Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Wykonanie badań chemicznych i biologicznych Rozpoznanie makrofauny bezkręgowej według klucza Na podstawie testów chemicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Wykonanie badań chemicznych i biologicznych Rozpoznanie makrofauny bezkręgowej według klucza Na podstawie testów chemicznych."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 1 w Bytowie

2 Wykonanie badań chemicznych i biologicznych Rozpoznanie makrofauny bezkręgowej według klucza Na podstawie testów chemicznych i biologicznych określenie czystości wody Sporządzenie inwentaryzacji roślin żyjących w jeziorze i wokół niego Sprzątanie nadbrzeża jeziora Integracja grupy Cele projektu:

3 Przedmiotem naszych badań jest jezioro JELEŃ

4 Krótkie info o Jeleniu Jezioro Jeleń (kaszb. Jezoro Jeléń lub Gëlink) - jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie). Jeleń zajmuje powierzchnię 88,9 ha, znajduje się na północnym obszarze miejskim Bytowa i służy przede wszystkim rekreacji i turystyce.

5 Jezioro Jeleń jest bardzo czystym jeziorem. Lobelia i poryblin rośnie tu dość licznie, występuje moczarka i rogatek, z ryb spotkać można szczupaka, węgorza, okonie, płocie. Obecnie nurkowanie w jeziorze jest zabronione, ze względu na ochronę przyrody. Jednak nie zawsze tak było - zakaz obowiązuje od 1999 r. Źródło: http://wikipedia.pl

6 Przybyliśmy wykonać zadania związane z projektem Nasze jezioro- nasza sprawa.

7 Nad jeziorem znaleźliśmy ślady po nielegalnych ogniskach i wysypiskach śmieci.

8 Śmieci i zanieczyszczenia, które tam znaleźliśmy zostały przez nas uprzątnięte.

9 Szukaliśmy organizmów żywych w wodzie, aby ocenić jej stan.

10 Przeprowadzaliśmy próby chemiczne wody na obecność pierwiastków, które występują w jeziorze.

11 Nasze badania wykazały obecność następujących związków chemicznych: PO4 NH 3 NO 2 NO 3

12 Zmierzyliśmy pH wody Badanie wykazało, że pH wynosi około 6,5. Nasze jezioro ma odczyn lekko zasadowy, prawie obojętny.

13

14 Wyniki przeprowadzonych testów chemicznych na jeziorze Jeleń : Opis miejsca Ocena oraganoleptyczna phNO2PO4NO3NH4Temp.wody Dzika plaża Woda przejrzysta, klarowna 7,90,02 Mniej niż 0,5 100,0512,7 C CypelPrzejrzysta(zawiesina nieklarowna) bezbarwna 8,180,3 Mniej niż 0,5 00,215.1 C Zejście do jeziora w odcinku drogi do Pomyska Woda zanieczyszczona jakimiś chemikaliami. Woda jest zielona (być może to glony ) oraz turkusowo – niebiesko - brunatna 6,500100,0518 C

15 Opis wyników zawartych w tabeli : 1. Temperatura wody – jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ wpływa bezpośrednio na właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne wód. Decyduje o : Ilości tlenu, jaka może być rozpuszczona w wodzie, Szybkości procesu fotosyntezy glonów i roślin wodnych, Szybkości procesu metabolizmu organizmów wodnych, Wrażliwości na zanieczyszczenia toksyczne, pasożyty i choroby. Wyniki pomiaru temperatury mieszczą się w normie, co pozytywnie wpływa na rozwój organizmów.

16 2. Kwasowość wody – w jeziorze Jeleń kształtuje się w przedziale obojętnym i lekko zasadowym i jest ona odpowiednia dla rozwoju organizmów żywych. 3. Fosfor – jest podstawowym pierwiastkiem, niezbędnym do wzrostu roślin, jak również w reakcjach metabolicznych u roślin i zwierząt. Glony potrzebują niewielkich ilości fosforu. Jego nadmiar powoduje intensywny ich wzrost zwany zakwitem wody. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzamy niewielkie jego ilości w jeziorze, co pozytywnie wpływa na rozwój organizmów.

17 4. Azot – jest podstawowym pierwiastkiem, niezbędnym do tworzenia białek przez rośliny i zwierzęta. W ekosystemach wodnych jest on obecny pod wieloma różnymi postaciami. Analizując wyniki badań na zawartość azotanów w naszym jeziorze, należy stwierdzić, że jest ona niska. W ocenie jakościowej zalicza się do skali doskonałej.

18 Zobaczyliśmy fragment jeziora, który wydawał nam się zanieczyszczony.

19 Ocena bakteriologiczna jeziora Jeleń : Bieżącą ocenę jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli i rekreacji przeprowadziła Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bytowie.

20 Wyniki badań : Lp.Badana cechaJednostka miary wynikWartość dopuszczalna 1Obecność i liczba bakterii Escherichia coli Liczba/100ml23Mniej niż 1000 2Liczba bakterii grupy coli typu kałowego Liczba/100ml23Mniej niż 1000 3Liczba bakterii grupy coliLiczba/100ml62Mniej niż 1000 4Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml2Mniej niż 400

21 Ocena jakości wody w jeziorze : Na podstawie przeprowadzonych badań bakteriologicznych Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Jeleń jest przydatna do kąpieli.

22 Oto organizmy makrofauny bezkręgowej, które udało nam się wyłowić : Pijawka rybia – odżywia się krwią ryb, do których przysysa się na pewien czas. Występuje w rzekach, potokach i jeziorach.

23 Kiełż zdrojowy – Preferuje czyste, dobrze natlenione wody rzek i jezior.

24 Larwa chrząszcza – jest to bardzo drobne zwierzę, występuje przeważnie w przybrzeżnej strefie jezior i wodach szybko płynących.

25 Błotniarka stawowa – bezkręgowiec o bardzo delikatnej i kruchej muszli. Występuje w czystych stawach, jeziorach i rzekach.

26 Larwa widelnicy – można je spotkać w szybko płynących, dobrze natlenionych i czystych wodach rzek, jezior i potoków.

27 Larwa chruścika – jest to typowe zwierzę dla przybrzeżnej strefy jezior i stawów. Młode larwy są roślinożerne a starsze drapieżne.

28 Piękne zakole jeziora Jeleń, które nas urzekło.

29 Oto niektóre widoki naszego jeziora :

30

31

32

33 Do projektu przystąpili członkowie Koła Ekologicznego z Gimnazjum nr 1 w Bytowie.

34 Autorzy prezentacji : Pamela Kutełło Paweł Pobłocki Maciej Skwarzec Seweryn Cichosz Kamila Szulfer Iwona Rekowska Anna Bukowska Sandra Kręczkowska

35 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Wykonanie badań chemicznych i biologicznych Rozpoznanie makrofauny bezkręgowej według klucza Na podstawie testów chemicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google