Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIE REPLIKACJI GENOMÓW WIRUSOWYCH. wirusy RNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIE REPLIKACJI GENOMÓW WIRUSOWYCH. wirusy RNA."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIE REPLIKACJI GENOMÓW WIRUSOWYCH

2 wirusy RNA

3 wirusy RNA+wirusy RNA- 1. nić + może działać jako mRNA 2. nić + może być matrycą do syntezy nici - 1. mRNA stanowi matrycę do syntezy białek 2. nić - jest transkrybowana do + nić - musi być transkrybowana do mRNA 1. nić + służy jako mRNA 2. nić + służy jako matryca do syntezy genomów - 1. synteza białek 2. synteza genomowych nici -

4 Wirusy RNA+ Astroviridae Caliciviridae Picornaviridae Coronaviridae Arteriviraidae Flaviviridae Togaviridae

5 Rodzina: Caliciviridae Rodzaj: Calicivirus Norwalk-like viruses Sapporo-like viruses Vesivirus nagi, 30-38 nm Jedna cząsteczka ssRNA+ 7.4- 7.7 kb, u większości przedstawicieli zawierająca na końcu 5 białko Vpg Niekiedy dochodzi do enkapsydacji RNA o niepełnej długości - 2.2-2.4 kb

6 ORF 1ORF 3ORF 2 HELVPgPROPOL CP ORF 2 ORF 1 HELVPgPROPOLCP Norwalk-like viruses Lagovirus VPg HEL - helikaza, PRO - proteinaza cysteinowa, POL - RNA-zależna RNA-polimeraza z genomowego RNA+ translacji ulegają białka niestrukturalne - HEL, PRO, POL

7 ORF 3 - koduje małe białko - typowo-specyficzny antygen ORF 1ORF 2 HELVPgPROPOL CP Norwalk-like viruses VPg ORF 3

8 VPg (+) (-) Obecność dsRNA o długosci genomowej sugeruje, że replikacja przebiega z wytworzeniem pośredniej formy ssRNA(-) w zakażonych komórkach stwierdza się obecność dsRNA o długości genomowej i ssRNA(-); ssRNA + o długości genomu i subgenomowy

9 Rodzina: Picornaviridae Rodzaj:Enterovirus Rhinovirus Hepatovirus Cardiovirus Aphtovirus Dwudziestościenne, nagie, ok. 30 nm Jedna, zakaźna!!! cząsteczka ssRNA+ 7-8.5 kb, na końcu 5 białko Vpg

10 L/LVP0VP3VP1 2A 2B2C3ABBB 3C 3D Jedna ORF koduje dużą poliproteinę ulegającą kotranslacyjnemu rozszczepianiu na 11-12 produktów końcowych propol VPg

11 w gładkim reticulum endoplazmatycznym powstają 6-8- niciowe formy pośrednie; część nowopowstałych nici + kierowana jest do translacji i wytwarzania nowych nici -, pozostałe - do enkapsycji Schemat znajdziesz TUTU

12 Rodzina: Coronaviridae Rodzaj:Coronavirus Torovirus Otoczkowe:corona - 120-160 nm, sferyczne, pleomorficzne toro - 120-140 nm, dyskowate, nerkowate lub pałeczkowate

13 1 cząsteczka ssRNA+corona ok. 30 kb toro ok. 20 kb Genomowy RNA jest matrycą dla RNA-polimerazy Otoczka powstaje przez wypączkowanie wirionów przez błony siateczki endoplazmatycznej i aparatu Golgiego; wystające z otoczki cząsteczki glikoproteinowe tworzą koronę wokół wirionu

14

15 RNA -zależna RNA-polimeraza w pierwszej fazie syntetyzuje nic antygenomową (-) o pełnej długości nić - nie występuje w formie wolnej, spotyka się tylko przejściowej postaci dwuniciowej; jej synteza trwa prawdopodobnie przez cały cykl translacja z genomowego RNA+ prowadzi do syntezy RNA-zależnej RNA-polimerazy na matrycy nici - powstaje genomowy RNA + oraz 5-7 mRNA do translacji pozostałych białek http://www.rutherford-research.ca/rrx/pharma/images/virus/sars_concept_2.gif

16 transkrypty o różnej długości mają taki sam koniec 3; każdy większy transkrypt ma na końcu 5 dodatkowy gen translacji ulega tylko jeden gen położony na końcu 5 transkrypcją steruje 5-sekwencja wiodąca dł. 60-70 pz; przepisywana jest z końca 3 nici -, oddziela się od niej, ale pozostaje związana z polimerazą w niekodujących regionach międzygenowych leżą sekwencje częściowo komplementarne do wiodącej w komórce występują też - mRNA! trabskrybowane prawdopodobnie z mRNA lub powstające wskutek nieciągłej transkrypcji z nici macierzystej +

17 Rodzina: Flaviviridae Rodzaj:Flavivirus Pestivirus Hepacivirus Sferyczne, lipidowa otoczka, 40-60 nm. Jedna cząsteczka ssRNA+, odpowiednio 10.7, 12.5 i 9.5 kb. Genomowy RNA jest jedynym mRNA w zakażonej komórce; zawiera pojedyńczą ORF

18 5m7G3OH geny strukturalnegeny niestrukturalne PHR NS3NS5 Powstająca poliproteina jest ko- i potranslacyjnie rozszczepiana przez komórkowe i kodowane przez wirus proteazy ORF ulega translacji na polirybosomach membranowych Replikacja RNA odbywa się po translacji genomowego RNA i przebiega na okołojądrowych błonach reticulum endoplazmatycznego z wytworzeniem pośredniej formy RNA-, przy udziale replikazy - NS3+NS5

19 Rodzina: Togaviridae Rodzaj:Alphavirus Rubivirus Sferyczne, lipidowa otoczka, ok. 70 nm. Jedna cząsteczka ssRNA+, 9.7, 11.8 kb. Jej część na końcu 5 służy jako matryca do translacji jednej dużej poliproteiny; dzięki autoproteolitycznej aktywności ulega ona rozpadowi na mniejsze łańcuchy białek niestrukturalnych odpowiedzialnych za replikację genomowego RNA (poprzez formę pośrednią -) i wytworzenie krótkiego mRNA do syntezy białek kapsydu

20 P 1 2 3 nsP4 P 1 2 3 4 nsP1nsP2nsP3nsP4 nsP1nsP2nsP3 (+) P 1 2 3 $ MTHPR ns - jako poliproteina oraz w postaci indywidualnych polipeptydów - niezbędne są do replikacji vRNA nsP1 - capping i inicjacja syntezy -RNA nsP2 - proteaza/helikaza nsP4 - replikaza; wymaga nsP3

21 P 1 2 3 nsP4 P 1 2 3 4 nsP1nsP2nsP3nsP4 nsP1nsP2nsP3 (+) P 1 2 3 $ (-) transkrypcja (+) P 130 (+)

22 Wirusy RNA- Mononegavirales Filoviridae Paramyxoviridae Rhabdoviridae Bornaviridae

23 Rząd: Mononegavirales Cechy wspólne rzędu: Liniowy niesegmentowany genom ssRNA - 11-16 kb Helikalny nukleokapsyd Inicjacja transkrypcji pierwotnej przez wirionową RNA- zależną RNA polimerazę Podobny układ genów Uzyskiwanie otoczki przez wypączkowywanie

24 Rodzina: Filoviridae Nitkowate, do 1400 nm x 80 nm, często rozgałęzione ssRNA 19.1 kb, z komplementarnymi sekwencjami końcowymi Nukleokapsyd z osią centralną o średnicy ok. 20 nm http://education.expasy.org/images/Filovirus_virion.jpg

25 Zakażenie szerzy się przez bliski kontakt, zwłaszcza za pośrednictwem płynów ustrojowych; możliwa jest transmisja kropelkowa Mają tropizm do komórek układu siateczkowo- śródbłonkowego, fibroblastów i tkanki śródmiąższowej, w szczególności parenchymy wątroby Wirus rozprowadzany jest do wszystkich tkanek, szczególnie dużo stwierdza się go w wątrobie, nerkach, śledzionie i płucach Powoduje gorączkę krwotoczną o bardzo ciężkim przebiegu:Marburg - śmiertelność 30-35%, Ebola - śmiertelność 50-88%

26 L - RNA transkryptaza-polimeraza GP - glikoproteina powierzchniowa NP - nukleoproteina zawierają sygnały start-stop i konserwatywny pentamer 3-UAAUU-5 VP35 - składnik L

27 transkrypcja i replikacja genomu w cytoplazmie, podobna do paramyxo i rhabdo replikacja z wytworzeniem pełnej długości nici + w komórkach spotyka się duże ilości nukleokapsydów tworzących cytoplazmatyczne ciałka wtrętowe

28 Rodzina: Paramyxoviridae Podrodzina: Paramyxovirinae Podrodzina: Pneumovirinae Rodzaj:Respirovirus Rubulavirus Morbilivirus Rodzaj:Pneumovirus Metapneumovirus Ok. 150 nm. lub większe, pleomorficzne

29 Ok. 150 nm. lub większe, pleomorficzne, często sferyczne ssRNA - od ok. 15.1 do ok. 15.9 kb koduje 10-12 białek, w tym transkryptazę, transferazy, kinazę, neuraminidazę Część wirionów może zawierać ssRNA + 6-7 elementów transkrypcyjnych koduje 10-12 białek z których 4-5 powstaje z 2-3 ORF zachodzących na siebie u pneumowirusów - 10 białek, 10 ORF

30 ssRNA - od ok. 15.1 do ok. 15.9 kb koduje 10-12 białek, w tym transkryptazę, transferazy, kinazę, neuraminidazę Część wirionów może zawierać ssRNA + http://www.stanford.edu/group/virus/1999/leanna/paramyxo-replication.html synteza RNA+ wymaga ominięcia kodonów normalnie terminujących transkrypcję - replikacyjna aktywność RNA-polimerazy; mechanizm nieznany

31 Rodzaj:Vesiculovirus Lyssavirus Ephemerovirus Cytorhabdovirus Nucleorhabdovirus 100-430x45-100 nm ssRNA -, 11-15 kb Rodzina: Rhabdoviridae

32 G - białko odpowiedzialne za przyleganie wirionu do receptorów, endocytozę i fuzję nukleokapsyd aktywny transkrypcyjnie, składnik L zaangażowany w transkrypcję i replikację genomu http://www.mcb.uct.ac.za/cann/335/Rhabdo3.gif N - składnik nukleokapsydu, bierze udział w transkrypcji i replikacji, generuje odporność NS (P, M1) - składnik polimerazy m (M2) - regulator transkrypcji, hamuje syntezy komórkowe

33 Translacja M, L, N i NS – na polisomach cytoplazmatycznych G - na membranowych N i NS - białka odpowiedzialne za przełączenie działania L z transkrypcyjnego na replikacyjne i umożliwiające wytworzenie pośredniej formy +

34 Wirusy RNA- genom segementowany Orthomyxoviridae Bunyaviridae Arenaviridae

35 Rodzina: Orthomyxoviridae Rodzaj:Influenzavirus A (8) Influenzavirus B (8) Influenzavirus C (7) Thogotovirus (6) wiriony sferyczne lub pleomorficzne 80-120 nm, ssRNA- segmentowany, 10-14 kb, segmenty od 900 do 2500 nt

36 transkrypcja wymaga aktywności enzymatycznej białek wirusowych i komórkowych - RNA-zależnej RNA- polimerazy i RNApolII gospodarza odpowiedzialnej za syntezę starterów (met i cap) – powstaje mRNA http://www.mcb.uct.ac.za/cann/335/Orthomyxo3.gif NP. warunkuje przełączenie działania RNA polimerazy na aktywność replikatywną + kopie segementów pozostają w jądrze jako nukleokapsydy (koliste) pierwszy etapem transkrypcji replikatywnej jest wykonanie kopii wszystkich segmentów (bez met i cap, bez poly-A)

37 Rodzina: Bunyaviridae Rodzaj:Bunyavirus Hantavirus Nairovirus Phlebovirus Tospovirus sferyczne lub pleomorficzne, otoczka lipidowa uzyskiwana przez pączkowanie przez błony aparatu Golgiego gospodarza 3 segmenty ssRNA- lub ambisensownego (segment S Phlebo i Tospo), 11-20 kb Schemat replikacji genomu znajdziesz TUTU

38 Rodzina: Arenaviridae http://staff.vbi.vt.edu/pathport/pathi nfo_images/CCHFV/rc.jpe

39 3 35 5 L RNA S RNA białko L (pol) białko Z białko N (NP) białko GPC (membranowe) - - + + 3 3 - - + + 5 5 anty-L RNA anty-S RNA L i N – transkrypcja z genomowego RNA

40 3 3 anty-L RNA anty-S RNA białko Z białko GPC (membranowe) - - + + 5 5 3 3 - - + + 5 5 genomowy-S RNA genomowy-L RNA

41 Wirusy dsRNA genom segementowany Reoviridae Birnaviridae

42 Rodzina: Reoviridae Rodzaj:Orthoreovirus Orbivirus Rotavirus Coltivirus Aquareovirus Cypovirus -stawonogi Fijivirus - rośliny Phytoreovirus -rośliny i stawonogi Oryzavirus -rośliny i stawonogi

43 genom złożony z 10-12 segmentów dsRNA transkrypcja konserwatywna, wewnątrz rdzenia; rodzicielski RNA pozostaje w rdzeniu http://instruct1.cit.cornell.edu/research/parker_lab /IMAGES/replication%20diagram.jpg ich produkty niezbędne są do odblokowania transkrypcji pozostałych segmentów, blokowanych prawdopodobnie przez gospodarza transkrypcja wczesna, na dsRNA rodzicielskim; najpierw powstają 4 transkrypty o pełnej długości służące jako mRNA i matryce do dobudowania nici -

44 transkrypcja późna - zachodzi na dsRNA potomnym replikacja genomu - przez dobudowanie nici - nie występują wolne segmenty - i wolne segmenty dsRNA

45 Rodzina: Birnaviridae Rodzaj: Aquabirnavirus Avibirnavirus Entomobirnavirus ok. 60 nm, nagie, jednowarstwowy kapsyd dsRNA - dwa segmenty (A i B), ok. 3100 i 2800 bp; na segmencie A występują 2 ORFs, na B - 1 ORF 2 daje początek jednej poliproteinie która jest kotranslacyjnie rozszczepiana (przez NS) na 3 polipeptydy

46 Vp1/Vpg - RNA-zależna RNA-polimeraza wytwarza 2 nici mRNA o pełnej długości wiadomo, że występują replikacyjne formy pośrednie, ale nie jest jasne, czy powstają wolne nici - nie obserwuje się syntezy białek wczesnych lub późnych


Pobierz ppt "STRATEGIE REPLIKACJI GENOMÓW WIRUSOWYCH. wirusy RNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google