Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH Katowice, kwiecień 2006

2 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy DANE SYNTETYCZNE

3 Struktura zatrudnienia według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: 3 331,57 (64,0%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 617,00 (11,9%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 407,00 (7,8%) Artykuły spożywcze i napoje: 282,50 (5,4%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 262,00 (5,0%) Usługi poligraficzne: 160,50 (3,1%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 61,00 (1,2%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 68,00 (1,3%) Usługi transportowe: 15,75 (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: os.

4 Struktura zainwestowanego majątku według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: zł (60,9%) Metale i podstawowe wyroby z metali: zł (11,8%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: zł (8,5%) Artykuły spożywcze i napoje: zł (8,5%) Usługi poligraficzne: zł (3,8%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: zł (2,9%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: zł (2,2%) Urządzenia elektryczne i optyczne: zł (0,8%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: ,0 (0,3%) Usługi transportowe: zł (0,3%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: mln zł

5 Struktura użytkowania terenu według rodzaju działalności Sprzęt transportowy: 68,31 ha (61,9%) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 12,27 ha (11,1%) Artykuły spożywcze i napoje: 8,53 ha (7,7%) Metale i podstawowe wyroby z metali: 6,01 ha (5,4%) Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 4,55 ha (4,1%) Usługi poligraficzne: 2,78 ha (2,5%) Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 2,57 ha (2,3%) Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 2,43 ha (2,2%) Usługi transportowe: 1,66 ha (1,6%) Urządzenia elektryczne i optyczne: 1,35 ha (1,2%) F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy KSSE Tychy razem: 110 ha

6 KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto Tereny użytkowane gospodarczo 110,46 ha559,45 ha 19,7% Majątek zainwesto- wany firm 1 525,2 mln zł7 583,5 mln zł 20,1% Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie os os. 27,6% Powiększanie potencjału przemysłowego miasta przez KSSE F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

7 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy ANALIZA WSKAŹNIKOWA

8 W1. Techniczne uzbrojenie pracy inwestycje/zatrudnienie – 2004 rok Metale i podstawowe wyroby z metali zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/os Artykuły spożywcze i napoje zł/os Usługi poligraficzne zł/os TYCHY sektor przedsiębiorstw zł/os Sprzęt transportowy zł/os Usługi transportowe zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet zł/os F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

9 W2. Produktywność pracy przychody/zatrudnienie – 2004 rok F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Sprzęt transportowy zł/os Artykuły spożywcze i napoje zł/os Metale i podstawowe wyroby z metali zł/os Urządzenia elektryczne i optyczne zł/os Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/os Usługi poligraficzne zł/os Szkło i wyroby z surowców niemet zł/os Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/os

10 W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku przychody/inwestycje – 2004 rok Sprzęt transportowy4,92 Artykuły spożywcze i napoje2,72 Szkło i wyroby z surowców niemet. 2,70 Urządzenia elektryczne i optyczne 2,44 Usługi poligraficzne0,84 Metale i podstawowe wyroby z metali0,82 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,62 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

11 W4. Egzogeniczność działalności eksport/przychody – 2004 rok Sprzęt transportowy0,92 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,58 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,42 Metale i podstawowe wyroby z metali0,16 Artykuły spożywcze i napoje0,06 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,06 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,04 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

12 W5. Intensywność wykorzystania terenów zatrudnienie/powierzchnia – 2004 rok Szkło i wyroby z surowców niemet. 167 os/ha Usługi poligraficzne 58 os/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 50 os/ha Sprzęt transportowy 49 os/ha Urządzenia elektryczne i optyczne 45 os/ha Metale i podstawowe wyroby z metali 44 os/ha TYCHY tereny przemysłowe 34 os/ha Artykuły spożywcze i napoje 33 os/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 15 os/ha Usługi transportowe 9 os/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

13 W6. Zainwestowanie terenów inwestycje/powierzchnia – 2004 rok Metale i podstawowe wyroby z metali zł/ha Usługi poligraficzne zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet zł/ha Sprzęt transportowy zł/ha Artykuły spożywcze i napoje zł/ha TYCHY tereny przemysłowe zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/ha Usługi transportowe zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

14 W7. Efektywność wykorzystania terenów przychody/powierzchnia – 2004 rok Sprzęt transportowy zł/ha Szkło i wyroby z surowców niemet zł/ha Artykuły spożywcze i napoje zł/ha Metale i podstawowe wyroby z metali zł/ha Urządzenia elektryczne i optyczne zł/ha Usługi poligraficzne zł/ha Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt zł/ha Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zł/ha F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

15 W8. Innowacyjność technologiczna Artykuły spożywcze i napoje0,54 Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,52 Sprzęt transportowy0,52 Urządzenia elektryczne i optyczne 0,44 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,38 Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,14 Usługi poligraficzne0,05 Metale i podstawowe wyroby z metalib.d. Maszyny i urządzenia niesklasyfikowaneb.d. Usługi transportoweb.d. F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

16 KSSE Podstrefa Tychy Miasto Tychy KSSE Tychy / Miasto W1. Techniczne uzbrojenie pracy zł/os zł/os89% W5. Intensywność wykorzystania terenów 47 os/ha34 os/ha138% W6. Zainwestowanie terenów zł/ha zł/ha124% W2. Produktywność pracy zł/osb.d.--- W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątku 3,52b.d.--- W4. Egzogeniczność działalności 0,82b.d.--- W7. Efektywność wykorzystania terenów zł/hab.d.--- W8. Innowacyjność technologiczna 0,42b.d.--- Zestawienie cząstkowych wskaźników analitycznych F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy

17 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy POZYCJA STRATEGICZNA FIRM

18 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#1 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -BOS -LEAR -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU

19 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#2 Efektywność wykorzystania terenów F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -PULVERIT -RYTM-L -LEAR -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU -BOS

20 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#3 Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Techniczne uzbrojenie pracy -AGORA -ALUPOL -EKOLAND -PULVERIT -RYTM-L -PRES-GLAS -ZPSO ROSA -ISUZU-BOS -LEAR

21 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#4 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów -AGORA -ALUPOL -BOS -LEAR -PRES-GLAS -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -EKOLAND-ISUZU

22 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#5 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Intensywność wykorzystania terenów -AGORA -ALUPOL -EKOLAND -PRES-GLAS -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -BOS -LEAR -ISUZU Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

23 wysoka niska niskiewysokie Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#6 Produktywność pracy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Zainwestowanie terenów -AGORA -ALUPOL -BOS -PRES-GLAS -LEAR -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -ZPSO ROSA -EKOLAND -ISUZU

24 wysoka niska wysoka Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#7 Egzogeniczność działalności F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Innowacyjność technologiczna -EKOLAND -ZPSO ROSA -AGORA -ALUPOL -LEAR -PULVERIT -RYTM-L -TOYO -BOS -ISUZU

25 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy KSSE vs. MIASTO

26 Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane dochody Miasta Tychy F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy LataWpłaty roczne Wartości skumulowane Podatek od nieruchomości , , , , , , , , , ,09 Dochód ze sprzedaży wykupionych gruntów ,00 Dochód ze sprzedaży majątku Miasta ,78 Renta planistyczna ,00 Razem dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł

27 F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane wydatki Miasta Tychy Przedsięwzięcia koncepcyjno- projektowe zł2,4% Przedsięwzięcia inwestycyjne w tym: zł96,6% - infrastruktura drogowa zł72,9% - infrastruktura kanalizacyjna zł20,1% - infrastruktura wodociągowa zł3,7% Przedsięwzięcia kapitałowe zł1,0% Razem wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł 100%

28 KSSE Tychy vs. Miasto Tychy – zwrot poniesionych nakładów F. Kuźnik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski: Lokalne efekty rozwojowe KSSE - podstrefa Tychy Dochody Miasta Tychy 33,3 mln zł Wydatki Miasta Tychy 19,1 mln zł Jednostkowa stopa zwrotu poniesionych wydatków Miasta Tychy 1,74

29 Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Artur Ochojski A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH Katowice, kwiecień 2006


Pobierz ppt "Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google