Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kierowanie zespołami pracowniczymi Dr Czesław Zając.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kierowanie zespołami pracowniczymi Dr Czesław Zając."— Zapis prezentacji:

1 1 Kierowanie zespołami pracowniczymi Dr Czesław Zając

2 2 Porównanie grup i zespołów zadaniowych Dzielenie się informacjamiCel Zbiorowa efektywność Neutralny (czasem ujemny) Efekt synergiiDodatni IndywidualnaOdpowiedzialnośćIndywidualna i wspólna Przypadkowe i zróżnicowaneUmiejętnościUzupełniające się

3 3 Dlaczego ludzie wchodzą do zespołów? Przymus organizacyjny (administracyjny) Przynależność = uznanie, prestiż Efektywność = efekt synergii Osiąganie celów = praca zespołowa Wysoka samoocena = poczucie wartości Bezpieczeństwo = poczucie siły

4 4 Efektywność zespołu Projekt pracy: samodzielność, różne umiejętności perspektywa całości projektu, znaczenie projektu Skład zespołu: umiejętności, osobowość, role, wielkość, elastyczność Kontekst: dostateczne zasoby, przywództwo ocena wyników i nagrody Proces współdziałania: dążenia, cele sprawność zespołu, konflikty, wożenie się Skuteczność zespołu Źródło: opracowanie własne

5 5 Warunki skutecznego kierowania Reprezentowanie odpowiedniej postawy Posiadanie władzy Posiadanie umiejętności wypełniania funkcji kierowniczych Posiadanie chęci kierowania (motywacja)

6 6 Odpowiednia postawa (asertywność, kreatywność, przedsiębiorczość) Stałe poszukiwanie nowych informacji, spostrzeżeń i doświadczeń Nowatorskie spojrzenie na problemy Obiektywna ocena sytuacji, Twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań Właściwe analizowanie i wyciąganie wniosków, feed - back

7 7 Stres menedżera Wymiary życia człowieka: psychologiczny = szczęście a depresja, duchowy = integracja a alienacja, fizyczny = zdrowie a choroba Stres = niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie niedomagania, wpływ negatywny na zdrowie psychiczne i fizyczne menedżera

8 8 Źródła stresu Nadmiar zadań Presja czasu Wzmożone poczucie odpowiedzialności Bariera psychospołeczna w wykonywaniu zadań Przeszkody obiektywne Brak kontroli nad sytuacją

9 9 Źródła stresu c.d. Brak zaufania ze strony przełożonych Osobisty rozwój zawodowy menedżera Zbyt wolny lub szybki awans Niezaspokojone ambicje Złe stosunki z szefem Złe układy z podwładnymi i współpracownikami Ograniczenie aktywności zawodowej

10 10 Profilaktyka antystresowa Dobra organizacja pracy Wystarczająca ilość snu Optymizm poranny i gimnastyka poranna Gimnastyka relaksacyjna Planowanie pracy Rozwijanie tolerancji i życzliwości Harmonia między życiem zawodowym i rodzinnym

11 11 Prawa zachowań asertywnych H. Festerheima Rób co chcesz, ale nie rań innych Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie dopóki Twoje intencje są asertywne (nie agresywne) Masz prawo przedstawiania swoich próśb, dopóty dopóki uznajesz, że druga strona może odmówić Masz prawo do przedyskutowania problemów Masz prawo do korzystania ze swoich praw

12 12 Skuteczny menedżer Umie stanowić i egzekwować prawa Akceptuje siebie Szanuje podwładnych i ich prawa Umie wyrażać opinie i przekonania Przejawia inicjatywę i innowacyjność Jest otwarty na zmiany Skłonny do podejmowania ryzyka Przygotowany zawodowo do wypełniania funkcji i ról kierowniczych

13 13 Źródła władzy menedżera Formalna hierarchia organizacyjna Kwalifikacje Autorytet Posiadanie informacji Kontrola nad zasobami Uczucia Źródło: opracowanie własne

14 14 Style kierowania Nastawienie Na pracowników Nastawienie na zadania Styl bierny Styl autokratyczny Styl liberalny Styl pragmatyczny Styl Kompromisowy

15 15 Style kierowania c.d. Sposób podejmowania decyzji: autokratyczny demokratyczny laissez-faire Sposób traktowania pracy przez pracownika: styl kierowania typu X styl kierowania typu Y Stopień nastawienia menedżera na ludzi i zadanie: bierny liberalny autokrata demokrata pragmatyk kompromisowy styl sytuacyjny Stopień nastawienia menedżera na ludzi i zadanie oraz efektywność stylu kierowania: misjonarz kompromista dezerter autokrata towarzyski separujący się zintegrowany poświęcający się biurokrata

16 16 Przywódca transakcyjny Prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi Używa władzy formalnej i wpływów nieformalnych Rozpoznaje i spełnia oczekiwania swoich podwładnych Właściwie reaguje na zmieniające się sytuacje

17 17 Przywódca transformacyjny Obdarzony ponadprzeciętnymi zdolnościami do rozpoznawania zmian Zdolny do tworzenia wizji i kierowania zespołem (organizacją) zgodnie z jej kierunkiem Potrafi mobilizować, inspirować podwładnych do działania (przekonać do swojej wizji: motyw aspiracji i motyw strachu) Dobry na okres głębokich zmian

18 18 Wywierania wpływu na pracowników Techniki wywierania wpływu Technika wzajemności Technika kontrastu Technika groźby Technika zaangażowania Technika prośby Techn. społ. dowodu słuszności Technika niedostępności Technika sympatii

19 19 Instrumenty motywowania Środki zachęty: ekonomiczne: (wynagrodzenia, materialne pozapłacowe), organizacyjne: (awans, szkolenia, rozwój zawodowy), techniczne: (warunki pracy, sprzęt) Środki przymusu: kary, nagany, polecenia służbowe,.... Środki perswazji: negocjacje, partycypacja, dialog, budowanie konsensu

20 20 Zasady skutecznego motywowania Motywować samego siebie Umiejętność stawiania zadań i ich egzekwowania Delegować uprawnienia i odpowiedzialność Zaufanie i wiara w swoich podwładnych Trafnie rozpoznawać potrzeby swoich ludzi Dawać przykład osobisty Preferować motywowanie pozytywne!

21 21 Koniec dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kierowanie zespołami pracowniczymi Dr Czesław Zając."

Podobne prezentacje


Reklamy Google