Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy diagnoza jest poprawna? Resolution Polska – luki i potrzeby Olga Szczepańska Zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP Seminarium BFG,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy diagnoza jest poprawna? Resolution Polska – luki i potrzeby Olga Szczepańska Zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP Seminarium BFG,"— Zapis prezentacji:

1 Czy diagnoza jest poprawna? Resolution Polska – luki i potrzeby Olga Szczepańska Zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP Seminarium BFG, 17 września 2010 r.

2 Plan prezentacji Resolution w Polsce – co wynika z dotychczasowej praktyki? Propozycja MF – rozszerzenie instrumentarium BFG Pożądany kierunek dalszych prac

3 Resolution w Polsce - doświadczenia Rząd – banki SP - obligacje restrukturyzacyjne (ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków) NBP – banki prywatne – tylko do 1997 r. – zaangażowanie kapitałowe – zakup obligacji – kredyt refinansowy i wekslowy – zwolnienie z rezerwy obowiązkowej BFG – wszystkie kategorie banków - po 1995 r. – pożyczki na autosanację – pożyczki na M&A – gwarancje i poręczenia

4 Resolution w Polsce - doświadczenia Od 1991 r. w sektorze banków komercyjnych w ramach procesów restrukturyzacyjnych 27 banków zostało przejętych lub połączyło się z innymi bankami W okresie od 1991 r. 35 banków, tj. ponad 50% banków komercyjnych objętych postępowaniem naprawczym, korzystało z różnych form pomocy BFG i NBP Realizacja niektórych programów restrukturyzacyjnych nie powiodła się, w związku z czym konieczne było zastosowanie wobec tych banków procedur likwidacyjnych i upadłościowych

5 BFGNBP (do 1997 r.) Pożyczki na autosanację Pożyczki na sanację w związku z M&A Wykup akcji Zakup obligacji Pożyczka podpo- rządkowa na Zwolnie- nie z rezerwy obowiąz- kowej Banki działające samodzielnie (liczba) 561217 Banki połączone lub przejęte (liczba) 6032012 RAZEM KWOTA (w mln zł) 2 0661 199,7104,8137,767,5511,6 Pomoc dla banków realizujących programy naprawcze Źródło: Nadzór Bankowy 1989-2006, NBP.

6 Propozycja MF - rozszerzenie instrumentarium BFG- Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych – wygasa w 2010 r. Rozszerzenie instrumentów interwencji BFG – objęcie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych, emitowanych przez bank w sytuacji wprowadzenia programu naprawczego Krok w dobrym kierunku – ale?

7 NIE! dla No-failure Regime Upadłość firm - element zdrowej konkurencji – wzmacnia dyscyplinę rynkową Specyfika banków – ryzyko systemowe Interwencja instytucji safety net uzasadniona - gdy ma zapobiec rozprzestrzenieniu się kryzysu w banku problemowym na cały system finansowy

8 Bank Resolution Funds – koncepcja UE Nie mogą służyć ratowaniu pojedynczych banków (no bail out) Przeznaczenie: Restrukturyzacja banków problemowych - przeprowadzenie ich kontrolowanej upadłości Możliwe do zastosowania opcje restrukturyzacji: – bank pomostowy (bridge bank) – transfer części bilansu banku do innej instytucji – podział banku na good bank i bad bank Komunikat Komisji Europejskiej z 26.05.2010 r.

9 Bank Resolution Funds Cel: Ograniczenie/wyeliminowanie potrzeby użycia środków publicznych na ratowanie banków Tworzone na szczeblu krajowym Odseparowane od budżetów krajowych Finansowane ex ante z opłat wnoszonych przez banki Istotny element nowych ram zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej Szczegóły rozwiązań prawnych – początek 2011 r.

10 Kierunki dalszych prac w Polsce Dalsze rozszerzenie instrumentów interwencji BFG – bank pomostowy (bridge bank) – transfer części bilansu banku do innej instytucji – podział banku na good bank i bad bank Klarowne cele – ochrona stabilności i zaufania do całego systemu finansowego a nie indywidualnych banków Źródła finansowania – budowa potencjału finansowego BFG – docelowy poziom funduszu restrukturyzacji (fundusz pomocowy) BFG jako akcjonariusz banku problemowego Organizacja procesu decyzyjnego – KNF – BFG – MF – NBP – Rola KSF


Pobierz ppt "Czy diagnoza jest poprawna? Resolution Polska – luki i potrzeby Olga Szczepańska Zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP Seminarium BFG,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google