Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni"— Zapis prezentacji:

1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Oddział Chirurgii Ogólnej Ordynator: dr hab. n. med. Jacek Pawlak Piotr Skura Retrospektywna analiza przyczyn wykonania relaparotomii w materiale szpitala powiatowego Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP 20 marzec 2014r, Warszawa 1

2 Relaparotomia Wczesna Późna „On-demand relaparotomy” Planowa 2

3 Wskazania Zapalenie otrzewnej
Pooperacyjna niedrożność przewodu pokarmowego Krwawienia do jamy otrzewnej / światła przewodu pokarmowego Ewentracja 3

4 Cel pracy Zidentyfikowanie czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych wymagających wczesnej relaparotomii 4

5 Materiał i metoda Retrospektywna analiza hospitalizacji w Oddziale Chirurgicznym w latach 2262 operacje w obrębie jamy brzusznej 110 pacjentów wymagających wczesnej relaparotomii 124 wczesne relaparotomie 5

6 Materiał i metoda cd. 6

7 Parametry badane Wiek, płeć, BMI
Operacja z powodu choroby nowotworowej Operacja z powodu objawów zapalenia otrzewnej Parametry laboratoryjne (morfologia, biochemia – poziom albumin, CRP, białka całkowitego) Przetoczenie KKCz Czas pierwotnej operacji Operacja planowa vs. operacja w trybie pilnym 7

8 Parametry badane cd. Choroby współistniejące
Czas od wystąpienia pierwszych objawów choroby do operacji 8

9 Przyczyny operacji pierwotnej
9

10 10

11 Objawy zapalenia otrzewnej
11

12 Zabieg planowy vs. operacje w trybie pilnym
12

13 W ramach ostrego dyżuru operowano:
Grupa badana (%) - Niedrożność p.pok. – 17,7 - OZPŻ – 15,3 - Urazy jamy brzusznej ,1 - OZWR – 10,5 - Perforacja p.pok. – 10,5 - Krwawienie z GOPP – 4,8 - Inne (OZT, zator krezki) Grupa kontrolna (%) - OZWR – 21,8 - Perforacja p.pok – 10,5 - OZPŻ – 8,9 - Urazy jamy brzusznej – 4,8 - Niedrożność p. pok. – 2,4 - Inne 13

14 Czas trwania operacji Grupa kontrolna – 81min +/- 41min
Grupa badana – 122min +/- 48min p< 0.001 14

15 Okołooperacyjna podaż ME
Grupa kontrolna – podano średnio 2,6j.ME u 17,3% pacjentów Grupa badana – podano średnio 4,2j.ME u 48,1% pacjentów p<0,05 15

16 Choroby współistniejące
Grupa badana vs. Grupa kontrolna Cukrzyca ,8% vs. 4,8% Choroba niedokrwienna serca 0,5% vs.8,2% Przewlekła niewydolność krążenia 33,1% vs 0% 16

17 Przyczyny relaparotomii
17

18 Grupa badana vs. Grupa kontrolna
Śmiertelność Grupa badana vs. Grupa kontrolna 25,8% vs.5,6% 18

19 Wyniki 19

20 20

21 21

22 Podsumowanie Czynnikami zwiększającymi ryzyko wczesnych relaparotomii u chorych poddanych operacji w obrębie jamy brzusznej są: wiek, operacja w trybie ostrodyżurowym, choroba nowotworowa, zapalenie otrzewnej, anemia, hipoproteinemia, czas, jaki upłynął od wystąpienia objawów do operacji u chorych operowanych doraźnie 22

23 Podsumowanie Znając czynniki ryzyka możemy w okresie przedoperacyjnym odpowiednio przygotować chorych do operacji jak również odpowiednio ich prowadzić w okresie pooperacyjnym. Również przeprowadzenie operacji powinno uwzględniać te czynniki i zabieg powinien być wykonany w sposób szczególnie staranny. 23

24 Podsumowanie U większości chorych operowanych w trybie ostrodyżurowym nie mamy czasu na ich odpowiednie przygotowanie - ale nie każda operacja, która jest dzisiaj wykonywana jako ostrodyżurowa musi być w tym trybie przeprowadzona co da nam czas na lepsze przygotowanie chorego do zabiegu. 24

25 Podsumowanie Pamiętając o czynnikach ryzyka możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby powikłań u operowanych chorych, zmniejszenia ich cierpienia, skrócenia czasu hospitalizacji jak również spadku śmiertelności. 25

26 Dziękuję za uwagę 26


Pobierz ppt "Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google