Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer technologii w przemyśle obronnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer technologii w przemyśle obronnym"— Zapis prezentacji:

1 Transfer technologii w przemyśle obronnym
Mariusz Andrzejczak

2 Plan prezentacji Otoczenie Wnętrze Trendy Architektura produktów
Kluczowe kompetencje Otwarty model współpracy Proces Etapów-Bramek Przewidywane zalety przyjętej metody

3 Otoczenie Proces koncentracji i konsolidacji przemysłu obronnego
Kryzys ekonomiczny i redukcja budżetów obronnych Niski udział w rynku podmiotów małych, spowodowany specyfiką zamówień z dziedziny obronności PPO stanowi jeden z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego RP Cykliczność zamówień Długi czas życia produktów

4 Wnętrze Zróżnicowanie podmiotów wewnątrz GB
Wysokie koszty stałe związane z doktryną obrony kraju Niska produktywność Silne związki zawodowe Brak tradycji zarządzania wiedzą Niski poziom rozkooperowania produkcji Długi czas powstawania produktów

5 Trendy Skracanie czasu wejścia na rynek
Zwiększenie znaczenia systemów informatycznych Postępująca standaryzacja produktów Modularna architektura Obsługa pełnego cyklu życia produktów

6 Architektura produktów (wg. C. Christiansen)
Potrzeby klientów najmniej wymagających Potrzeby klientów najbardziej wymagających Czas Funkcjonalność Innowacje przełomowe Innowacje inkrementalne Architektura zamknięta Architektura otwarta

7 Kluczowe kompetencje (na podstawie C. Christiansen)
Architektura Otwarta Zamknięta System Podsystem Komponent Architektura Otwarta Zamknięta System Podsystem Komponent

8 Otwarty model współpracy wg. H. Chesbrough
Źródło:

9 Proces Etapów-Bramek (wg. R. G. Cooper, E. J. Kleinschmidt)
Ogólna ocena potencjału rynkowego + możliwości wykonania Plan wdrożenia Prace b+r Prototyp – testowanie i walidacja Wytwarzanie, promocja, serwis, utylizacja 1 2 3 4 5

10 Model docelowy – innowacje przełomowe
Źródło:

11 Przewidywane zalety przyjętej metody
Racjonalne i efektywne planowanie prac B+R Właściwe ukierunkowanie rozwoju Dodatkowe źródło przychodów Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego Korzystanie z dobrych praktyk stosowanych na świecie Określanie zdolności konkurencyjnej własnej i konkurentów Unikanie strat związanych z naruszeniem praw wyłącznych Nawiązywanie i rozwijanie współpracy na różnych płaszczyznach oraz na różnych obszarach terytorialnych Kształtowanie i kreowanie kierunku Grupy

12 Mariusz Andrzejczak Wiceprezes ds. rozwoju
Dziękuję za uwagę Mariusz Andrzejczak Wiceprezes ds. rozwoju

13 Gate 1 Szacowanie potencjału technologii w przełożeniu na możliwości w sferze b+r oraz możliwości produkcyjne, serwisowe i utylizacji; Ogólne badanie światowego stanu techniki najbliższego tematycznie planowanemu rozwiązaniu w przypadku wynalazków, technologii etc.; Porównanie rozwiązań konkurencyjnych;

14 Gate 2 Identyfikacja możliwości objęcia ochroną prawną z uwzględnieniem rodzaju technologii, stopnia jej zaawansowania (zdolność patentowania, objęcia innym rodzajem ochrony, oryginalność, wiarygodność); Badanie zdolności ochronnej; Określenie obszaru na którym rozwiązanie ma być objęte ochroną prawną; Dobór procedur; Propozycje rozwiązań prawnych (patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) poszczególnych elementów projektu vs. know-how/tajemnica przedsiębiorstwa; Ocena celowości ochrony; Sprecyzowanie praw do własności technologii/jej części ze wskazaniem konkretnych podmiotów, opracowanie umów, opracowanie umów z zakresu prac b+r, poufność, know-how;

15 Gate 3 Dalsza identyfikacja rozwiązań do objęcia ochroną prawną, dobór (i procedowanie) w zakresie ochrony rozwiązań; Dobór procedur; Analiza obszarów problematycznych w zakresie ochrony prawnej i proceduralnej;

16 Gate 4 Dalszy dobór i procedowanie w zakresie ochrony rozwiązań, opracowanie umów z zakresu komercjalizacji: umowa licencyjna (z ewentualnym wsparciem technicznym), kooperacja techniczna, umowa joint-venture, umowa sprzedaży z ewentualnym wsparciem technicznym, udostępnienie know-how, umowa produkcyjna; Wycena we współpracy z jednostkami wyspecjalizowanymi;

17 Gate 5 Ewaluacja działań planowanych na etapach Gate 1- Gate 4.

18 Zmiana podstaw konkurencyjności
Źródło: The Innovator's Dilemma - When New Technologies Cause Great Firms to Fail by Clayton M. Christensen, Harvard Business School Press (1997)


Pobierz ppt "Transfer technologii w przemyśle obronnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google