Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość nie jest trudna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość nie jest trudna"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość nie jest trudna
Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość „handlowa”

2 Rachunkowość małych firm – co jest ważne
Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie z prawem, ale jak zapłacić jak najmniej)

3 Co płacimy urzędom? Podatek „dochodowy” Podatek VAT Składki do ZUS

4 Podatek „dochodowy” W małych firmach zależy od wybranej formy opodatkowania Może być: Funkcją dochodu (podatek dochodowy) Funkcją przychodu (ryczałt od przychodów) Funkcją wielkości firmy i siedziby (ryczałt)

5 Podatek dochodowy Dochód: Przychody – Koszty
Przychody: wartość (w cenie sprzedaży) sprzedaży zrealizowanej w danym okresie (bez VAT-u) Koszty: wartość zasobów zużytych w danym okresie „w celu uzyskania przychodów lub uzyskania i zabezpieczenia źródła przychodu”

6 Przychód Datą powstania przychodu jest dzień wystawienia faktury
Nie jest przychodem Zaliczka, przedpłata Otrzymane pożyczki, kredyty Są przychodem (tzw. inne przychody) np.: Odsetki dopisane przez bank na rachunku firmy

7 Koszt Uwaga problem: Metoda memoriałowa, podstawowa – koszty to wartość zasobów zużytych w danym okresie (bez VAT-u), niezależnie od terminów płatności Metoda kasowa – koszty to wydatki poniesione w danym okresie Są mieszane!!!

8 Koszty Niektóre koszty są uznawane zgodnie z zasadą memoriałową, niektóre zgodnie z zasadą kasową Zużycie materiałów (zakupy) – zasada memoriałowa (remanent!!!) Wynagrodzenia i ZUS – zasada memoriałowa, ale jeśli opóźnienie – zasada kasowa.

9 Koszty Jednak najważniejszą ideą leżącą u podstaw pojęcia koszty jest zużycie, a nie ruch gotówki. Dlatego kosztem jest zużycie maszyny (stopniowe), a nie wydatek poniesiony na jej zakup. Zużycie środków trwałych w danym okresie to amortyzacja

10 Koszty – komplikacje Koszty reprezentacji i reklamy: reklama tak, reprezentacja nie! - niejednoznaczność Reklama (konkretny wyrób): gadżety z logo, stroje służbowe, wynajem powierzchni wystawienniczej Reprezentacja (okazałość): kawa, herbata, jedzenie podczas spotkań marketingowych, zakwaterowanie, gadżety

11 Koszty - komplikacje Użytkowanie samochodu:
Jeśli na firmę: amortyzacja + eksploatacja Samochód prywatny: nie ma amortyzacji, eksploatacja tak, ale tylko do wysokości określonej z ewidencji przebiegu;

12 Miesiąc Koszty wg rachunków Ilość km x x stawka Koszty uznane za koszty narastająco Koszty uznane za koszty w danym miesiącu I 200 320 Narastająco II 384 400 704 =200 III 66 800 770 =370

13 Koszty - komplikacje Nie uważa się za koszty:
Amortyzacji samochodu osobowego w części jego wartości przewyższającej Euro Wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) Wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci Strat powstałych w wyniku likwidacji środków trwałych na skutek zmiany rodzaju działalności i innych 60 punktów!

14 Zakupy materiałów W rozliczeniu rocznym – które koryguje miesięczne zaliczki na podatek dochodowy – koryguje się między innymi zakupy. Koszty to z definicji zużyte zasoby, a nie zakupione i złożone w magazynie Dlatego w rozliczeniu rocznym: koszty zużytych materiałów= remanent początkowy + zakupy + koszty uboczne – remanent końcowy.

15 Podatek dochodowy Podatek dochodowy jako funkcja dochodu (zasady ogólne, trzeba jeśli ubiegłoroczny przychód >= euro) 18-32% (do zł 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł, Ponad – ,02 zł + 32% nadwyżki ponad Podatek liniowy 19% (bez kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczania się z małżonkiem)

16 Podatek dochodowy 18%-32% 19% Dochód 1000 Dochód 1000 Dochód 20 000,

17 Strata Strata w danym roku jest wtedy, kiedy przychody były mniejsze od kosztów Przy stracie nie płaci się podatku dochodowego Przez 5 dochodowych lat można stratę odliczać od dochodu (do 50% rocznie), jeśli powstała ona w tym samym źródle co dochód.

18 Zasady ogólne Podatek jest funkcją dochodu
Ewidencję można prowadzić w formie uproszczonej (księga przychodów i rozchodów), jeśli rozpoczyna się działalność lub w poprzednim roku przychód netto nie przekroczył Euro Każdy może prowadzić księgi rachunkowe (pełna księgowość)

19 Inne formy opodatkowania
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatek zależy wyłącznie od przychodów) Karta podatkowa (podatek zależy od miejscowości, typu działalności, liczby pracowników)

20 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Można wybrać na początku działalności lub jeśli przychód w poprzednim roku nie przekroczył Euro 20% wolne zawody. 17% i 8,5 % usługi, 5,5% działalność wytwórcza, 3% działalność handlowa. Od przychodów ze sprzedaży odlicza się tylko niektóre kwoty: składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na domowy internet, darowizny...

21 Być albo nie być ryczałtowcem
Ryczałtowcem opłaca się być, kiedy znaczny procent zasobów to wkład intelektualny, jeśli jest dużo zakupów – lepiej zasady ogólne Np. przy rocznym dochodzie zł z działalności handlowej lepiej być na ryczałcie, jeśli koszty są niższe od 82% przychodów.

22 Karta podatkowa Stała kwota podatku (niezależna od przychodów i kosztów), B. prosta ewidencja, ale już coraz mniej prosta Możliwa tylko dla niektórych typów działalności Nie można korzystać z usług innych firm (oprócz specjalistycznych) Można zatrudniać ograniczoną liczbę pracowników i to tylko a umowę o pracę)


Pobierz ppt "Rachunkowość nie jest trudna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google