Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S PIS TREŚCI Co to jest budżet i jego składniki Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne Korzyści płynące z wydatków inwestycyjnych Racjonalizacja wydatków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S PIS TREŚCI Co to jest budżet i jego składniki Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne Korzyści płynące z wydatków inwestycyjnych Racjonalizacja wydatków."— Zapis prezentacji:

1

2 S PIS TREŚCI Co to jest budżet i jego składniki Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne Korzyści płynące z wydatków inwestycyjnych Racjonalizacja wydatków Potrzeba racjonalizacji wydatków Korygowanie wydatków Struktura dochodów Jak zwiększyć dochody

3 C O TO JEST BUDŻET ? Budżet jest planem finansowym na dany okres (np. miesiąc, rok), przedstawiającym dochody i wydatki jednostki gospodarującej. Celem sporządzenia budżetu jest racjonalizacja wydatków. Stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć, dostarcza również informacji niezbędnych do kontroli prowadzonej działalności. Budżetowanie sprzyja świadomemu kształtowaniu przychodów, kosztów, wpływów, wydatków i innych kategorii ekonomicznych oraz obejmuje odpowiednie zespolenie procesów planowania i kontroli.

4 B UDŻET DZIELI SIĘ NA : Dochody stałe Dochody sporadyczne Konsumpcyjne Inwestycyjne DochodyWydatki

5 W YDATKI KONSUMPCYJNE Wydatki konsumpcyjne to wydatki gospodarstw domowych na: dobra trwałego użytku, takie jak pralki, lodówki, samochody, itp., dobra nietrwałe, np. żywność, odzież, środki czystości, itp., usługi, takiej jak usługi kosmetyczne, czy opieka medyczna.

6 W YDATKI INWESTYCYJNE Wydatki inwestycyjne to wydatki gospodarstw domowych na: Edukację (czesne) Opłacenie polisy Zakup obligacji Kursy językowe, kursy prawa jazdy Zakup działki, mieszkania Remont mieszkania

7 K ORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Poszerzanie wiedzy i umiejętności Zdobywanie nowego kapitału Zabezpieczanie przyszłości swojej i bliskich Inwestycja w podnoszenie jakości życia

8 R ACJONALIZACJA WYDATKÓW Wszelkie metody i techniki zmierzające do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych wyników, przy możliwie najniższych kosztach. Jest to realne zaplanowanie wydatków w danym okresie, tak aby nie przekraczały dochodów i określenie standardów i jakości życia na jakie nas stać

9 P OTRZEBA RACJONALIZACJI WYDATKÓW Budżet domowy powinien być zbilansowany- wydatki muszą być równe dochodom. Racjonalizacja wydatków nie musi oznaczać rezygnacji z zaspokajania niektórych potrzeb. Przez poznawanie rynku, porównywanie ofert różnych sklepów, korzystanie z wyprzedaży czy z zakupów bezpośrednio u producenta, można za te same dochody kupić o wiele więcej. Racjonalnie myślący konsument powinien dostosować wydatki do dochodów. Życie ponad stan jest nieracjonalne, i może doprowadzić do ruiny finansowej.

10 K ORYGOWANIE WYDATKÓW Poprzez rezygnację z mniej potrzebnych dóbr na rzecz tych bardziej potrzebnych a także zaplanowanie budżetu miesięcznego a w nim oszczędności na planowany zakup dóbr potrzebnych w przyszłości możemy skorygować nasze wydatki.

11 S TRUKTURA DOCHODÓW Wyróżniamy: Dochody stałe: -wynagrodzenie za pracę -emerytura, renta -alimenty -stypendium Dochody sporadyczne: -zapomogi -dofinansowania -wynagrodzenie za pracę dorywczą

12 J AK ZWIĘKSZYĆ DOCHODY ? Poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych Branie nadgodzin w miejscu pracy Podjęcie dodatkowej pracy Udzielanie korepetycji Zarabianie na swoich umiejętnościach artystycznych np. malowanie obrazów Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy Przez regularne oszczędzanie Poprzez racjonalizację wydatków

13


Pobierz ppt "S PIS TREŚCI Co to jest budżet i jego składniki Wydatki konsumpcyjne Wydatki inwestycyjne Korzyści płynące z wydatków inwestycyjnych Racjonalizacja wydatków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google