Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczny Przewodnik Stażysty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczny Przewodnik Stażysty"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczny Przewodnik Stażysty

2 Opiekunowie grupy: Małgorzata Kaczmarek Joanna Ratajczak
Szczegóły dotyczące podróży – Wyjazd r. Zbiórka 2:30 Przejazd autokarowy – Firma Warmos Sp. z o.o. Transfer Poznań – Berlin Tegel - czas przejazdu ok. 5 godzin Przelot linią lotniczą SWISS Samolot: Airbus INDUSTRIE A /200 Rejs nr LX 2026 Na trasie Berlin (9:35) –Zurich (11:10) Samolot: Airbus INDUSTRIE A319 Rejs nr LX 2027 Zurich 12:30 – Madryt (14:50) Przejazd do Sewilli

3 Ok. 20:30 zakwaterowanie Rezydencja posiada: 7 pokoi 1 jadalnia/salon 3 łazienki Taras na dachu 21:00 kolacja 21:30 Sesja powitalna

4 Bagaż podróżny Limit bezpłatnego bagażu rejestrowanego na osobę na rejsach krótko- i średniodystansowych wynosi 20 kg Bagaż podręczny Sztuka bagażu podręcznego może ważyć maksymalnie 8 kg, a jej wymiary nie mogą przekraczać 55 cm x 40 cm x 23 cm. Przedmioty podane niżej nie mogą być przewożone w bagażu: Przedmioty które mogą narazić na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie przewożone na pokładzie samolotu, w szczególności: materiały wybuchowe pojemniki ze sprężonym gazem substancje łatwo utleniające sie, materiały radioaktywne, kwasy lub materiały charakteryzujące sie silnym polem magnetycznym materiały łatwopalne substancje trujące bądź żrące wszelkiego rodzaju płyny, t.j. przedmioty lub substancje które w świetle przepisów uważane sa za przedmioty niebezpieczne.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Sobota r. – Jednodniowa wycieczka do Cordoby (9:00-18:00) - miasto w południowej Hiszpanii nad rzeką Gwadalkiwir, stolica prowincji Kordoba, w regionie Andaluzja. Ośrodek przemysłowy, naukowy oraz turystyczny o znaczeniu światowym.

25 Niedziela 23.03.2014 r. – wycieczka Royal Bullring
Zwiedzanie Areny, w której odbywają się Corridy i Muzeum byków, które zawiera wystawę malarstwa i zdjęć byków.

26 Sobota r. – Wycieczka do Castillo de San Jorge - Pozostałości zamku odkopanego podczas prac remontowych w 1990 roku, będącego siedzibą organizacji mających na celu walkę z herezją. Miejsce, gdzie tysiące mężczyzn i kobiet zostało aresztowanych i torturowanych przez prawie trzysta lat (1481/1785). Dzisiaj jest pomnikiem tolerancji, zapraszając nas do pamiętania o przeszłości, w celu zapobieżenia nadużyciom władzy totalitarnej.

27 Niedziela 30.03.2014 r.– wyjazd na lotnisko do Madrytu, Transfer Sewilla – Madryt
Przelot linią lotniczą SWISS Samolot: Airbus INDUSTRIE A /200 Rejs nr LX 962 Na trasie Madryt (15:25) – Zurich (14:50) Samolot: Airbus INDUSTRIE A321 Zurich (20:45) – Berlin (22:10) Transfer Berlin – Poznań – czas przejazdu ok. 5 godzin

28 Regulamin ogólny 1. STAŻYŚCIE NIE WOLNO:
posiadać i zażywać narkotyków, dyskryminować innych, prowadzić działań przestępczych, opuszczać praktyk i kursu j. hiszpańskiego, zachowywać się w sposób niezdyscyplinowany podczas praktyk i kursu j.hiszpańskiego, organizować wszelkiego rodzaju hucznych imprez w miejscu zakwaterowania, które zakłócałyby spokój i porządek ogólny. 2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: powiadomić o każdym zaistniałym, poważnym problemie w czasie pobytu w Sewilli, respektować program, zespół euroMind i wszystkie pozostałe zaangażowane w realizację projektu osoby.

29 Regulamin zakwaterowania
1. STAŻYŚCIE NIE WOLNO: wieszać ręczników i ubrań na poręczach i w oknach – do tego celu przeznaczone są suszarki, palić papierosów w pokojach, pić alkoholu, jeść i pić w pokojach – do tego celu przeznaczona jest jadalnia, zabierać kubków, szklanek, talerzy, sztućców do pokoi - w przypadku zaistnienia takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi uczeń, spać na materacu bez pościeli, trzaskać drzwiami.

30 utrzymywać swój pokój w należytym porządku,
2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: utrzymywać swój pokój w należytym porządku, wynieść śmieci w momencie gdy kosz na śmieci w pokoju jest pełen (Instrukcja: worek ze śmieciami prosimy znieść do zielonego kontenera znajdującego się przy chodniku na ulicy) zmieniać ręczniki co piątek (Instrukcja: ręczniki należy znieść na pierwsze piętro i indywidualnie przekazać pani sprzątającej. Pani, po otrzymaniu brudnych ręczników, wyda nowe), wpłacić depozyt za ręczniki w wysokości 10 € zaraz po przyjeździe. Depozyt zostanie zwrócony stażystom przed wyjazdem. Depozyt może zostać zatrzymany w przypadku gdy ręczniki zostaną podarte, zgubione, wyrzucone lub poplamione do tego stopnia, że usunięcie plam stanie się niemożliwe (plamy krwi, pudru, tuszu do rzęs, podeszwy butów itp.). UWAGA: Ręczniki, które dostają stażyści nie służą do tego, aby kłaść je na podłodze po wyjściu spod prysznica. zmienić pościel w połowie pobytu (Instrukcja: pościel należy znieść na pierwsze piętro i włożyć do znajdującego się tam przeźroczystego pojemnika, nowa pościel zostanie położona przez personel sprzątający na łóżku każdego ucznia. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego przebrania pościeli w połowie pobytu), spuszczać rolety w porze nocnej, wyłączać światło po opuszczeniu pokoju, zgłaszać wszelkie usterki zaraz po ich zaobserwowaniu.

31 Kary pieniężne w przypadku naruszenia regulaminu na stażystę zostaną nałożone kary pieniężne: 100 Euro w przypadku nieodwracalnie zniszczonego materaca, w przypadku zniszczenia mebli lub sprzętu, stażysta ma obowiązek zakupić nowy o takiej samej wartości jak zniszczony, UWAGA! W przypadku nie przyznania się do winy przez żadnego z uczestników projektu, koszt kupna nowego sprzętu zostanie podzielony pomiędzy wszystkich stażystów! w przypadku znalezienia w pokojach nakrycia kuchennego, szklanek, kubków etc. na stażystę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 20 Euro, UWAGA: obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy z jadalni i gromadzenia ich w pokojach!

32 Prawa i obowiązki uczestnika projektu
REGULAMIN PROJEKTU Prawa i obowiązki uczestnika projektu 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: udziału w zajęciach, realizowanych w ramach projektu, uczestnictwa w wyjeździe do Hiszpanii na 2-tygodniowy staż, zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, otrzymania certyfikatu od instytucji wysyłającej potwierdzającego odbycie stażu, otrzymania od instytucji wysyłającej dokumentu Europass Mobility, otrzymania certyfikatów od instytucji wysyłającej z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w stażu od instytucji przyjmującej, otrzymania certyfikatu ukończenia kursu językowego od instytucji przyjmującej. 2. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, uczestnictwa we wszystkich zajęciach przygotowujących, organizowanych przez PCEUiP do czasu wyjazdu na staż, wypełniania w trakcie przygotowania ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, udziału w popularyzacji i upowszechnianiu wyników stażu, w którym brał udział po jego zakończeniu i na zasadach określonych przez PCEUiP, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności u prowadzącego zajęcia w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 3. Każdy uczestnik projektu podczas stażu zobowiązuje się do: punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów stażu ze strony szkoły oraz opiekuna/ów ze strony partnerów zagranicznych. uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulaminów instytucji, w której odbywa się staż, w czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń przewoźników oraz opiekunów, w czasie podróży jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy, w czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. udziału we wszystkich zajęciach organizowanych podczas stażu, wypełniania w trakcie odbywania stażu ankiet, wypełnienia Raportu uczestnika w ciągu 30 dni od powrotu ze stażu. 4. Rodzice/opiekunowie uczniów mają obowiązek poinformować Koordynatora projektu przed wyjazdem na staż o lekach przyjmowanych przez ucznia.

33 Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku opuszczenia powyżej 10% zajęć i nieusprawiedliwienia ich! Skreślenie uczestnika projektu z listy uczestników w trakcie odbywania stażu zagranicznego wiąże się z poinformowaniem rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika projektu, którzy zobowiązani są niezwłocznie osobiście odebrać uczestnika z miejsca jego pobytu zagranicznego na swój koszt!

34


Pobierz ppt "Praktyczny Przewodnik Stażysty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google