Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka Skutecznej Komunikacji – warsztaty radiowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka Skutecznej Komunikacji – warsztaty radiowe"— Zapis prezentacji:

1 Sztuka Skutecznej Komunikacji – warsztaty radiowe
Jacek Filipowicz

2 Co jest komunikatem?????

3 Co jest komunikatem???? Komunikatem jest wszystko co nas otacza oraz każde działanie, czy nie działanie nasze czy otaczających nas osób, zwierząt, przedmiotów itp.

4 Kanały przekazu komunikacyjnego
komunikacja werbalna działa przede wszystkim na umysł świadomy - przekazuje informacje komunikacja niewerbalna działa przede wszystkim na umysł nieświadomy (podświadomość) - przekazuje emocje

5 Kanały przekazu komunikacyjnego
Asocjacje – skojarzenia ze znanymi nam sytuacjami, osobami, zdarzeniami czy przedmiotami

6 Czy budujemy sobie wieżę Babel?

7 Język jako narzędzie komunikatu

8 Język jako narzędzie komunikatu
Język jest najczęstszym i najprostszym, a jednocześnie najbardziej złożonym sposobem komunikacji między dwoma podmiotami na linii nadawca odbiorca Nadawca Odbiorca komunikat Odbiór komunikatu -zrozumienie

9 Język jako narzędzie komunikatu
Relacja zwrotna: Nadanie komunikatu nie jest równoznaczne z jego zrozumieniem przez odbiorcę Odbiorca komunikuje zrozumienie bądź niezrozumienie komunikatu nadawcy własnym komunikatem (niekoniecznie słownym) Nadawca odbiera komunikat odbiorcy (przy relacji zwrotnej)

10 Skuteczność komunikacji
Komunikacja efektywna ma miejsce wtedy, gdy: odbiorca rozumie informację zgodnie ze znaczeniem nadanym przez nadawcę, informacja przekazywana przez nadawcę dokładnie oddaje jego intencje, interpretacja odbiorcy zbiega się z intencjami nadawcy.

11

12 Relacje zrozumienia komunikatu – intencja nadawcy

13 Relacje zrozumienia komunikatu – intencja odbiorcy

14 Relacje zrozumienia komunikatu – intencja nadawcy

15 Relacje zrozumienia komunikatu

16

17 Relacje zrozumienia komunikatu

18 Relacje zrozumienia komunikatu

19

20

21

22

23 Ćwiczenie Jak przedstawiłbyś trudności transportowe (dotyczące środków komunikacji publicznej oraz samochodowej w mieście i na wsi) w czasie polskiej zimy komuś, kto nigdy nie widział śniegu? Zbuduj taką wypowiedź.

24 Relacje zrozumienia komunikatu

25 Kanały komunikacyjne Imperatyw – działanie podświadome na nasze zmysły, np. feromony Prezentacja – opakowanie informacji Emocje Informacja Rytuał (sposób bycia jednakowo rozumiany przez daną grupę) Behawioryzm

26 Ćwiczenie Wszyscy uczestnicy:
Polecenie: Masz trzy minuty na zbudowanie poprawnego komunikatu na temat swojej osoby. Postaraj się w tym czasie opowiedzieć o sobie, tak, by zainteresować grupę. Grupa: osoba, która jako pierwsza poczuje się znużona przerywa monolog słowem STOP.

27 Różnice kulturowe w komunikacji
Mowa ciała w procesie komunikacji oprócz uwarunkowań genetycznych zależy także od typu kultury, w której wychował się i przebywał człowiek, gdyż kultura wpływa na samo znaczenie dużej ilości sygnałów niewerbalnych. Dotyczy to zarówno gestykulacji, postawy, jak i głosu lub mimiki.

28 Różnice kulturowe w komunikacji

29 Kanały komunikacyjne - prezentacja
Skrzywdziłaś nasze dzieci Polityka, seks, oskarżenia. - Mam tego wszystkiego dosyć - mówi Stanisław Krawczyk, były mąż Anety Krawczyk (33 l.), która oskarża polityków Samoobrony o molestowanie. - Ona na pewno nie kłamie, ale po co wciągać w tę aferę nasze dzieci.

30 Kanały komunikacyjne - prezentacja
Rękas obciąża Leppera Prokuratura ma świadka, który mówi o molestowaniu kobiet przez szefa Samoobrony. To Konrad Rękas, były narodowiec i zwolennik Leszka Bubla Czy są dowody na Łyżwińskiego Prokuratura ma już dowody na molestowanie seksualne Anety Krawczyk przez posła Stanisława Łyżwińskiego i jeszcze w tym roku może wystąpić o uchylenie mu immunitetu. Świadkowie potwierdzają zeznania pokrzywdzonej

31 Ćwiczenie Grupa A – proszę o przeredagowanie języka artykułu z dziennika „Rzeczpospolita” na język dziennika „Fakt” lub „Super Express” Grupa B p proszę o przedagowanie języka artykułu z dziennika „Fakt” na język dziennika „Rzeczpospolita” lub „Gazeta Wyborcza”

32 Język jako narzędzie komunikatu
Sposoby komunikowania (język komunikatu) Język potoczny Język oficjalny (zebraniowy) Język „medialny - publicystyczny”

33 Charakterystyka wypowiedzi – język potoczny
niedbały urywane końcówki nie kończenie zdań (brak wyraźnej kropki) używanie zamienników słownych złe akcentowanie rozwlekłe mówienie częste dygresje

34 Jęzk potoczny a oficjalny

35 Charakterystyka wypowiedzi
Język potoczny Język mówiony (potoczny) operuje słownictwem uboższym niż język pisany i oficjalny, ale jednocześnie wyrazy są tu pojemniejsze znaczeniowo. W mowie potocznej, czasownik ‘śpiewać’ może znaczyć: zdradzać tajemnice, dobrze odpowiadać na egzaminie, podczas, gdy w mowie oficjalnej oznaczać może jedynie ‘ śpiewanie’ w swym podstawowym znaczeniu

36 Charakterystyka wypowiedzi – język potoczny - emocjonalny

37 Ćwiczenie Zbuduj krótką wypowiedź na dowolny temat, rozpoczynającą się od następującego komunału: nie można żyć bez powietrza; życie nie pieści; niedaleko pada jabłko od jabłoni; mężczyzna jest głową rodziny.

38 Charakterystyka wypowiedzi
Język oficjalny: używanie kalek językowych język „napuszony” i „przemądrzony” używanie żargonu środowiskowego używanie wyrazów obcego pochodzenia (np.. Prompter) – przejaw pretensjonalności Przykłady: „Nie wolno nam artykułować niechęci do Eskimosów” „jestem zatrudniony w Liceum Zawodowym” „ Korupcja wygenerowała zjawisko nepotyzmu w telewizji publicznej”.

39 Charakterystyka wypowiedzi
Język oficjalny Rozwiązanie przykładów: Nie wolno nam wyrażać niechęci do Eskimosów. Pracuję w Liceum Zawodowym. Łapówkarstwo wytworzyło (zrodziło) zjawisko nepotyzmu w telewizji publicznej.

40 Ćwiczenie Napisz na kartce 3 cechy pozytywne i negatywne, odróżniające sposoby komunikowania się a/ kobiet – mężczyzn b/ „oficjeli” – osób prywatnych c/ ludzi różnych narodowości, z uwzględnieniem różnic kulturowych Odpowiedz na pytanie, co trzeba zrobić, by komunikacja pomiędzy tymi poszczególnymi grupami stała się możliwa

41 Język oficjalny

42 Ćwiczenie Zbuduj wypowiedź, posługując się następującym toposem narodowym: dwa nagie miecze; gruba kreska; pomożecie? pomożemy; spać na styropianie. Użyj języka oficjalnego, a następnie zamień ten język na potoczny, bliższy słuchaczowi.

43 Ćwiczenie Zmień styl poniższego tekstu tak, by zachować sens, a jednocześnie przyciągnąć uwagę słuchaczy i uczynić ten tekst mniej drętwym i biurokratycznym: Przeczytaj tekst umieszczony w ćwiczeniu II, odpowiednio modulując głos tak, aby tekst został odebrany jako: 1. wesoły; 2. smutny; 3. przerażający; 4. ironiczny.

44 Tekst do ćwiczenia „Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę powitać tu Państwa z okazji 10-lecia istnienia naszej firmy. Witam serdecznie przedstawicieli naszych nie­mieckich firm partnerskich oraz wszystkich zaproszonych gości. Chciałbym Pań­stwu dzisiaj przedstawić naszą niemiecką inwestycję w Polsce, która odniosła sukces. Jednocześnie chciałbym przekonać Państwa do inwestowania w Polsce, tym bardziej, że od l maja 2004 Polska jest członkiem Unii Europejskiej i co za tym idzie, inwestowanie w tym kraju stało się bardzo bezpieczne".

45 Bardzo dziękuję za to pytanie To bardzo ważna kwestia
Well zdania Krótkie zdania wypowiadane na przykład w trakcie zebrań, konferencji prasowych, spotkań Dobre pytanie, To trudne pytanie Bardzo dziękuję za to pytanie To bardzo ważna kwestia To bardzo ciekawy problem

46 Ćwiczenie Proszę o przygotowanie wystąpienia, które sprowokuje zadanie pytań, w odpowiedziach na które można wykorzystać sformułowania Dobre pytanie, To trudne pytanie Bardzo dziękuję za to pytanie To bardzo ważna kwestia To bardzo ciekawy problem

47 Ilość informacji przekazywanych w różnych kanałach komunikacyjnych.
To co widzimy 50% ton głosu 30% słowa 20% nadawca odbiorca Literatura podaje różnego typu podziały, które różnią się w niewielkim stopniu. Zakłada się ogólnie, że w całym procesie komunikacyjnym za pomocą słów – ich znaczenia werbalnego- przekazuje się do 20% informacji. Rozkład proporcji zależy oczywiście od kultury i indywidualnych cech danej osoby.

48 Podstawowe rady i wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji.
Dobra komunikacja zachodzi wówczas, gdy intencja komunikowania nadawcy jest taka sama jak znaczenie nadane informacjom przez słuchacza, dzięki czemu obie strony mogą trafnie przewidywać swoje zachowania.

49 Podstawowe rady i wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji.
Ważne jest nie tylko co mówimy, ale też jak wyglądamy prezentując nasze poglądy. Niezgodność kanału werbalnego i wizualnego podważa naszą wiarygodność w oczach odbiorcy,

50 Techniki wypowiedzi Reguła uprzejmości „Bardzo dziękuję Panu, że poruszył Pan cieszyć się, że naszym oponentom tak istotna sprawę jak…”, „Mogę tylko również bliska jest troska o…”. Reguła aprobaty „Pragnę podziękować za zaproszenie nas do tej debaty”.

51 Techniki wypowiedzi Reguła zgodności „Wyraża pan poglądy podobne do przeciwników prywatyzacji, ale proszę zwrócić uwagę na następującą kwestię…”; „Zgadzam się z panem, że ta teoria dosyć dobrze tłumaczy spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski, zwłaszcza w…”.

52 Budowanie własnego wizerunku
Reguła współdziałania „Przyzna Pan, że kiedy mówimy o ograniczeniu bezrobocia, warto zwrócić uwagę na…”; „Mógłbym odpowiadać na zaczepki lub formułować bezpodstawne oskarżenia, ale chciałbym w tej dyskusji doprowadzić do kompromisu w sprawie…”.

53 Techniki wypowiedzi Reguła atrakcyjności treści „Zwraca Pan uwagę na rzeczy bardzo istotne, mam podobny pogląd w tej sprawie, uważam bowiem, że…” Reguła skromności - unikanie przechwalania się i słownego wywyższania nad oponentem

54 Techniki wypowiedzi Reguła ironii – wszelkie niekonwencjonalne miny, gesty lub intonacja głosu; stosując je należy pamiętać o ich czytelności, ułatwiającej właściwą interpretację. Reguła Polyanny – unikanie tematów przykrych dla rozmówców; dziennikarze przeważnie jej nie stosują i warto o tym pamiętać. Można z niej korzystać w rozmowach towarzyskich.

55 Budowanie trafnych analogii i stosowanie figur
Techniki wypowiedzi Budowanie trafnych analogii i stosowanie figur retorycznych. Definicja – Analogia jest związkiem między dwoma obiektami, opartym na podobieństwie ich wewnętrznej struktury. Wzór analogii wygląda następująco: „A jest jak B bo…”, np.: „Wasz budżet jest jak rozdęty balon, bo może pęknąć od nadmiaru nierealnych wydatków”.

56 Techniki wypowiedzi 5 najczęściej używanych figur retorycznych:
Porównanie – ilustracja trudnych pojęć i danych liczbowych. Powtórzenie – pozwala na podkreślenie tego, co dla nadawcy jest najważniejsze, zwraca uwagę odbiorców. Hiperbola – zamierzona, widoczna przesada w wypowiedzi. Pytanie retoryczne – pytanie nie wymagające odpowiedzi. Aluzja – niejawny, zawoalowany, ale jasny dla odbiorców przekaz. Stosujemy, gdy chcemy zasygnalizować pewien fakt, bez szczegółowego wyjaśniania.

57 Komunikacja niewerbalna

58 Komunikacja niewerbalna

59 Komunikacja niewerbalna
Czy w przyrodzie dominuje komunikacja werbalna czy też niewerbalna?

60 Komunikacja niewerbalna - POJĘCIE
Komunikacja niewerbalna to wszelkie zamierzone i niezamierzone, sposoby przekazywania informacji;

61 Komunikacja niewerbalna
kinetyka (ruchy ciała) mimika ręce nogi postawa gesty proksemika (położenie względem otoczenia,w szczególności względem innych osób)

62 Komunikacja niewerbalna - ZADANIA
Komunikacja niewerbalna spełnia następujące zadania: wspomaga komunikację werbalną poprzez dodanie jej wyrazistości i czytelności, funkcjonuje jako samodzielny środek przekazu, może zaprzeczać komunikacji werbalnej.

63 Komunikacja niewerbalna
PAMIETAJ O SPÓJNOŚCI PRZEKAZU Jeśli ciało wysyła przekaz odwrotny do informacji zawartej w słowach to rozmówca nieświadomie ufa komunikatowi niewerbalnemu

64 NIGDY NIE MASZ DRUGIEJ SZANSY NA PIERWSZE WRAŻENIE
Mowa ciała NIGDY NIE MASZ DRUGIEJ SZANSY NA PIERWSZE WRAŻENIE

65 Komunikacja niewerbalna

66

67 Techniki wypowiedzi – kanał wizualny
Wskazówki praktyczne: Powitanie z drugą osobą powinno być ciepłe, ale bez nadmiernej egzaltacji. Należy unikać wszelkiej przesady, np. gestykulacji rękoma, które powinny swobodnie leżeć na stole (jeśli taka jest scenografia). Niewskazane jest podpieranie głowy rękoma lub zabawa tzw. adaptatorami Stosowanie przedmiotów jako adaptatorów powinno być świadome i kontrolowane. Stosowanie przedmiotów jako adaptatorów powinno być świadome i kontrolowane, np. może ilustrować jakąś naszą wypowiedź lub stosunek do przedmiotu dyskusji

68 Podział komunikatów niewerbalnych

69 Teoria stref Dystans to odległość pomiędzy partnerami interakcji, informuje nas o stosunkach wzajemnych między nimi. Skracanie dystansu, zbliżanie się do siebie jest znakiem zbliżania psychicznego, oddalanie się stanowi oznakę utraty kontaktu. OSOBA Strefy dystansu Strefa intymna – do 40 cm Strefa osobista – do 120 cm Strefa socjalna – do 360 cm Strefa otwarta – od 360 cm

70 Komunikacja niewerbalna
Oczy

71 Komunikacja niewerbalna
Oczy patrz na ludzi śmiej się oczami nie uciekaj wzrokiem nie wpatruj się w: sufit, ściany, podłogę, komputer, ekran, prezesa, przyjaciela...

72 Komunikacja niewerbalna – reszta twarzy
uśmiechaj się mów wyraźnie rób miny (kiedy trzeba): ciesz się, frasuj, złość, dziw, zamyślaj, ... nie krzyw się nie okazuj znudzenia lub zniecierpliwienia

73 6 głównych rodzajów mimiki

74 Komunikacja niewerbalna - wymowne ręce
Mowa rąk: zdradzają życzenia ukazują uczucia sygnalizują nastroje nigdy nie kłamią są gagatkami

75 Całkiem przekręcone – „zakochane”
Wymowne ręce Całkiem przekręcone – „zakochane”

76 Wymowne ręce Szukanie oparcia

77 Wymowne ręce Niezręczne ręce

78 Ręce gotowe do zadania ciosu
Wymowne ręce Ręce gotowe do zadania ciosu

79 Wymowne ręce Nieprzenikniony

80 Dłoń - Magnetyczna Siła Władzy
Otwarta propozycja

81 Dłoń - Magnetyczna Siła Władzy
Zablokowany i zamknięty

82 Dłoń - Magnetyczna Siła Władzy
Nie ze mną!!!

83 Dekodery Kłamstwa

84 Postawy bierne - oceniające

85 Gry Palców Wszystkowiedzący

86 Gry Palców Pistolet

87 Bariery z ramion i nóg Trudny do pozyskania

88 Bariery z ramion i nóg

89 Bariery z ramion i nóg

90 Gesty: rytualne, mimowolne, świadome, rytmizujące, prezentacyjne
Służą do akcentowania, osłabiania, wyjaśniania, przeczenia; zastępują mowę

91 Gesty podkreślające: podkreślają słowa lub wypowiedzi.
Ruchy te widać szczególnie podczas odtwarzania w przyspieszony tempie referatu nagranego na wideo.

92 Gesty akcentujące Potwierdzają wypowiedź ale i przyciągają uwagę. Służą między innymi jako znak przyjaźni

93 Gesty i postawy

94 Gesty akcentujące neutralność - wyraża się poprzez ustawienie dłoni w pozycji pionowej, podkreśla odległość i kierunki negatywną opinie - dłoń zwrócona w dół przyciągają uwagę - szczególnie gesty palców

95 Gesty akcentujące - motywacyjne
Podkreślają ważność słów - pięść

96 Gesty symboliczne Wyrażają symbolicznie to, co można byłoby sformułować również słownie

97 Gesty symboliczne Znaki siły

98 Gesty symboliczne Dłonie, „które leczą”

99 Gesty symboliczne - agresywne
Znaki palca wskazującego

100 Komunikacja niewerbalna - Postawa
Kolejnym elementem komunikacji niewerbalnej jest postawa, czyli to, jakie pozycje przyjmuje ciało podczas stania lub siedzenia. Nawet pobieżna obserwacja uświadamia odbiorcy komunikatu niewerbalnego wiele informacji.

101 Ćwiczenie Proszę przedstawić za pomocą postawy i gestu następujące stany emocjonalne: Bezradny Znudzony Zatroskany Nieśmiały Zamknięty Radosny Agresywny Rozkazujący Niedopieszczony Zmotywowany Przywódczy Charyzmatyczny Żebrzący Błagalny Zakochany Usatysfakcjonowany Zrelaksowany

102 Postawa otwarta Postawa otwarta - polegająca na zwróceniu się
całym ciałem na wprost, bez krzyżowania rąk i stóp - oznacza otwartość na kontakt i wymianę informacji, a także zainteresowanie rozmówcą i pewność siebie. Taka postawa jest najbardziej dogodna w trakcie prowadzenia negocjacji,gdyż eliminuje dominację, a wyraża partnerstwo między stronami rozmów.

103 Jest przeciwieństwem postawy otwartej.
Postawa zamknięta Jest przeciwieństwem postawy otwartej. Może wyrażać niepokój, niechęć do rozmowy lub unikanie bezpośredniego kontaktu lub konfrontacji. Charakteryzuje się np. pochylaniem całego ciała, spleceniem rąk na piersiach.

104 Elementy postawy otwartej i zamkniętej
POSTAWA OTWARTA POSTAWA ZAMKNIĘTA Postawa wyprostowana Plecy wyprostowane Łopatki ściągnięte na plecach Głowa podniesiona Wzrok skierowany prosto przed siebie Ciało lekko pochylone Plecy przygarbione Skulone ramiona Opuszczona głowa Spuszczony wzrok Ręce zaplecione na piersiach

105 Postawa oceniająca pozytywnie
Postawy oceniające Postawa oceniająca pozytywnie

106 Postawa oceniająca negatywnie
Postawy oceniające Postawa oceniająca negatywnie

107 Różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej
Mowa ciała w procesie komunikacji oprócz uwarunkowań genetycznych zależy także od typu kultury, w której wychował się i przebywał człowiek, gdyż kultura wpływa na samo znaczenie dużej ilości sygnałów niewerbalnych. Dotyczy to zarówno gestykulacji, postawy, jak i głosu lub mimiki.

108 Mowa ciała Podczas pierwszego kontaktu każdy postrzega i szereguje w mgnieniu oka wiele informacji, które do niego docierają, a składają się na całościowy obraz rozmówcy.

109 Komunikacja niewerbalna

110 Komunikacja w międzynarodowej organizacji

111 Plan prezentacji źródło informacji
Czym różni się komunikacja w międzynarodowej organizacji od krajowej? Środki komunikacji Codzienna komunikacja Problemy

112 „Międzynarodowość” Angielski kapitał Firma-matka w Anglii
Język angielski „językiem urzędowym” Angielski szef Angielska dokumentacja Angielskie spojrzenie na rzeczywistość

113 Skąd ten temat? „Angielska firma obecna od 27 lat na rynku europejskim poszukuje osoby do pomocy w otworzeniu i prowadzeniu działalności w Poznaniu. Członek RoyalStar Group Ltd. Wymagany biegły angielski” (tłum.)

114 Środki komunikacji Osobisty „Na odległość” Telefony
Telefon internetowy Skype

115 Kontakt osobisty Codziennie z szefem, raz w miesiącu z Zarządem
Poznań-Londyn 29zł – 1,5godz. Poznań-Wrocław 48zł – 2,5godz.

116 Kontakt na odległość Dokumenty na ciężarówce E-maile
Telefony – pierwszy rachunek: 4000zl za 1 numer Tlenofon – obniżenie kosztów o 30% Skype – obniżenie kosztów o 70%

117 Problemy w kontakcie na odległość
Trudno robić poważniejsze ustalenia Brak możliwości uzyskania podpisów Zarządu „od ręki” Komunikatory internetowe: „Sorry, the line is c*ap, you’re saying what?, ring you later on, didn’t catch the last one, you’re being froggy again”.

118 Problemy językowe Jeśli myślisz, że znasz angielski, myśl dalej.

119 Problemy językowe Vac tray

120 Problemy językowe Cutting forme

121 Problemy językowe Greyboard

122 Różnice w prowadzeniu firmy
Pieczątki Podpisy „in blue” Biurokracja 40 różnych organów uprawnionych do kontroli firmy Krytyczny przypadek rejestracji ciężarówki

123 Krytyczny przypadek polskiej biurokracji
Dortmund Poznań Warszawa 1) Kupno ciężarówki 2) Leasing 3) Urząd Skarbowy-7dni 4) Zaświadczenie i dokumenty rej. 5) Rejestracja 6) 7) Zwrot dokumentów 8) Wysyłka dokumentów po podpis 9) Zwrot dokumentów z podpisem 10) Wysyłka dokumentów

124 Krytyczny przypadek polskiej biurokracji
Olsztyn Poznań Warszawa 10) Wysyłka dokumentów 11) rejestracja 12) Zwrot dokumentów 13) Wysyłka dokumentów 14) rejestracja 15) Tymczasowy dowód rej. 16) UDT

125 Krytyczny przypadek polskiej biurokracji
Olsztyn Poznań Warszawa 16) UDT 17) Legalizacja tachografu 18) Wniosek o zaświadczenie z Ministerstwa Infrastruktury 19) FORMOWANIE RZĄDU 20) Wysyłka zaświadczenia 21) Winieta - Poczta 22) Europejska karta paliwowa

126 Krytyczny przypadek biurokracji polskiej
WYJAZD! Jak zakomunikować o tym Anglikom? 23) 24) 30 dni


Pobierz ppt "Sztuka Skutecznej Komunikacji – warsztaty radiowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google