Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ SIĘ UCZYĆ SZEŚCIOLATKI ? K ONFERENCJA PRASOWA W ARSZAWA, 30 STYCZNIA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ SIĘ UCZYĆ SZEŚCIOLATKI ? K ONFERENCJA PRASOWA W ARSZAWA, 30 STYCZNIA 2009."— Zapis prezentacji:

1 Z JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ SIĘ UCZYĆ SZEŚCIOLATKI ? K ONFERENCJA PRASOWA W ARSZAWA, 30 STYCZNIA 2009

2 A KTUALNA SYTUACJA 23 grudnia podpisano rozporządzenie dot. zatwierdzania podręczników 6 stycznia podpisano rozporządzenie określające nową podstawę programową Dziś oba rozporządzenia wchodzą w życie Dziś rozpoczęło się składanie podręczników do MEN Operon jako jedno z pierwszych wydawnictw złożyło podręczniki do MEN Reforma ze strony wydawców już się rozpoczęła

3 P RZYPOMNIJMY Grudzień 2007 – minister Hall ogłasza pierwsze zasady nowej reformy Luty 2008 – powołane zespoły rozpoczęły pracę nad nową podstawą programową Kwiecień 2008 – pierwsza, bardzo niedoskonała wersja nowej podstawy Koniec czerwca 2008 – obiecywany termin zatwierdzenia nowej podstawy Lipiec-grudzień 2008 – dopracowywanie brzmienia projekt nowej podstawy, konieczność ciągłego dopasowywania tworzonych równolegle podręczników 23 grudnia 2008 – podpisanie przez minister Hall rozporządzenia dot. nowej podstawy 6 stycznia 2009 – podpisanie przez minister Hall rozporządzenia o dopuszczaniu podręczników

4 C O DALEJ ? 30 stycznia 2009 – pierwszy dzień obowiązywania nowej podstawy 15 czerwca 2009 - termin wyboru podręczników w szkołach Pozostało 4,5 miesiąca! 1 września 2009 – pierwszy dzwonek w zreformowanej szkole Reforma wciąż nie jest przesądzona – nie ma jeszcze ostatecznie uchwalonej ustawy o reformie oświaty

5 K ONSULTACJE ? W opinii wielu środowisk, ich uwagi wcale lub w niewielkim stopniu były uwzględniane przez MEN Projekt podstawy programowej ulegał ciągłym zmianom Przygotowanie podręczników było uzależnione od zmian w kolejnych wersjach podstawy programowej

6 ZMIANY W PODSTAWIE I NOWE PODRĘCZNIKI

7 Z MIANY W PODSTAWIE Wymagania w klasach 1-3 Realizacja w 1 rok materiału do tej pory realizowanego w 2 lata Realizacja szybszego toku nauki przez dzieci o rok młodsze W jednej klasie będą dzieci 6 i 7-letnie

8 Z MIANY W PODSTAWIE Wymagania w klasach 1-3 Jeden podręcznik dla 6 i 7-latków, dzieci z ogromnie zróżnicowanym potencjałem do nauki Umożliwienie nauczycielowi różnicowanie wymagań i tempa nauki wobec uczniów w tej samej klasie Zawarcie w podręcznikach znacznie zwiększonych treści, tymczasem podręczniki powinny być odchudzone

9 Z MIANY W PODSTAWIE Gimnazjum od nowa Założenia do podręczników kilkakrotnie zmieniały się znacznie Nowe wymagania w każdym przedmiocie szkolnym Nowe podręczniki z wszystkich dziedzin nauki: m in. języka polskiego, historii, matematyki, geografii czy biologii

10 Z MIANY W PODSTAWIE W bardzo krótkim czasie wydawcy muszą wydać podręczniki do 12 przedmiotów (bez języków obcych) Według Ministerstwa WSZYSTKIE podręczniki muszą zostać wydane od nowa

11 Nowe podręczniki Operonu Jest gotowy komplet podręczników. Podziękowanie dla ogromnej determinacji i ciężkiej pracy autorów i redaktorów. Podziękowanie za konsultacje dla wybitnych przedstawicieli nauki w swoich dziedzinach: prof. dr hab. Adam Suchoński prof. dr hab. Henryk Samsonowicz prof. dr hab. Marian Biskup prof. dr hab. Ryszard Kulesza prof. dr hab. Ewa Bartnik prof. dr hab. Maria Dynowska prof. dr hab. Piotr Migoń prof. dr hab. Andrzej Czerwiński dr Katarzyna Kłosińska i wielu innych

12 Nowa podstawa kładzie nacisk na umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, na przykład czytania map Geografia W naszych nowych podręcznikach zwiększyliśmy liczbę map, zdjęć satelitarnych i lotniczych

13 Samodzielne docieranie do informacji Wiedza o społeczeństwie Kształcimy umiejętność docierania do informacji, ich świadomej selekcji i wykorzystania

14 W nowej podstawie jest wiele odniesień do rzeczywistości XXI w. – sztuk audiowizualnych, multimediów, reklamy Plastyka P okazujemy obecność, znaczenie i oddziaływanie kultury masowej

15 Nowe rozporządzenia MEN zwracają uwagę na szatę graficzną podręczników i ich estetykę Historia Nasze podręczniki są bogato ilustrowane, zawierają wiele infografik, wykresów, reprodukcji itp Geografia

16 Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na wymagania egzaminacyjne Historia Zwiększamy liczbę ćwiczeń i pytań kontrolnych, przygotowujących do egzaminu

17 Uczeń nowego gimnazjum powinien wykorzystywać narzędzia matematyczne w codziennym życiu Pokazujemy praktyczne zastosowanie matematyki w codziennym życiu Informatyka

18

19 Umiejętności do opanowania przez ucznia w klasie 1

20

21

22

23

24

25

26

27 Opracowały: Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska

28 Wymagania i terminy MEN

29 J AKIE ZADANIA STOJĄ PRZED MEN? MEN musi zdążyć przeprowadzić procedurę dopuszczeń podręczników w ciągu 2-3 miesięcy, aby podręczniki mogły trafić do szkół Powodzenie reformy zależy od sprawności urzędników MEN W ciągu całego 2008 roku MEN z ledwością zatwierdził 170 podręczników Obecnie w ciągu 3 miesięcy do zatwierdzenia będzie około 150-200 podręczników

30 T ERMINY Daty wynikają z rozporządzenia o dopuszczaniu podręczników oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

31 Dziękujemy! Więcej informacji Wojciech Dziewit Telefon: (22) 375 65 55, 607 162 105 E-mail: wd@pov.pl


Pobierz ppt "Z JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ SIĘ UCZYĆ SZEŚCIOLATKI ? K ONFERENCJA PRASOWA W ARSZAWA, 30 STYCZNIA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google