Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z zasad Wikipedii o nieprzedstawianiu twórczości własnej i weryfikowalności wynika, że informacje zawarte w artykułach powinny być zaopatrzone w przypisy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z zasad Wikipedii o nieprzedstawianiu twórczości własnej i weryfikowalności wynika, że informacje zawarte w artykułach powinny być zaopatrzone w przypisy."— Zapis prezentacji:

1

2 Z zasad Wikipedii o nieprzedstawianiu twórczości własnej i weryfikowalności wynika, że informacje zawarte w artykułach powinny być zaopatrzone w przypisy podające źródła pochodzenia tych informacji. Oznacza to, że każdy fragment, co do prawdziwości którego są wątpliwości lub nie podano źródła, może być usunięty przez każdego z autorów edytujących dany artykuł. Szczególnie potrzebne jest podawanie źródła informacji w przypadku cytatów, informacji, które są kontrowersyjne lub mało wiarygodne, a także informacji o wyjątkowości (o tym, że coś lub ktoś jest najlepszy, pierwszy lub jedyny w swoim rodzaju). Sposób opisu materiałów zastosowanych jako źródła określa zalecenie Bibliografia.

3 Internet jest bardzo popularnym źródłem informacji. Po wpisaniu dowolnego hasła do wyszukiwarki otrzymujemy setki wyników – mniej lub bardziej związanych z tym, o co nam chodziło.

4 Informację w Internecie może umieszczać każdy: tworząc stronę internetową, umieszczając wpis na blogu, wypowiadając się na forum. Ważne jest, aby przed przekazaniem znalezionej w Internecie informacji, wykorzystaniem jej w pracy czy projekcie, przyjrzeli się źródłu, z którego ona pochodzi. Jakie miejsca w Internecie możemy uznać za wiarygodne? Choć coraz częściej posługujemy się przysłowiami typu: Ciocia Wikipedia prawdę ci powie…, to pamiętajmy, że internetowa encyklopedia nie jest 100-procentowo pewnym źródłem wiedzy. Opisy haseł na Wikipedii tworzą internauci, często pozbawione są one przypisów za to zawierają błędy. Istnieją jednak strony internetowe instytucji cieszących się większym niż Wikipedia autorytetem – np. poczytnych czasopism czy szanowanych organizacji pozarządowych. Adresy internetowe z końcówkami edu, sci.pl, gov to witryny oficjalnie uznawane za naukowe lub rządowe. Z nich warto korzystać w pierwszej kolejności.

5 Kolejną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę szukając informacji w Internecie jest data ich publikacji. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy poszukujemy świeżych danych. Należy uważać, by przez nieuwagę nie powołać się na nieaktualne informacje.

6 Szukając informacji w Internecie lepiej nie ograniczać się do korzystania z jednej strony internetowej. Znalezione dane dobrze jest sprawdzić z tym, co znajduje się na innych stronach internetowych. Jeżeli te same informacje podawane są przez kilka serwisów, to mamy większą pewność, że są one prawdziwe.

7 Czy autor jest autorytetem w dziedzinie? Czy dokument zawiera biografię autora, która potwierdziłaby ten autorytet? Czy na stronie znajdują się odnośniki hipertekstowe (hiperłącza, linki) zawierające dodatkowe informacje o autorze? Czy są podane dane kontaktowe autora? Czy adres strony/dokumentu pojawia się w odnośnikach hipertekstowych innych, dobrej jakości serwisach? Jaką organizację reprezentuje autor strony (komercyjną, związana ze światem polityki, edukacją itd.)? Czy dana organizacja ma podstawy do kompetentnego wypowiadania się w danej dziedzinie? Czy strona jest oficjalnie uznana przez organizację, na której serwerze się znajduje? Czy strona posiada jakiś uznany certyfikat, ocenę świadczącą o jakości publikowanych informacji?

8 Kolejnym czynnikiem istotnym dla oceny wartości tekstu jest analiza rzetelności w ujęciu tematu. Istotna jest tu ścisłość w podawaniu faktów. Czy informacje dotyczące faktów znajdują potwierdzenie w innych źródłach (internetowych i drukowanych)? Czy opublikowany materiał nie zawiera przesadnych uogólnień lub daleko idących skrótów czy uproszczeń? Czy źródło zgłębia temat wyczerpująco i z wystarczającą szczegółowością? Czy w danych bibliograficznych i odnośnikach znajdują się poważane, znane pozycje i wartościowe strony internetowe poszerzające ujęcie tematu? Czy w publikacji znajdują się cytaty świadczące o czerpaniu wiedzy o danym zagadnieniu z różnych źródeł? Czy strona nie zawiera błędów ortograficznych czy gramatycznych, które świadczyłyby o braku kontroli i nieprofesjonalnym podejściu do publikowanej informacji?

9 Do tego kryterium możemy zaliczyć poprawność gramatyczną i stylistyczną tekstu oraz bogactwo języka. Ponadto, jeżeli strona zawiera bibliografię, może ona stanowić źródło dodatkowych informacji o temacie, dając także możliwość porównania zawartości publikacji z innymi pracami. Warto sprawdzić, czy są podane pełne przypisy bibliograficzne, pozwalające wyszukać źródło, na które strona się powołuje.

10 Podstawę oceny obiektywizmu źródła stanowi jednoznaczność w rozgraniczaniu faktów od subiektywnych opinii oraz analiza stylu i zwrotów językowych. Na ile jasno rozdzielane są fakty od opinii? W jakim celu strona internetowa, z której pochodzi informacja, została stworzona (informacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym, rozrywkowym, komercyjnym, jako źródło kontaktów…)? Czy strona nie ma ukrytego celu, np. reklamowego? Czy stronę charakteryzuje styl informacyjny, obiektywny czy perswazyjny, propagandowy? Jaki punkt widzenia jest prezentowany w źródle? Czy źródło promuję jedno stanowisko na wybrany temat czy prezentuje różne opinie? Czy źródło nie zawiera elementy manipulacji? Czy język nie jest przesadnie nacechowany emocjami?

11 http://www.icimss.edu.pl/2001/tempus/unit 0_pl.htm - kurs przybliżający zagadnienie korzystania z internetowych źródeł informacji http://www.icimss.edu.pl/2001/tempus/unit 0_pl.htm http://www.e- mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=19&id= 410 – artykuł (prezentujący wyniki badań) na temat przydatności Internetu jako źródła informacji http://www.e- mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=19&id= 410

12 www.google.pl www.yahoo.com www.live.com www.szukacz.pl www.alltheweb.com www.altavista.com www.netsprint.pl ttp://szukaj.onet.pl

13 www.clusty.com www.ixquick.com


Pobierz ppt "Z zasad Wikipedii o nieprzedstawianiu twórczości własnej i weryfikowalności wynika, że informacje zawarte w artykułach powinny być zaopatrzone w przypisy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google