Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając"— Zapis prezentacji:

1 Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając
Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając

2 Centrum Technologii Informatycznych (1)
Cele i zadania PNT: Strategicznym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizacje zadań PNT UZ, do których należą: pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

3 Lokalizacja Centrum Technologii Informatycznych
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

4 Kierunki działalności
Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, technologie IT i sieci komputerowe, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: prace badawcze, opracowanie prototypów i wdrożenia, szkolenia i konsultacje, w miarę potrzeb – inne. Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

5 Cele i zadania Działania CTI obejmują prace badawczo-rozwojowe,
szkolenia i konsultacje, współpracę w pozyskiwaniu środków unijnych i ministerialnych oraz inne prace w zakresie: - modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, - zaawansowanych technologii przemysłowych, - nowoczesnych rozwiązań IT, usług hostingowych, technologii sieci komputerowych itp. - wykonywania i badań prototypów wysokozłożonych urządzeń elektronicznych, - projektowania i programowania systemów osadzonych, systemów sterowania dyskretnego, układów logicznych itp. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

6 Struktura Centrum obejmuje cztery Laboratoria:
Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Laboratorium "Akademia CISCO E-learning i technologie IT", zarządzające m.in. głównym węzłem sieci PNT Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Obiekt złożony z hali technologicznej o pow. 500 m2 i budynku biurowego o powierzchni ok. 250 m2 W części biurowej - poszczególne pracownie, sala szkoleniowa oraz sala konferencyjna Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

7 Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych
Pracownie wchodzące w skład: Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Zadania strategiczne: ZMIENIĆ NA ZADANIA Z ANKIETY działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

8 Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT"
Zakres działalności: prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless i innych, prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych, świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu i projektów IT. Zadania strategiczne: utrzymanie centralnego węzła sieci komputerowej PNT z zapewnieniem bardzo wysokiej niezawodności i jakości usług, działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

9 Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych
Zakres działalności: wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, szkolenia dla przemysłu, badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. Zadania strategiczne: prowadzenie działalności B+R, badań i edukacji w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

10 Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych
Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: Projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, Modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), Zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), Projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). Zadania strategiczne: realizacja prac badawczych, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, edukacja, szkolenia i konsultacje. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

11 Harmonogram prac Harmonogram prac:
czerwiec koncepcja projektowa, październik dokumentacja projektowa z pozwoleniami, listopad wniosek o finansowanie, czerwiec-grudzień realizacja i wyposażenie obiektu. Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

12 Przyszłość PNT UZ Centrum Technologii Informatycznych
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

13 Przyszłość PNT UZ "Jestem przekonany, że to Park Naukowo-Technologiczny i kopalnia w Brodach będą najważniejsze dla rozwoju województwa. Pomogą nam zmienić obraz naszego województwa" Janusz Kubicki czerwiec 2011 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego


Pobierz ppt "Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając"

Podobne prezentacje


Reklamy Google