Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota i elementy składowe Obroty i salda Elementy zapisu na koncie Formy Rodzaje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota i elementy składowe Obroty i salda Elementy zapisu na koncie Formy Rodzaje."— Zapis prezentacji:

1 Istota i elementy składowe Obroty i salda Elementy zapisu na koncie Formy Rodzaje

2 Konto księgowe to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestrowania operacji gospodarczych. Jest to zbiór danych liczbowych o określonej treści ekonomicznej. Każde konto zawiera następujące elementy: a)symbol cyfrowy i nazwę b)2 przeciwstawne strony: strona lewa - Winien (Wn) lub Debet (Dt) strona prawa - Ma lub Credit (Ct)

3 Czynność zapisywania na koncie nazywamy debetowanie konta zapisywanie w ciężar konta obciążenie konta zapisanie po stronie Wn, Dt kredytowanie konta zapisanie na dobro konta uznanie konta zapisanie po stronie Ma, Ct księgowaniem Nazwa konta Wn, DtMa, Ct

4 Na kontach liczy się obroty i salda. Obrót konta to suma kwot operacji zapisanych na danej stronie konta. Wyróżniamy obroty Wn (Dt) i Ma (Ct) Saldo konta to różnica między obrotami stron konta. Wyróżniamy salda Wn i Ma obroty Wn > obroty Ma saldo Wn obroty Wn < obroty Ma saldo Ma

5 Elementy zapisu na koncie: 1. numer operacji 2. data dokonania operacji 3. rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu 4. krótka treść operacji 5. oznaczenie kont, których dotyczy operacja 6. kwota operacji 1. numer operacji 2. data dokonania operacji 3. rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu 4. krótka treść operacji 5. oznaczenie kont, których dotyczy operacja 6. kwota operacji

6 K onta mogą różnić się układem K onta graficznym, więc powstały 3 formy kont księgowych. formy W zależności od sposobu funkcjonowania kont, stosowanych metod zapisu i rodzaju ewidencjonowanych tam operacji konta dzielimy na rodzajerodzaje

7 Rodzaje Rodzaje kont księgowych bilansowe niebilansowe (wynikowe) syntetyczne (ogólne) analityczne (szczegółowe) podstawowe pomocnicze (korygujące) pozabilansowe

8 teowa, stosowana głównie w nauce rachunkowości teowa jednostronicowa (pagina)jednostronicowa dwustronicowa (folio)dwustronicowa

9 Forma teowa WnMa Nazwa i symbol cyfrowy konta 125,60 100,25 52,10 225,8552,10Obrót WnObrót Ma 173,75Saldo Wn 225,85 Suma kontrolna

10 Forma Forma jednostronicowa Lp.DataDowódTreśćWnMa 1. 1.04Pz 15Dostawa mater.125,60 2. 7.04Pz 16Zakup mater.100,25 3.12.04Wz 38Sprzedaż mater.52,10 Symbol cyfrowy i nazwa konta

11 FormaForma dwustronicowa Symbol cyfrowy i nazwa konta DataDowódTreśćWnDataDowódTreśćMa 1.04Pz 15Zakup1254.04Rw 34Zużycie46 7.04Pz 16Zakup4924.04Wz 3Sprzedaż112 13.04Pz 17Zakup470

12 Konta bilansowe Konta bilansowe Konta bilansowe Konta bilansowe aktywnepasywnemieszane APA -P

13 Konta wynikowe przychodówkosztów wyników nadzwyczajnych

14 Kasa WnMa Zwiększenia + Zmniejszenia Saldo końcowe Funkcjonowanie konta aktywnegokonta

15 Funkcjonowanie konta pasywnegokonta Kredyt bankowy WnMa Saldo początkowe Zwiększenia + Zmniejszenia Saldo końcowe

16 Funkcjonowanie konta mieszanego konta Rozrachunki z dostaw. i odbior. WnMa Zwiększenie nal. + Zmniejszenie nal. - Zmniejszenie zob. - Zwiększenie zob. + Saldo końcowe zob.Saldo końcowe nal. Saldo początkowe nal.Saldo początkowe zob.

17 Obr. WnObr. MaSaldo WnSaldo Ma 385,10500,00....................... 120,50 39,20...................... 250,00..................... Obciążenie konta to zapisanie po stronie................... Na koncie aktywnym zmniejszenia księguje się po str........... Konto pasywne może wykazywać saldo...................... Na koncie pasywnym po str. Wn księgujemy................... Konta kosztów są kontami................................... Strona Wn kont nazywana jest........, a Ma........... Obrót konta to.......................................


Pobierz ppt "Istota i elementy składowe Obroty i salda Elementy zapisu na koncie Formy Rodzaje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google