Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, 21.02.2014
Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia biznesu Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa PKB (1)
Wzrost gospodarczy w woj. mazowieckim, w podziale na Warszawę i pozostałe podregiony, na tle Polski ogółem Diagnoza dla woj. mazowieckiego, w tym na bazie kwartalnej (dane oficjalne tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2 lata) PKB, przemysł, budownictwo, usługi rynkowe, usługi nierynkowe+rolnictwo Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata Diagnoza i prognoza dla Warszawy & pozostałych podregionów (dane oficjalne opóźnione o 2 lata) PKB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa PKB (2)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Dochody do dyspozycji
Dochody do dyspozycji ludności w woj. mazowieckim, na tle Polski ogółem Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne opóźnione o 2 lata) Dochody ogółem, wynagrodzenia, renty i emerytury, pozostałe dochody Zestawienie sumy wynagrodzeń oraz rent i emerytur na tle Polski (dane kwartalne) Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata Dochody ogółem, wynagrodzenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Konsumpcja (1)
Tendencje w konsumpcji w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem – dynamika sprzedaży detalicznej Diagnoza na bazie kwartalnej dla handlu ogółem i 9 segmentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Konsumpcja (2)
Tendencje w konsumpcji – spożycie gospodarstw domowych towarów i usług w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne niedostępne) Prognoza na następne 2 lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Inwestycje (1)
Tendencje w inwestycjach w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2 lata) Inwestycje przedsiębiorstw 50+, wykorzystanie środków unijnych, mieszkania oddane do użytku, pozostałe Prognoza na następne 2 lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Inwestycje (2)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 I. Raporty – jak czytać prognozy: założenia !
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Produkcja sprzedana firmy Produkcja sprzedana w PL
II. Raporty – punkt odniesienia dla danej firmy na poziomie województwa i Polski Co-kwartalne informacje o: Zestawienie wyników danego przedsiębiorstwa z danymi z raportu (dynamika r/r od początku roku, w cenach stałych, przykład: przemysł poligraficzny) Zakres danych Sposób ujęcia danych a) 16 branż przemysłu a) zmiana procentowa produkcji sprzedanej / sprzedaży r/r b) budownictwo b) Trend kilkuletni c) 9 segmentów handlu detalicznego c) Wydajność pracy (produkcja sprzedana / wartość dodana na 1 pracownika ) d) handel hurtowy Produkcja sprzedana firmy (tys. PLN) Produkcja sprzedana na Mazowszu (mln PLN) Produkcja sprzedana w PL (mln PLN) I-IX 2012 100 2283,2 7335,5 I-IX 2013 95 2351,7 7797,6 dynamika r/r (w %) -5,0 3,0 6,3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (1)
Zastosowanie w praktyce Dane z raportu MBR 1. Projekcja przychodów firmy Prognoza PKB Mazowsza / Polski Dochodów ludności Inwestycji PKB w Unii Europejskiej 2. Projekcja kosztów osobowych firmy Wzrostu średniego wynagrodzenia na Mazowszu / w Polsce Prognoza stopy bezrobocia na Mazowszu / w Polsce 2. Biznes plan firmy Dane historyczne i prognoza Konsumpcji prywatnej na Mazowszu / w PL Sprzedaży detalicznej (dane historyczne) Średnie wynagrodzenie na Mazowszu / w Polsce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (2)
Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego Pozycja Potrzebne informacje A. Szacowana wielkość rynku usług kosmetycznych na terenie Mazowsza 1. Średni dochód na osobę Dochody ludności – szacunek i prognoza (raport MBR) Liczba ludności (dane i prognoza GUS) 2. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Średnie wynagrodzenie – dane i prognoza (raport MBR) 3. Średnie wynagrodzenie w całej gospodarce Średnie wynagrodzenie w całej gospodarce szacowane na podstawie bazy danych BAEL (raport MBR) 4. Liczba potencjalnych konsumentów (kobiety w wieku 18-65) Liczba ludności w podziale na płeć i wiek (dane i prognoza GUS) 5. Wielkość miesięcznego wydatku na usługi kosmetyczne, jako % średniego dochodu na osobę (lub średniego wynagrodzenia) Badania rynku lub założenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (3)
Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego Pozycja Potrzebne informacje B. Szacowane przychody planowanej sieci salonów kosmetycznych 1. Wariantowy udział w rynku usług kosmetycznych (optymistyczny, bazowy, pesymistyczny) Założenie na podstawie rozpoznania rynku 2. Szacowane i prognozowane przychody: (przy użyciu średniego dochodu na osobę) 2013 2014 2015 % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2013) * liczba kobiet * udział w rynku % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2014) * liczba kobiet * udział w rynku % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2015) * liczba kobiet * udział w rynku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dziękuję za uwagę http://mbr.info.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google