Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierowanie zespołami pracowniczymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierowanie zespołami pracowniczymi"— Zapis prezentacji:

1 Kierowanie zespołami pracowniczymi
Dr Czesław Zając

2 Porównanie grup i zespołów zadaniowych
Zbiorowa efektywność Dzielenie się informacjami Cel Efekt synergii Dodatni Neutralny (czasem ujemny) Indywidualna Odpowiedzialność Indywidualna i wspólna Przypadkowe i zróżnicowane Umiejętności Uzupełniające się

3 Dlaczego ludzie wchodzą do zespołów?
Przymus organizacyjny (administracyjny) Przynależność = uznanie, prestiż Efektywność = efekt synergii Osiąganie celów = praca zespołowa Wysoka samoocena = poczucie wartości Bezpieczeństwo = poczucie siły

4 Efektywność zespołu Projekt pracy: Skład zespołu: Skuteczność zespołu
samodzielność, różne umiejętności perspektywa całości projektu, znaczenie projektu Skład zespołu: umiejętności, osobowość, role, wielkość, elastyczność Skuteczność zespołu Kontekst: dostateczne zasoby, przywództwo ocena wyników i nagrody Proces współdziałania: dążenia, cele sprawność zespołu, konflikty, „wożenie się” Źródło: opracowanie własne

5 Warunki skutecznego kierowania
Reprezentowanie odpowiedniej postawy Posiadanie władzy Posiadanie umiejętności wypełniania funkcji kierowniczych Posiadanie chęci kierowania (motywacja)

6 Odpowiednia postawa (asertywność, kreatywność, przedsiębiorczość)
Stałe poszukiwanie nowych informacji, spostrzeżeń i doświadczeń Nowatorskie spojrzenie na problemy Obiektywna ocena sytuacji, Twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań Właściwe analizowanie i wyciąganie wniosków, feed - back

7 Stres menedżera Wymiary życia człowieka: psychologiczny = szczęście a depresja, duchowy = integracja a alienacja, fizyczny = zdrowie a choroba Stres = niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie niedomagania, wpływ negatywny na zdrowie psychiczne i fizyczne menedżera

8 Źródła stresu Nadmiar zadań Presja czasu
Wzmożone poczucie odpowiedzialności Bariera psychospołeczna w wykonywaniu zadań Przeszkody obiektywne Brak kontroli nad sytuacją

9 Źródła stresu c.d. Brak zaufania ze strony przełożonych
Osobisty rozwój zawodowy menedżera Zbyt wolny lub szybki awans Niezaspokojone ambicje Złe stosunki z szefem Złe układy z podwładnymi i współpracownikami Ograniczenie aktywności zawodowej

10 Profilaktyka antystresowa
Dobra organizacja pracy Wystarczająca ilość snu Optymizm poranny i gimnastyka poranna Gimnastyka relaksacyjna Planowanie pracy Rozwijanie tolerancji i życzliwości Harmonia między życiem zawodowym i rodzinnym

11 Prawa zachowań asertywnych H. Festerheima
Rób co chcesz, ale nie rań innych Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie dopóki Twoje intencje są asertywne (nie agresywne) Masz prawo przedstawiania swoich próśb, dopóty dopóki uznajesz, że druga strona może odmówić Masz prawo do przedyskutowania problemów Masz prawo do korzystania ze swoich praw

12 Skuteczny menedżer Umie stanowić i egzekwować prawa Akceptuje siebie
Szanuje podwładnych i ich prawa Umie wyrażać opinie i przekonania Przejawia inicjatywę i innowacyjność Jest otwarty na zmiany Skłonny do podejmowania ryzyka Przygotowany zawodowo do wypełniania funkcji i ról kierowniczych

13 Źródła władzy menedżera
Formalna hierarchia organizacyjna Kwalifikacje Autorytet Posiadanie informacji Kontrola nad zasobami Uczucia Źródło: opracowanie własne

14 Style kierowania Styl liberalny Styl pragmatyczny Styl Kompromisowy
Nastawienie Na pracowników Style kierowania Styl liberalny Styl pragmatyczny Styl Kompromisowy Styl bierny Styl autokratyczny Nastawienie na zadania

15 Style kierowania c.d. Sposób podejmowania decyzji: autokratyczny
demokratyczny laissez-faire Sposób traktowania pracy przez pracownika: styl kierowania typu X typu Y Stopień nastawienia menedżera na ludzi i zadanie: bierny liberalny autokrata demokrata pragmatyk kompromisowy styl sytuacyjny Stopień nastawienia menedżera na ludzi i zadanie oraz efektywność stylu kierowania: misjonarz kompromista dezerter autokrata towarzyski separujący się zintegrowany poświęcający się biurokrata

16 Przywódca transakcyjny
Prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi Używa władzy formalnej i wpływów nieformalnych Rozpoznaje i spełnia oczekiwania swoich podwładnych Właściwie reaguje na zmieniające się sytuacje

17 Przywódca transformacyjny
Obdarzony ponadprzeciętnymi zdolnościami do rozpoznawania zmian Zdolny do tworzenia wizji i kierowania zespołem (organizacją) zgodnie z jej kierunkiem Potrafi mobilizować, inspirować podwładnych do działania (przekonać do swojej wizji: motyw aspiracji i motyw strachu) Dobry na okres głębokich zmian

18 Wywierania wpływu na pracowników
Technika prośby Technika groźby Technika zaangażowania Technika wzajemności Techniki wywierania wpływu Technika kontrastu Techn. społ. dowodu słuszności Technika niedostępności Technika sympatii

19 Instrumenty motywowania
Środki zachęty: ekonomiczne: (wynagrodzenia, materialne pozapłacowe), organizacyjne: (awans, szkolenia, rozwój zawodowy), techniczne: (warunki pracy, sprzęt) Środki przymusu: kary, nagany, polecenia służbowe,.... Środki perswazji: negocjacje, partycypacja, dialog, budowanie konsensu

20 Zasady skutecznego motywowania
Motywować samego siebie Umiejętność stawiania zadań i ich egzekwowania Delegować uprawnienia i odpowiedzialność Zaufanie i wiara w swoich podwładnych Trafnie rozpoznawać potrzeby swoich ludzi Dawać przykład osobisty Preferować motywowanie pozytywne!

21 Koniec dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierowanie zespołami pracowniczymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google