Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin Pracowni Informatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin Pracowni Informatyki"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin Pracowni Informatyki
Autor: Dagmara Kot

2 Punk Pierwszy 1.W pracowni informatyki odbywają się zajęcia informatyki i inne zajęcia edukacyjne po uzgodnieniu z opiekunem pracowni.

3 Punk Drugi 2.Uczniowie przebywają w pracowni bez tornistrów.
Należy zabrać zeszyty i przybory do pisania.

4 Punk Trzeci 3.Zabrania się uczniom wnoszenia do pracowni, bez zgody prowadzącego zajęcia, jakichkolwiek nośników danych.

5 Punk Czwarty 4.Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych i napojów.

6 Punk Piąty 5.Uczniowie w czasie zajęć zajmują miejsca wyznaczone przez prowadzącego zajęcia i nie zmieniają swoich miejsc.

7 Punk Szósty 6.Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie wpisują się do zeszytu zajęć na poszczególnych stanowiskach.

8 Punkt Siódmy 7.Włączenie i wyłączenie komputerów następuje tylko na polecenie prowadzącego zajęcia.

9 Punkt Ósmy 8.Nieprawidłowe działanie komputera
lub uruchomionego programu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

10 Punkt Dziewiąty 9.Bez polecenia nauczyciela uczeń nie może:
-uruchamiać nieznanego programu, -instalować żadnego programu, -zmieniać lub usuwać żadnych plików, których nie utworzył, -pobierać plików spoza sieci lokalnej, -przyłączać lub odłączać elementów zestawu.

11 Punk Dziesiąty 10.Wynoszenie sprzętu (komputerów lub elementów zestawu) poza pracownię wymaga zgody Dyrektora Szkoły.

12 Punkt Jedenasty 11.Po zakończeniu zajęć uczeń powinien prawidłowo zamknąć system, wyłączyć komputer i posprzątać stanowisko pracy.

13 Punkt Dwunasty 12.Uczeń ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, oprogramowania lub utratę danych, jeżeli powstała szkoda była konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

14 Koniec


Pobierz ppt "Regulamin Pracowni Informatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google