Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Dagmara Kot. Punk Pierwszy 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Dagmara Kot. Punk Pierwszy 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Dagmara Kot

2 Punk Pierwszy 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni. 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni.

3 Punk Drugi 2.Uczniowie przebywają w pracowni 2.Uczniowie przebywają w pracowni bez tornistrów. bez tornistrów. Należy zabrać zeszyty i przybory do pisania. Należy zabrać zeszyty i przybory do pisania.

4 Punk Trzeci 3.Zabrania się uczniom wnoszenia do pracowni, bez zgody prowadzącego zajęcia, jakichkolwiek nośników danych. 3.Zabrania się uczniom wnoszenia do pracowni, bez zgody prowadzącego zajęcia, jakichkolwiek nośników danych.

5 Punk Czwarty 4.Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych i napojów. 4.Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych i napojów.

6 Punk Piąty 5.Uczniowie w czasie zajęć zajmują miejsca wyznaczone przez prowadzącego zajęcia i nie zmieniają swoich miejsc. 5.Uczniowie w czasie zajęć zajmują miejsca wyznaczone przez prowadzącego zajęcia i nie zmieniają swoich miejsc.

7 Punk Szósty 6.Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie wpisują się do zeszytu zajęć na poszczególnych stanowiskach. 6.Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie wpisują się do zeszytu zajęć na poszczególnych stanowiskach.

8 Punkt Siódmy 7.Włączenie i wyłączenie komputerów następuje tylko na polecenie prowadzącego zajęcia. 7.Włączenie i wyłączenie komputerów następuje tylko na polecenie prowadzącego zajęcia.

9 Punkt Ósmy 8.Nieprawidłowe działanie komputera 8.Nieprawidłowe działanie komputera lub uruchomionego programu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. lub uruchomionego programu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

10 Punkt Dziewiąty 9.Bez polecenia nauczyciela uczeń nie może: 9.Bez polecenia nauczyciela uczeń nie może: -uruchamiać nieznanego programu, -uruchamiać nieznanego programu, -instalować żadnego programu, -instalować żadnego programu, -zmieniać lub usuwać żadnych plików, których nie utworzył, -zmieniać lub usuwać żadnych plików, których nie utworzył, -pobierać plików spoza sieci lokalnej, -pobierać plików spoza sieci lokalnej, -przyłączać lub odłączać elementów zestawu. -przyłączać lub odłączać elementów zestawu.

11 Punk Dziesiąty 10.Wynoszenie sprzętu (komputerów lub elementów zestawu) poza pracownię wymaga zgody Dyrektora Szkoły. 10.Wynoszenie sprzętu (komputerów lub elementów zestawu) poza pracownię wymaga zgody Dyrektora Szkoły.

12 Punkt Jedenasty 11.Po zakończeniu zajęć uczeń powinien prawidłowo zamknąć system, wyłączyć komputer i posprzątać stanowisko pracy. 11.Po zakończeniu zajęć uczeń powinien prawidłowo zamknąć system, wyłączyć komputer i posprzątać stanowisko pracy.

13 Punkt Dwunasty 12.Uczeń ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, oprogramowania lub utratę danych, jeżeli powstała szkoda była konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 12.Uczeń ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, oprogramowania lub utratę danych, jeżeli powstała szkoda była konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

14


Pobierz ppt "Autor: Dagmara Kot. Punk Pierwszy 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google