Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia biznesu Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, 21.02.2014 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia biznesu Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, 21.02.2014 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia biznesu Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, 21.02.2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa PKB (1) 1.Wzrost gospodarczy w woj. mazowieckim, w podziale na Warszawę i pozostałe podregiony, na tle Polski ogółem 1.Diagnoza dla woj. mazowieckiego, w tym na bazie kwartalnej (dane oficjalne tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2 lata) PKB, przemysł, budownictwo, usługi rynkowe, usługi nierynkowe+rolnictwo 2.Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata PKB, przemysł, budownictwo, usługi rynkowe, usługi nierynkowe+rolnictwo 3.Diagnoza i prognoza dla Warszawy & pozostałych podregionów (dane oficjalne opóźnione o 2 lata) PKB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa PKB (2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Dochody do dyspozycji 2.Dochody do dyspozycji ludności w woj. mazowieckim, na tle Polski ogółem 1.Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne opóźnione o 2 lata) Dochody ogółem, wynagrodzenia, renty i emerytury, pozostałe dochody 2.Zestawienie sumy wynagrodzeń oraz rent i emerytur na tle Polski (dane kwartalne) 3.Prognoza dla woj. mazowieckiego i Polski na następne 2 lata Dochody ogółem, wynagrodzenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Konsumpcja (1) 3.Tendencje w konsumpcji w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem – dynamika sprzedaży detalicznej Diagnoza na bazie kwartalnej dla handlu ogółem i 9 segmentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Konsumpcja (2) 4.Tendencje w konsumpcji – spożycie gospodarstw domowych towarów i usług w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem 1.Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne niedostępne) 2.Prognoza na następne 2 lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Inwestycje (1) 5.Tendencje w inwestycjach w woj. mazowieckim na tle Polski ogółem 1.Diagnoza dla woj. mazowieckiego (dane oficjalne tylko na bazie rocznej, opóźnione o 2 lata) Inwestycje przedsiębiorstw 50+, wykorzystanie środków unijnych, mieszkania oddane do użytku, pozostałe 2.Prognoza na następne 2 lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 I. Raporty – źródło ogólnych informacji o gospodarce województwa Inwestycje (2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 I. Raporty – jak czytać prognozy: założenia ! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 II. Raporty – punkt odniesienia dla danej firmy na poziomie województwa i Polski 1.Co-kwartalne informacje o: 2.Zestawienie wyników danego przedsiębiorstwa z danymi z raportu (dynamika r/r od początku roku, w cenach stałych, przykład: przemysł poligraficzny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Produkcja sprzedana firmy (tys. PLN) Produkcja sprzedana na Mazowszu (mln PLN) Produkcja sprzedana w PL (mln PLN) I-IX 20121002283,27335,5 I-IX 2013952351,77797,6 dynamika r/r (w %)-5,03,06,3 Zakres danychSposób ujęcia danych a) 16 branż przemysłua) zmiana procentowa produkcji sprzedanej / sprzedaży r/r b) budownictwob) Trend kilkuletni c) 9 segmentów handlu detalicznego c) Wydajność pracy (produkcja sprzedana / wartość dodana na 1 pracownika ) d) handel hurtowy

11 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosowanie w praktyceDane z raportu MBR 1. Projekcja przychodów firmyPrognoza 1.PKB Mazowsza / Polski 2.Dochodów ludności 3.Inwestycji 4.PKB w Unii Europejskiej 2. Projekcja kosztów osobowych firmyPrognoza 1.Wzrostu średniego wynagrodzenia na Mazowszu / w Polsce 2.Prognoza stopy bezrobocia na Mazowszu / w Polsce 2. Biznes plan firmyDane historyczne i prognoza 1.PKB Mazowsza / Polski 2.Dochodów ludności 3.Konsumpcji prywatnej na Mazowszu / w PL 4.Sprzedaży detalicznej (dane historyczne) 5.Inwestycji 6.PKB w Unii Europejskiej 7.Średnie wynagrodzenie na Mazowszu / w Polsce

12 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (2) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PozycjaPotrzebne informacje A. Szacowana wielkość rynku usług kosmetycznych na terenie Mazowsza 1. Średni dochód na osobę1.Dochody ludności – szacunek i prognoza (raport MBR) 2.Liczba ludności (dane i prognoza GUS) 2. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Średnie wynagrodzenie – dane i prognoza (raport MBR) 3. Średnie wynagrodzenie w całej gospodarceŚrednie wynagrodzenie w całej gospodarce szacowane na podstawie bazy danych BAEL (raport MBR) 4. Liczba potencjalnych konsumentów (kobiety w wieku 18-65) Liczba ludności w podziale na płeć i wiek (dane i prognoza GUS) 5. Wielkość miesięcznego wydatku na usługi kosmetyczne, jako % średniego dochodu na osobę (lub średniego wynagrodzenia) Badania rynku lub założenie Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego

13 III. Raporty – dane do biznes planu i/lub projekcji przychodów danej firmy (3) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PozycjaPotrzebne informacje B. Szacowane przychody planowanej sieci salonów kosmetycznych 1. Wariantowy udział w rynku usług kosmetycznych (optymistyczny, bazowy, pesymistyczny) Założenie na podstawie rozpoznania rynku 2. Szacowane i prognozowane przychody: (przy użyciu średniego dochodu na osobę) 201320142015 % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2013) * liczba kobiet 18-65 * udział w rynku % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2014) * liczba kobiet 18-65 * udział w rynku % średniego dochodu przeznaczony na usługi kosmetyczne * średni dochód na osobę (2015) * liczba kobiet 18-65 * udział w rynku Przykład: wkład do planu finansowego tworzącego biznes plan sieci salonów kosmetycznych operujących na terenie woj. mazowieckiego

14 Dziękuję za uwagę http://mbr.info.pl/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Rozwój Mazowsza - analizy i prognozy makroekonomiczne przydatne dla prowadzenia biznesu Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy Warszawa, 21.02.2014 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google