Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK HOTELARSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK HOTELARSTWA."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK HOTELARSTWA

2 Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.

3 Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu (również w języku obcym), wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność.

4 Ponadto organizuje i oferuje usługi dodatkowe:
konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych.

5 Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej i promocji sprzedaży. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.

6 Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

7 Przygotowuje i podaje śniadania.

8 Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim.

9 Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:
hotele motele ośrodki wypoczynkowe zakłady uzdrowiskowe pensjonaty zajazdy domy wycieczkowe domy wczasowe kempingi

10 schroniska współczesna baza ruchoma (promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza)

11 branżowe organizacje i stowarzyszenia,
organa administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi; własna działalność w zakresie usług hotelarskich.

12 Technik Hotelarstwa jest zawodem bardzo interesującym i przyszłościowym – przygotowuje do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Dzięki nauce języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu - ułatwia znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami m.in. w takich państwach jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Cypr, Niemcy, Francja, Malta

13 W trakcie czteroletniej nauki oprócz przedmiotów ogólnokształcących z rozszerzoną geografią, uczeń uczy się następujących przedmiotów zawodowych: Podstawy hotelarstwa, Organizacja pracy w recepcji, Organizacja pracy służby pięter, Obsługa konsumenta, Organizacja usług dodatkowych, Język obcy zawodowy, Marketing w hotelarstwie, Działalność gospodarcza w hotelarstwie, Techniki pracy w recepcji, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, Obsługa konsumenta w praktyce,

14 Uczeń w ramach czteroletniej nauki:
odbywa praktyki zawodowe w renomowanych obiektach bazy noclegowej w kraju lub zagranicą ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – egzamin zawodowy pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

15 W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych m.in. w hotelach: Andel’s, Holiday Inn, Focus, NoBoHotel czy Grand Hotel. Ponadto szkoła organizuje różnorodne kursy zawodowe np. animatora czasu wolnego, obsługi kas fiskalny

16 Szkoła, aby kształcić w zawodzie technik hotelarstwa posiada następujące pracownie:
hotelarską z częścią recepcyjną i jednostką mieszkalną, technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta, komputerowe.

17 Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nasz region, a zwłaszcza tereny górskie, nadmorskie i dużych miast można śmiało powiedzieć, że podaż miejsc pracy w hotelarstwie stale rośnie.

18 Serdecznie zapraszamy!!! U nas zdobędziesz ciekawy zawód!!!
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich ul. Drewnowska 171 Łódź tel. (042) Dyrektor szkoły:     sekretariat szkoły:  


Pobierz ppt "TECHNIK HOTELARSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google