Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

2 Diagnoza doradztwa zawodowego - 2007/2008 ( na podst. ankiet dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i pracowników ppp.) Brak świadomości nauczycieli, rodziców i uczniów o potrzebie kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Słaba znajomość kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. Brak nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego. Zbyt mała liczba miejsc na bezpłatnych studiach podyplomowych z Doradztwa zawodowego. 24,5 % uczniów w szkołach zawodowych (2007 r.) Trochę historii - tak było ….

3 Działania w latach 2008-2013 1. Powołanie doradcy metodycznego ds. doradztwa zawodowego od 2008r. Szkolenia nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2. Coroczne spotkania z doradcą zawodowym w gimnazjach (udział 7 000-10 000 uczniów rocznie) wg scenariuszy; - dla uczniów pt. Zastanów się zanim zdecydujesz, - dla rodziców pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 3. Organizacja studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe - 20 nauczycieli w 2011 r. 4. Działalność doradcy zawodowego w Pałacu Młodzieży - Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego 5. Spotkania z doradcą zawodowym w punkcie doradztwa zawodowego w ZSLiE, ul. Stawki 10

4 Szkolenia dla dyrektorów, wychowawców pedagogów gimnazjów, dotyczących wyboru zawodu przez uczniów, organizowane przez BE (2007 i 2008 r. ok. 400 nauczycieli). Konferencje, warsztaty metodyczne i szkolenia dla nauczycieli warszawskich szkół i poradni psychologiczno - pedagogicznych na temat doradztwa zawodowego, organizowane przez doradcę metodycznego w WCIEiS. Udział nauczycieli w międzynarodowym seminarium z doradztwa zawodowego w Berlinie w czerwcu 2011 r. w ramach europejskiego programu,,Młodzież w Działaniu. Realizacja doradztwa zawodowego w technikach w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Działania w latach 2008-2013 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

5 Działania w latach 2008-2013 Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego Targi Edukacyjne, Salon Maturzystów, debaty Wybieraj z głową Miasteczka zawodów w Dzielnicach Spotkania szkół zawodowych z uczniami w gimnazjach Informator o szkołach zawodowych – 6 edycji Portal internetowy Warszawski Barometr Zawodowy

6 Efekty prowadzonych działań w latach 2007-2013 Typ szkoły2006/072011/20122012/20132013/2014 Liczba% % % % Technikum3 47316,4476026,4513829,0499828,6 Zasadnicza szkoła zawodowa 1 0505,98914,97854,47814,5 Liceum profilowane 6603,12261,3 - - - - Ogółem szkoły zawodowe 5 18324,55 87732,6592333,4558833,1 Liceum ogólnokształcące 15 95175,512 12967,71179766,61168466,9 Ogółem wszystkie 21 13410018 00610017 72010017463100

7 Główne cele Systemu Doradztwa Zawodowego Stworzenie warszawskiego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów rodziców z udziałem szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych podmiotów. Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie doradztwa zawodowego. Zapewnienie wsparcia w realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej na różnych poziomach edukacyjnych.

8 System doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowe Szkoły ponadgimnazjalnej Gimnazja Biuro Edukacji Koordynatorzy Dzielnic Doradcy zawodowi CRDZ Koordynatorzy szkolni Koordynatorzy PPP

9 Biuro Edukacji Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego w Warszawie Nadzór nad realizacją systemu doradztwa zawodowego Całkowita ewaluacja Powołanie Koordynatorów Dzielnicowych WCIES Utworzenie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego Urzędy dzielnicowe Powołanie dzielnicowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Koordynowanie działania w dzielnicy Wsparcie Koordynatorów Szkolnych i Koordynatorów PPP Sporządzanie raportów dzielnicowych Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Powołanie koordynatorów PPP ds. doradztwa zawodowego Nadzór i koordynacja działań z doradztwa w szkołach Pomoc w realizacji scenariuszy- prowadzenie zajęć dla uczniów (realizacja dotychczasowych działań) Współpraca z koordynatorami szkolnymi Szkoły Powołanie szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Zapoznanie z założeniami systemu Radę Pedagogiczną Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego Organizacja WSDZ w szkole Ewaluacja zajęć i przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu PODZIAŁ ZADAŃ

10 oferta współpracy PPP Prowadzenie warsztatów dla uczniów, indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców OHP Udostępnienie doradcom zawodowym materiałów informacyjnych Prowadzenie warsztatów dla uczniów KOWEZiU Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Udostępnienie materiałów, publikacji oraz narzędzi diagnostycznych CKP Wykorzystanie bazy dydaktycznej do organizowania spotkań zawodoznawczych dla młodzieży UP Udostępnienie danych dotyczących rynku pracy ABK Prowadzenie warsztatów dla młodzieży SDSIZ Udostępnianie informacji, narzędzi Organizowanie konkursów dla uczniów Organizowanie szkoleń, konferencji dla doradców zawodowych Progra Udostępnienie narzędzi dla doradców

11 Metody realizacji doradztwa zawodowego Metody Mini wykłady, konsultacje Metoda projektów Spotkania z przedstawicielami zawodów Wycieczki zawodoznawcze Konkursy, targi Zajęcia warsztatowe

12 Program zajęć Uczniowie szkół podstawowych (2014/15) Zajęcia dla uczniów szóstych klas Uczniowie gimnazjów (2013/14) Zajęcia dla uczniów klasy I Zajęcia dla uczniów klasy II Zajęcia dla uczniów klasy III Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (2014/15) Zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego Zajęcia dla uczniów technikum Zajęcia dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej System doradztwa dla szkół

13 Szkoła podstawowa Propozycje tematów Poznanie siebie - zainteresowaniaKim chcę zostać w przyszłości? Poznanie siebie – sposób spędzania czasu, hobby Zawody w moim najbliższym otoczeniu

14 Gimnazjum klasy pierwsze Moduł I samopoznanie klasy drugie Moduł II rynek edukacji i pracy klasy trzecie Moduł III planowania przyszłości – IPD Mocne, słabe stronyOsobowość zawodowaSystem edukacyjny - różne ścieżki kariery UmiejętnościPredyspozycje zawodoweKompetencje uniwersalne UzdolnieniaTemperamentWyznaczanie celów Cechy osobowościPraca jako wartośćLokalny rynek pracy ZainteresowaniaZawody przyszłościOpracowanie IPD

15 Indywidualny P lan działania wyznaczenie celu diagnoza zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie cenionych wartości wstępna ocena stanu zdrowia wybór szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej lub kierunku studiów

16 Szkoły ponadgimnazjalne Propozycje tematów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Planowanie kariery edukacyjnejDokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) Poznanie predyspozycji zawodowychAutoprezentacja ZainteresowaniaŹródła informacji o rynku pracy Zawody przyszłościZakładanie własnej działalności gospodarczej Kierunki studiówRynek pracy

17 Korzyści z wprowadzenia spójnego systemu Szkoła podstawowa Uczeń potrafi nazwać i rozpoznać swoje zainteresowania Uczeń zna zawody wykonywane w najbliższym otoczeniu Gimnazjum Uczeń potrafi określić swoje preferencje zawodowe, zna mocne i słabe strony Szkoła ponadgimnazjalna U czeń dokonuje wyboru zawodu związanego z obszarem zainteresowań (przedmioty w zakresie rozszerzonym) Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej Zdaje maturę z wybranych rozszerzeń, podejmuje studia zgodnie z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi, podejmuje pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami

18 W związku z organizacją Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w dniu 24 października o godz. 13.30 w Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II, ul. Krasiczyńska 4/6 odbyło się spotkanie w którym uczestniczył przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Pani Joanna Daria Odzeniak. Spotkanie zorganizował Koordynator Dzielnicowy ds. doradztwa zawodowego p. Wanda Ząbkowska. Zaproszone osoby zapoznały się z materiałem dotyczącym struktury systemu doradztwa zawodowego w Warszawie, listą osób koordynujących działania w ramach wydziałów oświaty i poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie Dzielnicy a także harmonogramem planowanych działań. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W DZIELNICY TARGÓWEK

19 l.p.szkoła/placówkaimię i nazwisko Koordynatorzy doradztwa zawodowego w PPP nr 13 1PPP nr 13Ewa Cacko 2PPP nr 13Ewa Myszkowska Koordynatorzy doradztwa zawodowego w gimnazjach 3Gimnazjum nr 141Ewa Pruszanowska 4Gimnazjum nr 142Agnieszka Waląg 5Gimnazjum nr 143Edyta Gierlich-Kowalczyk 6Gimnazjum nr 144Jolanta Mikulska 7Gimnazjum nr 145Agnieszka Dołęgowska Powołano doradców zawodowych w gimnazjach i PPP nr 13

20 Dnia 4 listopada 2013r.( w godz. 12-14) w siedzibie WCIE przy ul. Starej 4 przeprowadzone zostało szkolenie koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych z udziałem koordynatorów dzielnicowych.

21 Szkoła liczba klas III chętnych do udziału w spotkaniu z doradcą zawodowym liczba uczniów Gimnazjum nr 141495 Gimnazjum nr 1438160 Gimnazjum nr 1446170 Gimnazjum nr 1456173 Szkoły, które przystąpiły do projektu Zastanów się zanim zdecydujesz poprowadzą koordynatorzy PPP nr 13

22 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google