Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA DZIELNICY TARGÓWEK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA DZIELNICY TARGÓWEK"— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA DZIELNICY TARGÓWEK
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy PROMOCJA DZIELNICY TARGÓWEK

2 Kierunki promocji Dzielnicy Targówek
Promocja Dzielnicy Targówek obejmuje szereg działań mających na celu informowanie i zachęcanie mieszkańców do udziału w życiu dzielnicy. Jej głównym elementem jest komunikacja z mieszkańcami. Jest ona podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorządu lokalnego. Kierunki rozwoju dzielnicy i decyzje podejmowane przez władze samorządowe powinny być dla mieszkańców jasne i zrozumiałe. W ramach realizowanej polityki informacyjnej Urząd Dzielnicy stara się docierać do odbiorców z informacją uwzględniając: odpowiednio wczesny przekaz, umożliwiający właściwe wykorzystanie przekazywanej informacji; liczne i zróżnicowane kanały dystrybucji; rozpowszechnianie za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji; dostępność ze względu na liczbę źródeł informacji; możliwość uzyskania informacji zwrotnej.

3 Celem polityki informacyjnej jest:
Budowanie podstaw dla rozwoju świadomej społeczności lokalnej; Wspieranie działań w zakresie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego; Włączanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji; Budowanie pozytywnego wizerunku dzielnicy.

4 Formy przekazu informacji
Internet strona www Urzędu Dzielnicy Targówek, BIP, profil na Facebooku, newsletter, platforma sms, media lokalne i ogólnomiejskie, plakaty, ulotki, obwieszczenia oraz na tablicach informacyjnych, spotkania z mieszkańcami, elektroniczna tablica informacyjna, ankiety, słupy ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie dzielnicy, inne nośniki – np. promocja w autobusach, tramwajach.

5 W przyszłym roku zamierzamy realizować dotychczasowe działania promocyjne poprzez:
imprezy dla mieszkańców, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, wykłady otwarte, konkursy dla mieszkańców. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach większy nacisk zamierzamy położyć na komunikację z mieszkańcami poprzez konsultacje społeczne, media społecznościowe. W celu dotarcia do osób młodych, planujemy współpracę z portalami społecznościowymi oraz komunikację poprzez profil na facebooku i pinterest. Od 1 grudnia br. działa oficjalny profil Dzielnicy Targówek. Dodatkowo planowana jest zmiana wyglądu strony internetowej, tak aby była bardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkowników.

6 Planujemy uruchomić nowe działania mające na celu wciągnięcie mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Służyć mają temu: spotkania Zarządu z mieszkańcami, debaty na temat bezpieczeństwa, spotkania informacyjne w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, działania animatorów kultury (jak podczas konsultacji w Parku Wiecha). Te konsultacje zostały przeprowadzone przez Katedrę Kultury w wyniku analizy pytań i uwag płynących od mieszkańców, zgłaszanych podczas spotkań z Zarządem i drogą elektroniczną. Konsultacje spotkały się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, co pokazało, że jest to dobre narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Zależy nam na uczynieniu z Parku Wiecha podobnego punktu na mapie Targówka Mieszkaniowego, jakim Park Bródnowski jest dla Bródna. W najbliższym czasie w dniach grudnia będzie się tam odbywał Jarmark Świąteczny, który mamy nadzieję, na trwałe wpisze się w kalendarz wydarzeń w Dzielnicy. Od wiosny planujemy ruszyć z organizacją sobotniego Targu Śniadaniowego.

7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ważnym elementem naszych działań jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych i edukacji. Na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę zł Współpraca z trzecim sektorem pokazuje, że włączanie tych podmiotów np. w organizację imprez, pozwala na stworzenie pełniejszej i ciekawszej oferty dla naszych mieszkańców. Duże wsparcie w tym zakresie stanowi aktywnie działająca Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego. W związku z tym planujemy kontynuować takie działania również w roku przyszłym.

8 Zespół ds. promocji i komunikacji
Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2013 z dnia 25 września br., powołany został międzywydziałowy Zespół ds. promocji i komunikacji. Celem zespołu jest wypracowanie efektywnej komunikacji w ramach Urzędu Dzielnicy, inicjowanie nowych działań w zakresie promocji, współpraca przy organizacji imprez. W skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Kultury i Promocji, Wydziału Obsługi Zarządu, Zespołu Sportu i Rekreacji, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich. Mimo krótkiego okresu działania zespołowi udało się zorganizować otwarcie skweru Grzegorza Ciechowskiego, a obecnie przygotowuje Jarmark Świąteczny w Parku Wiecha.

9


Pobierz ppt "PROMOCJA DZIELNICY TARGÓWEK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google