Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA"— Zapis prezentacji:

1 NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA
Gimnazjum nr 1 w Bytowie

2 Cele projektu: Wykonanie badań chemicznych i biologicznych
Rozpoznanie makrofauny bezkręgowej według klucza Na podstawie testów chemicznych i biologicznych określenie czystości wody Sporządzenie inwentaryzacji roślin żyjących w jeziorze i wokół niego Sprzątanie nadbrzeża jeziora Integracja grupy

3 Przedmiotem naszych badań jest jezioro JELEŃ

4 Krótkie info o Jeleniu Jezioro Jeleń (kaszb. Jezoro Jeléń lub Gëlink) - jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie). Jeleń zajmuje powierzchnię 88,9 ha, znajduje się na północnym obszarze miejskim Bytowa i służy przede wszystkim rekreacji i turystyce.

5 Jezioro Jeleń jest bardzo czystym jeziorem
Jezioro Jeleń jest bardzo czystym jeziorem. Lobelia i poryblin rośnie tu dość licznie, występuje moczarka i rogatek, z ryb spotkać można szczupaka, węgorza, okonie, płocie. Obecnie nurkowanie w jeziorze jest zabronione, ze względu na ochronę przyrody. Jednak nie zawsze tak było - zakaz obowiązuje od 1999 r. Źródło:

6 Przybyliśmy wykonać zadania związane z projektem „Nasze jezioro- nasza sprawa”.

7 Nad jeziorem znaleźliśmy ślady po nielegalnych ogniskach i wysypiskach śmieci.

8 Śmieci i zanieczyszczenia, które tam znaleźliśmy zostały przez nas uprzątnięte.

9 Szukaliśmy organizmów żywych w wodzie, aby ocenić jej stan.

10 Przeprowadzaliśmy próby chemiczne wody na obecność pierwiastków, które występują w jeziorze.

11 Nasze badania wykazały obecność następujących związków chemicznych:
PO4 NH3 NO2 NO3

12 Zmierzyliśmy pH wody Badanie wykazało, że pH wynosi około 6,5. Nasze jezioro ma odczyn lekko zasadowy, prawie obojętny.

13

14 Wyniki przeprowadzonych testów chemicznych na jeziorze Jeleń :
Opis miejsca Ocena oraganoleptyczna ph NO2 PO4 NO3 NH4 Temp.wody Dzika plaża Woda przejrzysta, klarowna 7,9 0,02 Mniej niż 0,5 10 0,05 12,7 C Cypel Przejrzysta(zawiesina nieklarowna) bezbarwna 8,18 0,3 0,2 15.1 C Zejście do jeziora w odcinku drogi do Pomyska Woda zanieczyszczona jakimiś chemikaliami. Woda jest zielona (być może to glony ) oraz turkusowo – niebiesko - brunatna 6,5 18 C

15 Opis wyników zawartych w tabeli :
1. Temperatura wody – jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ wpływa bezpośrednio na właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne wód. Decyduje o : Ilości tlenu, jaka może być rozpuszczona w wodzie, Szybkości procesu fotosyntezy glonów i roślin wodnych, Szybkości procesu metabolizmu organizmów wodnych, Wrażliwości na zanieczyszczenia toksyczne, pasożyty i choroby. Wyniki pomiaru temperatury mieszczą się w normie, co pozytywnie wpływa na rozwój organizmów.

16 2. Kwasowość wody – w jeziorze Jeleń kształtuje się w przedziale obojętnym i lekko zasadowym i jest ona odpowiednia dla rozwoju organizmów żywych. 3. Fosfor – jest podstawowym pierwiastkiem, niezbędnym do wzrostu roślin, jak również w reakcjach metabolicznych u roślin i zwierząt. Glony potrzebują niewielkich ilości fosforu. Jego nadmiar powoduje intensywny ich wzrost zwany „zakwitem wody”. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzamy niewielkie jego ilości w jeziorze, co pozytywnie wpływa na rozwój organizmów.

17 4. Azot – jest podstawowym pierwiastkiem, niezbędnym do tworzenia białek przez rośliny i zwierzęta. W ekosystemach wodnych jest on obecny pod wieloma różnymi postaciami. Analizując wyniki badań na zawartość azotanów w naszym jeziorze, należy stwierdzić, że jest ona niska. W ocenie jakościowej zalicza się do skali doskonałej.

18 Zobaczyliśmy fragment jeziora, który wydawał nam się zanieczyszczony.

19 Ocena bakteriologiczna jeziora Jeleń :
Bieżącą ocenę jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli i rekreacji przeprowadziła Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie.

20 Wyniki badań : Lp. Badana cecha Jednostka miary wynik
Wartość dopuszczalna 1 Obecność i liczba bakterii Escherichia coli Liczba/100ml 23 Mniej niż 1000 2 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego 3 Liczba bakterii grupy coli 62 4 Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml Mniej niż 400

21 Ocena jakości wody w jeziorze :
Na podstawie przeprowadzonych badań bakteriologicznych Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Jeleń jest przydatna do kąpieli.

22 Oto organizmy makrofauny bezkręgowej, które udało nam się wyłowić :
Pijawka rybia – odżywia się krwią ryb, do których przysysa się na pewien czas. Występuje w rzekach, potokach i jeziorach.

23 Kiełż zdrojowy – Preferuje czyste, dobrze natlenione wody rzek i jezior.

24 Larwa chrząszcza – jest to bardzo drobne zwierzę, występuje przeważnie w przybrzeżnej strefie jezior i wodach szybko płynących.

25 Błotniarka stawowa – bezkręgowiec o bardzo delikatnej i kruchej muszli
Błotniarka stawowa – bezkręgowiec o bardzo delikatnej i kruchej muszli. Występuje w czystych stawach, jeziorach i rzekach.

26 Larwa widelnicy – można je spotkać w szybko płynących, dobrze natlenionych i czystych wodach rzek, jezior i potoków.

27 Larwa chruścika – jest to typowe zwierzę dla przybrzeżnej strefy jezior i stawów. Młode larwy są roślinożerne a starsze drapieżne.

28 Piękne zakole jeziora Jeleń, które nas urzekło.

29 Oto niektóre widoki naszego jeziora :

30

31

32

33 Do projektu przystąpili członkowie Koła Ekologicznego z Gimnazjum nr 1 w Bytowie.

34 Autorzy prezentacji : Pamela Kutełło Paweł Pobłocki Maciej Skwarzec
Seweryn Cichosz Kamila Szulfer Iwona Rekowska Anna Bukowska Sandra Kręczkowska

35 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google