Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N IEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROTOTO WE WROCŁAWIU KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA WWW. PROTOTO. PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N IEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROTOTO WE WROCŁAWIU KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA WWW. PROTOTO. PL."— Zapis prezentacji:

1 N IEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROTOTO WE WROCŁAWIU KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA WWW. PROTOTO. PL

2 ŚRODKI DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU METODYKA NAUCZANIA

3 Proces nauczania wymaga przygotowania różnych środków wspierających czynności nauczyciela, a uczniowi ułatwiających uczenie się.

4 W literaturze dydaktycznej spotykamy się z następującymi określeniami środków dydaktycznych: pomoce szkolne, pomoce naukowe, pomoce dydaktyczne, pomoce audiowizualne, środki komunikacji, środki przekazu wiadomości, środki poglądowe, środki audiowizualne, techniczne środki dydaktyczne.

5 Środki dydaktyczne wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności. Właściwie dobrane i umiejętnie wkomponowane w repertuar wykorzystywanych przez nauczyciela metod i form organizacyjnych nauczania, ułatwiają prawidłową realizację zasady poglądowości. Usprawniają bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie, także ludzkie czynności umysłowe i różnego rodzaju czynności praktyczne.

6 FUNKCJE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH zapoznawanie uczniów z nowym materiałem utrwalaniu materiału oraz kontrola o ocenie stopnia opanowania stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce rozwijanie zdolności poznawczych oraz uczuć i woli dzieci i młodzieży pobudzenie strefy emocjonalnej, wywołanie przeżyć i kształtowanie postaw uczniów budzenie zaciekawienia i zainteresowania dla przedmiotu poznania

7 UWAGA! Nasycenie procesu dydaktycznego środkami dydaktycznymi nie gwarantuje jeszcze wzrostu efektywności pracy szkoły, gdyż nie zawsze środek jest lepszy od żywego nauczania. O wynikach nie decyduje środek, lecz proces dydaktyczny obejmujący działalność nauczyciela i uczniów, ukierunkowany na doskonalenie określonych zmian w ich osobowości. Często środek dydaktyczny ma przede wszystkim wartość motywacyjną. Kolor, wygląd powoduje, że dziecko chętnie sięga po niego, bawi się nim i niejako przy okazji uczy.

8 PODZIAŁ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

9 Biorąc pod uwagę kryterium aktywizowanego przez nie narządu: Środki wzrokowe obejmujące naturalne przedmioty, maszyny, narzędzia, preparaty oraz modele, obrazy, wykresy, mapy, diagramy, podręczniki i teksty przedmiotowo- metodyczne Środki słuchowe pozwalające przekazywać dźwięk: magnetofon, gramofon, radio, instrumenty muzyczne i nagrania telewizyjne. Środki wzrokowo- słuchowe (audiowizualne) łączące obraz z dźwiękiem: film dźwiękowy i nagrania telewizyjne wraz z projektorami i aparatami do odtwarzania filmów i nagrań telewizyjnych. Środki częściowo automatyzujące proces nauczania i uczenia się: maszyny dydaktyczne, laboratoria językowe, dydaktyczne układy sygnalizacyjne, urządzenia interkomunikacyjne oraz komputery.

10 Ze względu na adresata: środki stanowiące wyposażenie uczącego sięśrodki stanowiące wyposażenie nauczyciela środki stanowiące wyposażenie środowiska dydaktycznego ( boisko, pracownia, ogródek, laboratorium językowe itp.) środki stanowiące wyposażenie środowiska technicznego (foliogramy, przeźrocza, audycje radiowe, telewizyjne, nagrane taśmy magnetofonowe i magnetowidowe itp.)

11 Podział ze względu na kryterium chronologiczne - środki proste- tablica, kreda, książki itp. - techniczne środki audiowizualne- diaskopy, grafoskopy, magnetofony, projektory filmowe, telewizja, magnetowidy itp. maszyny dydaktyczne- instruktory, trenery, repetytory, egzaminatory (powiązane z nauczaniem programowym) komputery- adaptacyjne dydaktyczne maszyny matematyczne, służące do komputeryzacji nauczania

12 Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego, kulturowego, społecznego, które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni: wzrokowe: przeźrocza; film; rysunki; fotografie; ilustracje z czasopism, folderów itp.; słuchowe: nagrania magnetofonowe, płytowe; audycje radiowe; wzrokowo - słuchowe: programy telewizyjne; multimedialne programy komputerowe; automatyzujące: maszyny dydaktyczne; komputery. Środki symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego i drukowanego (w tym podręcznik szkolny), znaków, rysunków technicznych, grafów, map.


Pobierz ppt "N IEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROTOTO WE WROCŁAWIU KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA WWW. PROTOTO. PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google