Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE
„20 lat WSPÓLNIE” Nasz Samorząd lokalny w Strawczynie  KONIEC

2 Nagrody Gminy Strawczyn: Gmina Strawczyn - Gminą Przyjazną Środowisku
Nasza Gmina Strawczyn Była, jest i będzie... Nagrody Gminy Strawczyn: Gmina Strawczyn - Gminą Przyjazną Środowisku Modernizacja Roku Laur Świętokrzyski Gmina Fair Play Gmina Strawczyn w gronie 12 "przejrzystych" gmin województwa świętokrzyskiego i wiele innych... SOŁECTWA: Chełmce Hucisko Korczyn Kuźniaki Małogoskie Niedźwiedź Oblęgorek Oblęgór Promnik Ruda Strawczyńska Strawczyn Strawczynek RAZEM: ha Strawczyn w legendach Bardzo stara legenda powiada, że nazwa Strawczyn pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego. Król chłopów lubił polowania. Wioska miała być bazą wypadową dla niego i dworu gdy przybywał na łowy w okoliczne lasy. Tu miał nocleg i strawę. Dlatego też wioskę nazwano Strawczyn od strawę czyń. Zaiste chwalebna by to była nazwa, ale trudno ją udowodnić, tym bardziej, że od XVI wieku występuje w źródłach pisanych nazwa Strachczyn, Wskazywałoby to, że chciano upamiętnić jakiś fakt, który przejmował strachem i grozą. Kazimierz zmarł w 1370r. Czy więc za jego życia już nastąpiło przemianowanie czy może później? Bo chyba należy zostawić jakiś okres czasu na utrwalenie się nazwy, skoro przeszła w formie zmienionej do źródeł pisanych. WSTECZ DALEJ

3 Urząd Gminy Strawczyn Na przestrzeni ostatnich 20 lat nasz Urząd Gminy stał się bardziej otwarty i przyjazny dla ludzi. Są w nim udzielane szczegółowe informacje przez dobrze zorganizowany personel urzędu. 1....Informacje oraz formularze dotyczące załatwiania spraw administracyjnych można znaleźć na stronach internetowych urzędu i jednostek podległych. Prowadzone są na bieżąco konsultacje społeczne w sprawie najważniejszych kwestii dotyczących rozwoju gminy” Marek Gos, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, mieszkaniec Gminy Strawczyn 2. „W urzędzie jest okienko informacyjne. Mówię jaką sprawę chcę załatwić, a w odpowiedzi jest udzielana informacja, w którym pokoju, i u którego urzędnika mogę to załatwić. Poza tym na każdą petycję jest odpowiedź.” Zofia Kania- mieszkanka Gminy Strawczyn WSTECZ DALEJ

4 Rozwój Gminy Strawczyn na przestrzeni ostatnich 20lat.
SPADEK BEZROBOCIA CHODNIKI KANALIZACJA „Przybyło kilkadziesiąt kilometrów chodnika oraz wyznaczono ścieżki rowerowe. Ułatwiają one poruszanie się pieszym i rowerzystom.” „Wskaźnik bezrobocia w naszej gminie jest niższy niż średnia w powiecie kieleckim. Na terenie gminy zarejestrowanych jest kilkadziesiąt jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Największym zakładem pracy na terenie gminy jest prężnie rozwijająca się firma rodzinna Defro(...) Funkcjonują też firmy małe i tzw. mikro, zatrudniające od 1 do 10 pracowników. Kilka osób z terenu gminy znalazło też zatrudnienie w nowo otwartym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Strawczyńskiej oraz w Powiatowym Obwodzie Drogowym w Strawczynku.” „Na terenie gminy została przekopana kanalizacja. Mieszkańcy nie będą już nielegalnie wypompowywać ścieków na pola.” Mariusz Wychowaniec Zofia Kania- starsza pielęgniarka fili DPS-u w Rudzie Strawczyńskiej. „Niewątpliwie najbardziej do poprawy stanu środowiska przyczyniła się budowa kanalizacji sanitarnej...” Marek Gos SKLEPY „Nowe sklepy powstały na miejscu starych, ale na pewno są lepiej zaopatrzone i łatwiej dostać towary” Mariusz Wychowaniec Marek Gos Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie Defro DPS w Rudzie Strawczyńskiej Delikatesy Centrum WSTECZ DALEJ

5 „Autobusy i busy są bardziej punktualne. Ich wnętrza są czystsze.”
KOMUNIKACJA „W ostatnich latach dokonano modernizacji i remontów większości dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na dotychczasowych drogach gruntowych prowadzących do odległych przysiółków i posesji pojawił się asfalt. Drogi są odwodnione i oświetlone.” Marek Gos „Transport działa lepiej dzięki coraz większej ilości autobusów dalekobieżnych. Również dzięki prywatnym przewoźnikom busów, którzy jeżdżą często, przemieszczamy się szybciej niż na piechotę czy na rowerze.” Zofia Kania „Autobusy i busy są bardziej punktualne. Ich wnętrza są czystsze.” Mariusz Wychowaniec WSTECZ DALEJ

6 Turystyka w Strawczynie
Góra Perzowa Kościół w Str.awczynie Kościół w Chełmcach Piec hutniczy w Kuźniakach Kamień Stefana Żeromskiego Urz. Gminy (biblioteka) Góra Sieniowa Boisko Orlik w Strawczynie Kuźnia w Oblęgorze Muzeum Henryka Sienkiewicz w Oblęgorku PROMOCJA TURYSTYKI W GMINIE Książka pt.„W Rycerskim Strawczynie” W ciągu ostatnich 20 lat promocja turystyki w naszej gminie bardzo się rozwinęła. Niezbitym dowodem na to są nowopowstałe strony internetowe promujące zabytki turystyczne w Gminie Strawczyn. Liczba turystów z każdym rokiem jest coraz większa. WSTECZ DALEJ

7 Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie
„EKO GMINA” „Wcześniej wybudowane wodociągi uzupełnione o kanalizację sanitarną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków powodują, że należy wysoko ocenić gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. (...) Funkcjonujące do niedawna w każdej miejscowości zbiorcze kontenery na odpady komunalne o symbolach Kp7 zostały zastąpione indywidualnymi pojemnikami o wielkości 150l, w które została wyposażona każda rodzina, która ma zawartą umowę z firmą, która działając z upoważnienia gminy prowadzi zbiórkę i wywóz częściowo posegregowanych w gospodarstwach odpadów komunalnych” Marek Gos „Wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci i zbudowano oczyszczalnie ścieków w Strawczynie” M. Wychowaniec- sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z filią w Strawczynie Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie WSTECZ DALEJ

8 Szkolnictwo, kultura i sztuka
KUŹNIAKI OBLĘGOREK NIEDŹWIEDŹ K Y Z Ł STRAWCZYN KORCZYN CHEŁMCE RUDA STR. PROMNIK „Teraz młodzież ma większe możliwości edukacyjne. W szkołach pracuje kadra bardziej wykwalifikowana niż kiedyś np.: w szkołach podstawowych w Rudzie Strawczyńskiej i w Oblęgorku, dzięki pieniądzom z dotacji powstało wiele kół dokształcających, wyrównawczych. Dzieci, które na nie uczęszczają dostają za darmo książki z ćwiczeniówkami. A wracając do innych szkół: w każdej są komputery, a co więcej internet.” Zofia Kania „Większość szkół na terenie gminy w sposób znaczący zmieniło swój wygląd (...)Przybyło nowego sprzętu i wyposażenia oraz boisk sportowych z nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem Orlik przy szkole w Strawczynie(...)” Marek Gos WSTECZ DALEJ

9 PODSUMOWANIE 20 ostatnich lat... 1990r. 2010r. Edukacja Zdrowie
1990r. 2010r. Drogi w średnim stanie technicznym w dobrym stanie technicznym Edukacja brak gimnazjum, niski poziom standardów europejskich, dobry poziom edukacji podwyższenie poziomu edukacji i zbliżenie jej do standardów Unii Europejskiej, wprowadzenie gimnazjum, zmiany strukturalne w szkołach. Zdrowie brak wielu specjalizacji i kierunków medycznych,  mniejsze zaopatrzenie medyczne powstanie nowych specjalizacji i kierunków medycznych, lepsza polityka zdrowotna,  lepiej zorganizowana edukacja zdrowotna, lepsze zapobieganie różnym chorobom. Pomoc społeczna dobre warunki szpitalne, dobre zaopatrzenie w środki medyczne bardzo dobre warunki szpitalne, bardzo dobre zaopatrzenie w środki medyczne, całodobowa opieka, renowacja szpitali, lepszy personel. Przeciwdziałanie bezrobociu mniej miejsc pracy, rynek pracy bez zmian więcej miejsc pracy, co daje większe szanse na zatrudnienie, zmiany gospodarcze, poprawa rynku pracy, ożywienie gospodarki. Kultura mniejsze przywiązywanie wagi do ochrony zabytków, mała popularność wystaw i muzeów nowe zawody,  dobra ochrona zabytków, większa popularność wystaw i muzeów, lepsza jakość organizacji wielu różnych imprez. Gospodarka wodna słaby bilans wodny, słaba jakość wód powierzchniowych , duża wodochłonność w gospodarstwach poprawa bilansu wodnego, spadek wodochłonności w gospodarstwach, poprawa jakości wód powierzchniowych. Ochrona środowiska dosyć małe nakłady inwestycyjne, mniejsza waga przywiązywana do segregacji śmieci, małe zainteresowanie ochroną przez ludzi większe nakłady inwestycyjne segregacja śmieci, większe zainteresowanie ludzi. Komunikacja słaby dostęp do różnych miejsc(mało osiągalny), mniej środków transportu bardzo dużo środków transportu, bardzo duży dostęp do różnych miejsc Bezpieczeństwo wiele odnotowań wykroczeń i przestępstw mniejsze odnotowania wykroczeń i przestępstw. Klęski żywiołowe brak WSTECZ KONIEC

10 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Agnieszka Gos 1996r, kl.I„b” gimnazjum Milena Kania 1996r, kl.I„b” gimnazjum Justyna Wychowaniec 1996r, kl.I„b” gimnazjum Kacper Wodecki 1996r, kl.I„b” gimnazjum Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Krzysztof Siwek Powrót do początku Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google