Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HEAD TRAUMA 1 1 URAZY GŁOWY. HEAD TRAUMA 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Anatomia czaszki i mózgu Anatomia czaszki i mózgu Patofizjologia urazu głowy Patofizjologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HEAD TRAUMA 1 1 URAZY GŁOWY. HEAD TRAUMA 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Anatomia czaszki i mózgu Anatomia czaszki i mózgu Patofizjologia urazu głowy Patofizjologia."— Zapis prezentacji:

1 HEAD TRAUMA 1 1 URAZY GŁOWY

2 HEAD TRAUMA 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Anatomia czaszki i mózgu Anatomia czaszki i mózgu Patofizjologia urazu głowy Patofizjologia urazu głowy Przegląd najczęstszych urazów głowy Przegląd najczęstszych urazów głowy Badanie urazu głowy Badanie urazu głowy Postępowanie w urazach głowy Postępowanie w urazach głowy

3 HEAD TRAUMA 3 URAZ GŁOWY Przyczyna śmierci 25% pacjentów urazowych Przyczyna śmierci 25% pacjentów urazowych Przyczyna śmierci w 50% wypadków komunikacyjnych Przyczyna śmierci w 50% wypadków komunikacyjnych Znacząco długi okres niepełnosprawności Znacząco długi okres niepełnosprawności Wczesne rozpoznanie i leczenie może poprawić wyniki terapii Wczesne rozpoznanie i leczenie może poprawić wyniki terapii Traktuj wszystkich pacjentów z urazem głowy i twarzy, jak pacjentów z urazem kręgosłupa szyjnego, dopóki nie zostanie to wykluczone Traktuj wszystkich pacjentów z urazem głowy i twarzy, jak pacjentów z urazem kręgosłupa szyjnego, dopóki nie zostanie to wykluczone

4 HEAD TRAUMA 4 ANATOMIAANATOMIA

5 5 URAZ MÓZGU Uraz mózgu może być wywołany Uraz mózgu może być wywołany – Bezpośrednim urazem tkanki mózgowej – Przeniesieniem na mózg siły urazu działającego na czaszkę – Ruchem mózgu wewnątrz czaszki

6 HEAD TRAUMA 6 UDERZENIA TYPU COUP CONTRACOUP koncepcja 4 kolizji koncepcja 4 kolizji – Auto uderza w drzewo – Głowa uderza w przednią szybę – Mózg uderza w część czołową czaszki – Mózg odbija się i uderza w część potyliczną czaszki

7 HEAD TRAUMA 7 PIERWOTNY A WTÓRNY URAZ MÓZGU Uraz pierwotny jest natychmiastowy, spowodowany stłuczeniem tkanki mózgowej. Uraz pierwotny jest natychmiastowy, spowodowany stłuczeniem tkanki mózgowej. Uraz wtórny wynika z niedotlenienia lub spadku perfuzji mózgowej Uraz wtórny wynika z niedotlenienia lub spadku perfuzji mózgowej – Spowodowany jest przez obrzęk, niedotlenienie lub niedociśnienie – Można mu zapobiec przez dobrą opiekę nad pacjentem – Hiperwentylacja zmniejsza przepływ w tkance mózgowej – Udrożnij drogi oddechowe, podaj tlen, utrzymaj CTK

8 HEAD TRAUMA 8 ICP-CIŚNIENIE ŚRÓDCZASZKOWE ICP jest zwykle niskie (<15mmHg) ICP jest zwykle niskie (<15mmHg) Ciśnienie perfuzji mózgowej (CPP) zależy od CTK i ICP Ciśnienie perfuzji mózgowej (CPP) zależy od CTK i ICP CPP = średnie CTK - ICP CPP = średnie CTK - ICP Jeśli ICP rośnie, CTK musi wzrosnąć by utrzymać CPP Jeśli ICP rośnie, CTK musi wzrosnąć by utrzymać CPP

9 HEAD TRAUMA 9 HIPERWENTYLACJA NIE JEST ZALECANA W LECZENIU URAZU GŁOWY ZA WYJĄTKIEM ZESPOŁU WGŁOBIENIA

10 HEAD TRAUMA 10 ZESPÓŁ WGŁOBIENIA Wzrastające ICP Wzrastające ICP Śpiączka Śpiączka Rozszerzenie źrenicy po stronie urazu (lub obu) Rozszerzenie źrenicy po stronie urazu (lub obu) Porażenie połowicze po stronie przeciwnej Porażenie połowicze po stronie przeciwnej Zaburzenia oddychania Zaburzenia oddychania Odruch Cushinga Odruch Cushinga – Nadciśnienie tętnicze – Bradykardia

11 HEAD TRAUMA 11 URAZY GŁOWY: RANY SKÓRY Bardzo unaczyniona Bardzo unaczyniona Obficie krwawi Obficie krwawi Najczęściej krwotoki można zahamować przez ucisk bezpośredni Najczęściej krwotoki można zahamować przez ucisk bezpośredni

12 HEAD TRAUMA 12 URAZY GŁOWY: URAZY CZASZKI Courtesy Roy Alson, MD

13 HEAD TRAUMA 13 OBJAWY ZŁAMANIA PODSTAWY CZASZKI Courtesy David Effron, M.D.

14 HEAD TRAUMA 14 URAZY GŁOWY: URAZY MÓZGU Wstrząśnienie Wstrząśnienie Stłuczenie mózgu Stłuczenie mózgu Rozlany uraz aksonalny Rozlany uraz aksonalny Uraz mózgu spowodowany niedotlenieniem Uraz mózgu spowodowany niedotlenieniem

15 HEAD TRAUMA 15 URAZY GŁOWY: KRWIAK NADTWARDÓWKOWY

16 HEAD TRAUMA 16 URAZY GŁOWY: KRWIAK PODTWARDÓWKOWY

17 HEAD TRAUMA 17 URAZY GŁOWY: KRWIAK ŚRÓDMÓZGOWY

18 HEAD TRAUMA 18 OCENA: SZYBKIE BADANIE URAZOWE Oceń stan świadomości (AVPU), udrożnij drogi oddechowe, zabezpiecz kręgosłup szyjny Oceń stan świadomości (AVPU), udrożnij drogi oddechowe, zabezpiecz kręgosłup szyjny Oceń oddychanie Oceń oddychanie – Nie dopuszczaj do niedotlenienia Oceń krążenie Oceń krążenie – Opanuj poważne krwawienia – Zapobiegaj niedociśnieniu Decyzja o transporcie i krytyczne interwencje Decyzja o transporcie i krytyczne interwencje Wykonaj krótkie badanie neurologiczne i ocenę według skali Glasgow, jeśli są zaburzenia świadomości Wykonaj krótkie badanie neurologiczne i ocenę według skali Glasgow, jeśli są zaburzenia świadomości

19 HEAD TRAUMA 19 BADANIE SZCZEGÓŁOWE Parametry życiowe Parametry życiowe Wywiad SAMPLE Wywiad SAMPLE Badanie od głowy do stóp, w tym neurologiczne i GCS Badanie od głowy do stóp, w tym neurologiczne i GCS Dalsze bandażowanie i zakładanie szyn Dalsze bandażowanie i zakładanie szyn Obserwacja ciągła Obserwacja ciągła

20 HEAD TRAUMA 20 ŹRENICEŹRENICE

21 HEAD TRAUMA 21 UŁOŻENIE CIAŁA

22 HEAD TRAUMA 22 SKALA GLASGOW

23 HEAD TRAUMA 23 POSTĘPOWANIE W URAZACH GŁOWY Zabezpiecz kręgosłup szyjny Zabezpiecz kręgosłup szyjny Udrożnij i kontroluj drogi oddechowe Udrożnij i kontroluj drogi oddechowe Wentyluj około 15 oddechów/min. Wentyluj około 15 oddechów/min. Zapobiegaj niedotlenieniu Zapobiegaj niedotlenieniu Hiperwentyluj tylko pacjenta z zespołem wgłobienia Hiperwentyluj tylko pacjenta z zespołem wgłobienia – Śpiączka, podwyższone CTK, zmniejszony oddech, bradykardia

24 HEAD TRAUMA 24 HEAD TRAUMA 19 NIGDY ZA DUŻO KONTROLI DRÓG ODDECHOWYCH INTUBUJ NA 8 GCS (INTUBATE AN EIGHT)

25 HEAD TRAUMA 25 POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE Zanotuj wyniki obserwacji Zanotuj wyniki obserwacji – Neurologiczne, GCS i źrenice – Parametry życiowe Utrzymuj odpowiednie krążenie Utrzymuj odpowiednie krążenie – CTK skurczowe 110-120 Bezustannie obserwuj i notuj obserwacje Bezustannie obserwuj i notuj obserwacje Szybki transport Szybki transport

26 HEAD TRAUMA 26 NIEBEZPIECZEŃSTWA I PROBLEMY Spodziewaj się urazu kręgosłupa szyjnego Spodziewaj się urazu kręgosłupa szyjnego Zabezpiecz drogi oddechowe - zapobiegaj aspiracji Zabezpiecz drogi oddechowe - zapobiegaj aspiracji Zapobiegaj niedotlenieniu Zapobiegaj niedotlenieniu Zapobiegaj wstrząsowi Zapobiegaj wstrząsowi – Płyny i.v. i spodnie przeciwwstrząsowe są OK

27 HEAD TRAUMA 27 NIEBEZPIECZEŃSTWA I PROBLEMY Bądź przygotowany na wystąpienie drgawek Bądź przygotowany na wystąpienie drgawek Szybko pogarszający się stan wymaga szybkiego leczenia w szpitalu Szybko pogarszający się stan wymaga szybkiego leczenia w szpitalu Szukaj innych możliwych przyczyn zaburzeń świadomości Szukaj innych możliwych przyczyn zaburzeń świadomości – Hipoglikemia – Alkohol – Środki odurzające

28 HEAD TRAUMA 28 PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE Wykonaj badanie BTLS Wykonaj badanie BTLS Zabezpiecz kręgosłup szyjny, drogi oddechowe i krążenie Zabezpiecz kręgosłup szyjny, drogi oddechowe i krążenie Często kontroluj parametry życiowe, źrenice, stan neurologiczny i GCS Często kontroluj parametry życiowe, źrenice, stan neurologiczny i GCS Szybki transport Szybki transport

29 HEAD TRAUMA 29 PYTANIA?PYTANIA?


Pobierz ppt "HEAD TRAUMA 1 1 URAZY GŁOWY. HEAD TRAUMA 2 ZAGADNIENIAZAGADNIENIA Anatomia czaszki i mózgu Anatomia czaszki i mózgu Patofizjologia urazu głowy Patofizjologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google