Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie zachowanie jest zachowaniem agresywnym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie zachowanie jest zachowaniem agresywnym?"— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA I ROLA WYCHOWAWCY KLASY W PROFILAKTYCE AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM

2 Jakie zachowanie jest zachowaniem agresywnym?
AGRESJA – to wszelkie działanie (fizyczne, werbalne, niewerbalne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej, psychicznej – rzeczywistej lub symbolicznej – jakiejś osobie lub czemuś co ją zastępuje.

3 Rodzaje agresji Agresja werbalna – groźby, straszenie, obrażanie, przezywanie, wyśmiewanie... . Agresja fizyczna – agresja naruszająca czyjąś cielesność lub własność. Przybiera najczęściej formę bezpośrednią, czyli taką, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, np. w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania pieniędzy itp. Agresja niewerbalna – intryga, plotki, mobing ... .

4 Teorie agresji: teoria instynktu – agresję mamy w genach,
teoria społecznego uczenia się – powielamy postępowanie osób dla nas ważnych we wczesnym okresie rozwoju, teoria frustracji – agresja jest efektem nagromadzenia negatywnych emocji wynikających z niezaspokojenia tzw. potrzeb osiowych.

5 Czynniki wzmacniające tendencje zachowań agresywnych
GRUPA RÓWIEŚNICZA Czynniki wzmacniające tendencje zachowań agresywnych MEDIA SZKOŁA RODZINA UCZEŃ

6 Istota działań wychowawczych
Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach: fizycznej, psychicznej społecznej duchowej Rolą wychowawcy jest tworzenie warunków do rozwoju wychowanka.

7 Komunikowanie się werbalne niewerbalne (mowa ciała)

8 Komunikowanie się Znaczenie komunikatu odbieramy:
w 7% przez znaczenie słów, w 38% przez głos, w 55% przez mowę ciała.

9 Bariery komunikacyjne
Zdania, w których kogoś osądzamy, krytykujemy, orzekamy. Dobre rady (niech pani zabroni). Zdania, w których decydowanie za kogoś, nadmiernie wypytujemy.

10 Schemat komunikatu Komunikat „ja”. Płaszczyzna rzeczowa.
Komunikat wspierający.

11 Jak przeciwdziałać agresji?
Najważniejsze reagować. Udzielamy sobie pomocy nawzajem. Reagujemy podkreślając troskę o ucznia. Wysyłamy wyraźne komunikaty „chcę wam pomóc” – wobec ofiar, zaś wobec agresora „nie zgadzam się na twoje postępowanie”. Rozmawiamy ze sprawcami. Organizujemy spotkania: ofiara – sprawca – rodzice. Współpracujemy z poradniami i ośrodkami psychologicznymi.

12 Jak przeciwdziałać agresji?
Metoda OWPS postępowania w sytuacjach konfliktowych. Opisz sytuację. Wyraź uczucie. Podaj oczekiwaną zmianę. Sformułuj konsekwencje: realne, dotkliwe.

13 Zasady postępowania wobec sprawców:
cykl rozmów indywidualna odpowiedzialność hierarchia rozmów monitorowanie zachowania ucznia nagradzanie i karanie hierarchia konsekwencji

14 Koniec


Pobierz ppt "Jakie zachowanie jest zachowaniem agresywnym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google