Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH"— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski Katowice, kwiecień 2006

2 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy DANE SYNTETYCZNE

3 Struktura zatrudnienia według rodzaju działalności
Sprzęt transportowy: 3 331,57 (64,0%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 617,00 (11,9%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 407,00 (7,8%) Artykuły spożywcze i napoje: 282,50 (5,4%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 262,00 (5,0%) Usługi poligraficzne: 160,50 (3,1%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 61,00 (1,2%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 68,00 (1,3%) Usługi transportowe: 15,75 (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: os.

4 Struktura zainwestowanego majątku według rodzaju działalności
Sprzęt transportowy: zł (60,9%) Metale i podstawowe wyroby z metali: zł (11,8%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: zł (8,5%) Artykuły spożywcze i napoje: zł (8,5%) Usługi poligraficzne: zł (3,8%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: zł (2,9%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: zł (2,2%) Urządzenia elektryczne i optyczne: zł (0,8%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: ,0 (0,3%) Usługi transportowe: zł (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: mln zł

5 Struktura użytkowania terenu według rodzaju działalności
Sprzęt transportowy: 68,31 ha (61,9%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 12,27 ha (11,1%) Artykuły spożywcze i napoje: 8,53 ha (7,7%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 6,01 ha (5,4%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 4,55 ha (4,1%) Usługi poligraficzne: 2,78 ha (2,5%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 2,57 ha (2,3%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 2,43 ha (2,2%) Usługi transportowe: 1,66 ha (1,6%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 1,35 ha (1,2%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: 110 ha

6 Powiększanie potencjału przemysłowego miasta przez KSSE
KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto Tereny użytkowane gospodarczo 110,46 ha 559,45 ha 19,7% Majątek zainwesto-wany firm 1 525,2 mln zł 7 583,5 mln zł 20,1% Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie 5 205 os. os. 27,6% F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

7 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy ANALIZA WSKAŹNIKOWA

8 W1. Techniczne uzbrojenie pracy inwestycje/zatrudnienie – 2004 rok
Metale i podstawowe wyroby z metali zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/os Artykuły spożywcze i napoje zł/os Usługi poligraficzne zł/os TYCHY sektor przedsiębiorstw zł/os Sprzęt transportowy zł/os Usługi transportowe zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet zł/os F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

9 W2. Produktywność pracy przychody/zatrudnienie – 2004 rok
Sprzęt transportowy zł/os Artykuły spożywcze i napoje zł/os Metale i podstawowe wyroby z metali zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/os Usługi poligraficzne zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/os F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

10 W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku przychody/inwestycje – 2004 rok
Sprzęt transportowy 4,92 Artykuły spożywcze i napoje 2,72 Szkło i wyroby z surowców niemet. 2,70 Urządzenia elektryczne i optyczne 2,44 Usługi poligraficzne 0,84 Metale i podstawowe wyroby z metali 0,82 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,62 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

11 W4. Egzogeniczność działalności eksport/przychody – 2004 rok
Sprzęt transportowy 0,92 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,58 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,42 Metale i podstawowe wyroby z metali 0,16 Artykuły spożywcze i napoje 0,06 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,06 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,04 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

12 W5. Intensywność wykorzystania terenów zatrudnienie/powierzchnia – 2004 rok
Szkło i wyroby z surowców niemet os/ha Usługi poligraficzne os/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 50 os/ha Sprzęt transportowy os/ha Urządzenia elektryczne i optyczne 45 os/ha Metale i podstawowe wyroby z metali 44 os/ha TYCHY tereny przemysłowe 34 os/ha Artykuły spożywcze i napoje 33 os/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 15 os/ha Usługi transportowe os/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

13 W6. Zainwestowanie terenów inwestycje/powierzchnia – 2004 rok
Metale i podstawowe wyroby z metali zł/ha Usługi poligraficzne zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet zł/ha Sprzęt transportowy zł/ha Artykuły spożywcze i napoje zł/ha TYCHY tereny przemysłowe zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/ha Usługi transportowe zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

14 W7. Efektywność wykorzystania terenów przychody/powierzchnia – 2004 rok
Sprzęt transportowy zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet zł/ha Artykuły spożywcze i napoje zł/ha Metale i podstawowe wyroby z metali zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne zł/ha Usługi poligraficzne zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

15 W8. Innowacyjność technologiczna
Artykuły spożywcze i napoje 0,54 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,52 Sprzęt transportowy 0,52 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,44 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,38 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,14 Usługi poligraficzne 0,05 Metale i podstawowe wyroby z metali b.d. Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane b.d. Usługi transportowe b.d. F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

16 Zestawienie cząstkowych wskaźników analitycznych
KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto W1. Techniczne uzbrojenie pracy zł/os zł/os 89% W5. Intensywność wykorzystania terenów 47 os/ha 34 os/ha 138% W6. Zainwestowanie terenów zł/ha zł/ha 124% W2. Produktywność pracy zł/os b.d. --- W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku 3,52 W4. Egzogeniczność działalności 0,82 W7. Efektywność wykorzystania terenów zł/ha W8. Innowacyjność technologiczna 0,42 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

17 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy POZYCJA STRATEGICZNA FIRM

18 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #1
Produktywność pracy wysoka niska niskie wysokie EKOLAND ISUZU BOS LEAR PRES-GLAS ZPSO ROSA AGORA ALUPOL PULVERIT RYTM-L TOYO F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy

19 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #2
Efektywność wykorzystania terenów wysoka niska niskie wysokie BOS EKOLAND ISUZU LEAR PRES-GLAS ZPSO ROSA AGORA ALUPOL PULVERIT RYTM-L F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy

20 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #3
Efektywność wykorzystania zainwe- stowa nego majątku wysoka niska niskie wysokie BOS LEAR ISUZU PRES-GLAS ZPSO ROSA AGORA ALUPOL EKOLAND PULVERIT RYTM-L F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy

21 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #4
Produktywność pracy wysoka niska ISUZU EKOLAND PULVERIT RYTM-L TOYO ZPSO ROSA AGORA ALUPOL BOS LEAR PRES-GLAS F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów

22 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #5
Efektywność wykorzystania zainwe- stowa nego majątku wysoka niska ISUZU BOS LEAR PULVERIT RYTM-L TOYO ZPSO ROSA AGORA ALUPOL EKOLAND PRES-GLAS F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów

23 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #6
Produktywność pracy wysoka niska niskie wysokie EKOLAND ISUZU LEAR PULVERIT RYTM-L TOYO ZPSO ROSA AGORA ALUPOL BOS PRES-GLAS F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Zainwestowanie terenów

24 Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #7
Egzogeniczność działalności wysoka niska BOS ISUZU AGORA ALUPOL LEAR PULVERIT RYTM-L TOYO EKOLAND ZPSO ROSA F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Innowacyjność technologiczna

25 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy KSSE vs. MIASTO

26 Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane dochody Miasta Tychy
Lata Wpłaty roczne Wartości skumulowane Podatek od nieruchomości 2001 4  ,06 2002 3  ,84 ,90 2003 4  ,74 12  2004 5  ,71 17  ,35 2005 4  ,01 21  ,36 2006 1  ,73 23  ,09 Dochód ze sprzedaży wykupionych gruntów 2  ,00 Dochód ze sprzedaży majątku Miasta 6  ,78 Renta planistyczna 1  ,00 Razem dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

27 Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane wydatki Miasta Tychy
Przedsięwzięcia koncepcyjno-projektowe 2,4% Przedsięwzięcia inwestycyjne w tym: 96,6% - infrastruktura drogowa 72,9% - infrastruktura kanalizacyjna 20,1% - infrastruktura wodociągowa 3,7% Przedsięwzięcia kapitałowe 1,0% Razem wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł 100% F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

28 KSSE Tychy vs. Miasto Tychy 1996-2006 – zwrot poniesionych nakładów
Dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł Wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł Jednostkowa stopa zwrotu poniesionych wydatków Miasta Tychy 1,74 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

29 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski Katowice, kwiecień 2006


Pobierz ppt "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google