Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im

2 Wykup lewarowany Wykup lewarowany (Leveraged Buy Out – LBO) zastosowanie dźwigni finansowej przy wykupie spółki.

3 Rodzaj transakcji finansowanej głównie ze środków zewnętrznych (nawet do 90% wartości transakcji) Pożyczka zaciągana pod zastaw aktywów przejmowanego podmiotu dług jest spłacany ze środków wytworzonych przez przejętą firmę po jej nabyciu. Inwestorzy liczą na satysfakcjonującą stopę zwrotu w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji wysoki stopień ryzyka, przy potencjalnie wysokim zwrocie z zaangażowanego kapitału.

4 Sprzedaż firmy i zainkasowanie związanego z tym zysku Wartość spółki wzrastaSpłata zadłużenia Naprawa przejętej firmy – restrukturyzacja i poprawa sytuacji finansowej Zakup spółki Zadłużenie się – pozyskanie funduszy

5 Inwestorami uczestniczącymi w transakcjach wykupu wspomaganego LBO mogą być: grupy inwestorów indywidualnych wyspecjalizowanych w nabywaniu i restrukturyzowaniu przedsiębiorstw wyspecjalizowane firmy inwestycyjne banki inwestycyjne Zarządy firm lub menedżerowie, którzy kiedyś pracowali w firmie

6 Współpraca czy wrogie przejęcie? Transakcje LBO zawierane są często przy poparciu i współpracy zarządów firm kandydujących do nabycia. Czasami zarządy firm nie wyrażają zgody na transakcję – Niezbędna współpraca - inwestorzy wycofują się z takiej operacji. – Wrogie przejęcie typu LBO

7 Ryzyko dług może okazać się powodem bankructwa danego przedsiębiorstwa (zwłaszcza w warunkach nieoczekiwanej recesji) zbyt szybka restrukturyzacja i brak poprawnego zarządzania firmą Wysokie zadłużenie firmy w znacznym stopniu ogranicza możliwości inwestycyjne

8 Rozwój ilościowy Źródło: http://www.mezzanine.com.pl/KPK/wykupy.html Według agencji FitchRatings w 2007 roku:

9 Rozwój jakościowy Kryzys nie sprzyja pozyskiwaniu długu i skłania do bardziej przewidywalnych inwestycji. Jednak fakt, że właśnie w czasach kryzysu wartość spółek może być niższa od ich potencjału, jest zachętą do przeprowadzenia takich operacji.

10 Wycofanie z obrotu publicznego LBO Zakup firmy na rynku publicznym PUBLIC TO PRIVATE Przekształcenie spółki publicznej w prywatną

11 Decyzja o wycofaniu spółki Właściciel nie potrzebuje pozyskiwać kapitału na giełdzie Obowiązek upubliczniania wszystkich informacji o spółce Polityka zarządzania spółką oraz plany na przyszłość nie wymagają utrzymywania statusu spółki publicznej.

12 Jak dokonuje się przejęcia? wezwanie akcjonariuszy do odsprzedaży akcji spółki po cenie określonej w wezwaniu. Jeśli cena jest atrakcyjna, wyższa od ceny rynkowej, to prawdopodobnie akcjonariusze sprzedadzą swoje akcje. Należy uzyskać zgodę KNF, a w szczególnych przypadkach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13 Źródło: http://www.sii.org.pl/7054/aktualnosci/newsroom/raport-sii-koniec-przygody-z-gielda.html#ak7054

14 Krótka sprzedaż Sprzedajemy pożyczony papierPo spadku kursu odkupujemy goOddajemy właścicielowiZarabiamy na różnicy kursu + -

15 Źródło: http://www.forbes.pl/investor/gpw/artykuly/aktualnosci/dluga-historia-krotkiej-sprzedazy,20182,1 Rozwój ilościowy w Polsce

16 Rozwój jakościowy w Polsce Jeszcze niedawno (2011 r.) - PROPAGOWANIE proponowano zniesienie ograniczeń (stworzenie przepisów umożliwiającym OFE pożyczanie swoich akcji) proponowano stworzenie dostępnego dla wszystkich biur maklerskich rynku, na którym inwestorzy będą mogli wystawić do pożyczek swoje papiery wartościowe. Zniesiono obowiązek posiadania pożyczonych papierów w momencie zawierania transakcji Teraz (2013 r.) - OGRANICZANIE (za przykładem Europy) Mechanizm krótkiej sprzedaży rodzi ryzyko nierozliczenia transakcji w terminie KNF będzie mogła ustanawiać ograniczenia i zakazy dotyczące transakcji krótkiej sprzedaży Obowiązek badania przez firmy inwestycyjne czy składane zlecenia krótkiej sprzedaży spełniają wymogi rozporządzenia.

17 Wrogie przejecie Spółka lub inwestor finansowy (lub grupa inwestorów) chce przejąć kontrolę nad innym podmiotem Dostrzega potencjał wzrostu, nieuwzględniony niskiej wycenie Spółka ogłasza wezwanie, zazwyczaj z pewną premią Wrogi charakter – gdy dochodzi do przejęcia bez wcześniejszych uzgodnień z zarządem Spółka lub inwestor finansowy (lub grupa inwestorów) chce przejąć kontrolę nad innym podmiotem Dostrzega potencjał wzrostu, nieuwzględniony niskiej wycenie Spółka ogłasza wezwanie, zazwyczaj z pewną premią Wrogi charakter – gdy dochodzi do przejęcia bez wcześniejszych uzgodnień z zarządem

18 Wykup zwrotny (Pac-Man defense) Defensywna taktyka, której celem jest powstrzymanie wrogiego przejęcia

19 Wykup zwrotny Rodzaj defensywnej taktyki, w której atakowana firma "dokonuje odwrotu" i próbuje przejąć firmę zainteresowaną dokonaniem wrogiego przejęcia Oczekiwany efekt: – realne przejęcie "prześladowcy" – odstraszenie go

20 Mechanizm działania na przykładzie Vistula&Wólczanka i W.Kruk V&W ogłaszają wezwanie do sprzedaży akcji Kruka Wojciech Kruk (22% udziałów) próbuje przeciwdziałać agresywnej praktyce W.Kruk wydaje oświadczenie o niereagowaniu na ofertęV&W podnosi wartość oferty cenowej

21 Rodzina Kruków sprzedaje swoje udziały ( 22,05%-> 3%)V&W kupuje 66% udziałów W.Kruk wykorzystując zyski ze sprzedaży akcji kupuje 5,05% udziałów V&W Alma kupuje 5,38% udziałów V&WRodzina Kruków w Radzie Nadzorczej V&W

22 Co wpłynęło na skuteczność wykupu zwrotnego? W.Kruk zwrócił uwagę na: – Rozporoszenie V&W – brak inwestora branżowego pełniącego rolę przedsiębiorcy – spółka zarządzana przez managerów znalazł sprzymierzeńca (Alma Market) przychylność funduszy inwestycyjnych

23 Rozwój ilościowy Występowanie wykupu zwrotnego uzależnione od ilości podejmowanych prób dokanania wrogich przejęć rosnąca liczba wrogich przejęć w Polsce i pozostałych krajach Europy-Środkowo Wschodniej

24 Parkowanie akcji w spółkach zależnych Zagrożenie wrogim przejęciem Pożyczka udzielona spółce zależnej Zakup akcji spółki dokonany przez spółkę zależną

25 Parkowanie akcji w spółkach zależnych Zagrożenie wrogim przejęciem Inwestor musi skupić dodatkowe akcje spółki ale nie ma wystarczających środków finansowych Udzielena pożyczki spółce zależnej Pożyczka jest pożytkowana na zakup akcji zagrożonej spółki Zagrożona spółka zostaje zabezpieczona przed wrogim przejęciem NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA


Pobierz ppt "Sposoby przejmowania kontroli nad spółkami i przeciwdziałanie im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google