Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU

2 1 WRZEŚNIA 2011...2014 1 WRZEŚNIA 2011...2014 Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne…) Wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

3 WARTO WIEDZIEĆ Począwszy od 1 września 2009 r. w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych.

4 Nową podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej można znaleźć na stronie internetowej MEN: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

5 Dokument z przedszkola Przedszkole, do końca kwietnia wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6 Dojrzałość szkolna Powodzenie w nauce już od pierwszej klasy dojrzałości szkolnej zależy od stopnia dojrzałości szkolnej. Dojrzałość szkolna Dojrzałość szkolna to przede wszystkim gotowość do podjęcia nauki, zainteresowanie nauką oraz odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego, który pozwoli podołać szkolnym obowiązkom, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i osiągnąć sukces w szkole.

7 Próg szkolny – to ważny okres w życiu dziecka. Kończy się okres zabawy, a rozpoczyna okres nauki. Wprowadza on dziecko w obszar nowych doświadczeń edukacyjnych oraz pozwala zaspokajać naturalną potrzebę poznania i ciekawości. Dziecko uczy się norm społecznych i współżycia w grupie.

8 JAK POMÓC DZIECKU DOBRZE PRZEJŚĆ PRÓG SZKOLNY? RADY DLA RODZICÓW: Poznaj stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka (przeprowadź bilans sześciolatka). Rozwijaj sprawność ruchową, manualną, percepcję wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację uwagi. Dbaj o prawidłowy rozwój mowy.

9 Rozwijaj poprawne zachowania społeczne i umiejętność życia w grupie. Zorganizuj miejsce do nauki w domu, wyposaż dziecko w niezbędne podręczniki i przybory szkolne. Ułóż porządek dnia – czas nauki i czas odpoczynku.

10 Dbaj o systematyczne uczęszczanie do szkoły, odrabianie lekcji, codzienny trening czytania. Utrzymuj częsty kontakt ze szkołą. Dowartościowuj swoje dziecko. Pozwól mu być samodzielnym.

11 W naszej szkole każde dziecko ma szanse odnieść SUKCES !!! Patron szkoły- Jerzy Kukuczka NASZE ZAWOŁANIE: "Stań na wysokości zadania i osiągaj szczyty swoich możliwości" Nasza szkoła to historia 40 lat istnienia w środowisku lokalnym, której karty zapisane są wieloma sukcesami uczniów.

12 N ASZĄ SZKOŁĘ WYRÓŻNIA : Bogata oferta edukacyjna: m.in. programy własne nauczycieli, np.: - warsztaty dziennikarskie, - warsztaty teatralne, - warsztaty plastyczne. Nowości pedagogiczne, Nowości pedagogiczne, m.in.: - edukacja wczesnoszkolna z edukacją teatralną, - edukacja wczesnoszkolna z nauką gry w szachy, - edukacja wczesnoszkolna z edukacją regionalną. Różnorodna oferta zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów, np.: - Dziecięcy Zespół Taneczny ZEZ - powstał w 1980 roku, - Zespół Wokalny Wiolinki - powstał w 1975 rok, - Koła zainteresowań: np. fotograficzne, filmowe, językowe, matematyczne, - Zajęcia: np. sportowe, informatyczne. Realizacja szkolnych projektów, np.: - Rośnij zdrowo, - Śląsk- takie miejsce na ziemi, - Historia blisko nas. Posiadanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Posiadanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.

13 Jesteśmy szkołą ODKRYWCÓW TALENTÓW W marcu 2010 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że przyczyniamy się do rozwijania i wspierania uzdolnień dzieci. Jesteśmy na mapie Szkół Odkrywców Talentów.

14 Szkoła posiada OGÓLNOPLOSKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

15 Działamy w ważnych i interesujących programach i projektach edukacyjnych: Klubie szkół UNICEF. Programie Fundacji WOŚP: Ratujemy i uczymy ratować. Międzynarodowym programie kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci: Przyjaciele Zippiego. Projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Rządowym programie Radosna szkoła. Rządowym programie Radosna szkoła. Programie Szkoła Promująca Zdrowie. Programie Szkoła Promująca Zdrowie. Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci.

16 Uczestniczymy w realizacji wielu ogólnopolskich akcji i kampanii: Adopcja na odległość Pola Nadziei Cała Polska czyta dzieciom Klub czytających rodzin Klub czytających rodzin Bądź bezpieczny na drodze Bądź bezpieczny na drodze Bądź bezpieczny w sieci Warzywa i owoce w szkole Szklanka mleka Sprzątanie świata Płomyk pamięci Płomyk pamięci

17 ZREALIZOWALIŚMY PARTNERSKI PROJEKT COMENIUS COMENIUS PARTNERSHIP PROJECTS UCZESTNICZLIŚMY W Projekcie współfinansowanym ze środków UE: Dajmy dzieciom skrzydła- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

18 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH I POZALEKCYJNYCH Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne rozbudzają ciekawość poznawczą dzieci i często są początkiem życiowej pasji. Oferujemy: koła zainteresowań, terapię pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

19 Nasza oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i talenty uczniów jest różnorodna i ciągle wzbogacana o nowe propozycje. Koła zainteresowań: Dziecięcy Zespół Taneczny ZEZ Zespół wokalny Wiolinki Zespół wokalny Wiolinki Teatrzyk Scenka

20 Ko ł a zainteresowa ń : Warsztaty regionalne Warsztaty dziennikarskie Warsztaty plastyczne Koło szachowe Koło przyrodnicze Zajęcia informatyczne Zajęcia sportowe Koło fotograficzne Koło filmowe

21 Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego Sprawdzamy poziom gotowości szkolnej uczniów rozpoczynających naukę. W razie potrzeby organizujemy grupowe lub indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów mających szczególne trudności w nauce, bądź zachowaniu.

22 POMOC FINANSOWA w postaci: zapomóg losowych z funduszu Rady Rodziców, wyprawek (podręczniki), stypendiów socjalnych, bezpłatnych obiadów.

23 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY Dysponujemy: 2 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, świetlicą szkolną: 7.00 – 16.00 świetlicą środowiskową: 15.00-19.00 stołówką, sklepikiem, dużą i małą salą gimnastyczną, salą do rytmiki, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką z czytelnią.

24 NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY zeszyty 16 - kartkowe w kratkę i linię, pióro, ołówek, kredki, farby plakatowe, pędzelki, plastelina, blok rysunkowy i techniczny, strój do gimnastyki, buty zmienne.

25 PODRĘCZNIKI W realizacji nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej będą nam pomocne podręczniki przygotowane przez …

26 SUPER SPARKS PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W skład zestawu wchodzą: podręcznik ucznia z płytą CD zeszyt ćwiczeń Proszę wstrzymać się z zakupem podręcznika – wszyscy czekamy na ustalenia MEN. Wydawnictwo: Oxford University Press

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google