Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA I ROLA WYCHOWAWCY KLASY W PROFILAKTYCE AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA I ROLA WYCHOWAWCY KLASY W PROFILAKTYCE AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA I ROLA WYCHOWAWCY KLASY W PROFILAKTYCE AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM

2 Jakie zachowanie jest zachowaniem agresywnym? AGRESJA – to wszelkie działanie (fizyczne, werbalne, niewerbalne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej, psychicznej – rzeczywistej lub symbolicznej – jakiejś osobie lub czemuś co ją zastępuje.

3 Rodzaje agresji Agresja werbalna – groźby, straszenie, obrażanie, przezywanie, wyśmiewanie.... Agresja fizyczna – agresja naruszająca czyjąś cielesność lub własność. Przybiera najczęściej formę bezpośrednią, czyli taką, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, np. w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania pieniędzy itp. Agresja niewerbalna – intryga, plotki, mobing....

4 Teorie agresji: teoria instynktu – agresję mamy w genach, teoria społecznego uczenia się – powielamy postępowanie osób dla nas ważnych we wczesnym okresie rozwoju, teoria frustracji – agresja jest efektem nagromadzenia negatywnych emocji wynikających z niezaspokojenia tzw. potrzeb osiowych.

5 Czynniki wzmacniające tendencje zachowań agresywnych Czynniki wzmacniające tendencje zachowań agresywnych MEDIASZKOŁA RODZINA UCZEŃ GRUPA RÓWIEŚNICZA

6 Istota działań wychowawczych Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach: fizycznej, psychicznej społecznej duchowej Rolą wychowawcy jest tworzenie warunków do rozwoju wychowanka.

7 Komunikowanie się werbalne niewerbalne (mowa ciała)

8 Komunikowanie się Znaczenie komunikatu odbieramy: w 7% przez znaczenie słów, w 38% przez głos, w 55% przez mowę ciała.

9 Bariery komunikacyjne Zdania, w których kogoś osądzamy, krytykujemy, orzekamy. Dobre rady (niech pani zabroni). Zdania, w których decydowanie za kogoś, nadmiernie wypytujemy.

10 Schemat komunikatu Komunikat ja. Płaszczyzna rzeczowa. Komunikat wspierający.

11 Jak przeciwdziałać agresji ? Najważniejsze reagować. Udzielamy sobie pomocy nawzajem. Reagujemy podkreślając troskę o ucznia. Wysyłamy wyraźne komunikaty chcę wam pomóc – wobec ofiar, zaś wobec agresora nie zgadzam się na twoje postępowanie. Rozmawiamy ze sprawcami. Organizujemy spotkania: ofiara – sprawca – rodzice. Współpracujemy z poradniami i ośrodkami psychologicznymi.

12 Jak przeciwdziałać agresji? Metoda OWPS postępowania w sytuacjach konfliktowych. Opisz sytuację. Wyraź uczucie. Podaj oczekiwaną zmianę. Sformułuj konsekwencje: realne, dotkliwe.

13 Zasady postępowania wobec sprawców : cykl rozmów indywidualna odpowiedzialność hierarchia rozmów monitorowanie zachowania ucznia nagradzanie i karanie hierarchia konsekwencji

14 Koniec


Pobierz ppt "ZADANIA I ROLA WYCHOWAWCY KLASY W PROFILAKTYCE AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google