Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

2 Kontrakt Wojewódzki Nakłady finansowe na wykonanie Działań objętych Kontraktem w roku 2005 Udostępnione środki w roku 2005 na wykonanie Działań przez stronę rządową w wysokości ,00 PLN.

3 Kontrakt Wojewódzki dla woj. podlaskiego na lata WyszczególnienieŚrodki budżetu państwa w 2005 r. miasta na prawach powiatu: m. Białystok ,00 m. Łomża 0,00 m. Suwałki ,00 powiaty: augustowski ,00 białostocki ,00 bielski ,00 grajewski ,00 hajnowski ,00 kolneński ,00 łomżyński ,00 moniecki 0,00 sejneński ,00 siemiatycki ,00 sokólski ,00 suwalski ,00 wysokomazowiecki ,00 zambrowski ,00 razem ,00 wydatki na promocję województwa ,00 Ogółem ,00 Kontrakt Wojewódzki

4 Kontrakt Wojewódzki dla woj. podlaskiego na lata Kontrakt Wojewódzki

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

6 Realizacja umów w podziale na powiaty – stan na 30.IX.2005 r. PowiatIlość projektówŁączna wartość Miasto Białystok ,06 PLN Miasto Łomża ,02 PLN Miasto Suwałki ,96 PLN hajnowski ,07 PLN bielski ,82 PLN augustowski ,28 PLN białostocki ,89 PLN moniecki ,84 PLN wysokomazowiecki ,87 PLN siemiatycki ,90 PLN grajewski ,05 PLN łomżyński ,15 PLN sejneński ,91 PLN suwalski ,94 PLN kolneński ,19 PLN sokólski ,88 PLN zambrowski00,00 PLN

7 Realizacja umów w podziale na powiaty – stan na 30.IX.2005 r.

8 Podpisanych jest też 20 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania ,37 PLN. Razem podpisane są 103 umowy (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN. Stanowi to 66,48 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania ,60 PLN. Z Pomocy Technicznej (Priorytet IV) podpisano 37 umów oraz decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,06 PLN.

9 Projekty zrealizowane – stan na 30.IX.2005 r. Do 30 września br. zakończono realizację 58 projektów: 1 projekt z Działania 1.1 na kwotę ,58 PLN; 5 projektów z Działania 1.3 na łączną kwotę ,63 PLN; 23 projekty z Działania 3.1 na łączną kwotę ,16 PLN; 5 projektów z Działania 3.2 na łączną kwotę ,11 PLN; 2 projekty z Działania 3.5 na łączną kwotę ,95 PLN; 22 projekty z Priorytetu IV Pomoc Techniczna na łączną kwotę ,51 PLN.

10 Realizacja projektów – stan na 30.IX.2005 r. Od początku realizacji ZPORR w woj. podlaskim: wybudowano/zmodernizowano 84,95 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wybudowano 158 km sieci wodociągowej; wybudowano 24,88 km sieci kanalizacyjnej; wybudowano/zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody; zmodernizowano 1 oczyszczalnię ścieków;

11 Realizacja projektów – stan na 30.IX.2005 r. wyremontowano/zmodernizowano 2 placówki edukacyjne i 8 placówek służby zdrowia; zakupiono 47 szt. sprzętu medycznego dla szpitali.

12 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r Podpisanych jest 16 umów na łączną kwotę dofinansowania ,44 PLN Nie uległ zmianie Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,73 PLN Nie uległ zmianie. Obecnie podpisanych jest 18 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,17 PLN.

13 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisane są 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,24 PLN Podpisano 4 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN. Aneksowano realizowane dotychczas umowy. Obecnie podpisanych jest 7 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,91 PLN.

14 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Obecnie podpisanych jest 18 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,67 PLN. PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,83 PLN Nie uległ zmianie Podpisanych jest 14 umów na łączną kwotę dofinansowania ,84 PLN Podpisano 2 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania ,00 PLN

15 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Brak podpisanych umów Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,39 PLN

16 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisana jest 1 nowa umowa na kwotę dofinansowania ,43 PLN Nie uległ zmianie.

17 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisanych jest 41 umów na łączną kwotę dofinansowania ,91 PLN Nie uległ zmianie.

18 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisanych jest 17 umów na łączną kwotę dofinansowania ,90 PLN Podpisano 4 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania ,77 PLN. Aneksowano realizowane dotychczas umowy. Obecnie podpisanych jest 21 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,25 PLN.

19 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,16 PLN Nie uległ zmianie.

20 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,72 PLN Nie uległ zmianie Brak podpisanych umów. Podpisano 2 umowy na łączną kwotę ,45 PLN. Obecnie podpisanych jest 7 umów. Suma zakontraktowanych środków to ,17 PLN.

21 Realizacja umów – stan na 4.XI.2005 r. Razem na dzień 4 listopada 2005 r. podpisanych jest 117 umów (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania ,06 PLN. Stanowi to 76,63 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego.

22 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r. Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,8793,46 % , , ,7579,22 % , , ,3164,83 % , , ,3726,48 % , , ,47*103,88 %* * Umowa została zawarta w poprzednim kwartale do wysokości 100% alokacji, jednak z uwagi na spadek kursu EUR/PLN obecnie powstał niedobór środków w ramach Działania.

23 Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,7369,67 % , , ,1281,84 % , , ,3269,67 % , , ,6769,67 % , , ,4269,67 % , , ,5769,67 % Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r.

24 Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , , ,1365,77 % , , , ,7491,04 % , , , ,0081,96 % , , , ,5769,67 % , , , ,6350,70 % Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r.

25 Uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu Województwa DziałanieUchwała RKS Wnioski rekomendowane do dofinansowania Uchwała Zarządu Województwa Wnioski rekomendowane do podpisania IlośćWartośćIlośćWartość 1.1 Nr 5/2004 z dn ,15 PLN Nr 108/1424/04 z dn ,15 PLN 3.1 Nr 8/2004 z dn ,44 PLN Nr 108/1425/04 z dn ,44 PLN 1.3 Nr 9/2004 z dn ,25 PLN Nr 112/1472/04 z dn ,25 PLN 3.5 Nr 10/2004 z dn ,25 PLN Nr 112/1473/04 z dn ,25 PLN 3.2 Nr 11/2004 z dn ,08 PLN Nr 115/1496/04 z dn ,62 PLN 3.3 Nr 12/2004 z dn ,75 PLN Nr 115/1497/04 z dn ,75 PLN 1.2 Nr 13/2004 z dn ,82 PLN Nr 119/1551/04 z dn ,24 PLN 1.3 Nr 3/2005 z dn ,42 PLN Nr 159/2079/05 z dn ,92 PLN 1.5 Nr 4/2005 z dn ,94 PLN Nr 144/1860/05 z dn ,06 PLN

26 Uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu Województwa c.d. DziałanieUchwała RKS Wnioski rekomendowane do dofinansowania Uchwała Zarządu Województwa Wnioski rekomendowane do podpisania IlośćWartośćIlośćWartość 3.2 Nr 8/2005 z dn ,39 PLN Nr 14/1914/05 z dn ,17 PLN 1.1 Nr 11/2005 z dn ,35 PLN Nr 151/1993/05 z dn ,38 PLN 1.2 Nr 15/2005 z dn ,38 PLN Nr 154/2029/05 z dn ,30 PLN 3.5 Nr 16/2005 z dn ,02 PLN Nr 158/2072/05 z dn ,95 PLN 1.4 Nr 19/2005 z dn ,34 PLN Nr 160/2121/05 z dn ,64 PLN Łącznie ,58 PLN ,12 PLN

27 Podpisywanie umów przekazanych do realizacji przez Zarząd Województwa Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość ,25--umowy podpisane ,75--umowy podpisane ,62--umowy podpisane ,44--umowy podpisane ,20--umowy podpisane ,05--umowy podpisane ,24--umowy podpisane ,15--umowy podpisane ,00--umowy podpisane 1.3.1* ,501 brak wymaganych dokumentów 1.3.2* , ,42 3 projekty – brak wymaganych dokumentów; 1 projekt – niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu * drugi nabór

28 Podpisywanie umów przekazanych do realizacji przez Zarząd Województwa c.d. Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość 3.2* , ,54brak wymaganych dokumentów ,54--umowy podpisane 1.1.1* ,651 niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu 1.1.2* ,73--umowy podpisane 1.2* , ,92 brak wymaganych dokumentów 3.5.1* ,843 oczekiwanie na interpretację IZ ws. podziału alokacji , ,66brak wymaganych dokumentów , ,25 1 projekt – brak wymaganych dokumentów; 1 projekt – w trakcie weryfikacji * drugi nabór Przekazano do realizacji 131 projektów. Oczekuje na podpisanie 14 projektów.

29 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 30 IX 2005 r. Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 2.2 I kwartał14 997,500, ,500,00 II kwartał0, , ,400,00 III kwartał , , , ,02 RAZEM , , , ,02 % alokacji1,41 %4,38 %5,90 %1,63 % % wartości podpisanych umów 1,51 %16,52 %9,37 %2,00 % RAZEM PRIORYTET , ,02 % alokacji2,27 %0,28 % % wartości podpisanych umów 3,37 %0,39 %

30 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 30 IX 2005 r. Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.5 I kwartał ,140,00 II kwartał ,190, ,00 III kwartał , , ,68 RAZEM , , ,68 % alokacji22,50 %3,99 %1,35 % % wartości podpisanych umów 34,20 %5,77 %3,19 % RAZEM PRIORYTET ,43 % alokacji12,57 % % wartości podpisanych umów 19,48 % RAZEM PRIORYTETY I, II, III ,69 % alokacji4,60 % % wartości podpisanych umów 6,83 %

31 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 4 XI 2005 r. Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 2.2 I kwartał14 997,500, ,500,00 II kwartał0, , ,400,00 III kwartał , , , ,02 IV kwartał , , , ,85 RAZEM , , , ,87 % alokacji4,20 %5,52 %8,79 %4,24 % % wartości podpisanych umów 4,49 %6,97 %13,56 %5,18 % RAZEM PRIORYTET , ,87 % alokacji4,24 %0,72 % % wartości podpisanych umów 5,33 %1,01 %

32 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 4 XI 2005 r. Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.5 I kwartał ,140,00 II kwartał ,190, ,00 III kwartał , , ,68 IV kwartał , , ,55 RAZEM , , ,23 % alokacji36,28 %6,36 %2,27 % % wartości podpisanych umów 55,17 %6,99 %4,49 % RAZEM PRIORYTET ,54 % alokacji20,27 % % wartości podpisanych umów 29,41 % RAZEM PRIORYTETY I, II, III ,88 % alokacji7,80 % % wartości podpisanych umów 10,31 %


Pobierz ppt "VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google