Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami partnerskimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami partnerskimi"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami partnerskimi
Starbienino,

2 Po co zarządzać projektami?
„Organizować się to znaczy robić to, co się robi, zanim się coś zrobi, tak, żeby się wszystko nie pomieszało, kiedy się to robi” A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

3 Czym jest projekt Interdyscyplinarne przedsięwzięcie prowadzące do osiągnięcia zaplanowanego celu zgodnie z określoną specyfikacją, przy użyciu określonych zasobów: Czasu Zespołu Budżetu Rezultatem projektu jest przewidywalna zmiana

4 Kluczowe parametry projektu
Parametry nie są niezależne Specyfikacja Dowolne dwa określają trzeci Jakość PROJEKT Czas Koszt Harmonogram Budżet

5 Zarządzanie projektem
„Zarządzanie projektem to proces z pogranicza Nauki o zarządzaniu oraz Sztuki, polegający na definiowaniu celu i jego osiąganiu poprzez równoczesną realizację, planowanie prac prowadzących do osiągnięcia tego celu.Organizowanie zasobów i kierowanie niezbędnym personelem, kontrolą postępów prac i zakończenie wszystkich prac dla osiągnięcia wyznaczonego celu na czas i w ramach określonych środków...” Milton Rosenau

6 Czym jest partnerstwo? Układ pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które postanowiły pracować wspólnie dla osiągnięcia wspólnych i/lub kompatybilnych celów i w którym: dzielona jest władza i odpowiedzialność; wspólne inwestowanie zasobów, dzielone obciążenia i podejmowane ryzyko; i w idealnym przypadku, wspólne korzyści.

7 8 (osiem) głównych obszarów wiedzy,
...które powinien poznać każdy menedżer projektu. To avoid problems like these, we have created PM4U - an aligned project model for global use. Well, who are we?

8 Dlaczego projekty kończą się niepowodzeniami
Udane projekty (%) Złożoność projektu

9 Cykl życia projektu Definiowanie Planowanie Wdrażanie Zakończenie
Poziom aktywności Definiowanie Planowanie Wdrażanie Zakończenie

10 Projekty partnerskie - specyfika
80% procentów konfliktów, które powstają w trakcie realizacji projektów wynika z błędów w komunikacji, Duża część problemów na etapie realizacji projektu ma swoje źródło w niedokładnym zrozumieniu koncepcji działań przez poszczególnych partnerów na etapie definiowania projektu.

11 Projekty partnerskie - specyfika
Partnerstwo traktowane jako podwykonawstwo – niechęć do dzielenia się ryzykiem, postawa roszczeniowa w sytuacjach kryzysowych. Rozróżnienie między relacjami instytucjonalnymi i personalnymi między partnerami

12 Projekty partnerskie - specyfika
Różnice w kontekstach kultury organizacyjnej pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład partnerstwa – czas na uczenie się siebie nawzajem. Im więcej partnerów, tym większe ryzyko, że zarządzanie projektem będzie mniej efektywne.

13 Grupa partnerska w czasie
Tworzenie Ścieranie Normowanie Działanie

14 Im lepsze relacje między partnerami tym mnie problemów w zarządzaniu i lepsza skuteczność projektu

15 Było ważne zadanie do zrobienia i
KAŻDY został poproszony o jego wykonanie. przypuszczał, że KTOŚ je wykona. KTOKOLWIEK mógł to zrobić, ale nie wykonał tego NIKT . z tego powodu się zdenerwował, ponieważ była to praca KAŻDEGO myślał, że może to zrobić, nie zdał sobie sprawy, że tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że winił podczas, gdy nie mógł winić NIKOGO . Można było winić WSZYSTKICH

16 Obszary wiedzy zarządzania projektami
Systemy oraz aplikacje Zarządzanie integracją Zarządzanie zakresem Zarządzanie czasem Zarządzanie kosztami Zarządzanie jakością Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie komunikacją Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zamówieniami

17 Zarządzanie zakresem projektu
Polega na umiejętności zdefiniowania czynności, które muszą być wykonane w ramach każdego projektu. Oznacza to w praktyce upewnienie się, że zaplanowane zostały wszelkie działania niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów.

18 A project goal shall be S M A R T
Zarządzanie zakresem projektu • Zdefiniowanie celu projektu. • Określenie zakres projektu oraz to, co projekt wyklucza. Kontrola zmian w projekcie. A project goal shall be S M A R T

19 Struktura analizy pracy (WBS)
Techniki używane w zarządzaniu zakresem Struktura analizy pracy (WBS)

20 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Dziedzina ta polega na pozyskaniu odpowiednich zasobów ludzkich oraz zapewnienie członkom zespołu odpowiednich kwalifikacji, uprawnień oraz środków w celu poprawnego wykonania projektu. Obejmuje również: wybór czynników, decydujących o umiejętnościach niezbędnych do wykonania zadań projektu określenie roli współuczestników i zakresu odpowiedzialności wybór poszczególnych kandydatów do poszczególnych zadań zamknięcie projektu i demobilizacja zespołu

21 Techniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Zarys organizacji projektu Struktura organizacji projektu

22 Zarządzanie komunikacją w projekcie
Zarządzanie komunikacją bywa często zaniedbywane, choć prawdopodobnie jest jednym z najważniejszych składników zarządzania projektem. Obejmuje ono: kto i jakich informacji potrzebuje, jak szczegółowa ma ona być, w jakich ramach czasowych i w jakiej formie ma być dostarczana, sporządzanie formalnego planu komunikacji w projekcie i poza nim.

23 Zarządzanie komunikacją w projekcie
Zarys organizacji projektu Struktura organizacji projektu Plan komunikacji

24 Zarządzanie czasem w projekcie
Jest umiejętnością, którą większość osób łączy z zarządzaniem projektem, ponieważ ma ogromne znaczenie dla postępowania zgodnie z harmonogramem. Obejmuje ono: tworzenie hierarchicznego podziału zadań (tzw. strukuty analizy pracy, zwanej też WBS od ang. Work Breakdown Structure) estymacja czasu realizacji zadań tworzenie harmonogramu kontrola i monitorowanie postępu projektu

25 Techniki używane w zarządzaniu czasem
Struktura analizy pracy (WBS) start koniec Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method)

26 Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method)
Techniki używane w zarządzaniu czasem start koniec 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 7 dni 2 dni 4 dni 3 dni 6 dni 5 dni 10 godz 8 godz 1 godz 1 dzien 1.1 1.2 1.4 1.7 2.1 2.2 2.4 3.1 3.2 3.3 Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method)

27 Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method)
Techniki używane w zarządzaniu czasem start koniec Sieć czynności Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) Diagram Gantta

28 Techniki używane w zarządzaniu czasem
Diagram Gantta

29 Zarządzanie kosztami projektu
Jednym z ważniejszych obowiązków wielu manadżerów projektu jest tworzenie i przestrzeganie budżetu projektu. Często ocenia się ich działania jako sukces lub porażkę w zależności od tego, jak realizują budżet. Zarządzanie kosztami obejmuje: wyznaczenie kategorii kosztów (bezpośrednie koszty pracy, koszty ogólne, dodatkowe wynagrodzenia oraz koszty dodatkowe) oszacowanie zużycia zasobów w poszczególnych kategoriach zaplanowanie budżetu kontrola kosztów

30 Zarządzanie jakością Składa się z trzech etapów: planowania jakości
zapewnienia jakości kontroli jakości Podczas planowania jakości definiuje się na czym polega jakość i jakie będą sposoby jej pomiaru. Na etapie zapewniena jakości bada się całkowitą jakość projektu w celu ustalenia, czy może ona osiągnąć zbieżność z założeniami. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu aktualnych wyników projektu i na ocenie ich zgodności ze standardami przyjętymi w planie.

31 Zarządzanie ryzykiem Planowanie ryzyka projektu jest jedną z najistotniejszych do rozważenia kwestii przy przeprowadzaniu udanego projektu. Zaczyna się od zidentyfikowania poszczególnych obszarów ryzyka związanego z projektem, a następnie określa się: prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich, oceny skutków wystąpienia takiego ryzyka w projekcie, plan eliminacji ryzyka lub minimalizowania skutków jego wystąpienia

32 Zarządzanie ryzykiem Metoda “Minirisk”

33 Zarządzanie kontraktowe
Zarządzanie kontraktowe, zwane również jako zarządzanie zaopatrzeniem lub zarządzanie zamówieniami obejmuje rozwój, wykonanie i monitorowanie kontraktów z obsługą, podwykonawcami i sprzedawcami produktów. W dyscyplinie tej zawierają się takie czynności jak: decydowanie co ma zostać zakupione jakie będą stawki zakupów produktów i usług wybór najodpowiedniejszego dostawcy zamknięcie kontraktu po zakończeniu projektu

34 Menedżer projektu jest pewnym “podejściem na skróty” w hierarchicznej organizacji danej firmy czy instytucji. Prowadzi to do zmniejszenia czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji i daje możliwość sprawnego prowadzenie projektu. Sponsor projektu Menedżer projektu

35 Menedżer Projektu łączy w całość wszystkie te działania, tworząc spójny, pełny i poprawnie zaprojektowany plan projektu.

36 Literatura: Project Management Institute: http://www.pmi.org
• PMBOK® Guide Edition Literatura w j.polskim: “Zarządzanie projektami”, Nancy Mingus “Zarządzanie projektami w organizacjach”, J.Davidson Frame To avoid problems like these, we have created PM4U - an aligned project model for global use. Well, who are we?

37 Marcin.Chludzinski@invent.com.pl 606 906 381
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami partnerskimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google