Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

twórczości plastycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "twórczości plastycznej"— Zapis prezentacji:

1 twórczości plastycznej
Komputer narzędziem twórczości plastycznej

2 TWORZENIE I EDYCJA GRAFIKI
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce. Metoda tworzenia grafiki komputerowej traktująca obraz jako zbiór bardzo małych niezależnych od siebie punktów tej samej wielkości (pikseli) ułożonych równo w wierszach i kolumnach.

3 GRAFIKA RASTROWA (BITMAPOWA)
Grafika rastrowa ( bitmapowa) - prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Tworzone w ten sposób obrazy zwykło się nazywać mapami bitowymi (potocznie-bitmapami). Przykładem takiej grafiki jest zdjęcie z aparatu cyfrowego. Siatka rastowa

4 Mapa bitowa (bit map) - sposób zapamiętania obrazu przy wykorzystaniu pikseli ułożonych w rzędy i kolumny. Każdy piksel a właściwie informacja o jego kolorze może zostać zapisana za pomocą określonej liczby bitów; Wartość 1 oznacza czerń lub kolor, wartość 0 biel (brak koloru). W zależności od liczby kolorów jakie możemy wykorzystać w mapie bitowej, rozróżniamy mapy: 1-bitowe, 8-bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe i 32-bitowe. Siatka pikselowa Mapy 1-bitowe to mapy czarno-białe, w mapach 8-bitowych (28) na jeden piksel przypada 256 kolorów, w 16-bitowych (216) kolorów, w 24-bitowych (224) kolorów itd.

5 WP= ilość pikseli w pionie* ilość pikseli w poziomie* ilość kolorów
Do wstępnego oszacowania wielkości pliku możemy posłużyć się prostym wzorem: WP= ilość pikseli w pionie* ilość pikseli w poziomie* ilość kolorów Przetwarzanie map bitowych wymaga odpowiedniej ilości pamięci RAM w komputerze. Im więcej, tym lepiej. W przypadku obrazów rastrowych liczba pikseli przypadająca na jednostkę powierzchni jest wielkością stałą (rozdzielczość), dlatego tez przy powiększeniu mapy bitowej występuje efekt powiększenia piksela Pamięć RAM

6 Typowe formaty plików rastrowych to BMP, TIFF, GIF i JPEG.
TIFF (ang. Tagged Image File Format) – format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. GIF (ang. Graphics Interchange Format) - Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością. JPEG - format kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

7 Najpopularniejsze programy do tworzenia grafiki rastrowej to Paint, Photoshop i Paint Shop Pro.
Microsoft Paint Aplikacja firmy Microsoft w systemach Windows służąca do obróbki grafiki rastrowej. Nie posiada filtrów, ani obsługi warstw - funkcji typowych dla profesjonalnych programów graficznych, mimo to chętnie jest wykorzystywany przez artystów Pixel artu. Potrafi zapisywać i odczytywać grafikę w formatach: BMP, JPG, JPEG, GIF, TIFF, ICO, PNG.

8 Adobe Photoshop Jeden z najlepszych programów do obróbki graficznej. Pozwala tworzyć w bardzo dobrej jakości zdjęcia, gify i wiele innych. Program posiada przydatną funkcje dla webmastera która umożliwia skonwertowanie pliku graficznego na potrzeby strony www i nie tylko.

9 Paint Shop Pro (PSP) W PSP można stworzyć nową grafikę jak i też obrabiać gotowy plik, a także poprawiać. Program ma dużą kolekcję pędzli (brush), kształtów figur a także wzorów do malowania (tzw. Picture Tubes) oraz gotowych efektów. Aplikacja jest udostępniana na zasadach licencji shareware. Po wykupieniu pełnej wersji zazwyczaj użytkownik dostaje aplikację Animation Shop, która poza współpracą z PSP nadaje się do tworzenia animacji.

10 Porównanie jakości obrazków rastrowych i wektorowych
podczas skalowania.

11 GRAFIKA WEKTOROWA (OBIEKTOWA)
Grafika wektorowa (obiektowa) - jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa. Podczas powiększania obrazu rastrowego będzie w końcu widać poszczególne piksele, natomiast podczas powiększania obrazu wektorowego będzie widać ostre kształty figur geometrycznych, z których obraz jest zbudowany.

12 Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych.
~***~ W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli), grafika wektorowa zachowuje informacje o tworzących kształty obiektów liniach oraz krzywych - włączając ich położenie oraz barwę. Obraz jest opisany za pomocą „prymitywnych” prostych figur geometrycznych, taki jak: odcinki, krzywe, okręgi i wielokąty. Obiekty takie mają także określone atrybuty mówiące np. o grubości i kolorze linii, kolorze wypełnienia figury lub wypełnieniu niejednolitym jak wypełnienie gradientem albo wzorem, stopniu przezroczystości. Atrybuty zależą głównie od stosowanego standardu opisu grafiki wektorowej.

13 2. Skanowanie i komputerowa edycja obrazów.
Skaner, w poligrafii to urządzenie elektroniczne do rejestrowania i zmieniania tonalności oraz barw reprodukowanego oryginału, a także urządzenie służące do zamiany tekstu bądź obrazu z postaci wydrukowanej do formy elektronicznej, zrozumiałej dla komputera. Skaner działa więc jak kopiarka, z tą różnicą, że kopia zapisywana jest w pamięci komputera. Skanowanie obrazów jest więc proste, natomiast dokumenty tekstowe muszą jeszcze zostać zrozumiane, to znaczy przekonwertowane (przez program OCR) do postaci pliku tekstowego, który może być modyfikowany w edytorze tekstu. Program ocr

14 Skanery dzielimy na: - ręczne, zwane również domowymi służą do skanowania obrazu, tekstu o niskiej rozdzielczości w dowolnym formacie przesuwając czytnik skanera po powierzchni dokumentu, - rolkowe posiadają czytnik w kształcie rolki, która przesuwa dokument i wczytuje dane, stacjonarne (inaczej stołowe) służą do skanowania formatów A3 lub A4; pojedynczą kartkę papieru przykrywa się wiekiem skanera Przykład zeskanowane kartki książki Droga skanowanego dokumentu

15 Przykłady oprogramowania OCR
Po zapisaniu skanownych obrazów można je edytować za pomocą programu OCR. OCR - zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie. Przykłady oprogramowania OCR Adobe Acrobat Professional (Windows, Mac OS) BIT-Alpha (Windows) ExactScan Pro (Mac OS) FineReader (Unix, Windows) OCRKit (Mac OS) Readiris (Unix, Windows, Mac OS) OmniPage (Windows, Mac OS) Recognita

16 3. WYKORZYSTANIE EDYTORA TEKSTU I GRAFIKI W PRACY TWÓRCZEJ
Typografia – ma wiele znaczeń, m.in. - Zajmuje się sztuka użytkową zajmująca się estetyką szaty graficznej publikacji, - ogół zagadnień dotyczących projektowania drukowanych liter i innych znaków pisarskich (zarówno czcionek jak i fontów), oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi znakami i grupami znaków

17 Czym są skondensowane odmiany fontów i jak ich używać?
Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi: Występuje na nim font Arial w odmianie regular, narrow i ze zmniejszoną szerokością liter do 82% (od dołu). O ile w pierwszych dwóch przypadkach krój ma swój wyraz w trzecim traci oddziaływanie na czytającego. Jedna z podstawowych zasad typografii, to używanie poszczególnych krojów fontów do celu, w jakim stworzył je projektant. Ingerencje z naszej strony w krój fontu poskutkują zwykle dużo gorszym efektem końcowym, niż zastosowany przez projektanta czcionki. Jedną z zasad, których powinna przestrzegać osoba na poważnie traktująca typografię jest utrzymywanie szerokości liter stale w 100%. Zabiegi naruszające tę regułę nie dają zwykle dobrego efektu typograficznego.

18 Każda litera w gazecie jest zaprojektowanym dziełem, wpisanym w linie bazowe i wyliczenia geometryczne. Można też opisać cechy liter. Górny akcent to jej część, która wysuwa się ponad standardową wysokość małej litery. Dolny to część wysunięta poniżej tej wysokości. Linia bazowa to niewidoczny grunt dla słów, na którym są one ustawione. Standardowa wysokość małej litery idzie przez środek pola wyznaczonego przez górny i dolny akcent. W fontach szeryfowych występują ponadto szeryfy, czyli dodatkowe kreski przy krańcach litery.

19 Importowanie grafiki:
Polecenie Wklej z menu Edycja służy nie tylko do wstawiania tekstu, ale i grafiki. Umieszczanie w dokumencie grafiki lub innych obiektów, znajdujących się na twardym dysku czy na dyskietce, nazywamy importowaniem. Grafika zapisywana jest w specjalnych formatach plików. Najczęściej nie stanowi to problemu - nasz edytor tekstu poradzi sobie z odczytaniem najpopularniejszych formatów graficznych. Każdy edytor tekstu potrafi odczytac pliki graficzne w formacie BMP, PCX oraz TIF. Lepsze importują również grafikę zapisaną w mniej znanych formatach. Jeśli tworzymy grafikę za pomocą własnego programu graficznego, zapisujemy ją zawsze w formacie, który potrafi wczytać używany przez nas edytor tekstu.

20 Ramki Edytory tekstu wyposażone w zaawansowane funkcje układu strony pozwalają najpierw umieścić w tekście ramkę, w której później znajdzie się importowana grafika. Jeśli chcemy pracować w taki sposób, dobrze jest zmienić widok na Układ strony, ponieważ przy podglądzie Normalny pozycja ramki nie będzie prawidłowa. W celu wstawienia ramki z menu Wstaw wybieramy polecenie Ramka, po czym naciskamy lewy przycisk myszy i przytrzymując go, kreślimy zarys ramki. Tekst zostanie "wyparty" przez ramkę, to znaczy będzie ją od zewnątrz oblewał. Następnie zaznaczamy ramkę klikając ją i wybieramy opcję Rysunek z menu Wstaw. Oczywiście w ramkach możemy też umieszczać tekst, co jest przydatne w wypadku tytułów i fragmentów tekstu, które chcemy umieścić osobno na stronie.

21 Dopasowanie grafiki Po wstawieniu obrazka do ramki, można dopasować jego rozmiar. Gdy klikniemy obrazek, przy krawędziach ramki pojawią się czarne kwadraciki, tak zwane uchwyty zmiany rozmiaru. Klikamy któryś z narożnych kwadracików i przytrzymując lewy przycisk przesuwamy go, co pozwala proporcjonalnie zwiększać lub zmniejszać rozmiary rysunku. Chcąc uwidocznić tylko fragment obrazka, można go również przycinać. Wystarczy tylko przesunąć uchwyty zmiany rozmiaru do środka rysunku przy wciśniętym klawiszu Shift.

22 OLE OLE to skrót od "osadzanie i łączenie obiektów" (po angielsku: Object Linking and Embedding). Jest to specjalna technika importowania obiektów, w tym także grafiki. Jak sama nazwa wskazuje, OLE tworzy połączenie między danym obiektem, np. rysunkiem, a dokumentem. Przy pracy z OLE w dokumencie umieszczany jest sam obiekt lub tylko odsyłacz do niego (ikona). Ikona ta symbolizuje połączenie z programem, w którym dany obiekt został utworzony. Dwukrotne kliknięcie ikony powoduje uruchomienie tego programu i otwarcie w nim obiektu. Kiedy jakiś obiekt umieścimy w dokumencie za pomocą OLE, możemy go również modyfikować poza tym dokumentem. Mechanizm OLE zatroszczy się przy tym, aby w dokumencie znalazła się zaktualizowana wersja obiektu. Ma to sens np. wtedy, gdy w dokumencie tekstowym umieścimy tabelę, którą co jakiś czas zmieniamy w jej programie źródłowym - arkuszu kalkulacyjnym. Kiedy otworzymy dokument tekstowy, tabela zostanie automatycznie zaktualizowana.

23 Dokumenty multimedialne
Oprócz grafiki i tabel w dokumentach możemy umieszczać i inne obiekty, np. krótkie ścieżki dźwiękowe lub animacje. Oczywiście dźwięków nie da się wydrukować, lecz przecież nie każdy dokument musi być drukowany. Może on służyć do odczytu (i odsłuchu) wyłącznie na ekranie monitora (i głośnikach komputera). W takiej formie może być znacznie ciekawszy, niż jako wydruk na papierze. Do odtwarzania sekwencji wideo i ścieżek dźwiękowych konieczny jest jednak komputer multimedialny. Aby w dokumencie umieścić efekty multimedialne, możemy skorzystać w menu Wstaw z opcji Obiekt lub wybrać z menu Edycja pozycję Wklej. W obu przypadkach uruchamiany jest Odtwarzacz, w którym otwieramy wybrany plik i poprzez opcję Kopiuj obiekt z menu Edycja zapisujemy jego kopię w Schowku. Na koniec wracamy do edytora tekstu i umieszczamym w nim skopiowany obiekt. W tekście pojawi się ikona lub ramka, która będzie go reprezentować. Do odtworzenia obiektu wystarczy dwukrotne kliknięcie myszą.


Pobierz ppt "twórczości plastycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google