Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KPWiK swoim klientom Początkiem wszechrzeczy jest woda Tales z Miletu Kraśnik 05 październik 2011 dr Waldemar Suchanek Kierownik Laboratorium i Stacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KPWiK swoim klientom Początkiem wszechrzeczy jest woda Tales z Miletu Kraśnik 05 październik 2011 dr Waldemar Suchanek Kierownik Laboratorium i Stacji."— Zapis prezentacji:

1 KPWiK swoim klientom Początkiem wszechrzeczy jest woda Tales z Miletu Kraśnik 05 październik 2011 dr Waldemar Suchanek Kierownik Laboratorium i Stacji Zlewnej Co warto wiedzieć…

2 Przepisy prawne 1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 7 czerca 2001 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006r). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72, poz. 466). 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204 poz. 1728 )

3 Woda, życiodajna substancja- bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkich znanych form życia na ziemi. Woda, życiodajna substancja- bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkich znanych form życia na ziemi. Odkąd ludzie poszukiwali źródeł wody oceniali jej jakość polegając na swoich zmysłach, a kryteria które brali pod uwagę przy ocenie jakości, to jej wygląd, zapach i smak. Odkąd ludzie poszukiwali źródeł wody oceniali jej jakość polegając na swoich zmysłach, a kryteria które brali pod uwagę przy ocenie jakości, to jej wygląd, zapach i smak. Dzisiaj przy określaniu jakości wody ocenia się jej skład chemiczny, właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne oraz stan bakteriologiczny. Dzisiaj przy określaniu jakości wody ocenia się jej skład chemiczny, właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne oraz stan bakteriologiczny.

4 § 2 ust. 1 Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

5 O wodzie w Kraśniku Kraśnicka woda jest wodą źródlaną, niskozmineralizowaną (mającą nie więcej niż 500 mg/l składników mineralnych), pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu. Kraśnicka woda jest wodą źródlaną, niskozmineralizowaną (mającą nie więcej niż 500 mg/l składników mineralnych), pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu.

6 Wody źródlane świetnie nadają się do przyrządzania napojów i gotowania potraw, ponieważ bardzo dobrze rozpuszczają zawarte w stosowanych produktach składniki odżywcze. Obecnie KPWiK Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzi systematyczne badania jakości wybranych parametrów fizykochemicznych (47) oraz 5 wskaźników bakteriologicznych, niezbędnych do określenia zmian jakościowych samego źródła wody, jak i zmian zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej. Obecnie KPWiK Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzi systematyczne badania jakości wybranych parametrów fizykochemicznych (47) oraz 5 wskaźników bakteriologicznych, niezbędnych do określenia zmian jakościowych samego źródła wody, jak i zmian zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

7 Nazwa handlowa wody Woda ze studni głębinowej Nr 5 ujęcie "Głęboka" KationyJednostkaCisowianka Żywiec ZdrójEdenGalicyaDar Natury Kropla BeskiduKryniczanka Wapniowy Ca 2+ mg/dm 3 128,2646,628,0770,9887,1742,2550,178,1 Magnezowy Mg 2+ mg/dm 3 21,265,523,113,9915,1918,473,211,7 Sodowy Na + mg/dm 3 10,09,7385,354,4210,83 59,53,87 Potasowy K + mg/dm 3 2,5 1,021,871,81 6,51,79 Aniony Wodorow ę glanowy HCO 3- mg/dm 3 518,7136,24244,07214,1334,9224,9 284,0 Fluorkowy F - mg/dm 3 0,07 0,010,15 0,11,5 Chlorkowy Cl - mg/dm 3 < 52,53 7,59,23,3 4,8 Siarczanowy SO 4 2- mg/dm 3 16,315,6438,7 17,0 Azotanowy NO 3- mg/dm 3 10,341,31 3,74 Suma sk ł adników mineralnychmg/dm 3 714232384,02360497,43369,92800410 Mineralizacja średnio zmineralizow ana nisko zmineralizow ana wysoko zmineralizowa na nisko zmineralizow ana Do tej samej grupy należą, biorąc pod uwagę zawartość składników mineralnych, powszechnie znane z półek sklepowych butelkowane wody: Żywiec Zdrój, Kopla Beskidu czy Nestle Aquarel.

8 Mity i fakty 1. Twardość wody

9 Skala opisowa twardości wody Jednostki twardości wody mg CaCO 3 /dm 3 mval/dm 3 stopnie niemieckie stopnie angielskie stopnie francuskie °n°Clark°f Woda miękka< 144< 3< 8< 10< 14 Woda o średniej twardości 144 ÷ 2883 ÷ 68 ÷ 1610 ÷ 2014 ÷ 29 Woda twarda288 ÷ 5406 ÷1116 ÷ 3020 ÷ 3729 ÷ 54 Woda bardzo twarda > 540> 11> 30> 37> 54 Zakresy twardości wody

10 Twardość wody ze studni wyrażona w różnych jednostkach Ujęcie wody dla dzielnic y: mg CaCO 3 / dm 3 mval/dm 3 stopnie niemiec kie stopnie angiels kie stopnie francus kie °n°Clark°f Fabrycznej2885,816,120,1628,8 Lubelskiej278,55,5715,6219,527,85 Kolejowej2625,2314,6718,3426,2

11 Mity i fakty 2. Chlor Obecność związków chloru w wodzie do picia wpływa na jej zapach i smak. Stężenie chloru (chlor wolny) w granicach od 0,6 do 1,0 mg/litr mogą stwarzać problemy z akceptowaniem jakości wody przez konsumentów. Obecna polska norma wymaga utrzymania chloru wolnego w wodzie 0,3 mg/litr, jeżeli prowadzona jest dezynfekcja wody związkami chloru, (poprzednio 0,2 mg/litr na końcówkach sieci i 0,5mg/litr w wodzie podawanej do sieci).

12 Czyli co z tą kranówą… Woda w kranach w całej Polsce spełnia normy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, a tym samym jest bezpieczna i można ją pić bezpośrednio z kranu. Woda w kranach w całej Polsce spełnia normy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, a tym samym jest bezpieczna i można ją pić bezpośrednio z kranu. Badana woda różni się w poszczególnych miastach walorami użytkowymi takimi jak: smak, zapach, twardość. Badana woda różni się w poszczególnych miastach walorami użytkowymi takimi jak: smak, zapach, twardość. Wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody potwierdzają wysoką jakość naszej kranówy. Kwestią dyskusyjną budzącą niezadowolenie niektórych użytkowników wody pozostają jedynie takie parametry jak smak czy twardość wody, ale to są odczucia subiektywne a z nimi nie dyskutujemy. Wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody potwierdzają wysoką jakość naszej kranówy. Kwestią dyskusyjną budzącą niezadowolenie niektórych użytkowników wody pozostają jedynie takie parametry jak smak czy twardość wody, ale to są odczucia subiektywne a z nimi nie dyskutujemy.


Pobierz ppt "KPWiK swoim klientom Początkiem wszechrzeczy jest woda Tales z Miletu Kraśnik 05 październik 2011 dr Waldemar Suchanek Kierownik Laboratorium i Stacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google