Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY OŚWIETLENIE wykorzystano materiały: Internet:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY OŚWIETLENIE wykorzystano materiały: Internet:"— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY OŚWIETLENIE wykorzystano materiały: Internet: http://www.ciop.pl

2 OŚWIETLENIE Art. 207 § 2 kodeksu pracy (Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami): Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pra- cowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicz- nych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie- czeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami): Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o paramet- rach zgodnych z Polskimi Normami.

3 OKREŚLENIA pole zadania – część pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie wzrokowe (płaszczyzna pionowa, pozioma i pochylona). pole bezpośredniego otoczenia – pas o szerokości co najmniej 0,5 m otaczający pole zadania, występujący w polu widzenia. eksploatacyjne natężenie oświetlenia (Ē m ) – wartość, od której nie może być mniejsza wartość średniego natężenia oświetlenia, na określonej powierzchni. równomierność oświetlenia – stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powierzchni.

4 OŚWIETLENIE luminancja powierzchni – współczynnik odbicia i natężenia oświetlenia na tej powierzchni (sufit – 0,6 ÷ 0,9; ściany – 0,3 ÷ 0,8; płaszczyzna pracy – 0,2 ÷ 0,6; podłoga – 0,1 ÷ 0,5). Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa na poziom adaptacji wzorku i tym samym na widzialność zadania. Właściwie dobrana (zrównoważona) luminancja jest niezbędna dla wzrostu: –ostrości widzenia; –czułości kontrastowej (rozróżnianie małych względnych różnic); –sprawności funkcji ocznych (akomodacja, ruchy oczu). Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa również na wygodę widzenia. Aby ją zapewnić, zalecane jest unikanie: –zbyt wysokich luminancji, które mogą powodować olśnienie; –zbyt wysokich kontrastów luminancji, które mogą powodować zmęczenie; –zbyt niskich luminancji i zbyt niskich kontrastów luminancji, przy których tworzy się monotonne środowisko pracy.

5 OŚWIETLENIE Zaleca się, aby eksploatacyjne natężenie oświetlenia było zwiększone, gdy: –praca wzrokowa jest krytyczna; –naprawa błędów jest kosztowna; –duże znaczenie ma dokładność lub wysoka wydajność pracy; –szczegóły zadania mają niezwykle małe wymiary lub mały kontrast; –zadanie wykonywane jest w niezwykle długim czasie Wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia może być zmniej- szone, gdy: –szczegóły zadania mają niezwykle duże wymiary lub duży kontrast; –zadanie wykonywane jest w niezwykle krótkim czasie. Duże zmiany natężenia oświetlenia wokół pola zadania mogą prowa- dzić do stresu i niewygody widzenia. Pole zadania powinno być oświetlone możliwie najrównomierniej.

6 OŚWIETLENIE Olśnienie jest doznaniem wywołanym jaskrawymi powierzchniami występującymi w polu widzenia. Olśnienie spowodowane odbiciami od lustrzanych powierzchni, określane jest jako olśnienie dekontrastujące lub odbiciowe. Dla wydolności wzrokowej, odczuć wygody i dobrego samopoczucia ważne jest, aby barwy w otoczeniu, barwy obiektów i ludzkiej skóry były oddawane naturalnie, właściwie i w taki sposób, który powoduje, że ludzie wyglądają atrakcyjnie i zdrowo. Migotanie powoduje dekoncentracje i może wywołać fizjologiczne skutki takie jak ból głowy. Efekty stroboskopowe mogą wywoływać niebezpieczne sytuacje w wyniku zmian w postrzeganiu maszynowych ruchów obrotowych i postępowo-zwrotnych. Zaleca się takie projektowanie oświetlenia, aby nie było migotania i efektów stroboskopowych.


Pobierz ppt "CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY OŚWIETLENIE wykorzystano materiały: Internet:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google