Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja oświetlenia – czyli gmina na rozdrożu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja oświetlenia – czyli gmina na rozdrożu"— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja oświetlenia – czyli gmina na rozdrożu
Jacek Walski Gierłoż r.

2 Wybór strategii. Własność Dążenie do odkupienia majątku
Dążenie do odkupienia opraw i dzierżawy punktów Pozostawienie obecnego stanu Finansowanie Wybór firmy w przetargu (formuła ESCO) Współpraca z lokalnym zakładem energetycznym Zakup własny Modernizacja Wybór firmy w przetargu na wykonanie montażu opraw oświetleniowych Wybór firmy w przetargu na finansowanie i wykonanie modernizacji Opcja zerowa dzierżawa = podatek

3 Ograniczenia Gmina może wykonać inwestycję wówczas,
gdy stanowi ona jej własność.

4 Finansowanie. Montaż finansowy.

5 Symulacja kosztów. Inwestycja wykonywana przez PE Koszt oprawy
koszty manipulacyjne 100,00 zł koszt montażu 300,00 zł 60,00 zł razem 960,00 zł zysk 144,00 zł ogółem 1 104,00 zł Zwrot kosztów inwestycji [m-c] 72 Koszt miesięczny 15,33 zł

6 Symulacja kosztów. Finansowanie inwestycji z oszczędności Koszt oprawy
koszt montażu 300,00 zł razem 800,00 zł zysk 120,00 zł ogółem 920,00 zł Czas świecenia w roku [h] 4000 moc lampy przed modernizacją [W] 200 zużycie przed modernizacją [W] 0,8 moc lampy po modernizacji [W] 100 zużycie po modernizacji [W] 0,4 koszt jednostkowy [zł/MWh] 500 koszt przed modernizacją 400,00 zł koszt po modernizacji 200,00 zł Zwrot kosztów inwestycji [m-c] 55

7 Symulacja kosztów. Montaż finansowy dla gminy Koszt oprawy 500,00 zł
Koszt montażu 300,00 zł koszty manipulacyjne 100,00 zł razem 900,00 zł zysk 135,00 zł ogółem 1 035,00 zł wkład własny 207,00 zł kredyt 828,00 zł koszty kredytu 82,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW 414,00 zł Koszty inwestycji 703,00 zł Zwrot kosztów inwestycji [m-c] 42

8 Obowiązek gminy Zgodnie z Prawem Energetycznym Art Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; 2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

9 Dyrektywa EUP (Energy Using Product Directive)
Obowiązek wg UE Dyrektywa EUP (Energy Using Product Directive) Opublikowana w biuletynie UE 22 lipca 2005 Określa warunki i kryteria charakterystyk środowiskowych produktów zużywających energię w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez promowanie rozwiązań najbardziej wydajnych energetycznie. Harmonogram wycofywania niewydajnych produktów do oświetlenia w sektorze instytucjonalnym odnosi się do produktów niezależnie od ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem produktów stosowanych w oświetleniu ulicznym i drogowym, w II etapie (2012) dokonane zostanie Wycofanie z obrotu lamp wyładowczych (HID) poniżej określonych limitów, w tym wysokoprężnych lamp rtęciowych Wycofanie wysokoprężnych lamp sodowych zaprojektowanych do pracy ze statecznikiem do wysokoprężnych lamp rtęciowych tzw. lamp z mieszaniną Penninga.

10 Usługa oświetleniowa

11 Usługa oświetleniowa. Zamawiana przez gminę usługa oświetlania ulic i placów na jej terenie, instalacjami oświetlenia będącymi własnością przedsiębiorstwa energetycznego, gminy lub innego podmiotu. Usługa ta obejmuje, w zależności od zakresu wynikającego z umowy, zapewnienie jakości oświetlenia powierzchni dróg i placów oraz wykonywanie na eksploatowanych instalacjach bieżących czynności obsługi i konserwacji.

12 Usługa oświetleniowa. Prawo Budowlane

13 Usługa oświetleniowa.

14

15

16 Sposoby płatności za usługę oświetleniową:
Za punkt – casus Kamień Pomorski Za zdarzenie – casus Opole i Czastary

17 Proces zmian. Umowa kompleksowa.
W dniu r. do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu (za pośrednictwem Departamentu Przemysłu i Infrastruktury UOKiK w Warszawie) wpłynął wniosek Wójta Gminy Czastary – pana Pawła Głowackiego skierowany przeciwko Spółce Akcyjnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu (zwanej dalej Spółką).

18 Proces zmian. Umowa kompleksowa.

19 Proces zmian. Umowa kompleksowa.
Umowa o charakterze adhezyjnym - wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane, w tym: postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

20 Proces zmian. Umowa kompleksowa.
W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odmawia się wszczęcia postępowania antymonopolowego na wniosek Wójta Gminy Czastary w sprawie nadużywania przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe S.A. w Kaliszu pozycji dominującej na lokalnym rynku świadczenia usług oświetlenia dróg, ulic i placów poprzez narzucanie uciążliwych warunków umów o „oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych”.

21 Proces zmian. Umowa kompleksowa.
Postępowanie wyjaśniające nie wykazało istnienia przesłanek koniecznych do postawienia zarzutu stosowania praktyk ograniczających konkurencję określonych w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy. Jest poza sporem, iż Spółka nie spotykając się na lokalnym rynku świadczenia usług oświetlenia ulic i dróg, zajmuje na tym rynku pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podlega zatem ograniczeniom ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przeciwdziałającym wykorzystywaniu rynkowej dominacji (art. 8 ustawy). Nie udało się znaleźć alternatywnego wobec RZE dostawcy usług, a ogłaszane przetargi nie prowadzą do ich wyłonienia. Przeciwnie, zgodnie z wyjaśnieniami Spółki, pierwsze przetargi odbyły się już w 1999 r i mimo, że dla gmin: Zduny, Rozdrażew i Krotoszyn wpłynęły oferty od innych usługodawców, to w ostatecznym rachunku okazały się one znacznie droższe od ofert RZE.

22 Usługa oświetleniowa. Sposoby płatności za usługę oświetleniową:
kiedy za zdarzenie, kiedy za punkt? – casus Gmina Żarki

23 Olsztyn - województwo śląskie
Efekty ekonomiczne. Olsztyn - województwo śląskie Wyszczególnienie – dotyczy: oświetlenie ulic Brutto Koszt energii przed audytem i przetargiem ,08 zł Koszt energii wg wybranej oferty ,26 zł Średnia cena za 1 MWh – ENERGA SA 275,16 zł Wybrana grupa taryfowa C12b Oszczędność 44 088,82 zł Oszczędność z przetargu i audytu 16% Prognoza wzrostu cen w czasie 12 miesięcy 12% Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii 32 473,57 zł Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza) 76 562,39 zł 28%

24 Wyszczególnienie – dotyczy: obiekty
Efekty ekonomiczne. Olsztyn - województwo śląskie Wyszczególnienie – dotyczy: obiekty Brutto Koszt energii i przesyłu przed audytem i przetargiem 86 300,00 zł Koszt energii po audycie 77 500,00 zł Koszt energii wg wybranej oferty 64 496,63 zł Średnia cena za 1 MWh oferty ENION Obrót sp.z o.o. 286,65 zł Średnia cena za 1 MWh oferty ENERGA SA 304,50 zł Oszczędność 21 803,37 zł Oszczędność z przetargu i audytu 28% Prognoza średniej wzrostu cen energii dla 12 miesięcy 12 % Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii 7 739,60 zł Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza) 29 542,97 zł 34%

25 Autor: Jarosław Różański
Efekty ekonomiczne. Autor: Jarosław Różański Przywidz

26 Symulacja efektów ekonomicznych.
30 %

27 Oszczędność - 541.600 zł Symulacja efektów ekonomicznych.
Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami Ograniczenie kosztów z tytułu audytu Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach Oszczędność zł

28 Model nr 3. Zarządzanie energią.
WUP - Ilość mieszkańców x 154 zł A gdzie zarzadzanie energią?

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Modernizacja oświetlenia – czyli gmina na rozdrożu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google