Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości (formularz Mu/143) OPRACOWAŁ: mjr Leszek ŁADA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości (formularz Mu/143) OPRACOWAŁ: mjr Leszek ŁADA."— Zapis prezentacji:

1 Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości (formularz Mu/143) OPRACOWAŁ: mjr Leszek ŁADA

2 PODSTAWA PRAWNA UMOWA MIĘDZY PAŃSTWAMI - STRONAMI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO DOTYCZĄCA STATUSU ICH SIŁ ZBROJNYCH - NATO-SOFA (19.06.1951 r.) - Artykuł 3 § § III KONWENCJA GENEWSKA O TRAKTOWANIU JEŃCÓW WOJENNYCH (12.08.1949 r.) - Artykuł 17 I KONWENCJA GENEWSKA O POLEPSZENIU LOSU RANNYCH I CHORYCH W ARMIACH CZYNNYCH (12.08.1949 r.) – Artykuł 40 AKTY MIĘDZYNARODOWE II KONWENCJA GENEWSKA O POLEPSZENIU LOSU RANNYCH, CHORYCH I ROZBITKÓW SIŁ ZBROJNYCH NA MORZU – Artykuł 42

3 § § PODSTAWA PRAWNA AKTY KRAJOWE USTAWA O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 AKTY KRAJOWE § § PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI WOJSKOWEJ (Dz.U.06.122.848 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ORGANÓW PROWADZĄCYCH EWIDENCJĘ ŻOŁNIERZY, KTÓRZY POLEGLI, ZMARLI LUB ZOSTALI UZNANI ZA ZMARŁYCH ALBO ZAGINĘLI W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI, OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO I W CZASIE WOJNY (Dz.U.04.5.35) ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE EWIDENCJI WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz.U.08.38.217 z późn. zm.)

5 § § PODSTAWA PRAWNA AKTY KRAJOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE WPISÓW W PASZPORTACH POTWIERDZAJĄCYCH STATUS CZŁONKA PERSONELU CYWILNEGO TOWARZYSZĄCEGO SIŁOM ZBROJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CZŁONKÓW RODZIN TEGO PERSONELU LUB CZŁONKÓW RODZIN ŻOŁNIERZY WYJEŻDŻAJĄCYCH W CELACH SŁUZBOWYCH ZA GRANICĘ. (Dz. U. 09.119.995) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE WPISÓW W PASZPORTACH POTWIERDZAJĄCYCH STATUS CZŁONKA PERSONELU CYWILNEGO TOWARZYSZĄCEGO SIŁOM ZBROJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CZŁONKÓW RODZIN TEGO PERSONELU LUB CZŁONKÓW RODZIN ŻOŁNIERZY WYJEŻDŻAJĄCYCH W CELACH SŁUZBOWYCH ZA GRANICĘ. (Dz. U. 09.119.995) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI. (Dz. U. 08.79.472 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI. (Dz. U. 08.79.472 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 16 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. (Dz. U. 08.79.473 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 16 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. (Dz. U. 08.79.473 z późn. zm.) DECYZJA NR 537/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 ROKU W SPRAWIE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNEJ. (Dz. U. MON. 08.24.300 z późn. zm.)

6 PODSTAWA PRAWNA § § (sygn. Szt. Gen. 1606/2008) Instrukcja funkcjonowania Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, wyposażania w karty i tabliczki tożsamości oraz prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym i strat (sygn. Szt. Gen. 1606/2008) (sygn. Szt. Gen. 1640/2011) Zestawienie sprawozdań obowiązujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia i zarządzania resortu obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1640/2011)

7 Z JEDNOSTKA WOJSKOWA JEDNOSTKA WOJSKOWA BIURO EWIDENCJI OSOBOWEJ WP szczebel centralny centralna baza osób przewidzianych do udziału w konflikcie zbrojnym BIURO EWIDENCJI OSOBOWEJ WP szczebel centralny centralna baza osób przewidzianych do udziału w konflikcie zbrojnym SEC-WAN MIL-WAN POCZTA SEC-WAN MIL-WAN POCZTA APLIKACJA EWIDENCJI WOJENNEJ MU-143 Żołnierze w służbie czynnej Osoby cywilne z nadanymi pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi Żołnierze rezerwy z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi Grupa zabezpieczenia ukompletowania (GZU) Osoby towarzyszące siłom zbrojnym ELEKTRONICZNY FORMULARZ Mu/143 do dnia 31 marca każdego roku (wg stanu na dzień 1 marca ) Z C R G T Ewidencja danych osobowych i adresów najbliższej rodziny Ewidencja numerów tabliczek i kart tożsamości oraz tabliczek identyfikacyjnych Ewidencja obsady stanowisk czasu W (dodatkowo czasu P)

8 INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 1:POBRANIE INSTALACJI APLIKACJI JEDNOSTKA WOJSKOWA ZASTRZEŻONE/ POUFNE JEDNOSTKA WOJSKOWA ZASTRZEŻONE/ POUFNE MIL-WAN http://sew.ron.int www.beo.wp.mil.pl INTERNET

9 INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 2: INSTALACJA APLIKACJI NA STANOWISKU INFORMATYCZNYM Wybór miejsca instalacji aplikacji MU-143 Numer wersji aplikacji MU-143

10 INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 2: INSTALACJA APLIKACJI NA STANOWISKU INFORMATYCZNYM Plik uruchomieniowy aplikacji MU-143

11 PIERWSZE URUCHOMIENIE Przy pierwszym uruchomieniu rubrykę hasło pozostawić nie wypełnioną

12 PIERWSZE URUCHOMIENIE Monit informujący o pierwszym uruchomieniu

13 PIERWSZE URUCHOMIENIE Dane jednostki obsługującej aplikację MU-143

14 PIERWSZE URUCHOMIENIE Przycisk umożliwiający otwarcie wcześniej zapisanych formularzy MU-143 Przycisk umożliwiający utworzenie nowego formularza MU-143 Przycisk umożliwiający zmianę danych w konfiguracji aplikacji wprowadzonych przy pierwszym uruchomieniu Przycisk umożliwiający otworzenie instrukcji obsługi aplikacji MU-143 Przycisk umożliwiający zakończenie pracy aplikacji MU-143 Bieżąca data i czas

15 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Stopień, imię i nazwisko wykonawcy formularza MU-143 Data tworzenia formularza MU-143 Data informująca na jaki dzień są aktualne dane formularza MU-143 Dane określone dla układu dokumentu niejawnego, przygotowanego do rejestrowania w kancelarii Stopień, imię i nazwisko oraz tytuł osoby podpisującej (Dowódca, Dyrektor, Szef) formularz MU-143

16 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Dane jednostki wojskowej, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Dane kontaktowe wykonawcy formularza MU-143 Dane jednostki wojskowej, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana)

17 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Rodzaj sił zbrojnych oraz komponent, do którego jest zaszeregowana jednostka za którą tworzony jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Liczby opasek z czerwonym krzyżem posiadane dla zabezpieczenia jednostki wojskowej w czasie W Liczby stanowisk etatowych czasu W jednostki, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana)

18 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Seria i numer pakietu pieczęci na czas W przeznaczonych dla poczty polowej Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pełną nazwę jednostki wojskowej Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pieczęcie metalowe dla Wojskowej Stacji Pocztowej Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pieczęć do papierowych kart tożsamości

19 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Status osoby wprowadzanej do formularza Przyciski umożliwiające dopisanie/usunięcie osoby z formularza, a także edycję jej danych. Przyciski umożliwiające sortowanie listy osób formularza według ustalonego kryterium

20 DOPISANIE OSOBY DO FORMULARZA Aktywacja przycisku Zapisz spowoduje dopisanie osoby do formularza

21 EDYCJA DANYCH OSOBY W FORMULARZU NIS stanowiska etatu, na którym znajduje się osoba w czasie W NIS stanowiska etatu, na którym znajduje się osoba w czasie P

22 USUNIĘCIE OSOBY W FORMULARZU Aktywowanie przycisku TAK spowoduje przeniesienie zwalnianej tabliczki tożsamości do puli rezerwowej

23 DOPISANIE REZERWY TABLICZEK TOŻSAMOŚCI Przycisk umożliwi dopisanie puli tabliczek tożsamości będących w rezerwie w numeracji od-do

24 SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI FORMULARZA Przycisk umożliwia podsumowanie danych wprowadzonych do formularza

25 SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI FORMULARZA Przycisk umożliwia sprawdzenie danych wprowadzonych do formularza Informacje szczegółowe o stwierdzonych błędach i ich lokalizacji Liczba znalezionych błędów Przycisk umożliwiający wydrukowanie wykazu błędów

26 PRZYGOTOWANIE FORMULARZA DO WYSŁANIA Przyciski umożliwiające wyeksportowanie i zaimportowanie osób z formularza do pliku o formacie MU-143os Przycisk umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie pisma przesyłanego do BEO WP Przycisk umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie formularza MU-143 w formie dokumentu określonego wzorami Przyciski umożliwiające zapisanie i zamknięcie formularza Przycisk umożliwia wyeksportowanie z formularza osób do pliku o formacie.csv (Excel) wyeksportowanie jednostek z formularza do pliku o formacie.csv (Excel) Przycisk umożliwia zamknięcie formularza bez zapisywania

27 PRZYGOTOWANIE FORMULARZA DO WYSŁANIA Folder, w którym znajduje się przeznaczony do przesłania do BEO WP plik formularza MU-143 Ten plik należy przesłać do BEO WP

28 WYSZUKIWANIE DANYCH Wskazanie parametru wyszukiwania Wynik wykonanego wyszukiwania Wpisanie wyszukiwanych danych

29 TWORZENIE KSIĄŻKI OBSADY ETATOWEJ Folder, w którym należy umieścić pliki z SI ETAT Pliki słownikowe z SI ETAT Pliki etatowe z SI ETAT: zatw_2.txt, zatw_4.txt

30 KSIĄŻKA OBSADY ETATOWEJ Drukowanie książki obsady etatowej

31 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu P z systemu SEW on-line do aplikacji MU-143 Przycisk eksportowania danych do aplikacji MU-143

32 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu P z systemu SEW on-line do aplikacji MU-143 Przycisk umożliwiający pobranie pliku eksportu do aplikacji MU-143

33 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu P z systemu SEW on-line do aplikacji MU-143 Rozwinięcie menu wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na linku do pobierania

34 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu P z systemu SEW on-line do aplikacji MU-143

35 Import danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu P do aplikacji MU-143 z systemu informatycznego SEW on-line Przyciski umożliwiające zaimportowanie osób z pliku o formacie MU-143os do formularza Przyciski umożliwiające zaimportowanie osób z pliku o formacie MU-143os do formularza

36 UWAGI I WNIOSKI Z GROMADZENIA MELDUNKU MU-143 wprowadzane dane muszą być zgodne z etatem jednostki wojskowej oraz z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi; 2. Nierzetelne i nie pełne (brak adresu zamieszkania, brak miejsca urodzenia, brak numeru tabliczki tożsamości, zły rodzaj sił zbrojnych, ustawione nie właściwe daty, brak NIS-u itp.) wypełnianie danych w formularzu: wprowadzane dane muszą być zgodne z etatem jednostki wojskowej oraz z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi; zgodnie z zestawieniem sprawozdań formularz MU-143 przesyła się do 31 marca każdego roku ze stanem na 01 marca, jednostki zwolnione z utrzymania gotowości mobilizacyjnej (przeformowane, nowoformowa itp.) nadsyłają meldunki w terminie 30 dni od osiągnięcia gotowości mobilizacyjnej 1. Nie terminowe nadsyłanie meldunków MU-143: zgodnie z zestawieniem sprawozdań formularz MU-143 przesyła się do 31 marca każdego roku ze stanem na 01 marca, jednostki zwolnione z utrzymania gotowości mobilizacyjnej (przeformowane, nowoformowa itp.) nadsyłają meldunki w terminie 30 dni od osiągnięcia gotowości mobilizacyjnej; w formularzu wykazuje się pełną obsadę etatową jednostki wojskowej według obsady czasu W 3. Nie uwzględnianie w formularzu przyjmowanych zalążków oraz tworzonych wysunięć: w formularzu wykazuje się pełną obsadę etatową jednostki wojskowej według obsady czasu W; w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z systemu meldunkowego, należy przesłać plik elektroniczny o rozszerzeniu.mu143 (folder FORMULARZE) oraz pismo przewodnie 4. Przesyłanie niewłaściwego pliku elektronicznego formularza, lub jego brak: w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z systemu meldunkowego, należy przesłać plik elektroniczny o rozszerzeniu.mu143 (folder FORMULARZE) oraz pismo przewodnie;

37 UWAGI I WNIOSKI Z GROMADZENIA MELDUNKU MU-143 dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas W; 6. Nie wykazywanie opasek z czerwonym krzyżem oraz serii i numerów pakietów pieczęci: dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas W; funkcja sekcji ANLIZY i WYDRUKI pomaga w bezbłędnym przygotowaniu formularza do wysłania 5. Nie sprawdzanie błędów w formularzu oraz ich lekceważenie : funkcja sekcji ANLIZY i WYDRUKI pomaga w bezbłędnym przygotowaniu formularza do wysłania; przed sporządzeniem formularza należy zawsze sprawdzić czy nie została udostępniona nowsza wersja aplikacji do pobrania, informacja przypominająca o obowiązku sporządzenia meldunku MU-143 jest co rocznie rozsyłana przez ZOiU-P1 z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem; 7. Tworzenie i przesyłanie formularza w nie właściwej wersji aplikacji: przed sporządzeniem formularza należy zawsze sprawdzić czy nie została udostępniona nowsza wersja aplikacji do pobrania, informacja przypominająca o obowiązku sporządzenia meldunku MU-143 jest co rocznie rozsyłana przez ZOiU-P1 z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem; dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas W. 8. Przesyłanie nie zaktualizowanych formularzy MU-143 z poprzednich lat, mimo że w jednostce nastąpiły zmiany (przeformowanie, zmiana przydziałów mobilizacyjnych): dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas W.

38 POMOC BEO WP w sprawie opracowania meldunku MU-143: mjr Leszek ŁADA t. 846 786


Pobierz ppt "Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości (formularz Mu/143) OPRACOWAŁ: mjr Leszek ŁADA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google