Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Początkiem wszechrzeczy jest woda” Tales z Miletu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Początkiem wszechrzeczy jest woda” Tales z Miletu"— Zapis prezentacji:

1 „Początkiem wszechrzeczy jest woda” Tales z Miletu
KPWiK swoim klientom „Początkiem wszechrzeczy jest woda” Tales z Miletu Co warto wiedzieć… dr Waldemar Suchanek Kierownik Laboratorium i Stacji Zlewnej Kraśnik 05 październik 2011

2 Przepisy prawne Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 7 czerca 2001 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006r). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72, poz. 466). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204 poz )

3 Woda, życiodajna substancja- bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkich znanych form życia na ziemi. Odkąd ludzie poszukiwali źródeł wody oceniali jej jakość polegając na swoich zmysłach, a kryteria które brali pod uwagę przy ocenie jakości, to jej wygląd, zapach i smak. Dzisiaj przy określaniu jakości wody ocenia się jej skład chemiczny, właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne oraz stan bakteriologiczny.

4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 2 ust. 1 Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

5 O wodzie w Kraśniku Kraśnicka woda jest wodą źródlaną, niskozmineralizowaną (mającą nie więcej niż 500 mg/l składników mineralnych), pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu.

6 Wody źródlane świetnie nadają się do przyrządzania napojów i gotowania potraw, ponieważ bardzo dobrze rozpuszczają zawarte w stosowanych produktach składniki odżywcze. Obecnie KPWiK Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzi systematyczne badania jakości wybranych parametrów fizykochemicznych (47) oraz 5 wskaźników bakteriologicznych, niezbędnych do określenia zmian jakościowych samego źródła wody, jak i zmian zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

7 Woda ze studni głębinowej Nr 5 ujęcie "Głęboka"
Do tej samej grupy należą, biorąc pod uwagę zawartość składników mineralnych, powszechnie znane z półek sklepowych butelkowane wody: Żywiec Zdrój, Kopla Beskidu czy Nestle Aquarel. Nazwa handlowa wody Woda ze studni głębinowej Nr 5 ujęcie "Głęboka" Kationy Jednostka Cisowianka Żywiec Zdrój Eden Galicya Dar Natury Kropla Beskidu Kryniczanka Wapniowy Ca2+ mg/dm3 128,26 46,62 8,07 70,98 87,17 42,2 550,1 78,1 Magnezowy Mg 2+ 21,26 5,52 3,11 3,99 15,19 18,4 73,2 11,7 Sodowy Na+ 10,0 9,73 85,35 4,42 10,83 59,5 3,87 Potasowy K+ 2,5 1,02 1,87 1,81 6,5 1,79 Aniony Wodorowęglanowy HCO 3- 518,7 136,24 244,07 214,1 334,9 224,9 284,0 Fluorkowy F- 0,07 0,01 0,15 0,1 1,5 Chlorkowy Cl- < 5 2,53 7,5 9,2 3,3 4,8 Siarczanowy SO42- 16,3 15,64 38,7 17,0 Azotanowy NO3- 10,34 1,31 3,74 Suma składników mineralnych 714 232 384,02 360 497,43 369,9 2800 410 Mineralizacja średnio zmineralizowana nisko zmineralizowana wysoko zmineralizowana

8 Mity i fakty Twardość wody

9 Zakresy twardości wody
Skala opisowa twardości wody Jednostki twardości wody mg CaCO3/dm3 mval/dm3 stopnie niemieckie stopnie angielskie stopnie francuskie °n °Clark °f Woda miękka < 144 < 3 < 8 < 10 < 14 Woda o średniej twardości 144 ÷ 288 3 ÷ 6 8 ÷ 16 10 ÷ 20 14 ÷ 29 Woda twarda 288 ÷ 540 6 ÷11 16 ÷ 30 20 ÷ 37 29 ÷ 54 Woda bardzo twarda > 540 > 11 > 30 > 37 > 54

10 Twardość wody ze studni wyrażona w różnych jednostkach
Ujęcie wody dla dzielnicy: mg CaCO3/dm3 mval/dm3 stopnie niemieckie stopnie angielskie stopnie francuskie °n °Clark °f Fabrycznej 288 5,8 16,1 20,16 28,8 Lubelskiej 278,5 5,57 15,62 19,5 27,85 Kolejowej 262 5,23 14,67 18,34 26,2

11 Mity i fakty Chlor Obecność związków chloru w wodzie do picia wpływa na jej zapach i smak. Stężenie chloru (chlor wolny) w granicach od 0,6 do 1,0 mg/litr mogą stwarzać problemy z akceptowaniem jakości wody przez konsumentów. Obecna polska norma wymaga utrzymania chloru wolnego w wodzie 0,3 mg/litr, jeżeli prowadzona jest dezynfekcja wody związkami chloru, (poprzednio 0,2 mg/litr na końcówkach sieci i 0,5mg/litr w wodzie podawanej do sieci).

12 Czyli co z tą „kranówą”…
Woda w kranach w całej Polsce spełnia normy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, a tym samym jest bezpieczna i można ją pić bezpośrednio z kranu. Badana woda różni się w poszczególnych miastach walorami użytkowymi takimi jak: smak, zapach, twardość. Wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody potwierdzają wysoką jakość naszej „kranówy”. Kwestią dyskusyjną budzącą niezadowolenie niektórych użytkowników wody pozostają jedynie takie parametry jak smak czy twardość wody, ale to są odczucia subiektywne a z nimi nie dyskutujemy.


Pobierz ppt "„Początkiem wszechrzeczy jest woda” Tales z Miletu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google