Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć"— Zapis prezentacji:

1 Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć Zajęcia sprawnościowe z akcentem rywalizacji sportowej Scenariusz nr 1 Temat; Gry i zabawy; Mały olimpijczyk, konkurencje sprawnościowe. Kształtowanie sprawności ogólnej. Prowadzący; p. M. Piernikarski Cele operacyjne w zakresie motoryczności; Uczeń kształtuje wiele zdolności motorycznych jak zwinność, skoczność, koordynacja ruchowa, gibkość, zręczność Umiejętności; Uczeń wyczuwa odległość, czas i przestrzeń, potrafi wykonać ćwiczenia rozwijające skoczność i szybkość potrafi współpracować w grupie Wiadomości; Uczeń dostrzega potrzebę poprawiania swojej sprawności, usamodzielniania akceptuje potrzebę samooceny i samokontroli przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa Część wstępna Nauczyciel sprawdza gotowość uczniów do lekcji podaje temat i zadania lekcji motywuje uczniów do udziału w lekcji, uczniowie klasy szóstej pomagają skompletować sprzęt sportowy, przybory, pomoce dydaktyczne; płotki, trenażery, pachołki, materace, stopery, piłki Rozgrzewka; w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, Nauczyciel wdraża do pomocy w przeprowadzeniu rozgrzewki uczniów klasy szóstej, którzy na obecnym etapie nauczania potrafią pod nadzorem Nauczyciela poprowadzić wskazany fragment zajęć lekcyjnych.

2 Część wstępna zajęć. Rozgrzewka. Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Uczniowie klas II uczestniczą w rozgrzewce prowadzonej przez Nauczyciela oraz Uczniów klasy 6 c. Dzieci w tej fazie lekcji ćwiczą w systemie klasowym.

3 Część wstępna zajeć. Rozgrzewka Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Każda klasa wykonuje zadania ćwiczebne pod kierunkiem przydzielonego ucznia klasy szóstej oraz nadzorem Nauczyciela. Prezentowana forma rozgrzewki znakomicie sprawdza się w organizowanych z dużym rozmachem lekcjach i licznych grupach ćwiczebnych jak na zdjęciu w lekcji biorą udział cztery klasy pierwsze i jedna klasa druga wszystkie z rocznika 2006

4 Cześć główna zajęć. Realizacja zadań. Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Część główna; przed przystąpieniem do realizacji zadań lekcyjnych, dzieci zostały podzielone na zespoły klasowe, ustawione w rzędach i zapoznane z zasadami oraz interpretacją konkurencji sprawnościowych, punktacją oraz zasadami bezpieczeństwa podczas zawodów

5 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Cześć główna ; Opis konkurencji; 1. Bieg z przełożeniem szarfy w dwóch kierunkach. Pierwsi w rzędach uczniowie na sygnał startują i biegną do ustawionej w połowie dystansu szarfy, przekładają szarfę wzdłuż całego ciała po czym biegną do ustawionego na końcu dystansu pachołka obiegają go w prawą stronę i wracając ponownie przekładają szarfę. 2. Bieg z piłką w rękach, obiegnięcie pachołka na końcu dystansu i powrót z piłką w rękach oraz przekazanie piłki na linii mety następnej osobie. 3. Skoki z piłką między nogami w jednym kierunku oraz bieg z powrotem z piłką w rękach i przekazaniem piłki następnej osobie 4. Bieg z przejściem pod płotkiem w dwóch kierunkach. Uczestnicy zawodów startują biegnąc do płotka pod którym ostrożnie przechodzą i biegną do pachołka obiegając go, następnie wracając ponownie przechodzą pod płotkiem i dobiegają do linii startu – mety. We wszystkich konkurencjach uczniowie muszą dobiec do linii mety i dotknięciem dłoni przekazują sygnał startowy następnej osobie. Punktacja prowadzona jest po każdej wykonanej konkurencji, dzieci są uświadomione o precyzji i dokładności wykonania poszczególnych ćwiczeń

6 Cześć główna zajeć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajeć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Każda klasa jest nadzorowana przez koordynatora grupy, ucznia klasy 6, który pomaga dzieciom w przeprowadzeniu próby. Na zdjęciu starsi i młodsi uczniowie współpracują podczas rywalizacji w konkurencji skoków z piłką między nogami trudnej dla dzieci konkurencji natomiast znakomicie wpływającą na doskonalenie koordynacji ruchowej

7 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Konkurencje sprawnościowe małego olimpijczyka posiadają wiele zalet. Rozwijają zdolności motoryczne dzieci, kształtują cechy charakteru, stymulują do aktywnego uczestnictwa, integrują dzieci, uczą współpracy w zespole ponadto zdrowa rywalizacja sportowa wzbudza u uczniów pozytywne emocje oraz buduje i umacnia wartości życiowe,

8 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Konkurencja z przejściem pod płotkiem wymaga od dzieci dużo sprytu, kształtuje zwinność, gibkość, koordynację ruchową, wzbudza duże emocje, przede wszystkim oswaja dzieci z płotkami, które na kolejnym etapie nauczania są częstym przyborem wykorzystywanym podczas pracy na lekcji Wychowania Fizycznego.

9 Część końcowa zajęć. Czynności organizacyjno porządkowe
Część końcowa zajęć. Czynności organizacyjno porządkowe Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Część końcowa uczniowie klas starszych zbierają sprzęt sportowy do magazynu, Nauczyciel demonstruje dzieciom ćwiczenia oddechowe w celu ustabilizowania funkcji organizmu, następnie weryfikuje punktację i przedstawia dzieciom klasyfikację końcową, zaznacza jednak, że nie samo zwycięstwo jest istotne w tej fazie ćwiczeń natomiast umiejętność wykonania wszystkich konkurencji i współpraca w zespole stanowią ważny element kształtowania postaw w zachowaniu dzieci. Na koniec każda klasa otrzymuje pamiątkowy dyplom związany z akcją szkoła w ruchu.


Pobierz ppt "Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google