Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NZOZ Bank Komórek Macierzystych Krwi Pępowinowej Longa Vita Sp. z o.o. wczoraj, dziś, jutro … Przygotowane przez: Michał Pokwicki Data: 07.06.2013 Wersja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NZOZ Bank Komórek Macierzystych Krwi Pępowinowej Longa Vita Sp. z o.o. wczoraj, dziś, jutro … Przygotowane przez: Michał Pokwicki Data: 07.06.2013 Wersja:"— Zapis prezentacji:

1 NZOZ Bank Komórek Macierzystych Krwi Pępowinowej Longa Vita Sp. z o.o. wczoraj, dziś, jutro … Przygotowane przez: Michał Pokwicki Data: 07.06.2013 Wersja: 2.02

2 Krótka historia: 2003 r. – rozpoczęcie organizacji banku w Szczecinie i Krakowie 2003 r. – rozpoczęcie organizacji banku w Szczecinie i Krakowie 2004 r. – pierwsze pobrania i bankowania materiału 2004 r. – pierwsze pobrania i bankowania materiału 2004/2005 r. – rozpoczęcie współpracy z RCKiK w Szczecinie 2004/2005 r. – rozpoczęcie współpracy z RCKiK w Szczecinie 2007 r. – uzyskanie pozwolenia MZ (nowa ustawa transplantacyjna) 2007 r. – uzyskanie pozwolenia MZ (nowa ustawa transplantacyjna) 2010 r. – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2010 2010 r. – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2010 2010/2011 r. – rozbudowa laboratorium dofinansowana 2010/2011 r. – rozbudowa laboratorium dofinansowana ze środków EU ze środków EU 2011 r. – organizacja Banku Publicznego w ramach NPRMT 2011 r. – organizacja Banku Publicznego w ramach NPRMT

3 Longa Vita w liczbach: Przechowujemy około 2.000 preparatów komercyjnych Przechowujemy około 2.000 preparatów komercyjnych Przechowujemy 100 preparatów w Banku Publicznym Przechowujemy 100 preparatów w Banku Publicznym Współpracujemy z około 40 szpitalami i klinikami głównie w północno zachodniej części Polski Współpracujemy z około 40 szpitalami i klinikami głównie w północno zachodniej części Polski Współpracujemy z ponad 300 lekarzami i położnymi z ww. jednostkach Współpracujemy z ponad 300 lekarzami i położnymi z ww. jednostkach Zespół: Rada Naukowa: prof. n. med. Bogusław Machaliński prof. n. med. Bogumiła Skotarczak prof. n. med. Bogumiła Skotarczak dr n. med. Bartłomiej Baumert dr n. med. Bartłomiej Baumert Kierownik:mgr Michał Pokwicki Koordynator da. Jakości: mgr Karolina Podbielska Dział preparatyki - 5 osób Biuro i obsługa pacjentów: 3 osoby

4 Jednostki współpracujące: - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tym: - Dział Preparatyki krwi i czynników krwiopochodnych - Dział Ekspedycji - Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew - Dział Immunlogii Transfuzjologicznej - Laboratorium Centralnym SPSK nr 2 Szczecinie - Laboratorium Bakteriologiczno-Toksykologicznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Katedra i Zakład Patomorfologii PUM - Zakład Patologii Ogólnej PUM

5 Dziękuję za uwagę NZOZ Bank Komórek Macierzystych Longa Vita Sp. z o.o. al. Powstańców Wlkp. 72, Szczecin tel. 91 485 46 05; fax. 91 485 46 06; mobile: 606 270 700 e-mail: biuro@longavita.pl; internet: www.longavita.pl


Pobierz ppt "NZOZ Bank Komórek Macierzystych Krwi Pępowinowej Longa Vita Sp. z o.o. wczoraj, dziś, jutro … Przygotowane przez: Michał Pokwicki Data: 07.06.2013 Wersja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google