Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 listopada 2012 r. Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 listopada 2012 r. Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042 1."— Zapis prezentacji:

1 15 listopada 2012 r. Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042 1

2 Miasto Stołeczne Warszawa PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 2

3 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Podstawowe parametry budżetowe 3

4 Miasto Stołeczne Warszawa Plan dochodów Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 4

5 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan dochodów 5

6 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan dochodów 6

7 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan dochodów 7

8 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan dochodów 8

9 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan dochodów 9

10 Miasto Stołeczne Warszawa Plan wydatków Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 10

11 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków 11

12 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków 12

13 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków 13

14 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków 14

15 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków 15

16 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Plan wydatków – 10 największych inwestycji w 2013 roku 16

17 Miasto Stołeczne Warszawa Stan zadłużenia Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 17

18 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Stan zadłużenia 18

19 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Obsługa zadłużenia 19

20 Miasto Stołeczne Warszawa Nowe wskaźniki ostrożnościowe Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 20

21 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (obowiązuje od 2011 roku) DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE 11.140,3 mln zł 10.559,0 mln zł REGUŁA SPEŁNIONA 21

22 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach 2011-2013 prezentowany informacyjnie) spłata rat kredytów i pożyczek + wykup obligacji + odsetki i dyskonto + poręczenia i gwarancje dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku + + dochody ogółem rok (n), na który ustalana jest relacja 3 dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody ogółem dochody ogółem dochody ogółem n-3 n-2n-1 22

23 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Nowe wskaźniki ostrożnościowe REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach 2011-2013 prezentowany informacyjnie) 3,73% > średnia arytmetyczna z lat 2011-2013 3 3,17% 2011 r. 2012 r. 2013 r. + + 9,23% = 5,38% 4,73% 2014 r. 23

24 Miasto Stołeczne Warszawa PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2042 Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 24

25 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Prognoza dochodów – DOCHODY OGÓŁEM 25

26 Miasto Stołeczne Warszawa Prognoza wydatków Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 26

27 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Prognoza wydatków – WYDATKI OGÓŁEM 27

28 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Prognoza wydatków – WYDATKI BIEŻĄCE 28

29 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Prognoza wydatków – WYDATKI MAJĄTKOWE 29

30 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Prognoza wydatków – WYDATKI MAJĄTKOWE 10 największych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych 30

31 Miasto Stołeczne Warszawa Wynik budżetu (dochody minus wydatki) Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 31

32 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Wynik budżetu (dochody minus wydatki) 32

33 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 33 Stan zadłużenia

34 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Stan zadłużenia (na koniec roku) 34

35 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie / dochody) 35

36 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia / dochody) 36

37 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 37 Nowy wskaźnik obsługi długu

38 Miasto Stołeczne Warszawa Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 38 REGUŁA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU (obowiązuje od 2014 roku, w latach 2011-2013 prezentowany informacyjnie)

39 Miasto Stołeczne Warszawa Kompletny tekst projektów: uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok oraz uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.warszawa.pl www.bip.warszawa.pl w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy na lata 2013-2042 39


Pobierz ppt "15 listopada 2012 r. Projekt budżetu na 2013 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google