Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyka oparta o odnawialne źródła szansą na ekonomiczny rozwój lokalnych społeczności i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Walski PREDA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyka oparta o odnawialne źródła szansą na ekonomiczny rozwój lokalnych społeczności i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Walski PREDA."— Zapis prezentacji:

1 Energetyka oparta o odnawialne źródła szansą na ekonomiczny rozwój lokalnych społeczności i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Walski PREDA Gierłoż, 23.07.2013 r.

2 2 1. Stan prawny.

3 3 Stan prawny. Już od ponad dwóch lat trwają prace nad dostosowaniem przepisów o pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii do wymogów Unii Europejskiej. Opóźnienie grozi nałożeniem na Polskę nawet 80–90 tys. euro dziennej kary ze strony Komisji Europejskiej oraz blokowanie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce.

4 4 Stan prawny. Ostatni projekt ustawy o OZE to dobry kierunek. Niepokój budzi wielkość wsparcia dla PV. Branża PV boi się, że jeśli dojdzie do tego wysokiego wsparcia, to źródła PV rozwiną się w awanturniczy sposób, na skalę daleką od zdrowego rozsądku i w kierunku wielkich elektrowni, a nie energetyki rozproszonej, gdzie jest miejsce dla PV.

5 5 Stan prawny. W Sejmie RP trwają prace nad propozycją tzw. małego trójpaku. Wdraża on jedynie formalnie przepisy europejskie, konserwuje nieefektywne wsparcie dla wielkoskalowej energetyki i nie przynosi realnych zmian, niezbędnych dla rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej). Ale idzie znowu zmiana - http://www.wnp.pl/wiadomosci/202267.html http://www.wnp.pl/wiadomosci/202267.html

6 6 Stan prawny. Za jakiś czas energetyka odnawialna oparta o subsydia osiągnie tzw. parity grid, czyli prąd z własnej elektrowni będzie tańszy niż z gniazdka. W Niemczech już tak się stało w przypadku fotowoltaiki. Konsument w Niemczech płaci za prąd z gniazdka 25 eurocentów/KWh, a produkcja ze źródeł PV kosztuje 15 eurocentów/ KWh. W sytuacji kiedy nie będzie problemów z podłączeniem mikroinstalacji do sieci, a ich budowa będzie bardziej opłacalna od przeciętnej inwestycji to nikt nie powstrzyma boomu w energetyce prosumenckiej.

7 7 2. Rola i zadania samorządów w ramach zaopatrzenia lokalnej społeczności w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

8 8 Kieruje się kryteriami ekonomicznymi, w tym zyskiem Reprezentuje interesy własne i wspólnoty Wytwórca, OSD i Sprzedawca Samorząd i lokalna społeczność UCZESTNICY LOKALNEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO Lokalne zarządzanie energią.

9 9 Odpowiada za bezpieczeństwo Samorząd i władze gminy Lokalne zarządzanie energią. Energetyczne Ekonomiczne Ekologiczne

10 10 3. Model biznesowy z Nowogardu.

11 MIASTO Nowogard leży 60 km na północny-wschód od Szczecina i 55 km na południe od wybrzeża Bałtyku przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Koszalin-Gdańsk (droga krajowa nr 6). Miasto i gmina Nowogard zajmują obszar 338,7 km2 i liczą ponad 25 tysięcy mieszkańców. W samym Nowogardzie mieszka około 17,2 tysiąca osób.

12 TŁO PROJEKTU Rada miasta poszukiwała sposobów zmniejszenia kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby miejskiej oczyszczalni ścieków. Położenie geograficzne Nowogardu zapewniało rentowność budowy elektrowni wiatrowej, która dostarczałaby energię elektryczną potrzebną do działania oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto poszukiwania ´źródeł finansowania i zorganizowano przetarg, w ramach którego wyłoniono inżyniera projektu. Inżynier projektu koordynował prace związane z wyłonieniem dostawcy urządzeń, wykonawcy oraz nadzorem prac budowlanych. Budowę elektrowni rozpoczęto w czerwcu 1999 r. i ukończono w lutym 2000 r.

13 KOSZT PROJEKTU Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 041 173,32 zł. Koszty można podzielić następująco: dotacja PHARE – 839 426 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOS´ iGW) w Szczecinie – 391 178 zł, budżetowa dotacja celowa – 300 000 zł, środki własne gminy – 510 569 zł. 20% pożyczki z WFOSiGW zostało umorzone.

14 OPIS PROJEKTU Moc elektrowni wiatrowej wynosi 225 kW. Automatyczny system kontroli pozwala na ustawienie głowicy wirnika zgodnie z kierunkiem wiatru, regulację kąta nachylenia płatów oraz wyłącza elektrownię w sytuacji zagrożenia (prędkość zatrzymania – 25 m/s). Prędkość startu wynosi 4,0 m/s, a optymalna prędkość wiatru 14 m/s. Właściciel elektrowni wiatrowej: gmina Nowogard. Operator elektrowni: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. Z o.o. w Nowogardzie.. Roczna produkcja energii wynosi średnio 240 MWh.

15 EFEKT EKONOMICZNY. Wyszczególnienie Cena 1 MWh Ilość MWh Razem [zł] Przychód ze sprzedaży energii19824047520 Przychód ze sprzedaży świadectw28024067200 Przychód razem114720

16 EFEKT EKOLOGICZNY.

17 CZY SĄ NAŚLADOWCY? Zrealizowany projekt: GMINA KWILCZ. W trakcie realizacji projektów: GMINA ADAMÓW GMINA ŁASK

18 Ogniwa słoneczne Basen w parku w Woking Plan pokrycia dachów Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Rada Miejska Woking Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie

19 Kogeneracja Stacja Energetyczna Centrum Miasta (CHP) Wykorzystanie kogeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła razem) w połączeniu z chłodzeniem powstałym na skutek absorpcji ciepła do produkcji przyjaznej środowisku energii w budynkach Rady Miejskiej wliczając w to: Biura miejskie Kompleks rozrywki hotel Holiday Inn Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Rada Miejska Woking Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie

20 Innowacyjne sposoby wykorzystania zrównoważonej i odnawialnej energii Basen w Park Fuel Cell CHP kombinacja ogniw fotowoltaicznych z turbiną wiatrową Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Rada Miejska Woking Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie

21 Słoneczny baldachim Brama miejska Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują energię słońca do oświetlenia baldachimu 35,000 ogniw ułożonych w 272 szklane panele dające maksymalną moc 81kW Oszczędność emisji 41 ton dwutlenku węgla w skali roku Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Rada Miejska Woking Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie

22 Przyszłość Rada Miejska Woking dąży do integracji odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, wszędzie gdzie to jest możliwe Możliwość zastosowania turbin wiatrowych Redukcja węgla Ochrona przed powodzią Recykling odpadów Aktywność społeczna Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Rada Miejska Woking Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie

23 23 4. Zarządzanie energią w Polsce.

24 24 Przykłady z Polski. BIELSKO – BIAŁA Biuro Zarządzania Energią, działa od 1996 r.: Wieloletni monitoring energetyczny obiektów publicznych Wdrażanie technologii OZE Termomodernizacje Pierwszy polski SEAP (uchwalony) Duże zaangażowanie w działania informacyjno-edukacyjne, m.in.: Projekt ENGAGE Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

25 25 Przykłady z Polski. CEC5 – budowa budynku demonstracyjnego Demonstration ofEnergy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources throughPublic Buildings BYDGOSZCZ Opracowany Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu w ramach realizacji projektu LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Co roku sporządzane Bilanse Klimatyczne

26 26 Przykłady z Polski. NIEPOŁOMICE Uchwalony SEAP Wykorzystanie OZE w obiektach zabytkowych – Zamek oraz w obiektach publicznych Program budowy 1 500 instalacji solarnych dla mieszkańców gminy (finansowany ze środków Programu Współpracy Polsko-Szwajcarskiej)

27 27 Przykłady z Polski. JELCZ - LASKOWICE Nowatorskie podejście do planowania energetycznego. Wdrożenie programu zarządzania energią: -Termomodernizacja obiektów publicznych, - Wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miejsc dla inwestycji energetycznych,

28 Gmina Gniewino Przykłady z Polski. 33 proc. badanych nie ma żadnych potrzeb w zakresie źródeł energii. Ponad 40 proc. badanych nie widzi możliwości korzystania z energii dostarczanej poza systemem sieciowym. Gmina Kępice

29 29 Efekt ekologiczny restrukturyzacji oświetlenia ulic i miejsc publicznych we Wrocławiu. Zanieczyszczenie:[kg/rok/kW]Efekt [T/rok] Dwutlenek siarki SO2 12,529,03 Dwutlenek węgla CO2 1 563,03 629,27 Tlenki azotu NOx 9,421,83 Tlenek węgla CO 13,832,04 Benzo alfa piren B- a-P 0,0040,01 Pyły i żużle109,4254,03

30 Kontakt PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 445 82 70 GSM +48 535 150 531 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.plpreda@preda.pl www.preda.pl 30


Pobierz ppt "Energetyka oparta o odnawialne źródła szansą na ekonomiczny rozwój lokalnych społeczności i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Walski PREDA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google