Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze celowe Fundusze celowe w publicznym systemie finansowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze celowe Fundusze celowe w publicznym systemie finansowym"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze celowe Fundusze celowe w publicznym systemie finansowym Klasyfikacja funduszy celowych Fundusz ubezpieczenia społecznego

2 Pojęcie Fc To fundusze , które gromadzą środki publiczne ze wskazanych ustawowo źródeł na ściśle określony cel lub zadania Nie mają charakteru publicznych funduszy ogólnego przeznaczenia Muszą mieć silne uzasadnienie do powstania

3 Najważniejsze uzasadnienia
Odstąpienie od sztywnych zasad budżetowych w celu realizacji ważnych zadań- np. ubezpieczenia społeczne Zapewnienie finansowania bez potrzeby konkurowania o środki budżetowe- stabilizacja finansowania zadań, Nie ma zasady roczności wykonania zadań

4 Najważniejsze uzasadnienia
Nie podlegają kontroli budżetowej Wydatki zależą od posiadanych środków Brak realokacji nadwyżek budżetowych Osłabiają finanse państwa

5 Ze względu na pochodzenie zadań wyróżnia się;
państwowe fundusze celowe - realizują one zadania wyodrębnione z budżetu państwa Samorządowe fundusze celowe -realizują one zadania wyodrębnione z budżetu gminy, powiatu lub województwa

6 Do państwowych funduszy celowych zalicza się między innymi
FUS F alimentacyjny F pracy F gwarantowanych świadczeń pracowniczych Różne formy KRUS

7 Samorządowe fundusze celowe
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Fundusze ochrony gruntów rolnych itp. Mogą być one wojewódzkie ,gminne , powiatowe i narodowe

8 FUS Zreformowany został w 1998 roku na mocy Ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych Do roku 1999 funkcjonował w Polsce repartycyjny system ubezpieczeń społecznych oparty na umowie międzypokoleniowej Obecnie ma on charakter systemu kapitałowego

9 Reforma ubezpieczeń społecznych oparta została na trzech filarach
I –zreformowany FUS –administrowany przez ZUS- gromadzi część obowiązkowych składek (12,2 % ) i wypłaca bieżące świadczenia emerytom – filar repartycyjny II- OFE- zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne- pozostała część składek (7,3 % wynagrodzenia) III Pracownicze Programy Emerytalne – dodatkowe zabezpieczenie płacone przez pracodawców i proacowników


Pobierz ppt "Fundusze celowe Fundusze celowe w publicznym systemie finansowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google