Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."— Zapis prezentacji:

1

2 Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary

3 Powtórka: R

4 Powtórka: R

5 R Powtórka: ODPOWIEDZ:
Jak prawdziwi wierzący podejmują właściwe decyzje na rozdrożach swojego życia? Odpowiedź brzmi: poprzez poleganie na Bogu gdy za Nim podążają. Wypełnij tabelkę poniżej.

6 The Believer God Skąd pochodzi łaska, na której prawdziwi wierzący polegają? II Koryntian 12:9- 10 Skąd pochodzi miłośc, na której prawdziwi wierzący polegają? I Jana 4:7-8 Skąd pochodzi wiara, na której prawdziwi wierzący polegają? Efezjan 2:8-9 Skąd pochodzi mądrość, na której prawdziwi wierzący polegają? Jakuba 1:5 Skąd pochodzi siła, na której prawdziwi wierzący polegają? Izajasza 40:28-31

7 R Powtórka: DEFINICJA:
Prawdziwi wierzący trwają w Chrystusie, kiedy ich relacja z Nim jest największym priorytetem, ponieważ zdają sobie sprawę, że bez Niego nie mogą nic uczynić. Dla prawdziwych wierzących pozostawanie w bliskiej relacji z Chrystusem oznacza wzrastanie w studiowaniu Jego Słowa, modlitwie, akceptowanie Jego miłości do nich i przez utrzymywanie bliskich relacji z innymi wierzącymi. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

8 Powtórka: R Trwanie w Chrystusie oznacza wzmocnienie relacji z Chrystusem poprzez studiowanie Jego Słowa i modlitwę Odnośnie do Ew. Jana 15:7,aby trwać w Chrystusie, musimy miec Jego słowo, które trwa w nas.To oznacza studiowanie, zapamiętywaniei rozmyślanie. Chcemy zrobić wszystko, co możemy by poznać Chrystusa przez Jego Słowo. Odnośnie do Ew. Jana 15:7-8, kiedy mamy Słowo Chrystusa trwające w nas i trwamy w Chrystusie, wtedy możemy prosić w modlitwie o cokolwiek, a będzie nam dane. Werset ósmy wyjaśnia, że jeśli prosimy w modlitwie o to, co daje najbardziej Bogu chwałę, to udowadnia, że jesteśmy Jego uczniami. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

9 Powtórka: R Trwanie w Chrystusie oznacza wzmacnianie twojej relacji z Chrystusem przez zaakceptowanie Jego miłości do ciebie. Odnośnie do Ew. Jana 15:9 -11 jest nam powiedziane, by trwać w miłości Chrystusa. Musimy zaakceptować to że Chrystus kocha nas takimi jakimi jesteśmy, by nie poprawiać samych siebie, by być bardziej kochanymi prze Niego. Nasze posłuszeństwo nie jest zarabianiem na jego łaskę, ale okazaniem tego, że rozumiemy, że już to otrzymaliśmy. To dlatego akceptowanie Jego miłości oznacza dla nas otrzymanie Jego radości. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

10 Powtórka: R Trwanie w Chrystusie oznacza wzmocnienie twojej relacji z Chrystusem poprzez wzmocnienie relacji z innymi wierzącymi. Odnośnie do Ew. Jana 15:12, nakazno nam kochać jeden drugiego. Nie możesz kochać kogoś na odległość. Kochać ich oznacza to, że musisz być zaangazowany w ich życie, a oni musza być zaangażowani w twoje życie. Poniważ wiemy, że nie możemy żyć bez ,miłości Chrystusa dla nas, „kładziemy swoje życie” za naszych braci i siostry w Chrystusie, aby Chrystus pokazał Jego miłość do nich przez nas. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

11 R Powtórka: PAMIĘTAJ: DEFINICJA:
Trwanie w Chrystusie jest czymś co prawdziwy wierzący czyni od samego początku swojego chrześcijańskiego życia. Nie uczy się trwać, albo stawać się lepszym w trwaniu. Kiedy są w Chrystusie automatycznie trwają w Nim mają nakaz pozostawania w Nim. (Trzymanie się by trwać). Rezultatem trwania w Chrystusie jest przynoszenie duchowych owoców. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. DEFINICJA: Duchowe owoce są widzialnym rezultatem zmian, które Duch Święty czyni w pragnieniach charaktru i postawach prawdziwych wierzących.

12 Jaka jest różnica? niewierzący wierzący
Różnica jest taka, że Duch Świety jest w środku, w wierzącym. Jak niewierzacy mogą zobaczyć, że wierzący różnią się od nich? Muszą zobaczyć Ducha Świetego w wierzących. Duch Święty widziany jest w charakterze wierzącego (duchowy owoc) Duch Święty jest widziany w zachowaniu wierzącego (bycie napełnionym Duchem Świętym) niewierzący wierzący Jaka jest różnica? Jaka jest różnica?

13 R Powtórka: definicja:
Biblijne zbawienie jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustanowić Swoje Królestwo, zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Z powodu tego, Biblijne zbawienie jest darem ofiarowanym za darmo przez Boga, przez Jego łaskę, dla tych których powołał aby stali się częścią Królestwa Chrystusa zarówno na ziemi, jak później w Niebie. Kiedy akceptujemy Biblijne zbawienie rozumiemy, że nasze życie zmieni się, ponieważ Bóg zaadoptował nas jako Swoje dzieci, nabył nas jako swoich niewolników i powołał nas jako Jego ambasadorów, by pojednać innych z Nim.

14 R Powtórka: definicja:
Uświęcenie jest procesem przez który Duch Święty oddziela życie prawdziwych wierzących, od życia innych ludzi, czyniąc ich bardziej jak Chrystus, zmieniając ich od środka, co widać na zewnątrz. Praca którą On wykonuje w ich życiu zmienia ich zachowanie. Wynikiem uświęcenia jest życie wieczne. Bez uświęcenia nie ma życia wiecznego.

15 II List do Koryntian 5:20 Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

16 Ważność wytrwania Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja ósma

17 Ważność wytrwania 1 2 3 W którym miejscu jestem? Jak mogę być pewien?
Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja ósma 1 W którym miejscu jestem? 2 Jak mogę być pewien? 3 Co jeśli to jestem ja?

18 1 W którym miejscu jestem?

19 1 W którym miejscu jestem? PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: II Koryntian 13:5-6
Co miał na myśli Apostoł Paweł kiedy powiedział: “badajcie siebie”? Dlaczego myślisz, że jest to ważne? Jak myślisz, co oznacza nie przejście testu?

20 1 W którym miejscu jestem? PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: II Koryntian 13:5-6
Na następnej stronie znajdziecie sposób, by sprawdzić siebie, by zobaczyć, czy macie Chrystusa w sobie. Dla każdego stwierdzenia, zakreśl odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla to jak się czujesz. Na koniec podlicz podkreślenia w każdej z kolumn.

21 #1 #2 #3 #4 Kiedy Boże Słowo jest głoszone. Nudzę się Jestem pobudzony Staram się z całych sił słuchać Jestem gotów zrobić to, co ono mówi. Kiedy stawiam czoło pokusom. Robię to co jest najlepsze dla mnie. Z całych sił staram się dać temu odpór Wyznaję, że jestem słaby i poddaję się temu. Zabezpieczam się przed nimi, by nie upaść Kiedy Szatan atakuje Nie wierzę , że zrobi więcej Boję sie tych rzeczy Wiem, że jest realny, ale nie myślę, że niepokoi mnie. Zabezpieczam się przed nim, by nie upaść Kiedy przychodzą próby Robię, co jest dla mnie najlepsze Nie zawsze się poddaję Martwię się o ważne rzeczy Cieszę się, że mogę cierpieć z powodu Chrystusa Jeśli chodzi o Duchowe owoce Nie myślę o tym Mam nadzieje mieć jakieś, ale jest to trudne. Mam nadzieję mieć jakieś, ale jestem za bardzo zajęty Inni wiedzą, że jestem wierzącym Podczas tego studium Na poczatku byłem zainteresowany Miałem wiele innych rzeczy do zrobienia Pozwoliłem Bogu, by zmieniał mnie Jeśli chodzi o listę moich przyjaciół. Jaką listę? Napisałem ja, ale później zgubiłem Modliłem się o nich raz na jakiś czas Modliłem się o nich często Razem: zsumuj wszystkie kolumny

22 1 W którym miejscu jestem? STUDIUM: Ew. Mateusza 13:1-23

23

24 1 W którym miejscu jestem? ODPOWIEDZ: Jakie ziarno zostało posiane?
Co sprawia, że “dobra gleba” jest dobra? Jak myślisz, w jaki sposób staje się dobra by na niej siać? Jak długo trwa to, by powiedzieć, jakim rodzajem gleby ktoś jest?

25 1 W którym miejscu jestem? ODPOWIEDZ:
Ponieważ jest jeden test czy ktoś jest czy nie jest prawdziwym wierzącym, czy przynosi Duchowe owoce czy nie, jaki rodzaj gleby będzie uznany przez Chrystusa jako prawdziwy wierzący? Liczba gleb w tej tabelce odnosi się do liczby kolumn w tabelce testu na poprzedniej stronie. Zaznacz rodzaj gleby jaką pokazał test. Czy zgadzasz się z tym co pokazał test, dlaczego tak, dlaczego nie?

26 1 W którym miejscu jestem? STUDIUM: Ew. Mateusza 13:1-23

27 1 W którym miejscu jestem? ODPOWIEDZ:
Jeśli chcesz podać argument, by udowodnić, że nie jesteś takim rodzajem gleby jak wykazał test , co byś powiedział? Myślę, że nie jestem ………………. glebą, ponieważ :

28 1 W którym miejscu jestem? PAMIĘTAJ:
Jeśli myślisz, że jesteś prawdziwym wierzącym, a test pokazał ci, że jesteś innym rodzajem gleby powinieneś wymienić powody dlaczego nie zgadzasz się z tym wynikiem. Jeśli nie, wróć do ostatniego pytania i napisz swoje odpowiedzi.

29 1 W którym miejscu jestem? PAMIĘTAJ:
Jeśli czujesz, że jesteś prawdziwym wierzącym, a test powiedział, ze jesteś innym rodzajem gleby, spójrz co napisałeś jako odpowiedź, na poprzednie pytanie i zastanów się nad pytaniami poniżej:

30 1 W którym miejscu jestem? PAMIĘTAJ:
Kto jest podmiotem w zdaniu? Jeśli napisałeś: „Chodzę do kościoła”, Jestem dobrą osobą”, etc. możesz myśleć, że jesteś wierzącym z powodu tego kim jesteś lub co robisz. Co odróżnia nas od niewierzących? Czy osoba może oświadczyć, że jest wierząca i nadal nie być prawdziwym wierzącym? Jeśli tak, skąd będziesz wiedział, że tak nie jest?

31 1 W którym miejscu jestem? PAMIĘTAJ:
Oczywiście celem tego testu nie jest to, by tylko określić, którym rodzajem gleby jesteś, ale byś zobaczył czy musisz się zmienić, aby stać się prawdziwym wierzącym. Jeśli się zmienisz i będziesz miał szansę, by nauczać innych tego materiału, musisz z nimi się podzielić tym, co wydarzyło się tobie podczas tego testu.

32 2 Jak mogę być pewien?

33 2 Jak mogę być pewien? PRZECZYTAJ: • Judy 1: 24 • Ew. Jana 6:35-37
• I Piotra: 3-7 • Judy 1: 24 • Ew. Jana 6:35-37 • John 10: 27-30

34 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do I Piotra 1:5, co strzeże dziedzictwa, które jest przechowywane w niebie dla prawdziwych wierzących? Odnośnie do Judy 1:24, kto powstrzymuje prawdziwych wierzących od upadku?

35 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Ew. Jana 6:37, z tych wszystkich, których Bóg Ojciec wybrał, by posłać ich do Chrystusa, ilu z nich On wyrzuci? Odnośnie do Ew. Jana 10:29, kto może wyrwać wierzących z ręki Boga Ojca?

36 2 Jak mogę być pewien? definicja:
Wytrwałość ma miejsce, gdy Bóg ochrania tych których wybrał by byli prawdziwymi wierzącymi, by nie stracili zbawienia, które im dał. Ponieważ są chronieni przez Bożą moc, prawdziwi wierzący mają nadzieję, że będą w stanie uciec od pokus i bedą w stanie wytrzymać jakiekolwiek próby czy cierpienia, przez które będą musieli przechodzić podążając za Chrystusem..

37 3 Co jeśli to jestem ja?

38 3 Co jeśli to jestem ja? STUDIUM: Jakuba 4:6-7

39 3 Co jeśli to jestem ja? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Jakuba 4:6-7, Jakie sześć nakazów dane jest tym, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

40 3 Co jeśli to jestem ja? ODPOWIEDZ:
Które z tych sześciu nakazów było dla ciebie najbardziej trudne do zaakceptowania i bycia posłusznym w przeszłości? Czy jesteś teraz gotowym by być posłusznym tym nakazom? Dlaczego tak, dalczego nie?

41 3 Co jeśli to jestem ja?

42 3 Co jeśli to jestem ja?

43 R Prawdziwa wiara w praktyce:
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

44 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

45 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: Jeśli rezultat twojego testu sugeruje, że wcale nie jesteś prawdziwym wierzącym módl się fragmentem Jakuba 4:6-7, i proś Boga, by wyposażył cię w to wszystko, czego potrzebujesz by być posłusznym tym sześciom nakazom. Jeśli nie przestrzegałeś tych nakazów w przeszłości zacznij od pokuty. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

46 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: W ciągu tygodnia módl się o ludzi na twojej liście, którzy potrzebują zaakceptować Bożą łaskę zbawienia. Módl się, by zobaczyli jak Bóg działa w twoim życiu i by On nie pozwolił szatanowi, by zaślepił ich od poznania prawdy. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

47 R Zapamiętaj: Prawdziwa wiara w praktyce:
Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: I Piotra 1:3-7 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

48 Ważność wytrwania Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja ósma


Pobierz ppt "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google