Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 23 stycznia 2014 r.. Wykonanie prognozy certyfikacji PO IG przez MG w 2013 r. Cel finansowy dla MG na 2013 rok w ramach PO IG wynosił 3 460.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 23 stycznia 2014 r.. Wykonanie prognozy certyfikacji PO IG przez MG w 2013 r. Cel finansowy dla MG na 2013 rok w ramach PO IG wynosił 3 460."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

2 Wykonanie prognozy certyfikacji PO IG przez MG w 2013 r. Cel finansowy dla MG na 2013 rok w ramach PO IG wynosił 3 460 730 000 PLN. Do dnia 31 grudnia 2013 r. do Komisji Europejskiej certyfikowano wydatki na kwotę 3 658 301 623 PLN, co oznacza wykonanie planu rocznego przez MG na poziomie 106%.

3 Realizacja celu certyfikacji POIG na 2013 r.. Wykonanie celu na 2013 r. przez poszczególne instytucje przedstawia się następująco: 3 658 301 623 PLN

4 Na koniec 2013 r. wykorzystanie alokacji przyznanej dla osi nadzorowanych przez MG w ramach PO IG na lata 2007-2013 wyniosło 59,3%.* Biorąc pod uwagę założony przez MIR próg minimum wykorzystania alokacji do końca 2013 r. wynoszący 56%, nadwyżka wykonana w ramach działań MG wynosi ok. 155,7 mln EUR. * przeliczono po kursie walutowym do szacowania alokacji 1 EUR= 4,1487 PLN, na podstawie arkusza kalkulacyjnego z dn. 05.01.2014 r. Realizacja zobowiązań wynikających z zasady n+2/n+3 na koniec 2013 r.

5 Cel certyfikacji POIG na 2014 r.. Podział ww. kwoty do realizacji w 2014 r. przez poszczególne instytucje przedstawia się następująco: 3 027 717 000 PLN

6 Zakładając pełne wykonanie celu certyfikacji w 2014 r., wykorzystanie alokacji przyznanej dla osi nadzorowanych przez MG w ramach PO IG na lata 2007-2013 wyniesie 74,7%.* Jednocześnie założony przez MIR próg minimum wykorzystania alokacji do końca 2014 r. wynosi 74%. Nadwyżka w ramach działań MG wyniesie ok. 32,8 mln EUR. * przeliczono po kursie walutowym do szacowania alokacji 1 EUR= 4,1487 PLN, na podstawie arkusza kalkulacyjnego z dn. 05.01.2014 r. Planowana realizacja zobowiązań wynikających z zasady n+2/n+3 na koniec 2014 r.


Pobierz ppt "Warszawa, 23 stycznia 2014 r.. Wykonanie prognozy certyfikacji PO IG przez MG w 2013 r. Cel finansowy dla MG na 2013 rok w ramach PO IG wynosił 3 460."

Podobne prezentacje


Reklamy Google