Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami partnerskimi Starbienino,5.06.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami partnerskimi Starbienino,5.06.2007."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami partnerskimi Starbienino,5.06.2007

2 Po co zarządzać projektami? Organizować się to znaczy robić to, co się robi, zanim się coś zrobi, tak, żeby się wszystko nie pomieszało, kiedy się to robi Kubuś Puchatek A. A. Milne Kubuś Puchatek

3 Czym jest projekt Interdyscyplinarne przedsięwzięcie prowadzące do osiągnięcia zaplanowanego celu zgodnie z określoną specyfikacją, przy użyciu określonych zasobów: Czasu Zespołu Budżetu Rezultatem projektu jest przewidywalna zmiana

4 Kluczowe parametry projektu Koszt Budżet Jakość Specyfikacja Czas Harmonogram PROJEKT Parametry nie są niezależne Dowolne dwa określają trzeci

5 Zarządzanie projektem Nauki Sztuki Zarządzanie projektem to proces z pogranicza Nauki o zarządzaniu oraz Sztuki, polegający na definiowaniu celu i jego osiąganiu poprzez równoczesną realizację, planowanie prac prowadzących do osiągnięcia tego celu.Organizowanie zasobów i kierowanie niezbędnym personelem, kontrolą postępów prac i zakończenie wszystkich prac dla osiągnięcia wyznaczonego celu na czas i w ramach określonych środków... Milton Rosenau

6 Czym jest partnerstwo? Układ pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które postanowiły pracować wspólnie dla osiągnięcia wspólnych i/lub kompatybilnych celów i w którym: dzielona jest władza i odpowiedzialność; wspólne inwestowanie zasobów, dzielone obciążenia i podejmowane ryzyko; i w idealnym przypadku, wspólne korzyści.

7 8 (osiem) głównych obszarów wiedzy,...które powinien poznać każdy menedżer projektu.

8 Dlaczego projekty kończą się niepowodzeniami Udane projekty (%) Złożoność projektu

9 Cykl życia projektu PlanowanieDefiniowanieWdrażanieZakończenie Poziom aktywności

10 Projekty partnerskie - specyfika 80% procentów konfliktów, które powstają w trakcie realizacji projektów wynika z błędów w komunikacji, Duża część problemów na etapie realizacji projektu ma swoje źródło w niedokładnym zrozumieniu koncepcji działań przez poszczególnych partnerów na etapie definiowania projektu.

11 Projekty partnerskie - specyfika Partnerstwo traktowane jako podwykonawstwo – niechęć do dzielenia się ryzykiem, postawa roszczeniowa w sytuacjach kryzysowych. Rozróżnienie między relacjami instytucjonalnymi i personalnymi między partnerami

12 Projekty partnerskie - specyfika Różnice w kontekstach kultury organizacyjnej pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład partnerstwa – czas na uczenie się siebie nawzajem. Im więcej partnerów, tym większe ryzyko, że zarządzanie projektem będzie mniej efektywne.

13 Grupa partnerska w czasie Tworzenie Ścieranie Normowanie Działanie

14 Im lepsze relacje między partnerami tym mnie problemów w zarządzaniu i lepsza skuteczność projektu Im lepsze relacje między partnerami tym mnie problemów w zarządzaniu i lepsza skuteczność projektu

15 Było ważne zadanie do zrobienia i KAŻDY został poproszony o jego wykonanie. KAŻDY przypuszczał, że KTOŚ je wykona. KTOKOLWIEK mógł to zrobić, ale nie wykonał tego NIKT. KTOŚ z tego powodu się zdenerwował, ponieważ była to praca KAŻDEGO. KAŻDY myślał, że KTOKOLWIEK może to zrobić, NIKT nie zdał sobie sprawy, że KAŻDY tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że KTOŚ winił KAŻDEGO podczas, gdy KTOKOLWIEK nie mógł winić NIKOGO. Można było winić WSZYSTKICH KAŻDY KTOŚ KTOKOLWIEK NIKT

16 Obszary wiedzy zarządzania projektami Systemy oraz aplikacje Zarządzanie integracją Zarządzanie zakresem Zarządzanie czasem Zarządzanie kosztami Zarządzanie jakością Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie komunikacją Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zamówieniami

17 Zarządzanie zakresem projektu Polega na umiejętności zdefiniowania czynności, które muszą być wykonane w ramach każdego projektu. Oznacza to w praktyce upewnienie się, że zaplanowane zostały wszelkie działania niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów.

18 Zarządzanie zakresem projektu Zdefiniowanie celu projektu. Określenie zakres projektu oraz to, co projekt wyklucza. Kontrola zmian w projekcie. A project goal shall be S M A R T

19 Techniki używane w zarządzaniu zakresem Struktura analizy pracy (WBS)

20 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Dziedzina ta polega na pozyskaniu odpowiednich zasobów ludzkich oraz zapewnienie członkom zespołu odpowiednich kwalifikacji, uprawnień oraz środków w celu poprawnego wykonania projektu. Obejmuje również: – wybór czynników, decydujących o umiejętnościach niezbędnych do wykonania zadań projektu – określenie roli współuczestników i zakresu odpowiedzialności – wybór poszczególnych kandydatów do poszczególnych zadań – zamknięcie projektu i demobilizacja zespołu

21 Zarys organizacji projektu Struktura organizacji projektu Techniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi

22 Zarządzanie komunikacją w projekcie Zarządzanie komunikacją bywa często zaniedbywane, choć prawdopodobnie jest jednym z najważniejszych składników zarządzania projektem. Obejmuje ono: – kto i jakich informacji potrzebuje, – jak szczegółowa ma ona być, – w jakich ramach czasowych i w jakiej formie ma być dostarczana, – sporządzanie formalnego planu komunikacji w projekcie i poza nim.

23 Zarys organizacji projektu Struktura organizacji projektu Plan komunikacji Zarządzanie komunikacją w projekcie

24 Zarządzanie czasem w projekcie Jest umiejętnością, którą większość osób łączy z zarządzaniem projektem, ponieważ ma ogromne znaczenie dla postępowania zgodnie z harmonogramem. Obejmuje ono: – tworzenie hierarchicznego podziału zadań (tzw. strukuty analizy pracy, zwanej też WBS od ang. Work Breakdown Structure) – estymacja czasu realizacji zadań – tworzenie harmonogramu – kontrola i monitorowanie postępu projektu

25 Techniki używane w zarządzaniu czasem Struktura analizy pracy (WBS) Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) start koniec

26 Techniki używane w zarządzaniu czasem Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) start koniec 1.11.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.43.13.23.3 7 dni2 dni 4 dni 7 dni 3 dni 6 dni 5 dni 10 godz 8 godz 1 godz 2 dni 1 dzien 1.11.21.41.7 2.1 2.2 2.43.13.23.3

27 Techniki używane w zarządzaniu czasem Diagram Gantta Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) start koniec

28 Techniki używane w zarządzaniu czasem Diagram Gantta

29 Zarządzanie kosztami projektu Jednym z ważniejszych obowiązków wielu manadżerów projektu jest tworzenie i przestrzeganie budżetu projektu. Często ocenia się ich działania jako sukces lub porażkę w zależności od tego, jak realizują budżet. Zarządzanie kosztami obejmuje: – wyznaczenie kategorii kosztów (bezpośrednie koszty pracy, koszty ogólne, dodatkowe wynagrodzenia oraz koszty dodatkowe) – oszacowanie zużycia zasobów w poszczególnych kategoriach – zaplanowanie budżetu – kontrola kosztów

30 Zarządzanie jakością Składa się z trzech etapów: – planowania jakości – zapewnienia jakości – kontroli jakości Podczas planowania jakości definiuje się na czym polega jakość i jakie będą sposoby jej pomiaru. Na etapie zapewniena jakości bada się całkowitą jakość projektu w celu ustalenia, czy może ona osiągnąć zbieżność z założeniami. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu aktualnych wyników projektu i na ocenie ich zgodności ze standardami przyjętymi w planie.

31 Zarządzanie ryzykiem Planowanie ryzyka projektu jest jedną z najistotniejszych do rozważenia kwestii przy przeprowadzaniu udanego projektu. Zaczyna się od zidentyfikowania poszczególnych obszarów ryzyka związanego z projektem, a następnie określa się: – prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich, – oceny skutków wystąpienia takiego ryzyka w projekcie, – plan eliminacji ryzyka lub minimalizowania skutków jego wystąpienia

32 Metoda Minirisk Zarządzanie ryzykiem

33 Zarządzanie kontraktowe Zarządzanie kontraktowe, zwane również jako zarządzanie zaopatrzeniem lub zarządzanie zamówieniami obejmuje rozwój, wykonanie i monitorowanie kontraktów z obsługą, podwykonawcami i sprzedawcami produktów. W dyscyplinie tej zawierają się takie czynności jak: – decydowanie co ma zostać zakupione – jakie będą stawki zakupów produktów i usług – wybór najodpowiedniejszego dostawcy – zamknięcie kontraktu po zakończeniu projektu

34 Menedżer projektu jest pewnym podejściem na skróty w hierarchicznej organizacji danej firmy czy instytucji. Prowadzi to do zmniejszenia czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji i daje możliwość sprawnego prowadzenie projektu. Menedżer projektu Sponsor projektu

35 Menedżer Projektu łączy w całość wszystkie te działania, tworząc spójny, pełny i poprawnie zaprojektowany plan projektu.

36 Literatura: Project Management Institute: http://www.pmi.org PMBOK ® Guide - 2000 Edition Literatura w j.polskim: Zarządzanie projektami, Nancy Mingus Zarządzanie projektami w organizacjach, J.Davidson Frame

37 Dziękuję za uwagę Marcin.Chludzinski@invent.com.pl 606 906 381


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami partnerskimi Starbienino,5.06.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google