Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne problemy w organizacji i finansowaniu badań naukowych Henryk Górecki Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne problemy w organizacji i finansowaniu badań naukowych Henryk Górecki Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki."— Zapis prezentacji:

1 Aktualne problemy w organizacji i finansowaniu badań naukowych Henryk Górecki Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki

2 EWOLUCJA FINANSOWANIA PRAC b+r WDRAŻANYCH DO PRAKTYKI GOSPODARCZEJ Centralny Fundusz Postępu Naukowo-Technicznego Centralne Programy Badawczo-Rozwojowe CPBR Projekty celowe cywilne i zamawiane (uchwała 1/92 KBN - 13.01.1992) (uchwała 6/94 KBN 27.04.1994) (uchwała 12/94 KBN 15.05.1997) (Rozp. Przew. KBN z dnia 30.11.2001) Projekty celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (Rozp. Przew. KBN z dnia 9.05.2001) (powołanie Zespołu FSNT-NOT d/s programu projektów celowych) Projekty rozwojowe 2005 Krajowy Program Ramowy 2005-2007 Inicjatywa Technologiczna 2007 Krajowy Program Badań i Rozwoju 2008- `

3 EU mean R&D expenditure as percent of GNP

4 Structure of R&D expenditure budget money- Poland 61,7% /EU 25 35%/ enterprise money- Poland 22,6% /EU 25 -54,3%/

5 Nakłady na naukę w Polsce 0.417% krajów OECD Produkt Krajowy Brutto 1.315% krajów OECD Nakłady na 1 badacza/Polska/ 10 tys. euro/ Nakłady na 1 badacza w UE 156 tys.euro udział nakładów budżetowych /Polska/ 0,34%PKB udział nakładów budżetowych /UE/ 0,68 PKB nakłady rzeczywiste na 1 badacza 36 25o PLN pracownicy nauki/1000 zatrudnionych- 4,0/ Finlandia- 16,5/

6 Budżet Nauki w 2006 i w 2007/tys.zł/ 2006 2007 działalność statutowa 2 319653 2 247 801 /68,5%/ inwestycje 218 070 186 351 / 5,7%/ projekty badawcze i celowe 856 782 866 429 /25,6%/ w tym n.przyrodnicze 236 565 241 904 n.techniczne 528 947 531 077 n.humanistyczne 91 270 93 448 wspomaganie badań 51 343 49 215 /1,5%/ współpraca z zagranicą 100 600 103 351 /3,15%/ pozostałe 14 600 14 300 /0,44%/ Administracja d.750 35 936 36 831

7 Nakłady na naukę z budżetu 2001 3 302 3 970 2002 2 661 2003 2 745 2004 2892 2005 2892 2006 3 342 2007 3 683 2008 4 160 2009 5 160 ?????

8

9 2006

10 I wariant rozwojowy(% PKB) lata ogółem budżet gospodarka 2004 0.64 0.34 0.30 2005 1.25 0,55 0,70 2006 1,50 0,60 0,90 2007 1,80 0,65 1,15 2008 2,2o 0,75 1,45 2009 2,60 0,85 1,75 2010 3,00 1,00 2,00

11 wariant stagnacyjny ( %PKB) lata ogółem budżet gospodarka 2004 0,64 0,34 0.30 2005 0,66 0,34 0,32 2006 0,68 0,34 0,34 2007 0,85 0,34 0,51 2008 0,85 0,34 0,51 2009 1,00 0,36 0,64 2010 1,00 0,36 0,64

12 Charakterystyka relacji na styku nauka -biznes 480 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność B+R / na 2 mln w Polsce/ w Polsce 6.5% pracowników B+R pracuje w przedsiębiorstwach / UE-50%/ 7% nakładów innowacyjnych przeznacza się na prace B+R średnie nakłady na prace B+R w: -małym przedsiębiorstwie -4 tys. zł -średnim przedsiębiorstwie –32 tys.zł -dużym przedsiębiorstwie -694 tys.zł

13 System finansowania badań wspomagający wdrażanie innowacji finansowanie działalności statutowej jbr projekty badawcze własne /badania stosowane/ projekty rozwojowe projekty celowe współfinansowane przez podmioty gospodarcze projekty rozwojowe zamawiane przez Ministra projekty strategiczne /do 2007 KPR/ przedsięwzięcia Ministra np.Inicjatywa Technologiczna zlecenia podmiotów gospodarczych projekty w ramach programów operacyjnych programy specjalne w ramach współpracy międzynarodowej

14 Dostępne instrumenty wsparcia Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce wg zestawienia Ministerstwa Gospodarki projekty celowe MNSW 100 mln PO Innowacyjna Gospodarka 400 mln euro /1.4- p.celowe &wdrożenia/ projekty rozwojowe MNiSW 160 mln projekty międzynarodowe dofinansowane przez MNiSW...... 105 mln zł dofinansowanie działalności wspomagającej badania przez MNiSW.... 13 mln zł

15 wg ustawy o zasadach finansowania nauki /Dz.U Nr 238. poz.2390/ działalność naukowo – badawcza realizowana jest w formie: 1.badań naukowych 1.1 badań podstawowych projekt badawcz 1.2 badań stosowanych projekt.bad.+roz. prac rozwojowych projekt.bad.+roz. badań przemysłowych projekt celowy badań przedkonkurencyjnych projekt celowy

16 Projekty badawcze-857 mln zł/2007 projekty własne – 3 000 /10 0000/ projekty rozwojowe- 200 / 600/ projekty celowe 88 / 163/ projekty celowe MśP 100 / 150/

17 Projekty celowe są realizowane od 1991 złożono....................................6596 wniosków niezakwalifikowano...............1876 /29%/ przeszkody formalne...............128 / 2%/ przerwano realizację................502 / 7.6%/ umowy niewykonane..................39 / 0.6%/ w trakcie realizacji..................345 +97 zrealizowano / wdrożono/.....3541 / 54 %/ _________________

18 Rozdział 7. Dofinansowanie projektów celowych §65.1 KBN dofinansowuje projekty celowe w części obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone na zlecenie podmiotu, który zastosuje w praktyce wyniki projektu oraz w razie potrzeby zrealizuje niezbędne do tego celu inwestycje.

19 Rozdział 7. Dofinansowanie projektów celowych §66.1 KBN dofinansowuje wyłącznie projekty celowe, których planowanym wynikiem końcowym jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie w praktyce gospodarczej lub społecznej

20 Projekty celowe 2002-2007 rok zawarte umowy nakłady B+R 2002 268 104mln 2003 242 113mln 2004 138 86 mln 2005 163 120mln 2006 90 100mln 2007 88 96mln

21 Projekty celowe 2002-2004 liczba – 675 dofinansowanie B+R 292 732 637 średnie dof. B+R projektu 432 592 liczba wdrożeń 593 wartość nakładów 1 444 386 695 wartość sprzedaży w I roku 3 265 050 029 współczynnik N 2,261 współczynnik D 12,723 liczba zgłoszeń patentowych 146 /39 patentów/ nowe miejsca pracy 1044

22 Czołowi realizatorzy-wnioskodawcy projektów celowych podmioty gospodarcze PZL Rzeszów.............................13 Fabryka Maszyn Indukta...............6 Polskie Huty Stali............................5 Zakłady Tworzyw Szt. Pustków.....5 wykonawcy części B+R Instytut Metali Nieżelaznych.......15 AGH...............................................13 I Instytut Eksploatacji.....................12

23 Najaktywniejsi wykonawcy B+R projektów celowych AGH............................................48 nakłady 315,3 mln, B+R...29,7 mln Instytut Metali Nieżelaznych........35 nakłady 217,6 mln B+R....27,2 mln

24 Przykłady wdrożeń projektów celowych Bioton SA.......insulina ludzka Bioton SA....nowa generacja leków na bazie rekombinowanych białek Instytut Maszyn Matematycznych...Biometryczny terminal linii papilarnych FAMED SA......Wielofunkcyjny inkubator dla noworodków PZL Rzeszów...Odlewy głowic modułów silników wysokoprężnych wielkiej mocy IMN....magnetyczne miękkie rdzenie Woltan SA...Ultraszybkie wyłączniki próżniowe INSz Puławy-nadkrytyczna ekstrakcja chmielu dla przemysłu piwowarskiego l

25 Przykłady wdrożeń projektów celowych Bioton SA.......insulina ludzka Bioton SA....nowa generacja leków na bazie rekombinowanych białek Instytut Maszyn Matematycznych...Biometryczny terminal linii papilarnych FAMED SA......Wielofunkcyjny inkubator dla noworodków PZL Rzeszów...Odlewy głowic modułów silników wysokoprężnych wielkiej mocy IMN....magnetyczne miękkie rdzenie Woltan SA...Ultraszybkie wyłączniki próżniowe INSz Puławy-nadkrytyczna ekstrakcja chmielu dla przemysłu piwowarskiego l

26 Rodzaje wdrożeń w formie projektów celowych nowy produkt............................44.9 % ulepszony produkt.......................2.2 nowa technologia.......................13,2 ulepszona technologia.................7,0 nowe urządzenie...........................9.0 zmodernizowane urządzenie........1.0 inżynieria środowiska...................3.0 bezpieczeństwo i BHP...............2.1 ochrona zdrowia...........................2,7 systemy zarządzania........... 2.2 automatyka,sterownie............. 6.3 systemy kontroli.......................... 5.2 ochrona zabytków........................ 0.3

27 Kryteria ustanawiania projektów rozwojowych nowoczesność w porównaniu rozwiązaniami konwencjonalnymi społeczna lub gospodarcza użyteczność planowanych wyników możliwość wdrożenia możliwość upowszechnienia zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu prawidłowość i ocenę wywiązywania się kierownika projektu i jednostki z poprzednio realizowanych zadań finansowanych z budżetu nauki

28 Projekty rozwojowe 2005 161 /447/ 123,5 mln 2006 183 /612/ 171,5 mln 2007 176 /654/ 155,7 mln 2008 142 /452/ 162,3 mln

29 Projekty rozwojowe /udział branżowy-%/ R01-Elektrotechnika,miernictwo...................5 R02Elektronika,telekomunikacja.................. 9 R03-Mechanika, budowa maszyn...................5 R04-Budownictwo.......................................... 3 R05-Technologie chemiczne...........................10 R06-Energia......................................................3.5 R07-Metalurgia i przetwórstwo metali......... 6,5 R08-Technologie materiałowe.........................8,8

30 Projekty rozwojowe R09-Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia....................................................................................2 R10-Transport, spalinowe zespoły napędowe...........................6 R11-Nauki społeczne, ekonomiczne........................................... 5 R12-Nauki rolnicze i biologiczne...............................................8 R13-Nauki medyczne, technika w medycynie.........................10.5 R14- Inżynieria procesowa i ochrona środowiska....................3 R15-Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych........................................................................... 10 R16-Nauki humanistyczne i sztuka......................................... 3.5 PROJEKTY NA RZECZ ROZWOJU PRZEMYSŁU...........78 %

31 Fundusz Rozwoju Nauki i Technologii Polskiej Wpływy funduszu-2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym uzyskane z windyfikacji należności przypadających MEiN z tytułu rozliczenia zadań sfinansowanych ze środków Funduszu, uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym koncie Funduszu

32 Cele Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa Technologiczna I zwiększenie skali wykorzystania wyników prac B+R w gospodarce zwiększenie wpływu badań na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zwiększenie liczby projektów B+R związanych z potrzebami gospodarki rozwój instytucji pośredniczących w kontaktach nauka-przemysł

33 Pomoc publiczna na projekty badawcze Inicjatywy Technologicznej zasady zgodne z Rozporządzeniem Komisji /WE/70/2001 z 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw /Dz.Urz.UE /Nr L 10, s33 28.02.2004D podstawowy poziom intensywności nie może przekraczać: -100%-badania podstawowe -70%-badania przemysłowe -45%-badania przedkonkurencyjne -

34 Projekty w ramach programu Inicjatywa Technologiczna liczba zgłoszonych wniosków.....495 liczba zawartych umów................172 /34,7 %/ z podmiotami gospodarczymi........82 62.3 mln z jbr-ami.........................................38 z uczelniami...................................46 82.3 mln z instytutami PAN............................6 nakłady na Program.........144 /wnioskowane /780/

35 Projekty zamawiane z Krajowego Programu Ramowego Nowe leki o szczególnym terapeutycznym i społecznym Zastosowanie współczesnej genomiki i bioinformatyki do tworzenia modelów procesów biologicznych znaczeniu o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie Nowe technologie dezodoryzacji w przemyśle, rolnictwie, gospodarce komunalnej Inżynieria procesów ograniczenia emisji oraz utylizacji gazów cieplarnianych i szkodliwych Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla Nowa generacja bezpiecznych chemikaliowców

36 Projekty zamawiane z Krajowego Programu Ramowego Bezpieczeństwo energetyczne kraju Nadkrytyczne bloki węglowe Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur

37 Projekty zamawiane z Krajowego Programu Ramowego recyrkulacja odpadów z tworzyw sztucznych kompleksowe wykorzystanie biomasy w gospodarce digitalizacja starodruków rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni urbanistycznych zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych / nowe procesy i produkty/ nowe metody genetyki funkcjonalnej i genomiki w doskonaleniu odmian roślin

38 Projekty badawcze zamawiane

39 Program Ministra NiSzW Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z jednostek naukowych mających siedzibę w Polsce intensyfikacja komercjalizacji wynalazków oraz ułatwienie pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych przez jednostki naukowe uzyskanie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

40 Strategiczne programy badawcze mają charakter interdyscyplinarny są realizowane w średniookresowym horyzoncie czasowym są modyfikowane zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi w ramach programu są ustanawiane multidyscyplinarne zadania badawcze

41 Cele programu sformułowane są w kategoriach: nowych idei technologii infrastruktury zasobów ludzkich

42 Obszary priorytetowe Społeczeństwa w warunkach przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju zdrowie energia i transport zaawansowane technologie dla gospodarki rolnictwo, środowisko i przestrzeń kosmiczna

43 Strategiczne programy badawcze mają charakter interdyscyplinarny są realizowane w średniookresowym horyzoncie czasowym są modyfikowane zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi w ramach programu są ustanawiane multidyscyplinarne zadania badawcze

44 Zakres programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Technologia oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw Technologie energetyki odnawialnej

45 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Interdyscyplinarny system interaktywnej humanistycznej informacji naukowej Polityki Tożsamości. PolitykiPamięci..Kształtowanie wzorców tożsamości w Polsce w kontekście wielonarodowej i wielokulturowej tradycji oraz procesów globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku Konkurencyjność i atrakcyjność polskiej gospodarki w Europie i Świecie

46 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Zdrowe naczynia krwionośne- zdrowe społeczeństwo Markery genetyczne w diagnostyce i rozwoju nowych metod leczenia Komórki macierzyste w stanach fizjologii i patologii

47 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Zaawansowane technologie materiałowe Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zrównoważonego rozwoju kraju Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej

48 Cele pierwszego programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Zwiększenie efektywności energetycznej o 20% Zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20% Zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 20% -uzyskanie warunków do osiągnięcia w/w celów do roku 2020

49 Zakres programu strategicznego Zaawansowane technologie materiałowe technologie materiałowe z zakresu metali technologie z zakresu ceramiki, szkła, materiałów budowlanych, ogniotrwałych i wykończeniowych technologie z zakresu tworzyw sztucznych technologie materiałów biodegradowalnych technologie recyklingu i utylizacji opracowanych i wytwarzanych obecnie materiałów po zakończeniu ich stosowania w gospodarce oraz materiałów poprodukcyjnch technologie materiałowe z zakresu elektroniki i fotoniki

50 Rada Nauki Przewodniczący Kazimierz Stępień Przew.Komitet Polityki NaukowoTechnicznej V;ce przew. Maciej Zabel Przew.Komisji Badań na zecz Rozwoju Nauki V-ce przew.Henryk Górecki Przew.Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki

51 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Infrastruktury #Przew.Lesław Brunarski......ITB *Włodzimierz Janke.............P.Kosz. *Bolesław Mazurek...............I.Elektrotechniki *Jerzy Merkisz.......................P.Poznańska *Marian Wnuk.......................WAT

52 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Surowców i Materiałów Przew.Henryk Górecki.............P.Wrocławska Tadeusz Bołd...........................I.Metal.Żelaza Jarosław Mizera........................P.Warszawska Wojciech Lubiewa-Wieleżyński.......PIPChem Józef Sas...................................I.Nawozów.Sztucz.

53 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Produkcji Przew.Krzysztof Marchelek.......P.Szczecińska Włodzimierz Przybylski.............P.Gdańska Aleksander Sobolewski...............IChem.P.W. Marian Szczerek..........................I.Tech.Ekspl. Eugeniusz Ratajczyk...................P.Warszawska

54 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s zasobów, środowiska i rolnictwa *Przew.Andrzej Szczepański................AGH *Gabriel Fordoński................................U.War.Maz *Janina Fudała.......................................I Ekol.Ter.Uprzem. *Eugeniusz Herbut.................................I.Zootechniki *Zdzisława Libudisz..............................P.Łódzka.

55 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Produkcji Niemateriałnej Przew.Zofia Kędzior........................AE Katowice Roman Hauser..............................Nacz.Sąd Adm. Jerzy Ginalski............................... ASP Kraków Krzysztof Marlicz...........................PAM Szczecin Wojciech Witkiewicz....................Szpital Woj.Wr

56 Zespół Interdyscyplinarny d/s Programów Strategicznych Przew.Edmund Wittbrot...............P.Gdańska V-ce Przew.Henryk Górecki......P.Wrocławska Jarosław Mizera........................P.Warszawska Lesław Brunarski.......................ITB Zofia Kędzior.............................AE Katowice Jan Gawęcki...............................UP Poznań Andzej Libik..............................AR Poznań Urszula Narkiewicz....................P.Szczecińska Krzysztof Marlicz.......................PAM Szczecin Maciej Chorowski......................P.Wrocławska Andrzej Jerzmanowski...............U.Warszawski.......... Ryszard Nycz.............................. U.J Jan Kazior....................................P>Krakowska Jan Madey....................................U.Warszawski

57

58

59

60 zamiast wniosków 17-letnie doświadczenia realizacji projektów celowych i ich wysoka efektywność uzasadniają rozwój tej formy finansowania również jako instrumentu uzyskiwania na badania środków pozabudżetowych zmiana przeznaczenia środków na działalność statutową powinna znależć rekompensatę środków na prowadzenie badań perspektywicznych ukierunkowanych na innowacje projekty rozwojowe powinny stanowić kolejny etap rozwoju cyklu B+R bazując na wynikach badań podstawowych i stosownych ocena efektywności działalności B+R powinna uwzględniać wszystkie elementy przynoszące rozwój innowacyjny gospodarki niezbędna jest reanimacja działalności badawczo;wdrożeniowej wydziałów technicznych i technologicznych uczelni należy uprościć i przyspieszyć procedurę ustanawiania projektów zwłaszcza tych, w których uczestniczą podmioty gospodarcze należy zmodyfikować zasady dopuszczalności pomocy publicznej w obszarze działaności b+r

61 R&D expediture Structure of research PolandUSA basic research 39,5 % 18% research &developmen t research 35,3% 61% industrial research 25,2% 21%

62

63 Udział w budżecie nauki wg statusu jednostek Szkoły wyższe 42% JBR 28% PAN 20% inne 10%

64

65 Założenia rozwojowe badań w Europie wytyczane przez STRATEGIĘ LIZBOŃSKA: dogonić i wyprzedzić USA

66 Discovery of elemental phosphorus by Henning Brandt in 1669/ Hamburg/.system technology push 1.base of new technology 2.collecting of raw material 3.R&D cycle with pilot plant production 4.sale of product 5.organization of market /canvassing/ 6.know –how sale in the form of licence 7...2 centuries period for looking for sensible application

67 Dr. Justus von Liebig in 1840 proclaimed theory of mineral nutiation of plant generating new system of R&D implementation DEMAND PULL for special chemical products-mineral fertilizers

68 before after before after 3. Revamping system of innovations implementations before after

69

70

71 Extension of Producer Responsibility

72

73 Migration of the manufacturing industries

74

75 High value added per employee thousands EUR annually 1.pharmaceuticals................... 92 2.chemicals............................. 88 3.transport equipment............. 57 4.paper.................................... 52 5.electric equipment............... 50 6.machinery............................ 47 7.manufuctoring average....... 46 8.food products....................... 43 9.wood products...................... 27 10.texttiles............................... 23

76

77 R&D expenditure for chemical industry development Chemical industry is research intensive, spending on R&D projects in EU over 7.5 bn Euro. which constitute 1,65 % of sale.Polish chemical industry R&D expenditure are....10 times lower / 0.17 %/ EU R&D expenditure after slightly increase in the second half of nineties has been nominally stable High R&D spending secures European leadership in chemical innovations and high-38% share in world chemical patents In the chemical industry is employed higher number R&D workers than in manufacture

78 PRODUCT chemical basic research use of renewable raw materials product life cycle analysis waste /used product utilization PROCESS research on new process new equipment analytical and process control on line computer simulation of technological process PRODUCTION pollution control of chemical industry,quolity and environmental mangement, BAT-the Best AvailableTechnology in investment

79 Nowe formy finansowania nauki finansowanie inwestycji służących badaniom dla jednostek zgrupowanych w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz Centrach Doskonałości z funduszy strukturalnych projekty celowe z udziałem środków na badania z funduszy strukturalnych dofinansowanie prac B&R z programu EUREKA dofinansowanie działania sieci z programu ERANET,COST,NATO-Science for Peace, Fundusz Rozwoju Nauki i Technologii Polskiej Środki w dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /fundusze strukturalne-SPO WKP,SPO RZL/ Projekty celowe dla MSP/ NOT/ Fundusze strukturalne dla unowocześnienia gospodarki planowane w Regionalnych Strategiach Innowacji

80 Wnioskodawcy projektów celowych wnioskodawca udział /%/ nakłady B+R przedsiębiorstwa 63,5 204.4 mln zł jbr 31,93 74,5 mln zł uczelnie 0.16 0.3 mln zł inni /administracja samorządy, fundacje 4,38 13,5 mln zł

81 Wykonawcy projektów celowych wykonawca udział /%/ nakłady B+R przedsiębiorstwa 5,0 18,6 mln zł jbr 70,8 189,0 mln zł uczelnie 22,7 81,4 mln zł inni /administracja samorządy, fundacje 1.4 3,7 mln zł


Pobierz ppt "Aktualne problemy w organizacji i finansowaniu badań naukowych Henryk Górecki Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google