Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego."— Zapis prezentacji:

1 Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

2 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 Centrum Technologii Informatycznych (1) Cele i zadania PNT: Strategicznym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Cel strategiczny będzie osiągany poprzez realizacje zadań PNT UZ, do których należą: pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNTUZ, wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności. wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności.

3 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 Lokalizacja

4 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 4 Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Strategiczny cel Centrum w pełni pokrywa się z celem strategicznym Parku Naukowo-Technologicznego Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: Obszar zastosowania zaawansowanych technologii: materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, technologie IT i sieci komputerowe, technologie IT i sieci komputerowe, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych. Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: Umożliwienie realizacji działań na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnego wykorzystania techniki i technologii: prace badawcze, prace badawcze, opracowanie prototypów i wdrożenia, opracowanie prototypów i wdrożenia, szkolenia i konsultacje, szkolenia i konsultacje, w miarę potrzeb – inne. w miarę potrzeb – inne. Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Zagospodarowanie zasobów ludzkich Uczelni w wysoko specjalizowanych projektach, z korzyścią dla Uczelni, regionu i pracowników Kierunki działalności

5 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 5 Cele i zadania Działania CTI obejmują prace badawczo-rozwojowe, szkolenia i konsultacje, współpracę w pozyskiwaniu środków unijnych i ministerialnych oraz inne prace w zakresie: - modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, - zaawansowanych technologii przemysłowych, - nowoczesnych rozwiązań IT, usług hostingowych, technologii sieci komputerowych itp. - wykonywania i badań prototypów wysokozłożonych urządzeń elektronicznych, - projektowania i programowania systemów osadzonych, systemów sterowania dyskretnego, układów logicznych itp.

6 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 6 Centrum obejmuje cztery Laboratoria: Centrum obejmuje cztery Laboratoria: Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Laboratorium "Akademia CISCO E-learning i technologie IT", zarządzające m.in. głównym węzłem sieci PNT Laboratorium "Akademia CISCO E-learning i technologie IT", zarządzające m.in. głównym węzłem sieci PNT Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Obiekt złożony z hali technologicznej o pow. 500 m 2 i budynku biurowego o powierzchni ok. 250 m 2 Obiekt złożony z hali technologicznej o pow. 500 m 2 i budynku biurowego o powierzchni ok. 250 m 2 W części biurowej - poszczególne pracownie, sala szkoleniowa oraz sala konferencyjna W części biurowej - poszczególne pracownie, sala szkoleniowa oraz sala konferencyjna Struktura

7 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 7 Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych Pracownie wchodzące w skład: Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu w procesach przemysłowych, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałoznawstwa, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia materiałów niemetalowych, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia eksploatacji maszyn, konstrukcji i transferu technologii, Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Pracownia niekonwencjonalnych materiałów pędnych i ochrony powietrza. Zadania strategiczne: ZMIENIĆ NA ZADANIA Z ANKIETY działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie warunków do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, wspomaganie budowania konkurencyjności przemysłu w regionie, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, kształcenie wykwalifikowanej kadry w zakresie zaawansowanych technologii przemysłowych, stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu. stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu.

8 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 8 Laboratorium "Akademia CISCO, E-learning i technologie IT" Zakres działalności: prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless i innych, prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu CISCO Certified Networking Associate, CISCO Fundamental of Wireless i innych, prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych, prowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów technicznych, świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu i projektów IT. świadczenie usług w zakresie szkoleń, projektowania i realizacji zadań e-learningu i projektów IT. Zadania strategiczne: utrzymanie centralnego węzła sieci komputerowej PNT z zapewnieniem bardzo wysokiej niezawodności i jakości usług, utrzymanie centralnego węzła sieci komputerowej PNT z zapewnieniem bardzo wysokiej niezawodności i jakości usług, działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez podniesienie poziomu świadomości technologicznej w społecznościach lokalnych wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych. wzrost efektywności kształcenia środowiska akademickiego poprzez udzielenie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

9 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 9 Laboratorium Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych Zakres działalności: wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, wsparcie przedsiębiorstw w innowacjach procesowych w celu zwiększenia produktywności systemów produkcyjnych, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych poprzez budowę modeli oraz symulację komputerową, szkolenia dla przemysłu, szkolenia dla przemysłu, badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. badania w zakresie analizy wąskich gardeł, redukcji czasów przezbrojeń i optymalizacji przepływu produkcji. Zadania strategiczne: prowadzenie działalności B+R, badań i edukacji w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją. prowadzenie działalności B+R, badań i edukacji w zakresie: modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzania logistycznego, zarządzania produkcją i usługami, planowania i sterowanie produkcją.

10 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 Laboratorium Komputerowo- Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: Zakres działalności obejmuje realizację zadań projektowych i szkoleniowych w zakresie: Projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, Projektowania i wykonywania wielowarstwowych obwodów drukowanych, Modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), Modelowania i syntezy układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD), Zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), Zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), Projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). Projektowania systemów wbudowanych (Embedded System Design). Zadania strategiczne: Zadania strategiczne: realizacja prac badawczych, realizacja prac badawczych, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, projektowanie i wykonywanie prototypów oraz wdrożenia, edukacja, szkolenia i konsultacje. edukacja, szkolenia i konsultacje.

11 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 11 Harmonogram prac Harmonogram prac: czerwiec 2011 - koncepcja projektowa, czerwiec 2011 - koncepcja projektowa, październik 2011 - dokumentacja projektowa z pozwoleniami, październik 2011 - dokumentacja projektowa z pozwoleniami, listopad 2011 - wniosek o finansowanie, listopad 2011 - wniosek o finansowanie, czerwiec-grudzień 2012 - realizacja i wyposażenie obiektu. czerwiec-grudzień 2012 - realizacja i wyposażenie obiektu.

12 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 12 Przyszłość PNT UZ

13 Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 13 "Jestem przekonany, że to Park Naukowo-Technologiczny i kopalnia w Brodach będą najważniejsze dla rozwoju województwa. Pomogą nam zmienić obraz naszego województwa" Janusz Kubicki www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl, czerwiec 2011 Przyszłość PNT UZ


Pobierz ppt "Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając Centrum Technologii Informatycznych Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google