Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Mądrze zaplanuj swoją przyszłość
System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych

2 Trochę historii - tak było ….
Diagnoza doradztwa zawodowego / ( na podst. ankiet dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i pracowników ppp.) Brak świadomości nauczycieli, rodziców i uczniów o potrzebie kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Słaba znajomość kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. Brak nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego. Zbyt mała liczba miejsc na bezpłatnych studiach podyplomowych z „Doradztwa zawodowego”. 24,5 % uczniów w szkołach zawodowych (2007 r.)

3 Działania w latach 1. Powołanie doradcy metodycznego ds. doradztwa zawodowego od r. Szkolenia nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2. Coroczne spotkania z doradcą zawodowym w gimnazjach (udział uczniów rocznie) wg scenariuszy; dla uczniów pt. „Zastanów się zanim zdecydujesz”, dla rodziców pt. „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej”. 3. Organizacja studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe”  nauczycieli w 2011 r. Działalność doradcy zawodowego w Pałacu Młodzieży - Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego Spotkania z doradcą zawodowym w punkcie doradztwa zawodowego w ZSLiE, ul. Stawki 10

4 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
Działania w latach Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli Szkolenia dla dyrektorów, wychowawców pedagogów gimnazjów, dotyczących wyboru zawodu przez uczniów, organizowane przez BE (2007 i 2008 r. ok nauczycieli). Konferencje, warsztaty metodyczne i szkolenia dla nauczycieli warszawskich szkół i poradni psychologiczno - pedagogicznych na temat doradztwa zawodowego, organizowane przez doradcę metodycznego w WCIEiS. Udział nauczycieli w międzynarodowym seminarium z doradztwa zawodowego w Berlinie w czerwcu 2011 r w ramach europejskiego programu ,,Młodzież w Działaniu” . Realizacja doradztwa zawodowego w technikach w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

5 Działania w latach Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego Targi Edukacyjne, Salon Maturzystów, debaty „Wybieraj z głową” „Miasteczka zawodów” w Dzielnicach Spotkania szkół zawodowych z uczniami w gimnazjach Informator o szkołach zawodowych – 6 edycji Portal internetowy „Warszawski Barometr Zawodowy”

6 Efekty prowadzonych działań
w latach Typ szkoły 2006/07 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Liczba % Technikum 3 473 16,4 4760 26,4 5138 29,0 4998 28,6 Zasadnicza szkoła zawodowa 1 050 5,9 891 4,9 785 4,4 781 4,5 Liceum profilowane 660 3,1 226 1,3 - Ogółem szkoły zawodowe 5 183 24,5 5 877 32,6 5923 33,4 5588 33,1 Liceum ogólnokształcące 15 951 75,5 12 129 67,7 11797 66,6 11684 66,9 Ogółem wszystkie 21 134 100 18 006 17 720 17463

7 Główne cele Systemu Doradztwa Zawodowego
Stworzenie warszawskiego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów rodziców z udziałem szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych podmiotów. Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie doradztwa zawodowego. Zapewnienie wsparcia w realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej na różnych poziomach edukacyjnych.

8 System doradztwa zawodowego
Biuro Edukacji Koordynatorzy Dzielnic Doradcy zawodowi CRDZ Koordynatorzy PPP Koordynatorzy szkolni Szkoły Podstawowe Szkoły ponadgimnazjalnej Gimnazja

9 PODZIAŁ ZADAŃ Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego w Warszawie
Biuro Edukacji Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego w Warszawie Nadzór nad realizacją systemu doradztwa zawodowego Całkowita ewaluacja Powołanie Koordynatorów Dzielnicowych WCIES Utworzenie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego Urzędy dzielnicowe Powołanie dzielnicowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Koordynowanie działania w dzielnicy Wsparcie Koordynatorów Szkolnych i Koordynatorów PPP Sporządzanie raportów dzielnicowych Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Powołanie koordynatorów PPP ds. doradztwa zawodowego Nadzór i koordynacja działań z doradztwa w szkołach Pomoc w realizacji scenariuszy- prowadzenie zajęć dla uczniów (realizacja dotychczasowych działań) Współpraca z koordynatorami szkolnymi Szkoły Powołanie szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Zapoznanie z założeniami systemu Radę Pedagogiczną Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego Organizacja WSDZ w szkole Ewaluacja zajęć i przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu

10 oferta współpracy PPP Prowadzenie warsztatów dla uczniów, indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców OHP Udostępnienie doradcom zawodowym materiałów informacyjnych Prowadzenie warsztatów dla uczniów KOWEZiU Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Udostępnienie materiałów, publikacji oraz narzędzi diagnostycznych CKP Wykorzystanie bazy dydaktycznej do organizowania spotkań zawodoznawczych dla młodzieży UP Udostępnienie danych dotyczących rynku pracy ABK Prowadzenie warsztatów dla młodzieży SDSIZ Udostępnianie informacji, narzędzi Organizowanie konkursów dla uczniów Organizowanie szkoleń, konferencji dla doradców zawodowych Progra Udostępnienie narzędzi dla doradców

11 Metody realizacji doradztwa zawodowego
Mini wykłady, konsultacje Metoda projektów Spotkania z przedstawicielami zawodów Wycieczki zawodoznawcze Konkursy, targi Zajęcia warsztatowe

12 System doradztwa dla szkół
Program zajęć Uczniowie szkół podstawowych (2014/15) Zajęcia dla uczniów szóstych klas Uczniowie gimnazjów (2013/14) Zajęcia dla uczniów klasy I Zajęcia dla uczniów klasy II Zajęcia dla uczniów klasy III Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (2014/15) Zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego Zajęcia dla uczniów technikum Zajęcia dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

13 Szkoła podstawowa Propozycje tematów Poznanie siebie - zainteresowania
Kim chcę zostać w przyszłości? Poznanie siebie – sposób spędzania czasu, hobby Zawody w moim najbliższym otoczeniu

14 Moduł II rynek edukacji i pracy Moduł III planowania przyszłości – IPD
Gimnazjum klasy pierwsze Moduł I samopoznanie klasy drugie Moduł II rynek edukacji i pracy klasy trzecie Moduł III planowania przyszłości – IPD Mocne, słabe strony Osobowość zawodowa System edukacyjny - różne ścieżki kariery Umiejętności Predyspozycje zawodowe Kompetencje uniwersalne Uzdolnienia Temperament Wyznaczanie celów Cechy osobowości Praca jako wartość Lokalny rynek pracy Zainteresowania Zawody przyszłości Opracowanie IPD

15 wstępna ocena stanu zdrowia
Indywidualny Plan działania wyznaczenie celu diagnoza zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie cenionych wartości wstępna ocena stanu zdrowia wybór szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej lub kierunku studiów

16 Szkoły ponadgimnazjalne
Propozycje tematów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Planowanie kariery edukacyjnej Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) Poznanie predyspozycji zawodowych Autoprezentacja Zainteresowania Źródła informacji o rynku pracy Zawody przyszłości Zakładanie własnej działalności gospodarczej Kierunki studiów Rynek pracy

17 Korzyści z wprowadzenia spójnego systemu
Szkoła podstawowa Uczeń potrafi nazwać i rozpoznać swoje zainteresowania Uczeń zna zawody wykonywane w najbliższym otoczeniu Gimnazjum Uczeń potrafi określić swoje preferencje zawodowe, zna mocne i słabe strony Szkoła ponadgimnazjalna Uczeń dokonuje wyboru zawodu związanego z obszarem zainteresowań (przedmioty w zakresie rozszerzonym) Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej Zdaje maturę z wybranych rozszerzeń, podejmuje studia zgodnie z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi, podejmuje pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami

18 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA
W DZIELNICY TARGÓWEK W związku z organizacją Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w dniu 24 października o godz w Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II, ul. Krasiczyńska 4/6 odbyło się spotkanie w którym uczestniczył przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Pani Joanna Daria Odzeniak. Spotkanie zorganizował Koordynator Dzielnicowy ds. doradztwa zawodowego p. Wanda Ząbkowska. Zaproszone osoby zapoznały się z materiałem dotyczącym struktury systemu doradztwa zawodowego w Warszawie, listą osób koordynujących działania w ramach wydziałów oświaty i poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Dzielnicy a także harmonogramem planowanych działań.

19 Powołano doradców zawodowych w gimnazjach i PPP nr 13
l.p. szkoła/placówka imię i nazwisko Koordynatorzy doradztwa zawodowego w PPP nr 13 1 PPP nr 13 Ewa Cacko 2 Ewa Myszkowska Koordynatorzy doradztwa zawodowego w gimnazjach 3 Gimnazjum nr 141 Ewa Pruszanowska 4 Gimnazjum nr 142 Agnieszka Waląg 5 Gimnazjum nr 143 Edyta Gierlich-Kowalczyk 6 Gimnazjum nr 144 Jolanta Mikulska 7 Gimnazjum nr 145 Agnieszka Dołęgowska

20 Dnia 4 listopada 2013r. ( w godz. 12-14) w siedzibie WCIE przy ul
Dnia 4 listopada 2013r.( w godz ) w siedzibie WCIE przy ul. Starej 4 przeprowadzone zostało szkolenie koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych z udziałem koordynatorów dzielnicowych.

21 „Zastanów się zanim zdecydujesz”
Szkoły, które przystąpiły do projektu „Zastanów się zanim zdecydujesz” poprowadzą koordynatorzy PPP nr 13 Szkoła liczba klas III chętnych do udziału w spotkaniu z doradcą zawodowym liczba uczniów Gimnazjum nr 141 4 95 Gimnazjum nr 143 8 160 Gimnazjum nr 144 6 170 Gimnazjum nr 145 173

22 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google