Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Epidemiologia upośledzenia umysłowego. Opracowała: Monika Haligowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Epidemiologia upośledzenia umysłowego. Opracowała: Monika Haligowska."— Zapis prezentacji:

1 Epidemiologia upośledzenia umysłowego. Opracowała: Monika Haligowska

2 Epidemiologia upośledzenia umysłowego. Wskaźniki i ich rodzaje uwzględnione w badaniach epidemiologicznych. Dane epidemiologiczne a planowanie służb na rzecz opieki i rewalidacji upośledzonych umysłowo. Upośledzenie umysłowe z epidemiologicznego punktu widzenia jest najliczniejszą przyczyną niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Dotyczy ono 60-70% ogółu niepełnosprawnych osób w Polsce. Osoby upośledzone umysłowo stanowią od 1 do 3 procent ogólnej populacji.

3 Rozpowszechnienie upośledzenia umysłowego STOPIEŃ UPOŚLEDZENIAWARTOŚĆ ILORAZU INTELIGENCJI (wg Wechslera) WYSTĘPOWANIE W POPULACJI U.U. Lekki55 - 6980 % Umiarkowany40 - 5412 % Znaczny25 - 397 % Głęboki0 - 24mniej niż 1 %

4 Epidemiologia upośledzenia umysłowego jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem rozpowszechnienia w populacji różnego rodzaju zaburzeń i czynników, które decydują o tym rozpowszechnieniu. Posługuje się 2 wskaźnikami : 1)Zapadalność – określa liczbę nowych przypadków danego zaburzenia występujących w populacjach w ciągu roku. 2)Rozpowszechnienie – określa liczbę wszystkich przypadków danego zjawiska występujących w określonej jednostce czasu bądź w danym momencie.

5 Wszystkie wskaźniki wyraża się w stosunku do liczby populacji np. na 1 tysiąc mieszkańców. Najczęściej stosowany wskaźnik w odniesieniu do upośledzenia umysłowego, to wskaźnik rozpowszechnienia. Wskaźniki epidemiologiczne upośledzenia umysłowego zależą od bardzo wielu czynników, m.in. od przyjętej definicji upośledzenia. Innym źródłem zmienności w badaniach epidemiologicznych jest różnica stosowanych metod.

6 Wskaźnik rozpowszechnienia zależy od czynników natury biologicznej i społecznej. Czynniki biologiczne : - stan zaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka; im lepszy stan zaspokojenia potrzeb biologicznych, tym mniej zaburzeń. Czynniki społeczne: - problem tolerancji społecznej w stosunku do upośledzenia umysłowego jako zjawiska i osób dotkniętych tym z zjawiskiem.

7 Na przykładzie osób z upośledzeniem w stopniu lekkim. Zapadalność nie zależy od płci. W szkołach masowych: - chłopcy -51,7%, - dziewczynki-48,3%, na poziomie urodzeń jest lekka przewaga chłopców, ale potem to się wyrównuje. W szkołach specjalnych: - chłopców – 62,9%, - dziewczynek 37,1 %. ogromne zróżnicowanie. Na poziomie zapadalności nie ma różnic, ale w rozpowszechnieniu są.

8 PARADOKS DOTYCZĄCY UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO Polega on na tym, że w większości społeczeństw wskaźnik rozpowszechnienia upośledzenia umysłowego dzieci w wieku obowiązku szkolnego wynosi 2-3%, jeśli natomiast badać ten wskaźnik w całej populacji, uzyskuje się wynik około 1%. Ta rozbieżność wskaźników związana jest z faktem, że większość lekko upośledzonych umysłowo, którzy w szkole mają trudności z opanowaniem programu normalnego i mogą wymagać szkolenia specjalnego, po osiągnięciu dojrzałości mogą funkcjonować na poziomie pogranicza upośledzenia w stopniu lekkim i normy i wtapiać się w populację generalną. (Kostrzewski, Wald, 1981; Gustavsson, 1997; Kościelska, 2000; Wyczesany 2002)

9 LITERATURA: A. Gustavsson (red.) (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa Wyd. Żak. J. Kostrzewski, I. Wald (1981). Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym w: K. Kirejczyk (red.). Upośledzenie umysłowe. Pedagogika. Warszawa PWN. M. Kościelska (2000). Oblicza upośledzenia. Warszawa PWN. J. Wyczesany ( 2002). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia. Kraków Impuls.


Pobierz ppt "Epidemiologia upośledzenia umysłowego. Opracowała: Monika Haligowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google