Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza fundamentalna Kamil Kubicki. Czym jest analiza fundamentalna? Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza fundamentalna Kamil Kubicki. Czym jest analiza fundamentalna? Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu."— Zapis prezentacji:

1 Analiza fundamentalna Kamil Kubicki

2 Czym jest analiza fundamentalna? Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, branż i podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem ich w celu określenia przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw. John C. Ritchie bla bla bla…

3 W analizie fundamentalnej chodzi o wyznaczenie wartości wewnętrznej papieru wartościowego. W przypadku akcji: wartość wewnętrzna = wartość spółki

4 Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł KTO KUPUJE?

5 Etapy analizy fundamentalnej 1.Analiza makroekonomiczna 2.Analiza sektorowa 3.Analiza sytuacyjna spółki 4.Analiza finansowa spółki 5.Wycena

6 Analiza makroekonomiczna Co bierzemy pod uwagę? PKB Bezrobocie Inflację Czynniki polityczne I wiele innych: stan finansów publicznych, demografię, otoczenie międzynarodowe, prawo

7 Cykl koniunkturalny

8 Analiza sektorowa Odpowiada na pytanie czy warto zainwestować w spółki z danego sektora. W skład sektora wchodzą firmy oferujące podobne produkty i działające na tych samych rynkach

9

10 Analiza sytuacyjna spółki Na tym etapie staramy się określić które spółki z danego sektora będą zachowywać się lepiej niż branża. Na tym etapie analizy bierzemy pod uwagę np. strategię spółki, jakość kadry zarządzającej, cykl życia produktów.

11 Analiza SWOT Strengths – silne strony firmy (wew.) Weaknesses – słabe strony firmy (wew.) Opportunities – szanse (zew.) Threats – zagrożenia (zew.)

12 Macierz BCG

13 Cykl życia produktu

14 Analiza finansowa Przeprowadzając analizę finansową korzystamy z: Bilansu Rachunku zysków i strat Rachunku przepływów pieniężnych Zmian w kapitale własnym Informacji dodatkowych Czyli w skrócie ze sprawozdań finansowych

15 Wskaźniki Wskaźniki rentowności – jak bardzo zyskowna jest firma? Wskaźniki płynności – czy starczy gotówki? Wskaźniki aktywności – jak sprawnie działa firma? Wskaźniki zadłużenia – czy firma nie ma zbyt wielu długów?

16 ROA – Return On Assets (rentowność aktywów) ROE – Return On Equity (rentowność kapitału własnego)

17 Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł

18

19 Wartość wewnętrzna a cena giełdowa

20 Metody wyceny akcji Metoda majątkowa Metoda porównawcza Metoda dochodowa

21 Metody majątkowe 1. Wycena aktywów netto: Aktywa netto = aktywa – zobowiązania 2. Metoda likwidacyjna 3. Metoda odtworzeniowa

22 Metody porównawcze (mnożnikowe) Polegają na określeniu wartości firmy przez porównanie jej z innymi. Rodzaje mnożników: Mnożniki kapitałów własnych Mnożniki wartości całej firmy

23 Mnożniki kapitałów własnych P/E – Price/Earnings Ratio – Cena/Zysk P/BV – Price/Book Value – Cena/Wartość księgowa

24 Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł

25 Mnożniki wartości całej firmy Enterprise value (EV) = rynkowa wartość kapitału własnego + rynkowa wartość długu netto Dług netto = zobowiązania oprocentowane – środki pieniężne

26 Przykłady mnożników wartości firmy EV/Sales EV/EBIT EV/EBITDA EBIT - Earnings Before Interest and Taxes EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

27 EV/EBIT – Krówki S.A. Krówki S.A. Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk(EBIT): 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł Cukierki S.A. EV = 800mln EBIT = 80mln Karmelki S.A. EV = 240mln EBIT = 20mln

28 Metoda dochodowa – DCF Discounted Cash Flow Najpopularniejsza metoda wyceny, ale jedna z trudniejszych. Zakłada, że wartość firmy równa jest wartości gotówki jaką będzie ona w stanie wygenerować w przyszłości. Opiera się przede wszystkim na prognozach.

29 Etapy wyceny DCF 1.Określenie okresu prognozy. 2.Ustalenie prognozowanej stopy wzrostu przychodów. 3.Wyliczenie przepływów pieniężnych. 4.Zdyskontowanie przepływów pieniężnych stopą WACC. 5.Wyliczenie wartości rezydualnej spółki. 6.Obliczenie całkowitej wartości spółki. 7.Wyznaczenie wartości jednej akcji.

30 Obliczanie wartości wewnętrznej metodą DCF

31 Krówki S.A. - DCF Założenia: Okres prognozy – 5 lat Stopa wzrostu przychodów – 5% (przyjmijmy, że o tyle rośnie rynek z roku na rok) do 2018 roku, potem 2% Koszty zakładamy, że będą rosły 4% rocznie

32 Prognoza przychodów Rok20142015201620172018Suma Przychody420mln441mln463mln486mln510mln Koszty364mln379mln394mln409mln426mln FCF56mln62mln69mln77mln84mln Wartość obecna FCF 49,3mln48mln47,1mln46,2mln44,4mln235mln Dla uproszczenia przyjmujemy, że FCF = Przychody – Koszty Koszty Krówki S.A. = Przychody – zysk = 400mln – 50mln = 350mln

33 Obliczamy wartość rezydualną: Zdyskontowane RV = 344mln Wartość firmy = 235mln + 344mln = 579mln Wartość akcji = 579mln/100mln = 5,79zł

34 Trochę klasyki – model Gordona P – cena akcji g – stopa wzrostu dywidendy ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego spółki f – wskaźnik zysku zatrzymanego r – wymagana stopa zwrotu

35 Pytania i konkurs

36 Konkurs Przygotuj analizę fundamentalną dowolnie wybranej przez siebie spółki notowanej na GPW. Wykorzystaj narzędzia omawiane dzisiaj i określ wartość wewnętrzną akcji tej spółki korzystając z dwóch dowolnych metod wyceny. Analizę i obliczenia wyślij jak doc albo pdf na maila: akademia.index@gmail.com

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Analiza fundamentalna Kamil Kubicki. Czym jest analiza fundamentalna? Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google