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Cypr, Niemcy, Francja, Malta

13 W trakcie czteroletniej nauki oprócz przedmiotów ogólnokształcących z rozszerzoną geografią, uczeń uczy się następujących przedmiotów zawodowych: Podstawy hotelarstwa, Organizacja pracy w recepcji, Organizacja pracy służby pięter, Obsługa konsumenta, Organizacja usług dodatkowych, Język obcy zawodowy, Marketing w hotelarstwie, Działalność gospodarcza w hotelarstwie, Techniki pracy w recepcji, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, Obsługa konsumenta w praktyce,

14 Uczeń w ramach czteroletniej nauki: odbywa praktyki zawodowe w renomowanych obiektach bazy noclegowej w kraju lub zagranicą odbywa praktyki zawodowe w renomowanych obiektach bazy noclegowej w kraju lub zagranicą ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – egzamin zawodowy pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

15 W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych m.in. w hotelach: Andels, Holiday Inn, Focus, NoBoHotel czy Grand Hotel. W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych m.in. w hotelach: Andels, Holiday Inn, Focus, NoBoHotel czy Grand Hotel. Ponadto szkoła organizuje różnorodne kursy zawodowe np. animatora czasu wolnego, obsługi kas fiskalny Ponadto szkoła organizuje różnorodne kursy zawodowe np. animatora czasu wolnego, obsługi kas fiskalny

16 Szkoła, aby kształcić w zawodzie technik hotelarstwa posiada następujące pracownie: hotelarską z częścią recepcyjną i jednostką mieszkalną, hotelarską z częścią recepcyjną i jednostką mieszkalną, technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta, technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta, komputerowe. komputerowe.

17 Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nasz region, a zwłaszcza tereny górskie, nadmorskie i dużych miast można śmiało powiedzieć, że podaż miejsc pracy w hotelarstwie stale rośnie.

18 Serdecznie zapraszamy!!! U nas zdobędziesz ciekawy zawód!!! Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich ul. Drewnowska 171 91-008 Łódź tel. (042) 654-00-05 Dyrektor szkoły: zsethdyrektor@wp.pl zsethdyrektor@wp.pl sekretariat szkoły: zsethsekretariat@wp.plzsethsekretariat@wp.pl


Pobierz ppt "TECHNIK HOTELARSTWA. Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google