Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, al. I Dywizji 16/18

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2, al. I Dywizji 16/18"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych nr 2, al. I Dywizji 16/18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 Tel.: ; tel./fax: ; Fax: ; infolinia: ; WWW: zszs2.szkolnastrona.pl

2 Kształcimy w zawodach:
Operator maszyn w przemyśle włókienni-czym Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Monter zabudowy i robót wykończenio-wych w budownictwie Mechanik – monter maszyn i urządzeń Krawiec Kucharz Cukiernik Piekarz

3 Zakłady współpracujące ze szkołą:
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Unitop - Optima” S.A. Cukiernia Filipiak Zakład Cukierniczy – B.D. Kacprzak Piekarnia E. Wojciechowska Piekarnia „Mikołaj” Restauracja „Reymont” Bar „Politechnika” Restauracja „Nowe Sady” Hotel „Boss” Hotel „FOCUS” „NoboHotel” Hotel „Ambasador” Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 6 Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 „Natal-Bud „ – Przedsiębiorstwo Budowlane „Pagma – Bud” – Przedsiębiorstwo Budowlane Spółdzielnia Elektrotechniczna ”Pokój” „Laser Sinex”

4 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany jest znaczącym elementem przemysłu wytwórczego zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce. Europejski przemysł lekki jest światowym liderem w zakresie wykorzystania technologii, mody i innowacji, szczególnie silnie rozwijających się w dziedzinie technicznych i przemysłowych wyrobów włókienniczych jak również wysokiej jakości odzieży. Przemysł lekki w Polsce, jest wciąż znaczącym działem gospodarki, zatrudniającym około 140 tysięcy pracowników, w blisko 840 małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach rozlokowanych na całym terytorium naszego kraju.

5 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie może być zatrudniony w: przędzalniach, tkalniach, dziewiarniach, wykończalniach, firmach związanych z przemysłem włókienniczym. Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: obsługiwania maszyn przędzalniczych, tkackich i dziewiarskich, wykończalniczych, dokonywania konserwacji, regulacji oraz prostych napraw.

6 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Podział zawodów na kwalifikacje umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu operatora maszyn w przemyśle włókienniczym wyodrębnione zostały kwalifikacje: A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych, A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie technik włókiennik. Przedmioty w kształceniu zawodowym: Techniki wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych Techniki wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych Techniki wykańczania wyrobów włókienniczych Język angielski zawodowy Działalność gospodarcza w branży włókienniczej Techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych – zajęcia praktyczne

7 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

8 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania szerokiego asortymentu prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań. Wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym), wykonuje prace pomocnicze w kuchni (obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń), wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwację urządzeń hotelowych, konserwację bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze), dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).

9 Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie może być zatrudniony w:
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie może być zatrudniony w: Hotelach Ośrodkach wczasowych Hostelach Restauracjach Przedmioty w kształceniu zawodowym: Technologia hotelarska Gastronomia w hotelarstwie Prace pomocnicze w hotelarstwie – zajęcia praktyczne

10 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy.

11 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: montażu suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskie oraz robót posadzkarskich i okładzinowych. Montaż suchej zabudowy obejmuje wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

12 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Podział zawodów na kwalifikacje uelastycznia kształcenie zawodowe umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. W zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wskazano trzy kwalifikacje: B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, które stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa.

13 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Przedmioty w kształceniu zawodowym: Podstawy budownictwa Technologia montażu systemu suchej zabudowy Technologia robót malarsko-tapeciarskich Technologia robót posadzkowo-okładzinowych Roboty w systemach suchej zabudowy – zajęcia praktyczne Roboty malarsko tapeciarskie – zajęcia praktyczne Roboty posadzkarsko – okładzinowe – zajęcia praktyczne Język angielski zawodowy Działalność gospodarcza w branży budowlanej

14 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.

15 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

16 Przedmioty w kształceniu zawodowym: Podstawy konstrukcji maszyn
Mechanik – monter maszyn i urządzeń Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń wyodrębniona została kwalifikacja M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechanik po spełnieniu dodatkowych wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Przedmioty w kształceniu zawodowym: Podstawy konstrukcji maszyn Technologia mechaniczna Budowa, obsługa i eksploatacja maszyn i urządzeń z elementami elektrotechniki i elektroniki Działalność gospodarcza w branży mechanicznej Język angielski zawodowy Montaż maszyn i urządzeń – zajęcia praktyczne

17 Krawiec Odzieżownictwo to branża, która po kilkuletnim kryzysie zaczyna się rozwijać w Polsce. Wprowadzenie modnego wzornictwa, innowacyjnych technologii, szybkie reagowanie na zmieniające się trendy mody, minimalizacja czasu potrzebnego do wprowadzenia nowego produktu oraz wysoka jakość odzieży wpływa na wzrost produkcji. Odradzanie się branży odzieżowej powoduje, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników.

18 Krawiec Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie konfekcjonowania wyrobów odzieżowych. Głównymi zadaniami zawodowymi jest: rozpoznawanie materiałów odzieżowych i określanie ich zastosowania na podstawie właściwości; dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki klienta; interpretowanie rysunków żurnalowych i modelowych oraz wykonanie prostych projektów plastycznych; konstruowanie i modelowanie formy odzieży zgodnie z zamówieniem klienta, eksploatowanie maszyn szwalniczych np. overlock, stębnówka, guzikarka, dziurkarka i urządzeń odzieżowych: pras i manekinów prasowalniczych; obsługiwanie programów komputerowych wspomagających realizację zadań zawodowych, wykonanie i montowanie węzłów technologicznych odzieży, wykonanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych; wykonanie przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie produkcji odzieży. 

19 Krawiec Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu krawiec wyodrębniona została kwalifikacja A.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży. Przedmioty w kształceniu zawodowym: Projektowanie i modelowanie odzieży Technologia odzieży z elementami materiałoznawstwa Działalność gospodarcza w branży odzieżowej Język obcy zawodowy w odzieżownictwie Konfekcjonowanie odzieży – zajęcia praktyczne

20 Kucharz Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Rynek gastronomiczny jest wciąż rynkiem rozwijającym się. W Polsce ilość zakładów gastronomicznych przypadających na 1000 mieszkańców jest kilkakrotnie niższa niż w innych krajach europejskich, co daje powody by sądzić, że wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharza. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych nawet z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt jak np. kolacja wigilijna. Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów.

21 Kucharz Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą - prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.

22 Kucharz Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum Dla zawodu kucharz wyodrębniona została kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Przedmioty w kształceniu zawodowym: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Działalność gospodarcza w gastronomii Język angielski w gastronomii Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne

23 cukiernik Cukiernictwo jest zawodem, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Rynek pracy poszukuje ludzi, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte w toku kształcenia zawodowego. Cukiernictwo przemysłowe wiąże się z posiadaniem wiedzy i umiejętności na temat obsługi maszyn i urządzeń. Jednak cukiernictwo to przede wszystkim praca rzemieślnicza. Potrzebny jest zatem pracownik, który z zaangażowaniem i fachowością wykonywałby swoją pracę. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz znajomością nowoczesnych trendów.

24 cukiernik Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, tworzenia dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi; oceniania jakości i przydatności surowców oraz prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

25 cukiernik Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu cukiernik wyodrębniona została kwalifikacja T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii żywności. Przedmioty w kształceniu zawodowym: Technologie produkcji cukierniczej Technika w produkcji cukierniczej Działalność gospodarcza w branży spożywczej Język angielski zawodowy Produkcja wyrobów cukierniczych – zajęcia praktyczne

26 Piekarz Piekarstwo należy do gałęzi gospodarki, w której poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie wyszkolonych piekarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się do uzyskania na rynku pieczywa o pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania. Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej.

27 Piekarz Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży.

28 Piekarz Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu piekarza wyodrębniona została kwalifikacja T.3. Produkcja wyrobów piekarskich, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii żywności. Przedmioty w kształceniu zawodowym: Produkcja piekarska Technika w produkcji piekarskiej Działalność gospodarcza w branży spożywczej Język angielski zawodowy Produkcja piekarska – zajęcia praktyczne

29 Od roku szkolnego 2014/2015 będziemy kształcić osoby dorosłe na kursach kwalifikacyjnych w zawodach:
Kucharz - (1264 godz./cykl kształcenia) Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - (1214 godz./ cykl kształcenia)

30 Warunki udziału w kursach kwalifikacyjnych:
Ukończona zasadnicza szkoła zawodowa (ukończony 18 rok życia) Niepełnosprawność intelektualna Możliwość indywidualizacji toku kształcenia

31 Przedmioty w kształceniu zawodowym w zawodzie kucharz:
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Działalność gospodarcza w gastronomii Język angielski w gastronomii Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne Przedmioty w kształceniu zawodowym w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: Technologia hotelarska Gastronomia w hotelarstwie Prace pomocnicze w hotelarstwie – zajęcia praktyczne

32 Prezentację wykonano w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 na potrzeby Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Łódź 2013 r.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych nr 2, al. I Dywizji 16/18"

Podobne prezentacje


Reklamy Google