Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU

2 1 WRZEŚNIA Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne…) Wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 2

3 WARTO WIEDZIEĆ Począwszy od 1 września 2009 r.
w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych. 3 3

4 Nową podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej można znaleźć na stronie internetowej MEN:

5 Dokument z przedszkola
Przedszkole, do końca kwietnia wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6 Dojrzałość szkolna Powodzenie w nauce już od pierwszej klasy
zależy od stopnia dojrzałości szkolnej. Dojrzałość szkolna to przede wszystkim gotowość do podjęcia nauki, zainteresowanie nauką oraz odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego, który pozwoli podołać szkolnym obowiązkom, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i osiągnąć sukces w szkole.

7 „Próg szkolny” – to ważny okres w życiu
dziecka. Kończy się okres zabawy, a rozpoczyna okres nauki. Wprowadza on dziecko w obszar nowych doświadczeń edukacyjnych oraz pozwala zaspokajać naturalną potrzebę poznania i ciekawości. Dziecko uczy się norm społecznych i współżycia w grupie.

8 JAK POMÓC DZIECKU DOBRZE PRZEJŚĆ PRÓG SZKOLNY? RADY DLA RODZICÓW:
Poznaj stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka (przeprowadź bilans sześciolatka). Rozwijaj sprawność ruchową, manualną, percepcję wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację uwagi. Dbaj o prawidłowy rozwój mowy.

9 Rozwijaj poprawne zachowania społeczne i umiejętność życia w grupie.
Zorganizuj miejsce do nauki w domu, wyposaż dziecko w niezbędne podręczniki i przybory szkolne. Ułóż porządek dnia – czas nauki i czas odpoczynku.

10 Dbaj o systematyczne uczęszczanie do szkoły, odrabianie lekcji, codzienny trening czytania.
Utrzymuj częsty kontakt ze szkołą. Dowartościowuj swoje dziecko. Pozwól mu być samodzielnym.

11 NASZE ZAWOŁANIE: "Stań na wysokości zadania
Nasza szkoła to historia 40 lat istnienia w środowisku lokalnym, której karty zapisane są wieloma sukcesami uczniów. NASZE ZAWOŁANIE: "Stań na wysokości zadania i osiągaj szczyty swoich możliwości" W naszej szkole każde dziecko ma szanse odnieść SUKCES !!! Patron szkoły- Jerzy Kukuczka

12 Naszą szkołę wyróżnia:
Bogata oferta edukacyjna: m.in. programy własne nauczycieli, np.: - warsztaty dziennikarskie, - warsztaty teatralne, - warsztaty plastyczne. Nowości pedagogiczne, m.in.: - edukacja wczesnoszkolna z edukacją teatralną, - edukacja wczesnoszkolna z nauką gry w szachy, - edukacja wczesnoszkolna z edukacją regionalną. Różnorodna oferta zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów, np.: - Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” - powstał w roku, - Zespół Wokalny „Wiolinki” - powstał w 1975 rok, - Koła zainteresowań: np. fotograficzne, filmowe, językowe, matematyczne, - Zajęcia: np. sportowe, informatyczne. Realizacja szkolnych projektów, np.: - „Rośnij zdrowo” , - „Śląsk- takie miejsce na ziemi”, - „Historia blisko nas”. Posiadanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Posiadanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

13 ODKRYWCÓW TALENTÓW Jesteśmy szkołą
W marcu 2010 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że przyczyniamy się do rozwijania i wspierania uzdolnień dzieci. Jesteśmy na mapie Szkół Odkrywców Talentów.

14 OGÓLNOPLOSKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Szkoła posiada OGÓLNOPLOSKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

15 programach i projektach edukacyjnych:
Działamy w ważnych i interesujących programach i projektach edukacyjnych: Klubie szkół UNICEF. Programie Fundacji WOŚP: „Ratujemy i uczymy ratować”. Międzynarodowym programie kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci: „Przyjaciele Zippiego”. Projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Rządowym programie „Radosna szkoła”. Programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.

16 Uczestniczymy w realizacji wielu ogólnopolskich akcji i kampanii:
„Adopcja na odległość” „Pola Nadziei” „Cała Polska czyta dzieciom” „Klub czytających rodzin” „Bądź bezpieczny na drodze” „Bądź bezpieczny w sieci” „Warzywa i owoce w szkole” „Szklanka mleka” „Sprzątanie świata” „Płomyk pamięci”

17 COMENIUS PARTNERSHIP PROJECTS
ZREALIZOWALIŚMY PARTNERSKI PROJEKT COMENIUS COMENIUS PARTNERSHIP PROJECTS UCZESTNICZLIŚMY W Projekcie współfinansowanym ze środków UE: „Dajmy dzieciom skrzydła”- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

18 DODATKOWYCH I POZALEKCYJNYCH
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH I POZALEKCYJNYCH Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne rozbudzają ciekawość poznawczą dzieci i często są początkiem życiowej pasji. Oferujemy: koła zainteresowań, terapię pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

19 Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” Zespół wokalny „Wiolinki”
Nasza oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i talenty uczniów jest różnorodna i ciągle wzbogacana o nowe propozycje. Koła zainteresowań: Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” Zespół wokalny „Wiolinki” Teatrzyk „Scenka”

20 Warsztaty dziennikarskie Zajęcia informatyczne
Koła zainteresowań: Warsztaty regionalne Warsztaty dziennikarskie Warsztaty plastyczne Koło szachowe Koło przyrodnicze Zajęcia informatyczne Zajęcia sportowe Koło fotograficzne Koło filmowe

21 uczniów rozpoczynających naukę. W razie potrzeby organizujemy grupowe
Zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego Sprawdzamy poziom gotowości szkolnej uczniów rozpoczynających naukę. W razie potrzeby organizujemy grupowe lub indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów mających szczególne trudności w nauce, bądź zachowaniu.

22 POMOC FINANSOWA w postaci: zapomóg losowych z funduszu Rady Rodziców,
wyprawek (podręczniki), stypendiów socjalnych, bezpłatnych obiadów.

23 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Dysponujemy: 2 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, świetlicą szkolną: – 16.00 świetlicą środowiskową: stołówką, sklepikiem, dużą i małą salą gimnastyczną, salą do rytmiki, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką z czytelnią. Każdy z nas ma swoje kryteria oceny przyszłej szkoły dziecka. Proponujemy przy wyborze zwrócić uwagę na następujące cechy: czystość, estetykę, kolorystykę; wyposażenie – mamy 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; Zapewniamy dzieciom odpowiednio zorganizowane zaplecze: stołówka, sklepik; osobna sala gimnastyczna, plac zabaw, boisko; gwarantujemy opiekę medyczną higienistki szkolnej zasady kontaktów rodziców ze szkołą (nauczyciele prowadzą dyżury pedagogiczne dla rodziców); działamy w programie edukacyjnym SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

24 NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY
zeszyty 16 - kartkowe w kratkę i linię, pióro, ołówek, kredki, farby plakatowe, pędzelki, plastelina, blok rysunkowy i techniczny, strój do gimnastyki, buty zmienne.

25 PODRĘCZNIKI W realizacji nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej będą nam pomocne podręczniki przygotowane przez …

26 „SUPER SPARKS” PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Wydawnictwo: W skład zestawu wchodzą: podręcznik ucznia z płytą CD zeszyt ćwiczeń Proszę wstrzymać się z zakupem podręcznika – wszyscy czekamy na ustalenia MEN. Oxford University Press

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google