Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzamy biznesplan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzamy biznesplan"— Zapis prezentacji:

1 Sporządzamy biznesplan

2 1. Planowanie Planowanie to przewidywanie warunków działania w określonych granicach czasowych Wyznaczanie celów i zadań Określanie środków realizacji celów

3 2. Co to jest biznesplan Biznesplan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Istotą biznesplanu jest określenie celów oraz ustalenie sposobów, metod i środków ich osiągnięcia. Ponieważ przyszłość jest w ograniczonym stopniu przewidywalna - zadaniem biznesplanu jest ograniczenie niepewności, ocena prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń oraz rozpoznanie występujących problemów, a więc także zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji.

4 3. Funkcje biznesplanu Biznesplan to dokument:
wewnętrzny dla firmy (zbiór strategicznych decyzji), służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa; zewnętrzny dla instytucji przyznających dotacje lub banków kredytujących działalność. Dla podmiotów zewnętrznych kluczowymi informacjami są – ryzyko prowadzenia działalności oraz przewidywane zyski w określonych ramach czasowych.

5 4. Cechy dobrego biznesplanu
Powinien być „skrojony na miarę” dla danego przedsiębiorstwa (nowe lub już istniejące, duże, małe, średnie) Dopasowany do celu w jakim się go sporządza, czy ma służyć jako wewnętrzne narzędzie zarządzania czy dla banku udzielającego kredytu Powinien być jasny, zwięzły i przejrzysty. napisany językiem fachowym, ale zrozumiałym. Bez przemilczania słabych stron. Nie rób planu wygładzonego, bo wzbudzi on w banku nieufność. "Przedobrzonego" planu nie traktuje się poważnie.

6 5. Struktura biznesplanu
1. Streszczenie - przedstawienie ogólnego zarysu projektu, tego, co firma zamierza zrobić i co zostanie dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa (nazwa i forma prawna, przedmiot działalności, siedziba, charakterystyka właścicieli – doświadczenie, role, wykształcenie) 3. Analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia)

7 4. Plan marketingowy – produkt, odbiorcy, konkurencja, ceny, dystrybucja, promocja 5. Plan finansowy - plan przychodów, kosztów rachunku wyników, nakładów inwestycyjnych i przepływów pieniężnych,


Pobierz ppt "Sporządzamy biznesplan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google