Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

2 Kontrakt Wojewódzki 2005-2006 Nakłady finansowe na wykonanie Działań objętych Kontraktem w roku 2005 Udostępnione środki w roku 2005 na wykonanie Działań przez stronę rządową w wysokości 13.254.000,00 PLN.

3 Kontrakt Wojewódzki dla woj. podlaskiego na lata 2005-2006 WyszczególnienieŚrodki budżetu państwa w 2005 r. miasta na prawach powiatu: m. Białystok 2 056 940,00 m. Łomża 0,00 m. Suwałki 1 370 376,00 powiaty: augustowski 30 000,00 białostocki 2 168 204,00 bielski 300 000,00 grajewski 745 000,00 hajnowski 110 000,00 kolneński 350 000,00 łomżyński 50 400,00 moniecki 0,00 sejneński 669 600,00 siemiatycki 1 681 550,00 sokólski 450 000,00 suwalski 1 335 980,00 wysokomazowiecki 1 033 000,00 zambrowski 649 950,00 razem 13 001 000,00 wydatki na promocję województwa 253 000,00 Ogółem 13 254 000,00 Kontrakt Wojewódzki 2005-2006

4 Kontrakt Wojewódzki dla woj. podlaskiego na lata 2005-2006 Kontrakt Wojewódzki 2005-2006

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

6 Realizacja umów w podziale na powiaty – stan na 30.IX.2005 r. PowiatIlość projektówŁączna wartość Miasto Białystok248.632.822,06 PLN Miasto Łomża619.709.149,02 PLN Miasto Suwałki217.040.602,96 PLN hajnowski914.323.309,07 PLN bielski1411.693.289,82 PLN augustowski510.659.217,28 PLN białostocki1310.124.885,89 PLN moniecki69.108.105,84 PLN wysokomazowiecki48.167.594,87 PLN siemiatycki77.242.485,90 PLN grajewski46.998.486,05 PLN łomżyński34.880.199,15 PLN sejneński22.788.148,91 PLN suwalski42.370.483,94 PLN kolneński11.366.271,19 PLN sokólski1210.762,88 PLN zambrowski00,00 PLN

7 Realizacja umów w podziale na powiaty – stan na 30.IX.2005 r.

8 Podpisanych jest też 20 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 59.288.964,37 PLN. Razem podpisane są 103 umowy (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania 234.604.779,20 PLN. Stanowi to 66,48 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania 54.125.757,60 PLN. Z Pomocy Technicznej (Priorytet IV) podpisano 37 umów oraz decyzji o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1.312.120,06 PLN.

9 Projekty zrealizowane – stan na 30.IX.2005 r. Do 30 września br. zakończono realizację 58 projektów: 1 projekt z Działania 1.1 na kwotę 1.897.904,58 PLN; 5 projektów z Działania 1.3 na łączną kwotę 2.936.772,63 PLN; 23 projekty z Działania 3.1 na łączną kwotę 15.182.306,16 PLN; 5 projektów z Działania 3.2 na łączną kwotę 1.655.259,11 PLN; 2 projekty z Działania 3.5 na łączną kwotę 582.127,95 PLN; 22 projekty z Priorytetu IV Pomoc Techniczna na łączną kwotę 685.732,51 PLN.

10 Realizacja projektów – stan na 30.IX.2005 r. Od początku realizacji ZPORR w woj. podlaskim: wybudowano/zmodernizowano 84,95 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wybudowano 158 km sieci wodociągowej; wybudowano 24,88 km sieci kanalizacyjnej; wybudowano/zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody; zmodernizowano 1 oczyszczalnię ścieków;

11 Realizacja projektów – stan na 30.IX.2005 r. wyremontowano/zmodernizowano 2 placówki edukacyjne i 8 placówek służby zdrowia; zakupiono 47 szt. sprzętu medycznego dla szpitali.

12 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. 1.1.1 Podpisanych jest 16 umów na łączną kwotę dofinansowania 69.185.522,44 PLN Nie uległ zmianie. 1.1.2 Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 46.695.580,73 PLN Nie uległ zmianie. Obecnie podpisanych jest 18 umów. Suma zakontraktowanych środków to 115.881.103,17 PLN.

13 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisane są 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 11.138.293,24 PLN Podpisano 4 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania 22.105.764,20 PLN. Aneksowano realizowane dotychczas umowy. Obecnie podpisanych jest 7 umów. Suma zakontraktowanych środków to 33.242.162,91 PLN.

14 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Obecnie podpisanych jest 18 umów. Suma zakontraktowanych środków to 24.311.137,67 PLN. PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. 1.3.1 Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4.366.879,83 PLN Nie uległ zmianie. 1.3.2 Podpisanych jest 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 19.265.162,84 PLN Podpisano 2 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania 679.095,00 PLN

15 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Brak podpisanych umów Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 8.207.908,39 PLN

16 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisana jest 1 nowa umowa na kwotę dofinansowania 21.513.340,43 PLN Nie uległ zmianie.

17 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisanych jest 41 umów na łączną kwotę dofinansowania 37.680.537,91 PLN Nie uległ zmianie.

18 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Stan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. Podpisanych jest 17 umów na łączną kwotę dofinansowania 11.047.192,90 PLN Podpisano 4 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania 3.891.780,77 PLN. Aneksowano realizowane dotychczas umowy. Obecnie podpisanych jest 21 umów. Suma zakontraktowanych środków to 14.526.440,25 PLN.

19 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. 3.3.1 Podpisane są 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 6.977.978,16 PLN Nie uległ zmianie.

20 Zestawienie umów podpisanych w ramach ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PoddziałanieStan na 30 IX 2005 r.Stan na 4 XI 2005 r. 3.5.1 Podpisanych jest 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 6.734.290,72 PLN Nie uległ zmianie. 3.5.2Brak podpisanych umów. Podpisano 2 umowy na łączną kwotę 1.359.537,45 PLN. Obecnie podpisanych jest 7 umów. Suma zakontraktowanych środków to 8.093.828,17 PLN.

21 Realizacja umów – stan na 4.XI.2005 r. Razem na dzień 4 listopada 2005 r. podpisanych jest 117 umów (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania 270.434.437,06 PLN. Stanowi to 76,63 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego.

22 Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r. Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 1.131 785 600123 992 447,04115 881 103,178 111 343,8793,46 % 1.210 757 40041 963 541,6633 242 162,918 721 378,7579,22 % 1.39 612 96937 499 230,7724 311 137,6713 188 093,3164,83 % 1.47 496 40030 998 111,768 207 908,3922 790 203,3726,48 % 1.55 309 18320 710 591,9621 513 340,43- 802 748,47*103,88 %* * Umowa została zawarta w poprzednim kwartale do wysokości 100% alokacji, jednak z uwagi na spadek kursu EUR/PLN obecnie powstał niedobór środków w ramach Działania.

23 Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 2.14 950 00019 309 455,0013 454 023,275 855 431,7369,67 % 2.22 805 00010 942 024,508 955 282,381 986 742,1281,84 % 2.32 310 0529 011 281,856 278 685,532 732 596,3269,67 % 2.42 916 31211 376 241,487 926 490,813 449 750,6769,67 % 2.51 816 5357 086 121,384 937 313,962 148 807,4269,67 % 2.61 650 0006 436 485,004 484 674,431 951 810,5769,67 % Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r.

24 Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w ) Alokowane środki przeliczone kursem 1 =3,9009 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontrakto- wania w stosunku do alokowanych środków (PLN) 3.114 685 600,0057 287 057,0437 680 537,9119 606 519,1365,77 % 3.24 090 434,0015 956 373,9914 526 440,251 429 933,7491,04 % 3.32 182 400,008 513 324,166 977 978,161 535 346,0081,96 % 3.42 976 208,0011 609 889,798 089 287,223 520 602,5769,67 % 3.54 092 000,0015 962 482,808 093 828,177 868 654,6350,70 % Wykorzystanie alokacji w woj. podlaskim – stan na 4 XI 2005 r.

25 Uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu Województwa DziałanieUchwała RKS Wnioski rekomendowane do dofinansowania Uchwała Zarządu Województwa Wnioski rekomendowane do podpisania IlośćWartośćIlośćWartość 1.1 Nr 5/2004 z dn. 27.08.04 1778 259 559,15 PLN Nr 108/1424/04 z dn. 5.10.04 1778 259 559,15 PLN 3.1 Nr 8/2004 z dn. 29.09.04 4143 946 961,44 PLN Nr 108/1425/04 z dn. 4143 946 961,44 PLN 1.3 Nr 9/2004 z dn. 28.10.04 1725 154 699,25 PLN Nr 112/1472/04 z dn. 3.11.04 1725 154 699,25 PLN 3.5 Nr 10/2004 z dn. 28.10.04 57 841 038,25 PLN Nr 112/1473/04 z dn. 3.11.04 57 841 038,25 PLN 3.2 Nr 11/2004 z dn. 18.11.04 1411 013 484,08 PLN Nr 115/1496/04 z dn. 23.11.04 73 142 160,62 PLN 3.3 Nr 12/2004 z dn. 18.11.04 312 728 870,75 PLN Nr 115/1497/04 z dn. 23.11.04 28 604 782,75 PLN 1.2 Nr 13/2004 z dn. 9.12.04 1192 951 188,82 PLN Nr 119/1551/04 z dn. 14.12.04 311 138 293,24 PLN 1.3 Nr 3/2005 z dn. 18.02.05 1153 287 197,42 PLN Nr 159/2079/05 z dn. 6.09.05 67 376 324,92 PLN 1.5 Nr 4/2005 z dn. 25.04.05 932 290 730,94 PLN Nr 144/1860/05 z dn. 10.05.05 128 731 382,06 PLN

26 Uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu Województwa c.d. DziałanieUchwała RKS Wnioski rekomendowane do dofinansowania Uchwała Zarządu Województwa Wnioski rekomendowane do podpisania IlośćWartośćIlośćWartość 3.2 Nr 8/2005 z dn. 24.05.05 4749 460 699,39 PLN Nr 14/1914/05 z dn. 7.06.05 155 784 150,17 PLN 1.1 Nr 11/2005 z dn. 20.06.05 19152 195 969,35 PLN Nr 151/1993/05 z dn. 5.07.05 251 211 085,38 PLN 1.2 Nr 15/2005 z dn. 27.07.05 21108 814 274,38 PLN Nr 154/2029/05 z dn. 27.07.05 527 662 767,30 PLN 3.5 Nr 16/2005 z dn. 24.08.05 5685 515 094,02 PLN Nr 158/2072/05 z dn. 30.08.05 68 740 154,95 PLN 1.4 Nr 19/2005 z dn. 8.09.05 1166 130 255,34 PLN Nr 160/2121/05 z dn. 13.09.05 418 790 326,64 PLN Łącznie282819 590 022,58 PLN131326 383 686,12 PLN

27 Podpisywanie umów przekazanych do realizacji przez Zarząd Województwa Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość 3.5.157 841 038,25--umowy podpisane 3.3.128 604 782,75--umowy podpisane 3.273 142 160,62--umowy podpisane 3.14143 946 961,44--umowy podpisane 1.3.124 385 049,20--umowy podpisane 1.3.21520 769 650,05--umowy podpisane 1.2311 138 293,24--umowy podpisane 1.1.11674 209 559,15--umowy podpisane 1.1.214 050 000,00--umowy podpisane 1.3.1*1467 455,501 brak wymaganych dokumentów 1.3.2*56 908 869,4246 492 619,42 3 projekty – brak wymaganych dokumentów; 1 projekt – niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu * drugi nabór

28 Podpisywanie umów przekazanych do realizacji przez Zarząd Województwa c.d. Działanie Umowy przekazane do realizacji Umowy oczekujące na podpisanie Uwagi IlośćWartośćIlośćWartość 3.2*155 784 150,171585 113,54brak wymaganych dokumentów 1.5121 548 535,54--umowy podpisane 1.1.1*18 565 477,651 niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu 1.1.2*142 645 607,73--umowy podpisane 1.2*527 662 767,3014 169 783,92 brak wymaganych dokumentów 3.5.1*36 021 996,843 oczekiwanie na interpretację IZ ws. podziału alokacji 3.5.232 718 158,1111 358 620,66brak wymaganych dokumentów 1.4418 790 326,64210 582 418,25 1 projekt – brak wymaganych dokumentów; 1 projekt – w trakcie weryfikacji * drugi nabór Przekazano do realizacji 131 projektów. Oczekuje na podpisanie 14 projektów.

29 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 30 IX 2005 r. Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 2.2 I kwartał14 997,500,006 502,500,00 II kwartał0,001 043 839,66923 897,400,00 III kwartał1 734 186,04796 415,781 283 365,36178 846,02 RAZEM1 749 183,541 840 255,442 213 765,26178 846,02 % alokacji1,41 %4,38 %5,90 %1,63 % % wartości podpisanych umów 1,51 %16,52 %9,37 %2,00 % RAZEM PRIORYTET 5 803 204,24178 846,02 % alokacji2,27 %0,28 % % wartości podpisanych umów 3,37 %0,39 %

30 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 30 IX 2005 r. Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.5 I kwartał892 587,140,00 II kwartał375 287,190,005 490,00 III kwartał11 620 645,37637 392,05209 690,68 RAZEM12 888 519,70637 392,05215 180,68 % alokacji22,50 %3,99 %1,35 % % wartości podpisanych umów 34,20 %5,77 %3,19 % RAZEM PRIORYTET 13 741 092,43 % alokacji12,57 % % wartości podpisanych umów 19,48 % RAZEM PRIORYTETY I, II, III 19 723 142,69 % alokacji4,60 % % wartości podpisanych umów 6,83 %

31 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 4 XI 2005 r. Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 2.2 I kwartał14 997,500,006 502,500,00 II kwartał0,001 043 839,66923 897,400,00 III kwartał1 734 186,04796 415,781 283 365,36178 846,02 IV kwartał3 460 219,21475 516,101 082 005,92285 167,85 RAZEM5 209 402,752 315 771,543 295 771,18464 013,87 % alokacji4,20 %5,52 %8,79 %4,24 % % wartości podpisanych umów 4,49 %6,97 %13,56 %5,18 % RAZEM PRIORYTET 10 820 945,47464 013,87 % alokacji4,24 %0,72 % % wartości podpisanych umów 5,33 %1,01 %

32 Zestawienie płatności wg stanu na dzień 4 XI 2005 r. Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.5 I kwartał892 587,140,00 II kwartał375 287,190,005 490,00 III kwartał11 620 645,37637 392,05209 690,68 IV kwartał7 898 618,18377 879,38147 934,55 RAZEM20 787 137,881 015 271,43363 115,23 % alokacji36,28 %6,36 %2,27 % % wartości podpisanych umów 55,17 %6,99 %4,49 % RAZEM PRIORYTET 22 165 524,54 % alokacji20,27 % % wartości podpisanych umów 29,41 % RAZEM PRIORYTETY I, II, III 33 450 483,88 % alokacji7,80 % % wartości podpisanych umów 10,31 %


Pobierz ppt "VII Posiedzenie Białystok, 8 listopada 2005 r. Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google