Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH Katowice, kwiecień 2006

2 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy DANE SYNTETYCZNE

3 Struktura zatrudnienia według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: 3 331,57 (64,0%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 617,00 (11,9%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 407,00 (7,8%) Artykuły spożywcze i napoje: 282,50 (5,4%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 262,00 (5,0%) Usługi poligraficzne: 160,50 (3,1%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 61,00 (1,2%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 68,00 (1,3%) Usługi transportowe: 15,75 (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: 5 205 os.

4 Struktura zainwestowanego majątku według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: 950 085 314 zł (60,9%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 184 803 456 zł (11,8%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 132 932 888 zł (8,5%) Artykuły spożywcze i napoje: 132 117 352 zł (8,5%) Usługi poligraficzne: 59 151 000 zł (3,8%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 44 484 221 zł (2,9%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 34 846 000 zł (2,2%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 12 201 000 zł (0,8%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 5 197 900,0 (0,3%) Usługi transportowe: 4 233 320 zł (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: 1 525 mln zł

5 Struktura użytkowania terenu według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: 68,31 ha (61,9%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 12,27 ha (11,1%) Artykuły spożywcze i napoje: 8,53 ha (7,7%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 6,01 ha (5,4%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 4,55 ha (4,1%) Usługi poligraficzne: 2,78 ha (2,5%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 2,57 ha (2,3%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 2,43 ha (2,2%) Usługi transportowe: 1,66 ha (1,6%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 1,35 ha (1,2%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: 110 ha

6 KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto Tereny użytkowane gospodarczo 110,46 ha559,45 ha 19,7% Majątek zainwesto- wany firm 1 525,2 mln zł7 583,5 mln zł 20,1% Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie 5 205 os.18 829 os. 27,6% Powiększanie potencjału przemysłowego miasta przez KSSE F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

7 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy ANALIZA WSKAŹNIKOWA

8 W1. Techniczne uzbrojenie pracy inwestycje/zatrudnienie – 2004 rok Metale i podstawowe wyroby z metali714 192 zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.511 588 zł/os Artykuły spożywcze i napoje371 101 zł/os Usługi poligraficzne368 542 zł/os TYCHY sektor przedsiębiorstw319 433 zł/os Sprzęt transportowy278 803 zł/os Usługi transportowe268 782 zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 177 730 zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne 172 049 zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet. 91 963 zł/os F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

9 W2. Produktywność pracy przychody/zatrudnienie – 2004 rok F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Sprzęt transportowy1 370 652 zł/os Artykuły spożywcze i napoje1 007 774 zł/os Metale i podstawowe wyroby z metali 586 023 zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne 419 115 zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 317 132 zł/os Usługi poligraficzne 310 746 zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet. 248 479 zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 156 493 zł/os

10 W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku przychody/inwestycje – 2004 rok Sprzęt transportowy4,92 Artykuły spożywcze i napoje2,72 Szkło i wyroby z surowców niemet. 2,70 Urządzenia elektryczne i optyczne 2,44 Usługi poligraficzne0,84 Metale i podstawowe wyroby z metali0,82 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,62 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

11 W4. Egzogeniczność działalności eksport/przychody – 2004 rok Sprzęt transportowy0,92 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,58 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,42 Metale i podstawowe wyroby z metali0,16 Artykuły spożywcze i napoje0,06 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,06 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,04 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

12 W5. Intensywność wykorzystania terenów zatrudnienie/powierzchnia – 2004 rok Szkło i wyroby z surowców niemet. 167 os/ha Usługi poligraficzne 58 os/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 50 os/ha Sprzęt transportowy 49 os/ha Urządzenia elektryczne i optyczne 45 os/ha Metale i podstawowe wyroby z metali 44 os/ha TYCHY tereny przemysłowe 34 os/ha Artykuły spożywcze i napoje 33 os/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 15 os/ha Usługi transportowe 9 os/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

13 W6. Zainwestowanie terenów inwestycje/powierzchnia – 2004 rok Metale i podstawowe wyroby z metali31 121 547 zł/ha Usługi poligraficzne21 297 256 zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet. 15 402 881 zł/ha Sprzęt transportowy13 597 605 zł/ha Artykuły spożywcze i napoje12 284 365 zł/ha TYCHY tereny przemysłowe10 750 916 zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 8 933 796 zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne 7 780 414 zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 7 639 166 zł/ha Usługi transportowe 2 543 146 zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

14 W7. Efektywność wykorzystania terenów przychody/powierzchnia – 2004 rok Sprzęt transportowy66 848 553 zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet. 41 617 695 zł/ha Artykuły spożywcze i napoje33 369 849 zł/ha Metale i podstawowe wyroby z metali25 536 466 zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne 18 953 221 zł/ha Usługi poligraficzne17 957 359 zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 4 735 501 zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 586 466 zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

15 W8. Innowacyjność technologiczna Artykuły spożywcze i napoje0,54 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,52 Sprzęt transportowy0,52 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,44 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,38 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,14 Usługi poligraficzne0,05 Metale i podstawowe wyroby z metalib.d. Maszyny i urządzenia niesklasyfikowaneb.d. Usługi transportoweb.d. F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

16 KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto W1. Techniczne uzbrojenie pracy 283 664 zł/os319 433 zł/os89% W5. Intensywność wykorzystania terenów 47 os/ha34 os/ha138% W6. Zainwestowanie terenów 13 365 449 zł/ha10 750 916 zł/ha124% W2. Produktywność pracy 999 515 zł/osb.d.--- W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku 3,52b.d.--- W4. Egzogeniczność działalności 0,82b.d.--- W7. Efektywność wykorzystania terenów 47 095 078 zł/hab.d.--- W8. Innowacyjność technologiczna 0,42b.d.--- Zestawienie cząstkowych wskaźników analitycznych F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

17 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy POZYCJA STRATEGICZNA FIRM

18 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#1 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -BOS -LEAR -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU

19 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#2 Efektywność wykorzystania terenów F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -PULVERIT -RYTM-L -LEAR -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU -BOS

20 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#3 Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -EKOLAND -PULVERIT -RYTM-L -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -ISUZU-BOS -LEAR

21 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#4 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów -AGORA -ALUPOL -BOS -LEAR -PRES-GLAS -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -EKOLAND-ISUZU

22 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#5 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów -AGORA -ALUPOL -EKOLAND -PRES-GLAS -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -BOS -LEAR -ISUZU Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

23 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#6 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Zainwestowanie terenów -AGORA -ALUPOL -BOS -PRES-GLAS -LEAR -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU

24 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#7 Egzogeniczność działalności F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Innowacyjność technologiczna -EKOLAND -ZPSO ROSA -AGORA -ALUPOL -LEAR -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -BOS -ISUZU

25 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy KSSE vs. MIASTO

26 Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane dochody Miasta Tychy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy LataWpłaty roczne Wartości skumulowane Podatek od nieruchomości 20014 914 918,06 20023 325 945,848 240 863,90 20034 264 490,7412 505 354.64 20045 030 864,7117 536 219,35 20054 462 198,0121 998 417,36 20061 087 284,7323 085 702,09 Dochód ze sprzedaży wykupionych gruntów 2 085 018,00 Dochód ze sprzedaży majątku Miasta 6 487 700,78 Renta planistyczna 1 631 547,00 Razem dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł

27 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane wydatki Miasta Tychy Przedsięwzięcia koncepcyjno- projektowe 450 738 zł2,4% Przedsięwzięcia inwestycyjne w tym: 18 499 282 zł96,6% - infrastruktura drogowa 13 955 206 zł72,9% - infrastruktura kanalizacyjna 3 843 996 zł20,1% - infrastruktura wodociągowa 700 080 zł3,7% Przedsięwzięcia kapitałowe 200 000 zł1,0% Razem wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł 100%

28 KSSE Tychy vs. Miasto Tychy 1996-2006 – zwrot poniesionych nakładów F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy 1996-2006 Dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł Wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł Jednostkowa stopa zwrotu poniesionych wydatków Miasta Tychy 1,74

29 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH Katowice, kwiecień 2006


Pobierz ppt "Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google