Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Elżbieta Reniszak INTERNET ISTOTA DZIAŁANIA SIECI INTERNET INFORMACJE OGÓLNE O SIECI WWW KORZYŚCI Z INTERNETU STRUKTURA SIECI INTERNET LOKALIZACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Elżbieta Reniszak INTERNET ISTOTA DZIAŁANIA SIECI INTERNET INFORMACJE OGÓLNE O SIECI WWW KORZYŚCI Z INTERNETU STRUKTURA SIECI INTERNET LOKALIZACJA."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Elżbieta Reniszak INTERNET ISTOTA DZIAŁANIA SIECI INTERNET INFORMACJE OGÓLNE O SIECI WWW KORZYŚCI Z INTERNETU STRUKTURA SIECI INTERNET LOKALIZACJA KOMPUTERÓW W SIECI IP ROUTERY ADRESY DOMENOWE DNS (Domain Name Server) NORMY ETYCZNE – NETYKIETA PRAWO AUTORSKIE

2 Autor: Elżbieta Reniszak INFORMACJE OGÓLNE O SIECI WWW Początki prac nad WWW miały miejsce w 1989 i 1990 r. w CERN-ie w Szwajcarii. T. Berners-Lee i R. Cailliau stworzyli pierwszy opis dokumentu hipertekstowego (języka HTML – Hyper Text Markup Language), przeznaczonego dla WWW, oraz standard odwołań do innych dokumentów (URL – Uniform Resource Language). WWW jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer. Użytkownik uruchamia na swoim komputerze program do przeglądania informacji. Ten łączy się z odpowiednim programem służącym do jej wysyłania (serwerem). Program serwera może być uruchomiony na dowolnym komputerze, komunikacja nawiązywana jest dzięki protokołom sieci Internet. Zaletą dokumentów hipertekstowych jest fakt, że jeden dokument może zawierać odwołania (łącza) do wielu innych dokumentów rozsianych w Internecie. Odwołania w Internecie są opisane w konwencji URL.

3 Autor: Elżbieta Reniszak KORZYŚCI Z INTERNETU Dostęp do nieograniczonych zasobów informacji z dowolnej dziedziny. Najszybszy i najtańszy kontakt z dowolnym użytkownikiem Internetu – poczta e-mail. Najtańsza reklama – własna strona. Możliwość pogawędki w czasie rzeczywistym z dowolnym użytkownikiem – IRC, Gadu-Gadu. Możliwość uczestnictwa w dyskusjach na dowolny temat – grupa dyskusyjna, forum. Zdalne logowanie się na innym komputerze.

4 Autor: Elżbieta Reniszak STRUKTURA SIECI INTERNET IP ROUTERY ADRESY DOMENOWE

5 Autor: Elżbieta Reniszak LOKALIZACJA KOMPUTERÓW W SIECI Aby Internet mógł prawidłowo funkcjonować, każdy z milionów komputerów w Internecie, zwanych hostami, musi mieć własny adres tzw. IP – składający się z 4 liczb oddzielonych kropkami, np. 193.27.198.17(www.computrain.com.pl).

6 Autor: Elżbieta Reniszak Routery Sieci połączone są ze sobą routerami. Zadaniem routera jest skierowanie danych we właściwą stronę na podstawie adresu docelowego IP. Przesyłając dane między różnymi segmentami w sieci, routery sprawdzają nagłówek pakietu i określają najlepszą drogę pakietu. Routery zapewniają, że pakiety wędrują do miejsca przeznaczenia najbardziej efektywną trasą. Routery nie przesyłają danych uszkodzonych, tj. takich których adres nie jest znany w sieci.

7 Autor: Elżbieta Reniszak Adresy domenowe Adresy IP są niezbędne oprogramowaniu sieciowemu do przesyłania pakietów danych, jednak posługiwanie się nimi jest bardzo niewygodne dla użytkownika. Dlatego obok adresów IP wprowadzono adresy symboliczne, zwane także domenowymi, które łatwiej zapamiętać: www.computrain.com.pl zamiast 193.27.198.17www.computrain.com.pl Forma i długość adresu domenowego www.computrain.com.pl nie ma logicznego związku z IP, czyli 193.27.198.17www.computrain.com.pl

8 Autor: Elżbieta Reniszak DOMENY W różnych krajach przyjęto odmienne reguły ustalania adresów literowych. Ostatni dwuliterowy człon oznacza konkretne państwo: (pl – Polska, uk – Wielka Brytania, de – Niemcy, fi – Finlandia, w USA ten człon się pomija). Na przedostatnim miejscu zazwyczaj podaje się oznaczenie strefy: com – firmy komercyjne, edu – instytucje naukowe (szkoły, uniwersytety), gov – instytucje rządowe, int – organizacje międzynarodowe, mil – organizacje wojskowe, net – organizacje zajmujące się sieciami, org – wszyscy pozostali.

9 Autor: Elżbieta Reniszak DNS (Domain Name Server) Korzystanie z adresów domenowych jest łatwiejsze dla ludzi, ale oprogramowanie rozumie tylko adresy IP. Dlatego potrzebny jest jakiś sposób tłumaczenia symbolicznych adresów na adresy IP. Tłumaczenie adresów odbywa się na podstawie tabeli, która znajduje się w komputerze (tzw. serwerze nazw – DNS) w sieci, przechowującym wykaz adresów ze swojej sieci (domeny).

10 Autor: Elżbieta Reniszak NORMY ETYCZNE – NETYKIETA Oficjalnym opracowaniem Netykiety jest dokument RFC 1855. Netykieta w zakresie korzystania z poczty elektronicznej zabrania: przekazywania informacji nieprawdziwych; rozsyłania reklam lub informacji do osób, które wcześniej nie wyraziły na to zgody; zwracania nadawcy uwagi na błędy literowe; podszywania się pod inne osoby; wysyłania anonimów; wysyłania za długich listów.

11 Autor: Elżbieta Reniszak PRAWO AUTORSKIE Każda strona w Internecie chroniona jest prawem autorskim i nie jest konieczne opatrywanie jej znakiem Copyright. Dozwolone jest cytowanie cudzych dzieł w częściach i kopiowanie ich dla własnych celów oraz umieszczanie linków do innych stron. Niedozwolone jest jednak zmienianie cudzych dzieł i publikowanie ich bez zgody autorów, a także podpisywanie się pod nimi.


Pobierz ppt "Autor: Elżbieta Reniszak INTERNET ISTOTA DZIAŁANIA SIECI INTERNET INFORMACJE OGÓLNE O SIECI WWW KORZYŚCI Z INTERNETU STRUKTURA SIECI INTERNET LOKALIZACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google