Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konto księgowe Istota i elementy składowe Obroty i salda

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konto księgowe Istota i elementy składowe Obroty i salda"— Zapis prezentacji:

1 Konto księgowe Istota i elementy składowe Obroty i salda
Elementy zapisu na koncie Formy Rodzaje

2 Konto księgowe to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestrowania operacji gospodarczych.
Jest to zbiór danych liczbowych o określonej treści ekonomicznej. Każde konto zawiera następujące elementy: symbol cyfrowy i nazwę 2 przeciwstawne strony: strona lewa - Winien (Wn) lub Debet (Dt) strona prawa - Ma lub Credit (Ct)

3 Czynność zapisywania na koncie
nazywamy księgowaniem Nazwa konta Wn, Dt Ma, Ct debetowanie konta zapisywanie w ciężar konta obciążenie konta zapisanie po stronie Wn, Dt kredytowanie konta zapisanie na dobro konta uznanie konta zapisanie po stronie Ma, Ct

4 Na kontach liczy się obroty i salda.
Obrót konta to suma kwot operacji zapisanych na danej stronie konta. Wyróżniamy obroty Wn (Dt) i Ma (Ct) Saldo konta to różnica między obrotami stron konta. Wyróżniamy salda Wn i Ma obroty Wn > obroty Ma saldo Wn obroty Wn < obroty Ma saldo Ma

5 Elementy zapisu na koncie:
1. numer operacji 2. data dokonania operacji 3. rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu 4. krótka treść operacji 5. oznaczenie kont, których dotyczy operacja 6. kwota operacji

6 graficznym, więc powstały
Konta mogą różnić się układem graficznym, więc powstały 3 formy kont księgowych. W zależności od sposobu funkcjonowania kont, stosowanych metod zapisu i rodzaju ewidencjonowanych tam operacji konta dzielimy na rodzaje

7 analityczne (szczegółowe) pomocnicze (korygujące)
Rodzaje kont księgowych niebilansowe (wynikowe) bilansowe syntetyczne (ogólne) analityczne (szczegółowe) pomocnicze (korygujące) podstawowe pozabilansowe

8 Formy kont księgowych teowa, stosowana głównie w nauce rachunkowości
jednostronicowa (pagina) dwustronicowa (folio)

9 Nazwa i symbol cyfrowy konta
Forma teowa Nazwa i symbol cyfrowy konta Wn Ma 125,60 100,25 52,10 Obrót Wn 225,85 52,10 Obrót Ma 173,75 Saldo Wn 225,85 225,85 Suma kontrolna Suma kontrolna

10 Forma jednostronicowa Symbol cyfrowy i nazwa konta
Lp. Data Dowód Treść Wn Ma 1. 1.04 Pz 15 Dostawa mater. 125,60 2. 7.04 Pz 16 Zakup mater. 100,25 3. 12.04 Wz 38 Sprzedaż mater. 52,10

11 Symbol cyfrowy i nazwa konta
Forma dwustronicowa Symbol cyfrowy i nazwa konta Data Dowód Treść Wn Ma 1.04 Pz 15 Zakup 125 4.04 Rw 34 Zużycie 46 7.04 Pz 16 49 24.04 Wz 3 Sprzedaż 112 13.04 Pz 17 470

12 Konta bilansowe aktywne pasywne mieszane A P A -P

13 wyników nadzwyczajnych
Konta wynikowe przychodów kosztów wyników nadzwyczajnych

14 Funkcjonowanie konta aktywnego
Kasa Wn Ma Saldo początkowe Zwiększenia + Zmniejszenia Saldo końcowe

15 Funkcjonowanie konta pasywnego
Kredyt bankowy Wn Ma Saldo początkowe Zwiększenia + Zmniejszenia Saldo końcowe

16 Funkcjonowanie konta mieszanego Rozrachunki z dostaw. i odbior.
Wn Ma Saldo początkowe nal. Saldo początkowe zob. Zwiększenie nal. + Zmniejszenie nal. - Zmniejszenie zob. - Zwiększenie zob. + Saldo końcowe zob. Saldo końcowe nal.

17 Obciążenie konta to zapisanie po stronie ...................
Obr. Wn Obr. Ma Saldo Wn Saldo Ma 385,10 500,00 120,50 39,20 250,00 Obciążenie konta to zapisanie po stronie Na koncie aktywnym zmniejszenia księguje się po str Konto pasywne może wykazywać saldo Na koncie pasywnym po str. Wn księgujemy Konta kosztów są kontami Strona Wn kont nazywana jest , a Ma Obrót konta to


Pobierz ppt "Konto księgowe Istota i elementy składowe Obroty i salda"

Podobne prezentacje


Reklamy Google