Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP 20 marzec 2014r, Warszawa Retrospektywna analiza przyczyn wykonania relaparotomii w materiale szpitala powiatowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP 20 marzec 2014r, Warszawa Retrospektywna analiza przyczyn wykonania relaparotomii w materiale szpitala powiatowego."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP 20 marzec 2014r, Warszawa Retrospektywna analiza przyczyn wykonania relaparotomii w materiale szpitala powiatowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Oddział Chirurgii Ogólnej Ordynator: dr hab. n. med. Jacek Pawlak Piotr Skura

2 Relaparotomia Wczesna Późna On-demand relaparotomy Planowa

3 Wskazania Zapalenie otrzewnej Pooperacyjna niedrożność przewodu pokarmowego Krwawienia do jamy otrzewnej / światła przewodu pokarmowego Ewentracja

4 Cel pracy Zidentyfikowanie czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych wymagających wczesnej relaparotomii

5 Materiał i metoda Retrospektywna analiza hospitalizacji w Oddziale Chirurgicznym w latach 2000-2004 2262 operacje w obrębie jamy brzusznej 110 pacjentów wymagających wczesnej relaparotomii 124 wczesne relaparotomie

6 Materiał i metoda cd.

7 Parametry badane Wiek, płeć, BMI Operacja z powodu choroby nowotworowej Operacja z powodu objawów zapalenia otrzewnej Parametry laboratoryjne (morfologia, biochemia – poziom albumin, CRP, białka całkowitego) Przetoczenie KKCz Czas pierwotnej operacji Operacja planowa vs. operacja w trybie pilnym

8 Parametry badane cd. Choroby współistniejące Czas od wystąpienia pierwszych objawów choroby do operacji

9 Przyczyny operacji pierwotnej

10

11 Objawy zapalenia otrzewnej

12 Zabieg planowy vs. operacje w trybie pilnym

13 W ramach ostrego dyżuru operowano: Grupa badana (%) - Niedrożność p.pok. – 17,7 - OZPŻ – 15,3 - Urazy jamy brzusznej - 12,1 - OZWR – 10,5 - Perforacja p.pok. – 10,5 - Krwawienie z GOPP – 4,8 - Inne (OZT, zator krezki) Grupa kontrolna (%) - OZWR – 21,8 - Perforacja p.pok. – 10,5 - OZPŻ – 8,9 - Urazy jamy brzusznej – 4,8 - Niedrożność p. pok. – 2,4 - Inne

14 Czas trwania operacji Grupa kontrolna – 81min +/- 41min Grupa badana – 122min +/- 48min p< 0.001

15 Okołooperacyjna podaż ME Grupa kontrolna – podano średnio 2,6j.ME u 17,3% pacjentów Grupa badana – podano średnio 4,2j.ME u 48,1% pacjentów p<0,05

16 Choroby współistniejące Grupa badana vs. Grupa kontrolna Cukrzyca 21,8% vs. 4,8% Choroba niedokrwienna serca 0,5% vs.8,2% Przewlekła niewydolność krążenia 33,1% vs 0%

17 Przyczyny relaparotomii

18 Śmiertelność Grupa badana vs. Grupa kontrolna 25,8% vs.5,6%

19 Wyniki

20

21

22 Podsumowanie Czynnikami zwiększającymi ryzyko wczesnych relaparotomii u chorych poddanych operacji w obrębie jamy brzusznej są: wiek, operacja w trybie ostrodyżurowym, choroba nowotworowa, zapalenie otrzewnej, anemia, hipoproteinemia, czas, jaki upłynął od wystąpienia objawów do operacji u chorych operowanych doraźnie

23 Podsumowanie Znając czynniki ryzyka możemy w okresie przedoperacyjnym odpowiednio przygotować chorych do operacji jak również odpowiednio ich prowadzić w okresie pooperacyjnym. Również przeprowadzenie operacji powinno uwzględniać te czynniki i zabieg powinien być wykonany w sposób szczególnie staranny.

24 Podsumowanie U większości chorych operowanych w trybie ostrodyżurowym nie mamy czasu na ich odpowiednie przygotowanie - ale nie każda operacja, która jest dzisiaj wykonywana jako ostrodyżurowa musi być w tym trybie przeprowadzona co da nam czas na lepsze przygotowanie chorego do zabiegu.

25 Podsumowanie Pamiętając o czynnikach ryzyka możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby powikłań u operowanych chorych, zmniejszenia ich cierpienia, skrócenia czasu hospitalizacji jak również spadku śmiertelności.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Warszawskiego Oddziału TChP 20 marzec 2014r, Warszawa Retrospektywna analiza przyczyn wykonania relaparotomii w materiale szpitala powiatowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google